Executive coaching

 

Dit boek is een aanrader voor coaches die breder en dieper willen gaan! Halina Brunning bracht een aantal mooie artikels over executive coaching vanuit het systeem psychodynamisch perspectief samen in dit boek.

Het boek bevat heel wat casemateriaal. Er zijn voorbeelden van coachingprocessen in verschillende contexten: de sportwereld, vrouwen in leidinggevende posities, jonge startende managers en dit in verschillende soorten organisaties (business, overheid, professionals). De verschillende auteurs demonstreren hoe ze concreet te werk gaan tijdens een coachingproces, wat hun uitgangspunten en veronderstellingen zijn en wat er gebeurt tijdens het proces, zowel bij de cliënt als bij henzelf.

 

Het systeem-psychodynamische perspectief

 

De specifieke invalshoek van het systeem psychodynamisch perspectief komt uitgebreid aan bod. Ik noem een paar kenmerken:

 • elke coachingvraag wordt in een systemische context geplaatst
 • de coach en coachee gaan op zoek naar de verschillende betekenislagen van het ‘gepresenteerde probleem’
 • ze zoeken samen naar de emotionele betekenis en het gewicht van gebeurtenissen
 • het coachingproces balanceert tussen aandacht voor persoon – rol – systeem
 • de zaken die ‘onder het tapijt zijn beland’ kunnen aan de orde gesteld worden
 • de link tussen de binnen- en de buitenwereld van de coachee wordt onder de loupe genomen
 • de persoonlijke waarneming van de coachee en de ‘werkelijkheid’ worden naast elkaar gezet (reality check)
 • de coach luistert ‘dubbel’: naar ‘het individu in de organisatie’ en naar ‘de organisatie in het individu’

Coaching wordt beschreven als een transitioneel proces waar mensen een ‘ruimte om te denken’ krijgen waar ze kunnen onderzoeken, experimenteren, met metaforen kunnen spelen, waar het veilig genoeg is om te falen, fouten te aanvaarden en het ‘negatieve’ aan bod te laten komen.

Halina Brunning presenteert een model met 6 domeinen die aangeraakt, met elkaar verbonden en overstegen worden:

 1. persoonlijkheid
 2. levensverhaal
 3. vaardigheden en competenties
 4. ambitie en loopbaan
 5. huidige werkomgeving
 6. huidige organisatierol

 

Coaching: individuele interventie of hefboom voor verandering?

 

Het interessante van deze coachingaanpak is dat een individueel en persoonlijk ontwikkelingsproces wordt opengetrokken naar de organisatie en het bredere systeem en zo een een hefboom voor organisatieverandering kan worden. Deze diepe en brede aanpak in het coachen van leidinggevenden sluit goed aan bij de moeilijke positie waarin leidinggevenden zich vandaag bevinden. Een citaat van Clare Huffington:

 

“It is possible to see that people in organizations are tending to operate more as individuals, or perhaps pairs, in survivalist mode, rather than being able to connect in a wider way to achieve things as a system, where necessary trusting others to act on their behalf. (…) People seem to be living in the present and depending on themselves; a kind of feral existence in which leadership means very little. (…)

The popularity of coaching suggests that leaders are looking for a creative partnership in their relationship with a coach to help release them from the isolation and frustration they experience in their leadership roles.” (59)

 

Wat me erg aanspreekt is de ‘serieux’ waarmee deze coaches en organisatieconsulenten schrijven en reflecteren over hun beroep als executive coach. Het is een rijk boek.

Brunning, H. (Ed.) (2006). Executive Coaching. Systems-Psychodynamic Perspective. London: Karnac.