Circles for Connection

Samenwerken mét de verschillen

Als samenwerken moeilijk is…

Hoe gaat jouw team of organisatie om met verschillen, tegenstellingen en conflicten?
En vooral: hoe ga je zélf als leidinggevende, HR of professional om met spanning op de werkvloer?

 

 

Eindejaarskorting!

Tot en met vrijdag 24 december 2021 geniet je van een genereuze korting van 10% op ons programma ‘Als samenwerken moeilijk is – Vergroot je impact in conflict’.

Een intensief, verdiepend, persoonlijk afgestemd en discreet ontwikkelingstraject om je te versterken in de manier waarop je met verschillen, spanningen, sluimerende of openlijke conflicten op het werk omgaat.

Met aandacht voor inzichten, methodieken, reflectie, experimenten in je professionele context en het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten.

Het programma bij het boek (en nog véél meer!)

Interesse? Neem contact op!

Wat kan ik voor jou en je organisatie betekenen?

Ontwikkel je persoonlijke conflict vaardigheid!

Alle verandering bij spanning op de werkvloer, bij ruzies tussen medewerkers of bij conflicten in teams start bij hoe jij zelf met spanning, tegenstellingen en conflict omgaat.

Investeer in je persoonlijke vaardigheden (doen) en ontwikkel een krachtige en veerkrachtige basishouding (zijn). 

Welke impact wil jij hebben?

Kies voor steun bij moeilijke situaties

Kies voor een coachingtraject dat je helpt om gezonde afstand te nemen van een situatie waarmee je worstelt. Vanuit exploratie en reflectie zoeken we samen naar de volgende stap, nieuwe keuzes en passende interventies.

Ben je persoonlijk geraakt door een situatie op het werk, functioneer je niet meer of dreig je mentaal onderuit te gaan? Dan is psychotherapeutische ondersteuning misschien een goede optie voor je.

Investeer in een productief werkklimaat 

Doorloop als team een traject met twee sporen:

Maak moeilijke thema’s en lastige situaties bespreekbaar zodat misverstanden opgehelderd worden, verschillen op tafel komen en de kluwen van een conflict ontward wordt (korte termijn)

Investeer in helpende inzichten, krachtige vaardigheden en bouw samen aan een open cultuur en een productief werklimaat voor de toekomst (langere termijn)

Dit traject is een effectieve combinatie tussen opleiding, coaching en conflicthantering!

werk samen met mij een aanpak op maat uit

Wil je een specifiek conflicthanteringstraject voor je organisatie, afdeling of team?

Dan onderzoeken we samen wat de doelstellingen zijn, wat er in beweging moet komen, wie er betrokken zijn bij de situatie en wat de meest geschikte aanpak is.

Ontdek de diverse interventies die deel uit kunnen maken van een conflicthanteringstraject in je team of organisatie.

“Conflict” is een breed begrip!

Er is een hele bandbreedte aan conflicten, van meningsverschillen met lichte irritaties tot en met destructieve gevechten op de werkvloer.

Maak hier kennis met de verschillende gradaties en verschijningsvormen.

De ‘normale’ spanning op de werkvloer

Samenwerken roept altijd spanning op. Spanning is energie, dynamiek en heeft het potentieel om tot verandering en groei te leiden.

Misschien ben je toch wat op je hoede als je bijvoorbeeld de volgende fenomenen ziet gebeuren:

 • We willen een zelfsturende organisatie worden, maar het lukt niet echt en er zijn allerlei fricties
 • Ondanks de individuele kwaliteiten van medewerkers loopt de samenwerking als team niet zoals je gehoopt had
 • De aanwezige diversiteit lijkt niet echt een troef, maar is eerder een ‘probleem’
 • Mensen durven elkaar niet aan te spreken en komen regelmatig bij jou hun beklag over collega’s doen
 • Organisatieverandering leidt tot negativiteit en je krijgt mensen niet mee

stroeve en vastgelopen samenwerking

Soms zijn de spanningen in de samenwerking zichtbaar en zijn er openlijke ruzies. En soms voel je dat er onderhuids ongenoegen leeft.

De volgende situaties komen vaak voor:

 • Tijdens vergaderingen wordt er gezwegen, maar aan de koffiemachine komen de tongen los
 • De sfeer is om te snijden maar mensen blijven beleefd
 • Iedereen zwijgt voor de lieve vrede en spaart elkaar, maar de spanningen stapelen zich gaandeweg op
 • Dezelfde verhitte discussies komen tot ieders ergernis telkens weer terug
 • Als leidinggevenden ben je voortdurend bezig met brandjes blussen en het helpt niet

conflicten die onoplosbaar lijken

Lastige situaties escaleren en monden uit in weerbarstige conflicten. De situatie lijkt muurvast te zitten en mensen maken elkaar het leven zuur.

Misschien herken je dit:

 • Het conflict breidt zich uit als een olievlek en mensen worden erin meegezogen, of ze willen of niet
 • Sommige mensen worden subtiel (of niet zo subtiel) gepest en uitgesloten
 • Conflicten raken, ondanks alle inspanningen, maar niet opgelost en verzuren de sfeer
 • Er is een onrustwekkend hoog ziekteverzuim en groot personeelsverloop
 • Ruzies worden op de spits gedreven en niemand weet nog waar het eigenlijk over gaat

Mijn visie op conflicten en conflicthantering

Om zuurstof in conflicten te brengen, vastgelopen situaties in beweging te krijgen en tot echte verandering te komen zijn er een aantal fasen die je moet doorlopen: de bouwstenen van conflicthantering.

Klik hier om meer te weten

Wie zijn mijn klanten

Ik werk zowel met leidinggevenden, managers, directies als met professionals zoals HR, preventieadviseurs, procesbegeleiders, teamcoaches, bemiddelaars en consultants.

Klik hier om meer te weten

Wie is Silvia Prins

Vanuit mijn fascinatie voor groepen verdiep ik me al ruim 30 jaar in de groepsdynamica en aanverwante disciplines. Op zoek naar inzicht in de wondere wereld van samenwerking en conflict. De kracht van sterke groepen en het potentieel van conflicten is wat me drijft in mijn werk.

Klik hier om meer te weten