Circles for Connection

Samenwerken mét de verschillen

Als samenwerken moeilijk is…

Hoe gaat jouw team of organisatie om met verschillen, tegenstellingen en conflicten?
En vooral: hoe ga je zélf als leidinggevende, HR of professional om met spanning op de werkvloer?

 

 

In  d e  k i j k e r

Actieve workshop ‘Bewegen in conflict’

Voor wie echt – letterlijk – in beweging wil komen in conflictsituaties!

Een wervelende mix van werkvormen, inzichten en (veilige) experimenten om je anders te verhouden in gespannen relaties en impact te ervaren in moeilijke situaties.

Dit wordt al de derde editie!

Op een geweldige locatie, een fijne zaal, midden in de stad en toch groen en rustig.

Een fijne manier om de zomer af te ronden en gesterkt het werkjaar weer in te stappen.

Donderdag 25 augustus en vrijdag 26 augustus 2022 (Leuven)

het begrip “Conflict” dekt een brede lading!  

Er is een hele bandbreedte aan conflicten, van meningsverschillen met lichte irritaties tot en met destructieve gevechten op de werkvloer.

Maak hier kennis met de verschillende gradaties en verschijningsvormen. Die vragen elk een andere en afgestemde aanpak.

In mijn aanpak van conflicthantering, werk ik zowel in organisaties met teams en afdelingen, als met individuen: leidinggevenden, HR managers, professionals die organisaties en teams begeleiden wanneer de samenwerking moeilijk loopt (o.a. teamcoaches, interne consultants, bemiddelaars, trainers).

De ‘normale’ spanning op de werkvloer

Samenwerken roept altijd spanning op. Spanning is energie, dynamiek en heeft het potentieel om tot verandering en groei te leiden.

Misschien ben je toch wat op je hoede als je bijvoorbeeld de volgende fenomenen ziet gebeuren:

 • We willen een zelfsturende organisatie worden, maar het lukt niet echt en er zijn allerlei fricties
 • Ondanks de individuele kwaliteiten van medewerkers loopt de samenwerking als team niet zoals je gehoopt had
 • De aanwezige diversiteit lijkt niet echt een troef, maar is eerder een ‘probleem’
 • Mensen durven elkaar niet aan te spreken en komen regelmatig bij jou hun beklag over collega’s doen
 • Organisatieverandering leidt tot negativiteit en je krijgt mensen niet mee

Hier is enorm veel potentieel voor verheldering, nieuwe afstemming en ontwikkeling!

stroeve en vastgelopen samenwerking

Soms zijn de spanningen in de samenwerking zichtbaar en zijn er openlijke ruzies. En soms voel je dat er onderhuids ongenoegen leeft.

De volgende situaties komen vaak voor:

 • Tijdens vergaderingen wordt er gezwegen, maar aan de koffiemachine komen de tongen los
 • De sfeer is om te snijden maar mensen blijven beleefd
 • Iedereen zwijgt voor de lieve vrede en spaart elkaar, maar de spanningen stapelen zich gaandeweg op
 • Dezelfde verhitte discussies komen tot ieders ergernis telkens weer terug
 • Als leidinggevenden ben je voortdurend bezig met brandjes blussen en het helpt niet

Dit soort van gespannen samenwerking aanpakken, vraagt veiligheid, bereidheid en een aantal moedige gesprekken. Als een team/afdeling/organisatie hierdoor raakt, kan het weer stromen!

conflicten die onoplosbaar lijken

Lastige situaties escaleren en monden uit in weerbarstige conflicten. De situatie lijkt muurvast te zitten en mensen maken elkaar het leven zuur.

Misschien herken je dit:

 • Het conflict breidt zich uit als een olievlek en mensen worden erin meegezogen, of ze willen of niet
 • Sommige mensen worden subtiel (of niet zo subtiel) gepest en uitgesloten
 • Conflicten zijn er al jaren, ze raken, ondanks alle inspanningen, maar niet opgelost en verzuren de sfeer
 • Er is een onrustwekkend hoog ziekteverzuim en groot personeelsverloop
 • Ruzies worden op de spits gedreven en niemand weet nog waar het eigenlijk over gaat

Dit soort geëscaleerde conflicten zijn helaas weerbarstig. Er zijn dikwijls al lang signalen gegeven, maar de organisatie heeft niet adequaat gereageerd of het conflict laten liggen. Hier is een bredere interventie met betrokkenheid van zowel een externe als interne actoren nodig om tot duurzame verandering te komen.

Mijn visie op conflicten en conflicthantering

Om zuurstof in conflicten te brengen, vastgelopen situaties in beweging te krijgen en tot echte verandering te komen zijn er een aantal fasen die je moet doorlopen: de bouwstenen van conflicthantering.

Klik hier om meer te weten

Wie zijn mijn klanten

Ik werk zowel met leidinggevenden, managers, directies als met professionals zoals HR, preventieadviseurs, procesbegeleiders, teamcoaches, bemiddelaars en consultants.

Ik ben actief in allerlei soorten organisaties. 

Klik hier om meer te weten

Wie is Silvia

Vanuit mijn fascinatie voor groepen en menselijke relaties verdiep ik me al ruim 30 jaar in de groepsdynamica en aanverwante disciplines.

Op zoek naar inzicht in de wondere wereld van samenwerking en conflict en naar begrip voor het menselijke gedrag.

De kracht van sterke groepen en het potentieel van conflicten is wat me drijft in mijn werk.

Klik hier om meer te weten