Circles for Connection

Samenwerken mét de verschillen

Als samenwerken moeilijk is…

Hoe gaat jouw team of organisatie om met verschillen, tegenstellingen en conflicten?

De ‘normale’ spanning op de werkvloer

Samenwerken roept altijd spanning op. Spanning is energie, dynamiek en heeft het potentieel om tot verandering en groei te leiden.

Misschien ben je toch wat op je hoede als je bijvoorbeeld de volgende fenomenen ziet gebeuren:

 • We willen een zelfsturende organisatie worden, maar het lukt niet echt en er zijn allerlei fricties
 • Ondanks de individuele kwaliteiten van medewerkers loopt de samenwerking als team niet zoals je gehoopt had
 • De aanwezige diversiteit lijkt niet echt een troef, maar is eerder een ‘probleem’
 • Mensen durven elkaar niet aan te spreken en komen regelmatig bij jou hun beklag over collega’s doen
 • Organisatieverandering leidt tot negativiteit en je krijgt mensen niet mee

stroeve en vastgelopen samenwerking

Soms zijn de spanningen in de samenwerking zichtbaar en zijn er openlijke ruzies. En soms voel je dat er onderhuids ongenoegen leeft.

De volgende situaties komen vaak voor:

 • Tijdens vergaderingen wordt er gezwegen, maar aan de koffiemachine komen de tongen los
 • De sfeer is om te snijden maar mensen blijven beleefd
 • Iedereen zwijgt voor de lieve vrede en spaart elkaar, maar de spanningen stapelen zich gaandeweg op
 • Dezelfde verhitte discussies komen tot ieders ergernis telkens weer terug
 • Als leidinggevenden ben je voortdurend bezig met brandjes blussen en het helpt niet

conflicten die onoplosbaar lijken

Lastige situaties escaleren en monden uit in weerbarstige conflicten. De situatie lijkt muurvast te zitten en mensen maken elkaar het leven zuur.

Misschien herken je dit:

 • Het conflict breidt zich uit als een olievlek en mensen worden erin meegezogen, of ze willen of niet
 • Sommige mensen worden subtiel (of niet zo subtiel) gepest en uitgesloten
 • Conflicten raken, ondanks alle inspanningen, maar niet opgelost en verzuren de sfeer
 • Er is een onrustwekkend hoog ziekteverzuim en groot personeelsverloop
 • Ruzies worden op de spits gedreven en niemand weet nog waar het eigenlijk over gaat

Conflicten horen bij samenwerking

Waar mensen samenwerken zijn er verschillen. En waar verschil is, ontstaan spanningen.

Spanning hoort bij samenwerking. Als er geen spanning is, is er namelijk geen vitaliteit, creativiteit en veranderenergie. Als iedereen het met elkaar eens is, valt de dynamiek plat.

Maar spanning kan ook – als ze niet goed gekanaliseerd wordt – uitmonden in gespannenheid, fricties of conflict.

Meestal lukt het wel om een uitweg te vinden in een pittig meningsverschil of een moeilijke situatie. Maar soms weet je niet meer wat de beste aanpak is.

De signalen van een potentieel conflict-in-de-maak herkennen en ze serieus nemen is een eerste belangrijke stap!

Soms helpt het om er een betrokken buitenstaander bij te vragen die vanop de zijlijn andere dingen ziet en gepaste ondersteuning kan bieden.

Je kunt er ook voor kiezen om zélf conflictvaardiger worden. Zo voorkom je verdere escalatie, menselijk leed, verlies van productiviteit, kosten en reputatieschade. Dit is de meest duurzame optie!

“Differences only become problematic when someone stamps them with the label ‘right’ or ‘wrong’. As soon as this happens, you’re on your way to conflict. (…)

Believing that there’s some objective ‘right’ and some objective ‘wrong’ inevitably drives us to keep reassuring ourselves that we’re on the upside of the equation.

Meanwhile, whoever is on the other side of the argument is doing the same thing.”

(Myrna Lewis)

 

 

Mijn visie op conflicten en conflicthantering

Om zuurstof in conflicten te brengen, vastgelopen situaties in beweging te krijgen en tot echte verandering te komen zijn er een aantal fasen die je moet doorlopen: de bouwstenen van conflicthantering.

Klik hier om meer te weten

Wat kan ik voor jou en je organisatie betekenen?

Ik werk zowel met leidinggevenden, managers, directies als met professionals zoals HR, preventieadviseurs, procesbegeleiders, teamcoaches, bemiddelaars en consultants.

Klik hier om meer te weten

Wie is Silvia Prins

Vanuit mijn fascinatie voor groepen verdiep ik me al ruim 30 jaar in de groepsdynamica en aanverwante disciplines. Op zoek naar inzicht in de wondere wereld van samenwerking en conflict. De kracht en het potentieel van sterke groepen is wat me drijft in mijn werk.

Klik hier om meer te weten