Circles for Connection

Samenwerken mét de verschillen

Heeft jouw organisatie hier ook last van?

De “normale” spanning in het samenwerken

Samenwerken roept altijd spanning op. Spanning is energie, dynamiek en heeft het potentieel om tot verandering en groei te leiden. 

Het kan zijn dat je de aanwezige diversiteit constructief wil benutten en verder wil bouwen aan het  samenwerken mét de verschillen.

Misschien ben je toch wat op je hoede als je bijvoorbeeld de volgende fenomenen ziet gebeuren:

 • We willen een zelfsturende organisatie worden, maar het lukt niet echt en er zijn allerlei fricties
 • Ondanks de individuele kwaliteiten van medewerkers loopt de samenwerking als team niet zoals je gehoopt had
 • De aanwezige diversiteit is niet echt een meerwaarde, maar is eerder een ‘probleem’
 • Organisatieverandering leidt tot negativiteit en je krijgt mensen niet mee

Spanningen en samenwerkings-conflicten

Soms zijn de spanningen in de samenwerking zichtbaar en zijn er openlijke ruzies. En soms voel je dat er onderhuids ongenoegen leeft.

De volgende situaties komen vaak voor:

 • Tijdens vergaderingen wordt er gezwegen, maar aan de koffiemachine komen de tongen los
 • De sfeer is om te snijden maar mensen blijven beleefd
 • We zwijgen voor de lieve vrede en sparen elkaar, maar de spanningen stapelen zich op
 • Dezelfde verhitte discussies komen tot ieders irritatie telkens weer terug
 • Leidinggevenden zijn voortdurend bezig met brandjes blussen en het helpt niet

Destructieve conflicten die onoplosbaar lijken

Geëscaleerde situaties monden uit in weerbarstige conflicten. De situatie zit muurvast en mensen maken elkaar het leven zuur.

Misschien herken je dit:

 • Het conflict breidt zich uit als een olievlek en mensen worden erin meegezogen
 • Sommige mensen worden subtiel (of niet zo subtiel) gepest en uitgesloten
 • Conflicten raken, ondanks alle inspanningen, maar niet opgelost en ze verzuren de sfeer
 • Er is een onrustwekkend hoog ziekteverzuim en groot personeelsverloop
 • Ruzies worden op de spits gedreven en niemand weet nog waar het eigenlijk over gaat

Conflicten horen bij samenwerking

Meestal lukt het wel om een weg uit een gepolariseerd meningsverschil of een gespannen situatie te vinden. Maar soms weet je niet meer wat de beste aanpak is. De signalen van conflict herkennen en serieus nemen is een eerste belangrijke stap!

Soms helpt het om er een betrokken buitenstaander bij te vragen die vanop de zijlijn andere dingen ziet en gepaste ondersteuning kan bieden.

Je kunt er ook voor kiezen om zélf conflictvaardiger worden. Zo voorkom je verdere escalatie, menselijk leed, verlies van productiviteit, kosten en reputatieschade.

Mijn visie op conflicten en conflicthantering

Om zuurstof in conflicten te brengen, vastgelopen situaties in beweging te krijgen en tot echte verandering te komen zijn er een aantal fasen die je moet doorlopen: de bouwstenen van conflicthantering.

Klik hier om meer te weten

Wat kan ik voor jou en je organisatie betekenen?

Ik werk zowel met leidinggevenden, managers, directies als met professionals zoals HR, preventieadviseurs, procesbegeleiders, teamcoaches, bemiddelaars en consultants.

Klik hier om meer te weten

Wie is Silvia Prins

Vanuit mijn fascinatie voor groepen verdiep ik me al ruim 28 jaar lang in de groepsdynamica en aanverwante disciplines. Op zoek naar inzicht in de wondere wereld van samenwerking en conflict. De kracht en het potentieel van sterke groepen is wat me drijft in mijn werk.

Klik hier om meer te weten