praktijk voor Conflict coaching 

Leidinggevenden

Je wordt geconfronteerd met een moeilijke situatie in je team, afdeling of organisatie en wilt zelf een conflict bespreekbaar maken.

Je bent op zoek naar ondersteuning, een extra paar ogen, een klankbord, nieuwe inzichten, handvatten, tools en pistes voor aanpak.

Je bent ook bereid om naar je eigen aandeel in de situatie te kijken en hoe je je zelf anders kunt opstellen om verandering mogelijk te maken.

professionals en HR managers

Je krijgt een vraag om hulp bij een conflict in een organisatie en wilt snel een eerste inschatting van het conflict maken.

Je bent op zoek naar een klankbord om opties van aanpak te exploreren en concreet uit te werken.

Je wilt conflictsituaties snel, adequaat en constructief oppakken: wat kan je zelf doen en wanneer doorverwijzen?

Zelf Betrokken in een conflict

Je bent zelf betrokken in een conflict en wilt uitzoeken wat er speelt en hoe je met deze situatie kunt omgaan.

Je wilt opkomen voor je eigen noden en behoeften en tegelijkertijd respect tonen voor die van anderen. Je wilt onderzoeken hoe je de situatie het best bespreekbaar maakt, ontmijnt of aanpakt.

Je wilt de coaching eventueel benutten bij wijze van ondersteuning voor, tijdens of na een bemiddeling.

“While conflict can be a trap of the past, conflict resolution is an act of the present and the future.” 
(Tammy Lenski)

“Conflict (…) presents threat of one sort or another to the individuals involved and, consequently, parties in conflict will have more difficulty excersing their ability to delay visceral and emotional responses in their conflict interactions. Yet this is exactly what we are asking them to do in conflict resolution processes. (…)

In conflict resolution work, sometimes we need to go slow to go fast.” 

(Tim Hicks)

Een integrale en holistische manier van werken

Conflict coaching is resultaat- en toekomstgericht.

We werken vanuit een integraal perspectief en kijken naar verschillende niveaus: organisatiebreed, op het niveau van een departement/team, interpersoonlijk en op het persoonlijke niveau.

Vanuit een holistische visie op ontwikkeling bouwen we aan de verschillende vormen van intelligentie die je kunt ontwikkelen om rustiger, effectiever en bewuster met conflicten om te gaan: cognitieve, emotionele, relationele, somatische én ook de collectieve intelligentie.

Het doel is steeds om het bewustzijn te verhogen, nieuwe keuzemogelijkheden te leren zien, zuurstof in conflict te brengen en beweging in wat vast zit mogelijk te maken.

De metafoor van het labyrinth staat centraal. We maken de beweging van binnen naar buiten.

De aanpak is contextueel: ik stimuleer je om aan de slag te gaan met ‘safe to fail’ experimenten in je eigen professionele context.

Het échte werk vindt buiten de coaching plaats!

Welke resultaten kan je verwachten?

Je zoomt uit en kijkt met een gezonde afstand naar de conflictsituatie waarmee je geconfronteerd wordt

Je krijgt een beter beeld van wat er bij jou aan de binnenkant speelt in een conflictsituatie en leert hier anders en bewuster mee om te gaan

Je ontdekt wat de consequenties van oude persoonlijke en/of collectieve patronen zijn in het omgaan met conflicten (bv zwijgen voor de lieve vrede; vechten voor het eigen gelijk)

Je creëert een meerstemmig beeld van het conflict waarbij je voeling hebt met de diverse kanten van de situatie

Je kunt een conflict herkaderen en de shift maken van verwijten, positiestrijd en ander conflictgedrag naar een dialoog over wat voor ieder belangrijk is

Je neemt verantwoordelijkheid voor jezelf en helpt anderen om in hun kracht te komen

Je ervaart keuzemogelijkheden en kunt een respons bieden vanuit rust, moed en wijsheid

Je leert hoe je je noden en wensen  op een constructieve manier in contact kunt brengen en kunt duidelijke grenzen aangeven of je helpt anderen om dit te leren

Je durft moedige gesprekken aan te gaan en op te komen voor wat belangrijk is voor jou in de samenwerking met anderen

Je brengt beweging in vastgeroeste gewoontes, patronen en manieren van omgaan met conflict zodat verandering en ontwikkeling mogelijk worden

“It is far better to look inward rather than outward for the problem and the solution.”

(Jeffrey Kottler)

“Conflict (…) presents threat of one sort or another to the individuals involved and, consequently, parties in conflict will have more difficulty excersing their ability to delay visceral and emotional responses in their conflict interactions. Yet this is exactly what we are asking them to do in conflict resolution processes. (…)

In conflict resolution work, sometimes we need to go slow to go fast.” 

(Tim Hicks)

leren omgaan met conflict 

Je laat conflicten – waarbij dikwijls oud zeer geraakt wordt – niet ongefilterd onder je vel komen en ligt er niet langer wakker van

Je blijft stevig staan en in balans in situaties waar je je uitgedaagd, aangevallen of onzeker voelt

Je handelt bewust en responsief, ook wanneer je je bedreigd voelt of stress ervaart, als alternatief voor de ‘automatische piloot’ 

Je blijft in contact met jezelf in een moeilijke situatie, zodat je kunt opkomen voor wat belangrijk is voor jou

Tegelijkertijd blijf je in contact met de ander, waardoor je in de situatie kunt blijven en openstaat voor een ander perspectief; hierdoor wordt wederzijds begrip mogelijk

Je vindt de moed om een moeilijk gesprek aan te gaan, zodat je impact ervaart op je samenwerkingsrelaties en zelfvertrouwen opbouwt

Je zorgt goed voor je grenzen in een gespannen situatie, waardoor je niet langer buitensporig veel emotionele energie verliest en de batterij niet leegloopt

Conflict coaching: een traject

Eerst is er eventueel een gratis verkennend gesprek om je te oriënteren.

Vervolgens ontvang je een intakeformulier om je voor te bereiden op de coaching.

We doorlopen een proces dat enerzijds gestructureerd is en uit verschillende stappen bestaat. Anderzijds werken we met wat er zich hier-en-nu aandient en stemmen we de begeleiding af op jouw situatie en concrete vragen.

We besteden onder andere aandacht aan: 

 • Scherpstellen van de resultaten die je wil bereiken: focus en doelstellingen
 • De situatie in kaart brengen: een integraal assessment van de elementen in het veld
 • Exploratie van de binnenkant: belemmerende overtuigingen, persoonlijke patronen, oud zeer, alternatieven testen voor je ‘automatische piloot’
 • Fileren van het conflict: perspectiefwissel en verhoogd bewustzijn van issues en interactiepatronen
 • Onderzoeken van diversie opties: risico’s en mogelijkheden van de actiestappen
 • Experimenteren met verschillende pistes: nieuwe vaardigheden en manieren van zijn proberen met feedback en bijsturing
 • Consolideren van nieuwe conflictvaardigheden: zicht op de volgende stappen en inventariseren van leerpunten

Heb je vragen? Vraag een gratis verkennend gesprek aan!

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Praktische info

 • Een coaching gesprek duurt 1,5 uur
 • Voorlopig werk ik alleen online (via Zoom)
 • Je spreidt de coaching gesprekken over de periode die je verkiest: kort en intensief of eerder gedoseerd over een langere periode
 • Het conflict coaching traject bestaat uit minstens 4 sessies
 • De praktijk is open op dinsdag van 10u tot 19u00

Tarieven

Er zijn verschillende tarieven voor particulieren, zelfstandigen met btw nummer en organisaties/bedrijven.

Vraag het zeker na!

over Silvia

In de aanpak van je coachingtraject zet ik alles in wat ik in huis heb: inzichten en modellen uit het brede veld van samenwerking en conflict, strategieën voor organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling, 30 jaar ervaring in organisaties.

Ook mijn expertise en achtergrond als trainer, bemiddelaar, teamcoach, organisatieadviseur, embodied facilitator en Gestaltherapeut investeer ik in je begeleiding.

In mijn manier van werken zal je een balans ervaren tussen zorgzaamheid & eerlijke feedback, ondersteunen & uitdagen, diepgang & voortgang, metaperspectief & warme betrokkenheid, methodisch werken & voeling met het hier-en-nu.