p r a k t i j k  v o o r  c o n f l i c t   c o a c h i n g 

Ontwikkelingsgerichte begeleiding bij moeilijke situaties op het werk, in het omgaan met gespannen relaties en bij conflicten in je professionele context

“Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response In our response lies our growth and our freedom.”
(Victor Frankl)

professionele coaching – voor leidinggevenden & professionals

 

Voor leidinggevenden, people managers en teamleiders die vastlopen met hun medewerkers of hun team/afdeling/organisatie.

Wanneer je zélf een conflict in je team, afdeling of organisatie wil ontmijnen en bespreekbaar maken, zodat je impact kunt ervaren.

En wanneer je uitgedaagd wordt om stevig te staan in intense situaties, bij weerstand en emotionaliteit.

Ook voor professionals (o.a. HR managers, personeelswerkers, teamcoaches, trainers, organisatieadviseurs, bemiddelaars) die ondervinden hoe sluimerende spanningen of openlijke conflicten de samenwerking ondermijnen. Voor degenen die beweging willen faciliteren in wat vast zit.

Wanneer je manieren zoekt om problematische samenwerking sneller te detecteren, te begrijpen en bespreekbaar te maken.

En als je ervaart dat het belangrijk is om ook zelf stevig te blijven staan bij het faciliteren van moedige gesprekken.

“It is not what you are experiencing that’s important, it is how you relate to it that matters.”

(Joseph Goldstein)

persoonlijke coaching – voor wie zelf verwikkeld is in een conflict

 

Voor wie vastloopt in een moeilijke situatie op het werk. Voor iedereen die geraakt of gekwetst wordt door een confictsituatie.

Wanneer je mentale stress ervaart, in een burn-out terecht dreigt te komen, geconfronteerd wordt met oude patronen door een actuele situatie op het werk.

Als je nood hebt aan persoonlijke ondersteuning en samen uit wil zoeken hoe je je kunt bewegen in een moeilijke (professionele) situatie en zuurstof kunt brengen in een gespannen relatie, zodat je weer regie over je leven kunt nemen.

Je bent welkom met alles wat er is!

Intakegesprek: oriëntatie & focus

We kijken eerst samen wat je precies nodig hebt om je weg te vinden in moeilijke relaties, vastgelopen samenwerking en conflictueuze situaties.

 • Gaat het over het conflict van anderen of gaat het over je eigen conflicten? 
 • Wil je een conflict aanpakken of bespreekbaar maken of ligt de focus op persoonlijke conflictvaardigheid en ontwikkeling?
 • Kies je voor ‘professionele’ coaching of eerder voor ‘persoonlijke’ coaching (of een mengvorm)?

We zoeken het samen uit. Doel is om een afgestemde begeleiding te kunnen bieden in functie van wat jij op dit moment nodig hebt.

Download hieronder het aanmeldingsformulier, zodat we gefocust in gesprek kunnen gaan.

Dit intakegesprek kan eventueel ook online.

Daarna beslissen we of we samen in zee gaan.

Gebruik onderstaande link of stuur me een mailtje: silvia@circlesforconnection.be

Visie op conflicthantering

Vanuit een holistische visie bouwen we aan de verschillende vormen van intelligentie die je kunt ontwikkelen om rustiger, moediger, effectiever en bewuster met conflicten om te gaan.

hoofd (cognitieve intelligentie)

We onderzoeken de gedachten, overtuigingen, innerlijke stemmetjes, geboden en verboden die je klein houden of onvrij maken. We kijken wat je innerlijke wijsheid je te vertellen heeft.

Je adopteert helpende gedachten en nieuwe persoonlijke ‘mantra’s’ die je versterken en je mind-set soepeler maken en in beweging brengen.

hart (emotionele intelligentie)

We exploreren wat er met je emoties gebeurt in conflictsituaties. Overheerst angst of agressie? Word je overspoeld of verhard je juist? Leef je je emoties uit of slik je ze in?

We kijken hoe je anders met sterke emoties kunt omgaan. Hoe rustig blijven, vooral in de momenten die er toe doen? We onderzoeken wat je emoties betekenen en welke persoonlijke waarden geraakt worden. Hoe kan je empatisch zijn met een ander én tegelijkertijd bij jezelf blijven? Hoe kwetsbaar zijn en je grenzen bewaken?

lijf (somatische intelligentie)

We kijken wat er fysiek met je gebeurt wanneer je de ervaring hebt onder druk te staan. Maak je je groter of juist kleiner? Welke impulsen heb je in conflict: ga je op de loop, trek je ten aanval, zak je in elkaar, haal je de vijand aan of sla je tilt? Leer je reactiviteit kennen en bouw aan bewuste responsiviteit.

We onderzoeken welke wijsheid er in je lichaam leeft en wat je intuïtie je te vertellen heeft. Wie wil je ‘zijn’ in een conflict en welke persoonlijke kwaliteiten wil je belichamen?

We zoeken naar manieren om intensiteit, negativiteit en emotionaliteit te dragen en verdragen. Je lichaam kan een anker in de storm zijn, zodat je vanuit rust kunt blijven functioneren in spannende gesprekken, moeilijke relaties en in conflicten.

Je cultiveert meer congruentie tussen wat je zegt en wat je uitstraalt en belichaamt. Hierdoor ben je geloofwaardig, veilig en stevig en ervaar je meer impact.

ziel (zingeving)

Misschien maak je ook contact met de laag van de diepere betekenisgeving van moeilijke relaties. Wat maakt bijvoorbeeld dat je telkens met dezelfde situaties of personen wordt geconfronteerd?

systeem (collectieve intelligentie)

Waar gepast spreken we ook de collectieve intelligentie aan. Hoe kan je de wijsheid van een groep/team/afdeling/organisatie aanspreken?

Hoe moedige gesprekken initiëren en faciliteren, zodat conflictescalatie stopt, er een nieuwe beweging komt en er duurzame verandering en groei in de relationele bedrading tussen mensen kan ontstaan?

Het uitgangspunt is: als jij verandert, kunnen anderen ook in beweging komen!

(Werk van Franz-Jozef Vanck, foto Silvia Prins)

 

 

“Conflict (…) presents threat of one sort or another to the individuals involved and, consequently, parties in conflict will have more difficulty excersing their ability to delay visceral and emotional responses in their conflict interactions.

Yet this is exactly what we are asking them to do in conflict resolution processes. (…)

In conflict resolution work, sometimes we need to go slow to go fast.” 

(Tim Hicks)

Conflict coaching – een gefocust proces

Met het oog op een doeltreffend proces, help ik je om je  persoonlijke doelstellingen helder te krijgen en focus te houden.

We evalueren op regelmatige basis of we nog op het goede spoor zitten en of er verandering in je werkcontext en je leven merkbaar is.

Het doel van de begeleiding is steeds om je bewustzijn te verhogen, nieuwe keuzemogelijkheden te ontdekken, zuurstof in conflict te brengen en zo beweging in wat vast zit – bij jezelf en bij anderen – mogelijk te maken.

De metafoor van het labyrinth staat centraal. We maken de beweging van binnen naar buiten.

Manier van werken

We gebruiken gesprekkencreatieve methodieken en lichaamsgerichte praktijken.

Bijvoorbeeld:

Tafelopstellingen – conflict assessment – systeemrollen in conflict inventariseren – beeldvorming – rolanalyse – schaduwwerk – voice dialogue – focusing – stoelenwerk – een trialoog met jezelf bij besluitvorming – schrijfmeditaties – visualisaties – somatische oefeningen –  ademhalingspraktijken – ‘safe to fail’ experimenten in je werkcontext – ‘practices’ voor het trainen van belichaamde kwaliteiten (bv rust; empathie; daadkracht; stevigheid)

We werken contextueel: ik stimuleer je om je omgeving te betrekken bij je proces (bv feedback vragen) en aan de slag te gaan met experimenten in je eigen leven en professionele context.

Je krijgt ook leestips als je graag via boeken je inzicht wil verdiepen. En je mag in mijn boekenkasten grasduinen!

Kies voor meer vrijheid en impact!

 

How do you want to show up?

“Een leven dat in balans is wordt van binnenuit geregeerd, niet door het aanbod van buiten.”

(Lenette Schuijt)

Professionele coaching – Welke resultaten kan je verwachten?

Je zoomt uit en kijkt met een gezonde afstand naar de conflictsituatie waarmee je geconfronteerd wordt.

Je creëert een meerstemmig beeld van het conflict waarbij je voeling hebt met de diverse perspectieven en belangen.

Je herkent patronen in het omgaan met spanning, onzekerheid en conflict en wat de consequenties zijn voor de samenwerking.

Je kunt hypotheses formuleren en inzetten waarmee je zuurstof in een situatie brengt.

Je kunt een moedig gesprek begeleiden via ondersteunende interventies (o.a. herkaderen; vertaling van verwijten naar belangen; erkenning geven).

Ook krijgt je een betere voeling van wat er bij jou aan de binnenkant gebeurt in een spannend veld, moeilijk gesprek of conflictsituatie. Je leert je eigen gewaarwordingen en intuïtie bewust in te zetten.

Je neemt leiderschap vanuit inzicht, rust en moed in een moeilijk situatie, waardoor je anderen helpt om ook in hun kracht te komen.

Doel is om een ‘betrouwbare autoriteit’ te zijn in gespannen situaties, zodat mensen zich door jou durven te laten gidsen door een conflict.

“It is far better to look inward rather than outward for the problem and the solution.”

(Jeffrey Kottler)

“We are neurobiologically wired to protect ourselves against threat or loss. (…)

When we are embodied, we are better able to feel, sort through, and process our emotions via physical sensations.

This ability to delay the gratification of immediate expression, in favor of the long-term gratification of effective action, is one important aspect of emotional intelligence.

(Jason Digges)

“Problemen om te functioneren – met name op het werk – die vaak worden genoemd door veel mensen die een trauma hebben doorstaan, zijn dikwijls te herleiden tot traumagerelateerde triggers die vervlochten zijn met het ‘normale leven’: autoriteitsfiguren, verplichtingen op het werk (of die nu redelijk zijn of niet), uitdagingen en veranderingen, successen of mislukkingen, zichtbaarheid of onzichtbaarheid; druk, groepssamenwerking, gebrek aan sociale steun, zich ‘te klein’ voelen voor de verantwoordelijkheden die we toegeschoven krijgen.”

(Janina Fisher)

“Choice follows awareness.

The more aware we are, the more choice we have.

Cultivating our awareness is the cornerstone for an awakened, robust life.”

(Richard Strozzi-Heckler)

persoonlijke coaching – wanneer is dit voor jou de beste keuze?

Het professionele leven als bron van mentaal lijden

Werk staat centraal in ons leven en is steeds meer een bepalende factor in wie we zijn en hoe we ons voelen.

Organisaties zijn helaas plekken waar je welzijn en mentale gezondheid onder druk kan komen te staan. Soms bots je op oud zeer, loop je vast in vastgeroeste patronen of word je persoonlijk geraakt.

Denk bijvoorbeeld aan:

Uitputtende veranderingsprocessen – de stress van ‘zelfsturend’ werken of juist een gebrek aan autonomie – machtsdynamieken en politieke spelletjes – falend leiderschap – pestgedrag – een chronisch gebrek aan waardering – de angst niet te kunnen voldoen aan de verwachtingen – sluimerende of openlijke conflicten – agressieve uitbarstingen of eerder subtiel geweld – een toxische sfeer op het werk – uitgesloten worden – omgaan met een agressieve collega – een narcistische baas – …

Blijf er niet mee zitten!

 

Herken je dit?

In bepaalde omstandigheden heb je hebt last van negatieve emoties die je niet kunt hanteren (bv angst, woede, onzekerheid, rancune)

Je hebt heftige situaties meegemaakt op het werk die onder je vel kruipen (trauma met een kleine “t”)

Je wordt onverwachts sterk geraakt door bepaalde situaties of personen die ‘iets ouds’ lijken op te roepen (triggers & hertraumatisering)

Je welzijn en gezondheid staan onder druk (bv slecht slapen; emotionele uitputting; piekeren; spanning in je lijf) door moeilijke situaties en langdurige stress in je professionele context

Je loopt vast in dwingende, persoonlijke patronen die je verhinderen om vrij te kiezen hoe je met een situatie op het werk wil omgaan

Je durft niet voor jezelf op te komen, hebt last met grenzen stellen en doet jezelf hiermee tekort (bv je woorden inslikken; pleasing gedrag)

Je merkt dat je mensen of situaties in je werkcontext vermijdt, waardoor de problemen nog erger worden (bv meer thuis werken; moeilijke gesprekken uitstellen)

Je komt in een innerlijk conflict terecht, omdat je blijft rondlopen met je frustraties en je irritaties niet durft uit te spreken

Je loopt vast in moeilijke relaties, kunt geen beslissingen nemen, wordt hierdoor onzeker of raakt geïsoleerd (bv mentaal afhaken; paniekaanvallen)

Je zegt tegen jezelf “Zo ben ik nu eenmaal”, maar toch voel je dat je het anders zou willen…

Coaching: een traject op jouw maat

Het intakegesprek (1 uur) heeft tot doel om je vraag te onderzoeken en om te kijken wat jouw doelstellingen zijn (zie hierboven).

Heb je eerder baat bij professionele coaching of kies je voor meer verdieping in een traject persoonlijke coaching omdat je persoonlijk last hebt van stress, spanning en conflict in je professionele leven?

Coaching is een traject van minstens 5 gesprekken, zodat verandering en ontwikkeling ook écht mogelijk worden.

Je kiest de frequentie zelf: kort en intensief of eerder gedoseerd over een langere periode

Heb je vragen? Contacteer me vrijblijvend!

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Praktische info

 • De intake duurt 1 uur (online of live in de praktijk)
 • Een coachinggesprek duurt 1,5 uur
 • Ondertussen kan je zowel weer live in de praktijk terecht als online via het Zoom platform. Een combinatie is ook mogelijk (bv als je op reis bent, ver weg woont, er files zijn)

Openingsuren praktijk

Dinsdag: 10u00 – 12u00 – 16u00 – 18u00

Woensdag: 10u00 – 12u00 – 14u00 – 16u00

Tarieven

Er zijn verschillende tarieven voor particulieren – zelfstandigen – organisaties/bedrijven.

Vraag het zeker na!

Over Silvia

Ik ben Silvia, 59 jaar, moeder van drie volwassen kinderen.

Ik hou van bergwandelen, lezen, yoga, dansen, fotografie, koken, muziek, films en tentoonstellingen bezoeken. Ik verdiep me al heel mijn leven in alles wat met relaties, contact en conflict te maken heeft.

Door mijn hybride profiel (ik ben zowel klinisch als organisatiepsycholoog) beweeg ik me als een vis in het water op het snijvlak van organisaties én de menselijke kant van samenwerken.

Daardoor heb ik een sterke voeling met mensen die vastlopen in hun professionele context en geconfronteerd worden met conflicten, moeilijke samenwerkingsrelaties, persoonlijke issues en de grenzen van vrij functioneren.

In mijn begeleiding zet ik alles in wat ik in huis heb: inzichten en handvaten uit het brede veld van samenwerking en conflict, strategieën voor organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling, 30 jaar ervaring met het werken met mensen in organisaties.

Vooral de Gestaltde therapie van het contact – inspireert me in mijn manier van werken rond gezonde en geblokkeerde relaties. Het gaat dan vooral over de vraag: hoe kan het contact tussen jou en anderen of tussen mensen die samenwerken opnieuw stromen?

Ik ben zeer gedreven in mijn vak en vergezel je graag een stukje op jouw weg.

 

Mijn opleiding en achtergrond

 

Ik ben klinisch psycholoog (inschrijvingsnummer 632113541 – Visum 347059) en lid van  de VVKP (Vereniging voor Klinisch Psychologen).

Ik doctoreerde in de organisatiepsychologie en heb altijd in organisaties gewerkt als organisatieadviseur, trainer, bemiddelaar, teamcoach en coach.

Coaching leerde ik bij het Professional Development Institute; BAO; Life Projects.

Mijn opleiding tot bemiddelaar volgde ik bij Mediv. Sinds 2007 ben ik docent en trainer in Bemiddeling in Sociale Zaken (Mediv; KUL; UCLL).

En daarnaast ben ik ook Gestalttherapeut (certificatie bij de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie, NVAGT, registratienummer 2631).

Ik ben gecertificeerd als ‘Gestalt Practitioner in Organisations’ (EAGT).

De talloze bijscholingen die ik volgde, heb ik vertaald in een holistische manier van werken. 

Bijscholingen o.a.:

 • ‘Themagecentreerde Interactie Jaaropleiding’ (WILL)
 • ‘Groepsdynamica’ (IVC)
 • ‘Don’t just do something, stand there’ (Marvin Weisbord & Sandra Janoff’
 • ‘Deep Democracy’ – level 1 tm 4 (Human Dimension, NL)
 • ‘Conflict, crisis, catharsis’ & ‘Methodieken in bemiddeling’ (Friedrich Glasl)
 • ‘The Wisdom of Conflict’ (Ben Yeger, Movement Medicine)
 • ‘Holding space’ (Danielle Braun, NL)
 • ‘The Power of Embodied Transformation’ & ‘Neuroscience for Change’ (Coaches Rising)
 • Embodiment Fundamentals for Coaches and Facilitators: Leveraging the Intelligence of the Body’ (Embodied Potential)
 • ‘Embodiment in Business’ & ‘Foundations of Embodiment Certificate’ (Embodied Facilitator)
 • ‘Karakterstructuren’ (Umbra)
 • ‘Het wijze lichaam’ (Interact)
 • ‘Intro Contextueel Werken’ (Leren over leven)
 • ‘Focus op psychopathologie’ (IVC)
 • ‘Trauma Informed Practice’ & ‘On the Spot: psychologische eerste hulp’ & ‘Skills training PTSD’ & ‘Complex PTSD’ (Ybe Casteleyn)
 • Reeks ‘ademen’ (Studio Zuid)
 • Traumaopleiding C2Trauma2Peace (De Binnentuin/Weg-Wijzer)

Ook volgde ik een opleiding tot yogadocent (Yogalife) met een bijzondere interesse voor ‘yoga-off-the-mat’

In november 2022 start ik met een 3-jarige opleiding Somatic Experiencing.

Ik volg zelf regelmatig intervisie en supervisie.