Silvia Prins

 

In 5 thema’s probeer ik je een beknopt en levendig beeld te geven van de professional én mens die ik ben en wat ik voor jouw organisatie kan betekenen.

 

Diversiteit en verschil: kans én uitdaging

Ik groeide van kindsbeen op in een internationaal milieu (Europese School). Daar leer ik spelenderwijs om te gaan met mensen die ‘anders’ zijn. Dit maakte me gevoelig voor cultuurverschillen, taal en de dynamieken van diversiteit. Vanuit een interesse in de wereld, reisde ik veel en werkte ik een tijdje in het buitenland (Italië, Irak). Ik beweeg me als een vis in het water in internationale/meertalige contexten, ben vlot drietalig (N-F-E) en kan gemakkelijk switchen van taal. Leren “samenwerken mét de verschillen” is de baseline van mijn bedrijf en mijn boek voor leidinggevenden.

 

Het potentieel van groepen: er is zo veel meer mogelijk!

Als kind al was ik bijzonder sensitief voor wat er in groepen speelde, vooral in de onderstroom. Toen ik 18 jaar was maakte ik mijn eerste groepsdynamische ervaring mee: een retraite van een week met de leerlingen van alle nationaliteiten van het 7e middelbaar. Er ging een wereld voor me open! Ik ontdekte dat het werken met groepen een echt beroep was! Vanuit mijn fascinatie voor groepen verdiepte ik me ruim 25 jaar lang in de groepsdynamica en aanverwante disciplines. Op zoek naar betekenis, helpende modellen, bruikbare theorieën. Het heeft me geleerd om naar teams te kijken op het groepsniveau: signalen uit de onderstroom, patronen, beschermingsmechanismen, gezonde en disfunctionele processen.

 

Conflicten als groeikans: werken op het scherp van de snee

Tijdens mijn actie-onderzoek naar groepsdynamieken in multi-actor samenwerking (KU Leuven) kwam ik tot de conclusie dat samenwerking eigenlijk vooral conflict oproept. Ik verdiepte me in bemiddeling als specifieke interventie en ontdekte dat dit een eerlijk(er) kader is om naar samenwerking te kijken: recht doen aan de verschillen! Conflicten werden voor mij situaties die om aandacht vragen en die een groep of organisatie een kans bieden op verandering en groei. Dit werd mijn favoriete domein: werken in ‘messy situations’, op het scherp van de snee.

 

Het beste van verschillende werelden: professionele effectiviteit én persoonlijke groei

Op het eerste zicht lijk ik een vat vol tegenstrijdigheden! Enerzijds doctor in de organisatiepsychologie en expert op het vlak van samenwerking en conflict, met een focus op de effectiviteit van samenwerking. Anderzijds klinisch psycholoog en Gestalttherapeut, met een bijzondere interesse voor het menselijke en relationele, voor ontwikkelingskansen op individueel én groepsniveau, voor het welzijn en psychisch leed op de werkvloer. Een belezen professional, eeuwige student én gedreven door de praktijk, met de voeten in de modder van organisaties. Steeds bezig met de ontwikkeling van body, mind & soul. Op dit punt in mijn leven en loopbaan is het eindelijk ‘en-en’! Vanuit dit unieke profiel bied ik je het beste van verschillende werelden.

 

De kracht van woorden: een sterk en inspirerend verhaal

Ik ben een woordenmens. Wat me typeert is dat ik geen moeite heb om helder te verwoorden wat er speelt en om bijvoorbeeld krachtige ontwikkelingsthema’s te formuleren. Groepen neem ik gemakkelijk mee in een verhaal over samenwerking en conflict. Ik hou van de kracht van raak geformuleerde gedachten en ben verzot op citaten. Ik heb me door de jaren heen bekwaamd in het hertalen en helder formuleren van ingewikkeld gedachtegoed. Schrijven is voor mij een tweede natuur en mijn passie.

 

Mijn achtergrond in een notendop

 

Doctor in de organisatiepsychologie en klinisch psycholoog (KU Leuven)

Opgeleid als OD consultant, systeem psychodynamisch coach en Gestalttherapeut

Europees Gecertificeerd Gestalt Practitioner in Organisations (EAGT)

Erkend bemiddelaar in sociale zaken (Federale Bemiddelingscommissie)

Auteur van diverse boeken, artikels, hoofdstukken en ontelbare blogs

 

Silvia Prins

Silvia Prins

 

Samenwerking 

Ik werk graag samen met collega’s bij grotere projecten of wanneer we elkaar kunnen versterken, inspireren of ondersteunen.

visie op samenwerking en ontwikkeling

 

Starten bij wat er is: vertragen om weer te kunnen versnellen

Samenwerken is hard werken! Het vraagt voortdurende aandacht. Verandering start met stilstaan en tijd nemen om samen kritisch te onderzoeken waar de organisatie of het team nu staan. Wat leeft er? Wat vraagt nu onze aandacht? Dus niet vasthangen aan ‘hoe het had moeten zijn’ of vooruitkijken naar ‘hoe het moet worden in de toekomst’, maar eerst stilstaan bij wat er hier-en-nu speelt in de samenwerking.

 

Samenwerking en sabotage: synergie of procesverlies?

Samenwerken is zoveel meer dan een rationeel en inhoudelijk aangestuurd gebeuren. Onder de waterlijn spelen ongrijpbare dynamieken die de logica en doelgerichtheid van samenwerking doorkruisen. Naast taakgericht, zijn groepen ook emotioneel en hebben een eigen logica. Soms zijn groepen energiek, vitaal, creatief, warm en zelfs magisch. En sommige groepen zijn passief, kil, ziekmakend en zuigen ons leeg.

 

De onderstroom: licht op de schaduw

Eerlijk kijken naar samenwerking betekent kijken naar alles wat goed loopt: kwaliteiten, het potentieel, de veerkracht, de productiviteit. En het betekent ook de moed opbrengen om blokkades en strubbelingen te onderzoeken. Welke vastgeroeste gewoontes, ‘vanzelf-zwijgende’ patronen en grillige groepsdynamieken hebben zich genesteld in de onderstroom? De zuigende kracht van negativiteit, de verstikkende druk van wat onuitgesproken blijft en de onmacht bij conflict houden mensen van hun taak, demotiveren, zetten groepsleden tegen elkaar op of maken mensen ziek.

 

De kracht van de groep: hefboom voor duurzame verandering en groei

Investeren in samenwerkingsrelaties, zelfsturing en groepsontwikkeling is een strategische keuze. De groepsdynamische insteek geeft je een krachtige tool in handen. Het helpt je voorbij het 1-op-1 aansturen en coachen van medewerkers, het eeuwige brandjes blussen en oppervlakkige symptoombestrijding. Sturing geven aan zelfsturing: het klinkt paradoxaal, maar relationeel en groepsdynamisch leiding geven bevordert het persoonlijk leiderschap van ieder.

 

Samenwerken mét de verschillen: veerkracht en conflictvaardigheid ontwikkelen

Krachtige samenwerking vraagt een investering in het ontwikkelen van inclusieve groepen met een hoge toleratie voor diversiteit. Groepen waar de minderheid, stille mensen en de kritische stem gehoord worden en een plek krijgen. Teams die het met elkaar durven aan te gaan. Creatief leren omgaan met de spanning van het verschil, tegenstellingen en polariteiten zijn kritische competenties die organisaties vandaag nodig hebben. Open dialogeren en recht doen aan de verschillen vormen de basisingrediënten voor collectieve conflictvaardigheid.

 

Met welke vragen kan je bij Circles terecht?

 

Graag ben ik je sparring partner bij vragen over samenwerking en conflict.

Ik werk graag met mensen en organisaties die voor duurzame ontwikkeling kiezen en echt willen investeren in samenwerkingsrelaties, team- en persoonlijke ontwikkeling.

Meestal ben ik betrokken in kleinschalige, ambachtelijke projecten in organisaties. Geen eenheidsworst of programma’s ‘uit de kast’, maar maatwerk. Dat soort opdrachten vraagt heel wat tijd en persoonlijke aandacht. We rekenen er op dat je dit kunt appreciëren.

Het werkt het fijnste als we samen, in partnerschap, kunnen zoeken wat er speelt, wat je precieze vraag is en wat de best mogelijke aanpak voor jouw team of organisatie is.