Silvia Prins

Aan de hand van 5 thema’s schets ik een levendig beeld zodat je weet wat ik voor jouw organisatie kan betekenen.

 

1. omgaan met diversiteit en verschil – veerkracht ontwikkelen

Krachtige samenwerking vraagt een investering in het ontwikkelen van inclusieve groepen met een hoge toleratie voor diversiteit. Groepen waar de minderheid, stille mensen en de kritische stem gehoord worden en een plek krijgen. Creatief leren omgaan met de spanning van het verschil, tegenstellingen en polariteiten zijn kritische competenties die organisaties vandaag nodig hebben.

Ik groeide op in een internationaal milieu (Europese School). Dit maakte me gevoelig voor cultuurverschillen, taal en de dynamieken van diversiteit. Vanuit een interesse in de wereld, reisde ik veel en werkte ik een tijdje in het buitenland (Italië, Irak). Ik beweeg me als een vis in het water in internationale/meertalige contexten, ben vlot drietalig (N-F-E) en kan gemakkelijk switchen van taal.

 

2. Het potentieel van groepen – er is zo veel meer mogelijk!

Investeren in samenwerkingsrelaties, zelfsturing en groepsontwikkeling is een strategische keuze. De groepsdynamische insteek geeft je een krachtige tool in handen. Groepsdynamisch kijken en werken vormt een hefboom voor verandering en groei. Het helpt je voorbij het 1-op-1 aansturen van medewerkers, het eeuwige brandjes blussen en oppervlakkige symptoombestrijding.

Toen ik 18 jaar was maakte ik mijn eerste groepsdynamische ervaring mee: een retraite van een week met de leerlingen van alle nationaliteiten van het 7e middelbaar. Er ging een wereld voor me open! Ik ontdekte dat het werken met groepen een echt ‘beroep’ was! Vanuit mijn fascinatie voor groepen verdiepte ik me ruim 27 jaar lang in de groepsdynamica en aanverwante disciplines. Op zoek naar betekenis, helpende modellen, bruikbare theorieën.

 

3. Conflicten als groeikans – werken op het scherp van de snee

Eerlijk kijken naar samenwerking betekent kijken naar wat er ‘is’. Zowel wat er goed loopt: kwaliteiten, het potentieel, de veerkracht, de productiviteit, als onder ogen zien waar samenwerking blokkeert. Welke vastgeroeste gewoontes, ‘vanzelf-zwijgende’ patronen en grillige groepsdynamieken hebben zich genesteld in de onderstroom? De zuigende kracht van negativiteit, de verstikkende druk van wat onuitgesproken blijft en de onmacht bij conflict houdt mensen van hun taak, demotiveert, zet groepsleden tegen elkaar op of maakt mensen ziek. Open dialogeren en recht doen aan de verschillen vormen de basisingrediënten voor collectieve conflictvaardigheid.

Tijdens mijn actie-onderzoek naar groepsdynamieken in multi-actor samenwerking (KU Leuven) kwam ik tot de conclusie dat samenwerking steeds een vorm van conflict oproept. Ik verdiepte me in conflict & bemiddeling en ontdekte dat dit een eerlijk(er) kader is om naar samenwerking te kijken: recht doen aan de verschillen! Conflicten werden voor mij situaties die om aandacht vragen en die een groep of organisatie een kans bieden op verandering en groei. Dit is mijn favoriete domein: werken in ‘messy situations’, op het scherp van de snee.

 

4. een integrale benadering – mind, body & soul

Duurzame verandering is pas mogelijk als je het hele wezen van mensen en groepen aanspreekt. Patronen herkennen en goede voornemens maken is niet voldoende om te veranderen. Verandering vraagt om een aanpak waar we hoofd, hart én lijf aanspreken.

Mijn persoonlijk ontwikkelingstraject is als een reis van het hoofd (fervent lezer, eeuwige student, expert), naar het hart (de menselijke, relationele en emotionele kant van samenwerking – ik ben klinisch psycholoog en Gestalttherapeut) en verder naar het lichaam (verdieping in embodied leadership,  somatic coaching, yoga).

 

5. De kracht van woorden – een sterk en inspirerend verhaal

Wil je een inspirerend verhaal? Ik ben een woordenmens. Wat me typeert is dat ik geen moeite heb om helder te verwoorden wat er speelt en om bijvoorbeeld krachtige ontwikkelingsthema’s te formuleren. Groepen neem ik gemakkelijk mee in een verhaal over samenwerking en conflict. Ik hou van de kracht van raak geformuleerde gedachten en ben verzot op citaten. Ik heb me door de jaren heen bekwaamd in het hertalen en helder formuleren van ingewikkeld gedachtegoed. Schrijven is voor mij een tweede natuur en mijn passie.

 

Mijn achtergrond in een notendop

 

Doctor in de organisatiepsychologie en klinisch psycholoog (KU Leuven)

Opgeleid als OD consultant, systeem psychodynamisch coach en Gestalttherapeut

Europees Gecertificeerd Gestalt Practitioner in Organisations (EAGT)

Erkend bemiddelaar in arbeidsrelaties (Federale Bemiddelingscommissie)

Auteur van diverse boeken, artikels, hoofdstukken en ontelbare blogs