Circles for Connection

Samenwerken mét de verschillen

 

opleidingen 'Groepsdynamica-Plus'

leer werken met de onderstroom van groepen en haal méér uit je team

Nieuw in 2019

  • Workshop "Crisis & conflict in groepen"
  • Workshop "Werken met het 'zelf' als instrument van verandering"
  • Programma "Teamontwikkeling en synergie - van 'los zand' groep naar zelfsturend team"

Geïntegreerd aanbod rond conflict

Maak werk van conflicten: preventief én curatief

Conflictbeleid - Inspiratiesessies - Opleidingen - Individuele conflict coaching -  Teambegeleiding op maat: bij milde spanningen, geëscaleerde conflicten of bij crisis

Teamcoaching

Voor wie écht wil investeren in samenwerking

Coaching van directieteams - teams - projectteams

Talking Circles

 

Praktijk voor Coaching

Op het snijvlak van professionele bloei én persoonlijke groei!

Voor leidinggevenden en professionals 

Specialiteit: coaching in conflictsituaties