Silvia Prins

Met ruim 25 jaar praktijkervaring als trainer, coach en bemiddelaar in organisaties, een degelijke academische opleiding, een doorgedreven professionele bijscholing en een passie voor mijn vak, ben ik graag je sparring partner bij vraagstukken over samenwerking en bij het zoeken naar pistes om constructief met conflicten om te gaan. 

Met de blik van een betrokken buitenstaander zie ik andere dingen dan mensen die deel uitmaken van een team of organisatie. Ik ben getraind in het waarnemen van groepsgedrag, het herkennen van patronen en het terugkoppelen van wat er speelt. Feedback biedt teams en organisaties een perspectief voor verandering en groei. 

Op basis van mijn ervaring kan ik methodische ondersteuning bieden in kleine en grote teams, tussen teams of afdelingen, in organisaties en in samenwerkingsverbanden waar verschillende actoren betrokken zijn. Hiervoor put ik uit een breed gamma aan groepsmethodieken en werkkaders die ik me in de loop der jaren eigen maakte. Dit zijn onder andere groepsdynamica, Themagecentreerde Interactie (TGI), systeemdenken, Deep Democracy, Gestalttheorie, ontwikkelingsgerichte bemiddeling, Talking Circles, Theory U en Large Scale Interventions (o.a. Open Space, Future Search, World Café).

Ik werk graag in internationale contexten en ben vlot drietalig (N-F-E).

  • Doctor in de organisatiepsychologie en klinisch psycholoog
  • Opgeleid als organisatieconsultant, professioneel coach en Gestalttherapeut
  • Europees Gecertificeerd Gestalt Practitioner in Organisations (EAGT)
  • Erkend bemiddelaar in sociale zaken (Federale Bemiddelingscommissie)
  • Auteur van diverse boeken, artikels en hoofdstukken

Waarden en Visie:  waar sta ik voor?

Ik bekijk de uitdaging van een organisatie of team vanuit een integraal perspectief. Effectieve samenwerking vraagt een balans tussen resultaatgerichtheid, omgevingsgevoeligheid, zelfsturing van mensen  en de kracht en toegevoegde waarde van het samen werken als groep.

Mijn aandacht gaat vooral uit naar het groepsniveau: welke dynamieken zorgen voor energie, ontwikkeling en creativiteit en wat zijn ongezonde dynamieken die mensen demotiveren, tegen elkaar opzetten of ziek maken.

Op een inclusieve manier omgaan met diversiteit, verschil en tegenstellingen is belangrijk om de collectieve intelligentie van een groep beter te benutten. Ik vind het belangrijk om iedereen aan boord te houden en ook de minderheid, mensen die ‘anders’ zijn of stillere medewerkers een stem en een plek te geven.

Om te kunnen veranderen en groeien kijken we eerst naar wat er ‘is’. Enerzijds naar de aanwezige kwaliteiten en het potentieel. Anderzijds naar wat er verwaarloosd is, onvoldoende ontwikkeld, moeilijk bespreekbaar of wat er spaak loopt. Dit vraagt authenticiteit, moed en openheid die ik zelf in mijn werk ook steeds probeer in te zetten.

Het doorwerken van constructieve, ‘gezonde’ conflicten versterkt en verdiept de samenwerking. Wat mijn aanpak typeert is het creëren van een veilige context waarin mensen gestimuleerd worden om een open dialoog met elkaar aan te gaan, zodat moeilijke issues uitgepraat kunnen worden. Ze worden hierbij ondersteund om aan te geven wat ze van elkaar nodig hebben en om samen creatief en toekomstgericht te denken.

Ik kies resoluut voor een ontwikkelingsgerichte insteek: elke situatie, vooral een moeilijke, biedt een kans om iets te leren en om te groeien als persoon, groep of organisatie.

Met welke vragen kan je bij ons terecht?

Graag helpen we je verder met alle vragen over samenwerking en conflict.

We werken graag met mensen die voor duurzame ontwikkeling kiezen en willen investeren in samenwerkingsrelaties.

Het werkt het fijnste als we samen, in partnerschap, kunnen zoeken wat er speelt, wat je precieze vraag is en wat de best mogelijke aanpak voor jouw team of organisatie is.