Circles for Connection

Samenwerken mét de verschillen

Als samenwerken moeilijk is…

Hoe gaat jouw team of organisatie om met verschillen, tegenstellingen en conflicten?

En vooral: hoe ga je zélf met spanning op de werkvloer om?

 

 

“Conflict” is een breed begrip!

Er is een hele bandbreedte aan conflicten, van meningsverschillen met lichte irritaties tot en met destructieve gevechten op de werkvloer.

Maak hier kennis met de verschillende gradaties en verschijningsvormen.

De ‘normale’ spanning op de werkvloer

Samenwerken roept altijd spanning op. Spanning is energie, dynamiek en heeft het potentieel om tot verandering en groei te leiden.

Misschien ben je toch wat op je hoede als je bijvoorbeeld de volgende fenomenen ziet gebeuren:

 • We willen een zelfsturende organisatie worden, maar het lukt niet echt en er zijn allerlei fricties
 • Ondanks de individuele kwaliteiten van medewerkers loopt de samenwerking als team niet zoals je gehoopt had
 • De aanwezige diversiteit lijkt niet echt een troef, maar is eerder een ‘probleem’
 • Mensen durven elkaar niet aan te spreken en komen regelmatig bij jou hun beklag over collega’s doen
 • Organisatieverandering leidt tot negativiteit en je krijgt mensen niet mee

stroeve en vastgelopen samenwerking

Soms zijn de spanningen in de samenwerking zichtbaar en zijn er openlijke ruzies. En soms voel je dat er onderhuids ongenoegen leeft.

De volgende situaties komen vaak voor:

 • Tijdens vergaderingen wordt er gezwegen, maar aan de koffiemachine komen de tongen los
 • De sfeer is om te snijden maar mensen blijven beleefd
 • Iedereen zwijgt voor de lieve vrede en spaart elkaar, maar de spanningen stapelen zich gaandeweg op
 • Dezelfde verhitte discussies komen tot ieders ergernis telkens weer terug
 • Als leidinggevenden ben je voortdurend bezig met brandjes blussen en het helpt niet

conflicten die onoplosbaar lijken

Lastige situaties escaleren en monden uit in weerbarstige conflicten. De situatie lijkt muurvast te zitten en mensen maken elkaar het leven zuur.

Misschien herken je dit:

 • Het conflict breidt zich uit als een olievlek en mensen worden erin meegezogen, of ze willen of niet
 • Sommige mensen worden subtiel (of niet zo subtiel) gepest en uitgesloten
 • Conflicten raken, ondanks alle inspanningen, maar niet opgelost en verzuren de sfeer
 • Er is een onrustwekkend hoog ziekteverzuim en groot personeelsverloop
 • Ruzies worden op de spits gedreven en niemand weet nog waar het eigenlijk over gaat

Niet te missen: de early bird!

Op 18 en 19 november 2021 kan je weer deelnemen aan de workshop ‘Bewegen in conflict’.

Dit keer op een prachtige locatie: de Heerlijckyt van Elsmeren.

Zorg dat je erbij bent en maak gebruik van het Early Bird tarief dat geldt tot 1 oktober 2021!

De eerste versie was heerlijk om mee te maken! Lees de getuigenissen.

Wat kan ik voor jou en je organisatie betekenen?

Investeer in je persoonlijke conflict vaardigheid!

Alle verandering bij spanning op de werkvloer, bij ruzies tussen medewerkers of bij conflicten in teams start bij hoe jij zelf met spanning, tegenstellingen en conflict omgaat.

Investeer in je persoonlijke vaardigheden (doen) en ontwikkel een krachtige en veerkrachtige basishouding (zijn).

Zo pluk je ook de vruchten op de langere termijn!

Gun jezelf een coachingtraject in moeilijke situaties

Engageer je voor een coachingtraject dat je helpt om gezonde afstand te nemen van een situatie waarmee je worstelt en neem tijd voor reflectie.

Onderzoek wat er speelt, word je bewust wat er bij jou gebeurt als het spannend wordt (binnenkant) en kijk wat er nodig is in de situatie (buitenkant).

Maak nieuwe keuzes: wat staat me te doen en wie wil ik zijn in dit conflict?

Zet in op teamvaardigheden

Doorloop samen met je team een traject met twee sporen:

Maak moeilijke thema’s en lastige situaties bespreekbaar zodat misverstanden opgehelderd worden, verschillen op tafel komen en de kluwen van een conflict ontward wordt (korte termijn)

Investeer in helpende inzichten, krachtige vaardigheden en bouw samen aan een open cultuur en een productief werklimaat voor de toekomst (langere termijn)

Dit traject is een effectieve combinatie tussen opleiding, coaching en conflicthantering!

ontwikkel samen met mij een aanpak op maat

Wil je een specifiek conflicthanteringstraject voor je organisatie, afdeling of team?

Dan onderzoeken we samen wat de doelstellingen zijn, wat er in beweging moet komen, wie er betrokken zijn bij de situatie en wat de meest geschikte aanpak is.

Ontdek de diverse interventies die deel uit kunnen maken van een conflicthanteringstraject in je team of organisatie.

Mijn visie op conflicten en conflicthantering

Om zuurstof in conflicten te brengen, vastgelopen situaties in beweging te krijgen en tot echte verandering te komen zijn er een aantal fasen die je moet doorlopen: de bouwstenen van conflicthantering.

Klik hier om meer te weten

Wie zijn mijn klanten

Ik werk zowel met leidinggevenden, managers, directies als met professionals zoals HR, preventieadviseurs, procesbegeleiders, teamcoaches, bemiddelaars en consultants.

Klik hier om meer te weten

Wie is Silvia Prins

Vanuit mijn fascinatie voor groepen verdiep ik me al ruim 30 jaar in de groepsdynamica en aanverwante disciplines. Op zoek naar inzicht in de wondere wereld van samenwerking en conflict. De kracht en het potentieel van sterke groepen is wat me drijft in mijn werk.

Klik hier om meer te weten