Silvia Prins

De oorsprong van mijn professionele drive

Zolang ik me kan herinneren ben ik altijd nieuwsgierig en leergulzig geweest. Ik heb mijn hele jeugd met mijn neus in de boeken gezeten en ben nog steeds een fervent lezer!

Ik was geïnteresseerd in talen en culturen (Europese school; reizen; werken in buitenland) en gefascineerd door menselijk gedrag en vooral wat er tussen mensen gebeurt.

Daarom ging ik klinische psychologie en later sociale antropologie studeren. Op zoek naar inzicht en antwoorden, vooral waarom er onbegrip, spanning en conflicten zijn.

Na mijn studies kwam ik – eerder toevallig – in de wereld van organisaties terecht.

Silvia Prins

Silvia Prins

Fascinatie voor de ‘onderstroom’

In mijn 30 jarige loopbaan (ik ben ondertussen een ‘elder’!!!!) heb ik me met veel passie verregaand geprofessionaliseerd. Ik verdiepte me vooral in de ‘onderstroom’ in groepen en organisaties: wat er tussen mensen gebeurt en de dingen waarover we niet spreken.

Ik was nieuwsgierig naar patronen en de beweegredenen voor emotioneel, onlogisch en soms incoherent gedrag als mensen samen werken en leven in een groep.

Altijd op zoek naar beeld en taal om dit begrijpelijk en bespreekbaar te maken. Dit bracht me in vele werelden: de groepsdynamica, systeem psychodynamica, multi-actor samenwerking, Gestalt, bemiddeling, de Large Group Interventions, Deep Democracy.

 

Kruispunten, integratie en holistisch werken 

Als klinisch én organisatiepsycholoog heb ik me altijd op de kruispunten van verschillende vakgebieden bewogen.

Mijn kracht zit in het integreren van verschillende perspectieven in mijn werk. Via het schrijven heb ik de raakvlakken van verschillende denk- en werkkaders verkend en vertaald naar begrijpelijke taal.

De laatste 10 jaar heb ik me verdiept in de wereld van het somatische. De intelligentie van ons lichaam, de nieuwste inzichten in de neurologie, stress en reactiviteit en de wijsheid van yoga.

Via de Gestalttherapie, wat er beweegt in het veld van ‘embodiment’ en via een opleiding tot yoga docent, kwam ik terecht bij trauma als relevante verdieping van mijn werk met conflict.

Stilaan ben ik gegroeid naar een holistische benadering van mijn werk. Op het snijvlak van cognitieve, emotionele, somatische en collectieve intelligentie als basis voor verandering en ontwikkeling.

Momenteel ben ik bezig met de 3-jarige opleiding ‘Somatic Experiencing’.

 

Nieuwe horizonten: stroomopwaarts & voorbij de symptoombestrijding 

Jarenlang werkte ik met veel moed op het scherp van de snee in complexe en soms ver geëscaleerde conflicten in organisaties. Tot de batterij leeg begon te lopen. Ik vond te weinig voldoening in mijn werk.

In mijn ervaring zijn er in organisaties heel wat obstakels om conflicten écht aan te gaan. De organisatie is conflictvermijdend, de hulpvraag komt te laat, het conflict is te ver geëscaleerd, leidinggevenden durven het niet aan of de context is niet veilig genoeg.

Hierdoor zijn er onvoldoende voorwaarden om een conflict als kans tot verandering en ontwikkeling te benutten. Het vraagt moed en veiligheid om conflictdynamieken bloot te leggen, de beschermende patronen te onderzoeken, iets te leren over jezelf in conflicten en om samen constructief in het verschil te leren gaan.

Mijn focus ligt nu op ‘stroomopwaarts’ werken. Ik investeer in opleidingen om mijn know-how door te geven in organisaties. Via advies en conflict coaching ondersteun ik mensen om conflicten zélf aan te pakken.

Ik kies ervoor om alleen nog te werken met organisaties en teams die openstaan voor een verdiepende begeleiding, voorbij de symptoombestrijding!

Nieuw is psychlogische en persoonlijke begeleiding van mensen die persoonlijk worstelen met conflict, moeilijke relaties en overweldigende ervaringen.

Ondertussen ben ik ook weer aan het schrijven over de thema’s die me passioneren: conflict, trauma, samenwerking en ontwikkeling.

 

Wat me verder bezig houdt 

Ik ben moeder van drie adolescenten die hun weg in deze maatschappij met alle pittige uitdagingen aan het zoeken zijn. Met bezorgdheid en veel respect ben ik getuige van de keuzes die ze maken.

Verder leef ik me uit in de fotografie en beleef ik veel plezier aan deze vorm van expressie. Op zoek naar het schone, verrassende, als vorm van meditatie. (WEBSITE).

Tot slot houdt de transitie in de wereld me enorm bezig. Ik werk tegenwoordig lokaal (Leuven en omstreken), in mijn praktijk, veel online en op plekken die met de trein bereikbaar zijn.

Via mijn werk wil ik bijdragen aan meer individuele en collectieve veerkracht, moed en wijsheid om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan.

Voor iedereen die impact wil hebben.

Professionele traject in een notendop

PhD organisatiepsychologie (KU Leuven) en organisatieadviseur (International Professional Development Program)

Erkend bemiddelaar in arbeidsrelaties (Mediv; erkend sinds 2009)

Embodied facilitator & coach (EFC; Coaches Rising)

Gecertificeerd Gestalt Practitioner in Organisations (EAGT)

Procesbegeleider: cirkelgesprekken; Deep Democracy; Future Search; Themagecentreerde Interactie

Docent en trainer (KU Leuven, Groep T, Universiteit Tilburg, UCLL)

Professioneel coach (Prodev; BAO; Life Projects)

Klinisch psycholoog (KU Leuven) & Gestalttherapeut (IVC)

Traumapsycholoog (Ybe Casteleyn; Janina Fisher; C2Trauma2Peace; Somatic Experiencing i.o.)

Auteur van 3 boeken en talloze artikels, hoofdstukken, papers en columns

Ik ben verbonden aan ‘Leuven Restorative City’, een project dat de visie en waarden van het herstelgericht werken wil uitdragen in diverse sectoren, zoals het onderwijs, buurten en organisaties.

We werken rond het aanbieden van opleidingen (o.a. voor VOKA).

Sinds 2019 ben ik vennoot in De Broeikas in Neervelp.

Dit is een co-working plek waar een boeiende en broeiende gemeenschap aan het groeien is. Dit is de plek waar ik het grootste deel van mijn laatste boek schreef. 

Het is een heerlijke locatie voor ontmoetingen, opleidingen en vergaderingen.