Silvia Prins

 

In 5 thema’s probeer ik je een beknopt en levendig beeld te geven van wat ik kan bijdragen aan jouw organisatie.

1. Samenwerken mét de verschillen: conflictvaardigheid en veerkracht ontwikkelen

Krachtige samenwerking vraagt een investering in het ontwikkelen van inclusieve groepen met een hoge toleratie voor diversiteit. Groepen waar de minderheid, stille mensen en de kritische stem gehoord worden en een plek krijgen. Teams die het met elkaar durven aan te gaan. Creatief leren omgaan met de spanning van het verschil, tegenstellingen en polariteiten zijn kritische competenties die organisaties vandaag nodig hebben. Open dialogeren en recht doen aan de verschillen vormen de basisingrediënten voor collectieve conflictvaardigheid.

Ik groeide van kindsbeen op in een internationaal milieu (Europese School). Daar leer ik spelenderwijs om te gaan met mensen die ‘anders’ zijn. Dit maakte me gevoelig voor cultuurverschillen, taal en de dynamieken van diversiteit. Vanuit een interesse in de wereld, reisde ik veel en werkte ik een tijdje in het buitenland (Italië, Irak). Ik beweeg me als een vis in het water in internationale/meertalige contexten, ben vlot drietalig (N-F-E) en kan gemakkelijk switchen van taal. Leren “samenwerken mét de verschillen” is de baseline van mijn bedrijf en mijn boek voor leidinggevenden.

 

2. Het potentieel van groepen: er is zo veel meer mogelijk!

Investeren in samenwerkingsrelaties, zelfsturing en groepsontwikkeling is een strategische keuze. De groepsdynamische insteek geeft je een krachtige tool in handen. Het helpt je voorbij het 1-op-1 aansturen en coachen van medewerkers, het eeuwige brandjes blussen en oppervlakkige symptoombestrijding. Sturing geven aan zelfsturing: het klinkt paradoxaal, maar relationeel en groepsdynamisch leiding geven bevordert het persoonlijk leiderschap van ieder.

Als kind al was ik bijzonder sensitief voor wat er in groepen speelde, vooral in de onderstroom. Toen ik 18 jaar was maakte ik mijn eerste groepsdynamische ervaring mee: een retraite van een week met de leerlingen van alle nationaliteiten van het 7e middelbaar. Er ging een wereld voor me open! Ik ontdekte dat het werken met groepen een echt beroep was! Vanuit mijn fascinatie voor groepen verdiepte ik me ruim 27 jaar lang in de groepsdynamica en aanverwante disciplines. Op zoek naar betekenis, helpende modellen, bruikbare theorieën. Het heeft me geleerd om naar teams te kijken op het groepsniveau: signalen uit de onderstroom, patronen, beschermingsmechanismen, gezonde en disfunctionele processen.

 

3. Conflicten als groeikans: werken op het scherp van de snee

 Samenwerken is zoveel meer dan een rationeel en inhoudelijk aangestuurd gebeuren. Onder de waterlijn spelen ongrijpbare dynamieken die de logica en doelgerichtheid van samenwerking doorkruisen. Naast taakgericht, zijn groepen ook emotioneel en hebben een eigen logica. Soms zijn groepen energiek, vitaal, creatief, warm en zelfs magisch. En sommige groepen zijn passief, kil, ziekmakend en zuigen ons leeg.

 Eerlijk kijken naar samenwerking betekent kijken naar alles wat goed loopt: kwaliteiten, het potentieel, de veerkracht, de productiviteit. En het betekent ook de moed opbrengen om blokkades en strubbelingen te onderzoeken. Welke vastgeroeste gewoontes, ‘vanzelf-zwijgende’ patronen en grillige groepsdynamieken hebben zich genesteld in de onderstroom? De zuigende kracht van negativiteit, de verstikkende druk van wat onuitgesproken blijft en de onmacht bij conflict houden mensen van hun taak, demotiveren, zetten groepsleden tegen elkaar op of maken mensen ziek.

Tijdens mijn actie-onderzoek naar groepsdynamieken in multi-actor samenwerking (KU Leuven) kwam ik tot de conclusie dat samenwerking eigenlijk vooral conflict oproept. Ik verdiepte me in bemiddeling als specifieke interventie en ontdekte dat dit een eerlijk(er) kader is om naar samenwerking te kijken: recht doen aan de verschillen! Conflicten werden voor mij situaties die om aandacht vragen en die een groep of organisatie een kans bieden op verandering en groei. Dit werd mijn favoriete domein: werken in ‘messy situations’, op het scherp van de snee.

 

4. een integrale benadering – mind, body & soul

Echte en duurzame verandering is pas mogelijk als we het hele wezen van mensen en groepen meenemen. Patronen herkennen is niet voldoende om te veranderen. Verandering vraagt om een integrale aanpak waar we hoofd, hart en core aanspreken.

Mijn persoonlijk ontwikkelingstraject kan je zien als een reis van het hoofd (doctor in de organisatiepsychologie, auteur, fervent lezer en onderzoeker,  expert op het vlak van samenwerking en conflict), naar het hart (de menselijke, relationele en emotionele kant van samenwerking – ik ben klinisch psycholoog en Gestalttherapeut) en verder naar het lichaam (verdieping in embodied leadership en somatic coaching, yoga teacher in opleiding).

 

5. De kracht van woorden: een sterk en inspirerend verhaal

Ik ben een woordenmens. Wat me typeert is dat ik geen moeite heb om helder te verwoorden wat er speelt en om bijvoorbeeld krachtige ontwikkelingsthema’s te formuleren. Groepen neem ik gemakkelijk mee in een verhaal over samenwerking en conflict. Ik hou van de kracht van raak geformuleerde gedachten en ben verzot op citaten. Ik heb me door de jaren heen bekwaamd in het hertalen en helder formuleren van ingewikkeld gedachtegoed. Schrijven is voor mij een tweede natuur en mijn passie.

 

Mijn achtergrond in een notendop

 

Doctor in de organisatiepsychologie en klinisch psycholoog (KU Leuven)

Opgeleid als OD consultant, systeem psychodynamisch coach en Gestalttherapeut

Europees Gecertificeerd Gestalt Practitioner in Organisations (EAGT)

Erkend bemiddelaar in sociale zaken (Federale Bemiddelingscommissie)

Auteur van diverse boeken, artikels, hoofdstukken en ontelbare blogs

 

 

Silvia Prins

Silvia Prins

 

Samenwerking 

Ik werk graag samen met collega’s bij grotere projecten of wanneer we elkaar kunnen versterken, inspireren of ondersteunen.

Met welke vragen kan je bij Circles terecht?

 

Graag ben ik je sparring partner bij vragen over samenwerking en conflict.

Ik werk graag met mensen en organisaties die voor duurzame ontwikkeling kiezen en echt willen investeren in samenwerkingsrelaties, team- en persoonlijke ontwikkeling.

Meestal ben ik betrokken in kleinschalige, ambachtelijke projecten in organisaties. Geen eenheidsworst of programma’s ‘uit de kast’, maar maatwerk. Dat soort opdrachten vraagt heel wat tijd en persoonlijke aandacht. We rekenen er op dat je dit kunt appreciëren.

Het werkt het fijnste als we samen, in partnerschap, kunnen zoeken wat er speelt, wat je precieze vraag is en wat de best mogelijke aanpak voor jouw team of organisatie is.