praktijk voor Conflict coaching & psychotherapie

conflict coaching

Voor wie?

Leidinggevenden

Je wordt geconfronteerd met een moeilijke situatie in je team, afdeling of organisatie en wil een conflict bespreekbaar maken. Je bent op zoek naar ondersteuning, een extra paar ogen, inzichten, handvatten, tools en je bent bereid om naar je eigen aandeel in de situatie te kijken.

HR managers en professionals

Je krijgt een specifieke vraag om hulp bij een conflict in de organisatie en bent op zoek naar een klankbord. Je wilt conflictsituaties snel, adequaat en zo proactief mogelijk oppakken: wat kan je zelf doen en wanneer doorverwijzen?

Betrokken partij in een conflict

Je bent zelf nauw betrokken in een conflict en wilt uitzoeken hoe je met deze situatie kunt omgaan. Hierbij wil je opkomen voor je eigen noden en behoeften en tegelijkertijd respect tonen voor die van anderen Je wil de coaching benutten bij wijze van ondersteuning voor, tijdens of na een bemiddeling.

“While conflict can be a trap of the past, conflict resolution is an act of the present and the future.” 

(Tammy Lenski)

“Conflict (…) presents threat of one sort or another to the individuals involved and, consequently, parties in conflict will have more difficulty excersing their ability to delay visceral and emotional responses in their conflict interactions. Yet this is exactly what we are asking them to do in conflict resolution processes. (…)

In conflict resolution work, sometimes we need to go slow to go fast.” 

(Tim Hicks)

Een integrale en holistische manier van werken

Conflict coaching is resultaat- en toekomstgericht.

We werken vanuit een integraal perspectief en kijken naar verschillende niveaus: organisatiebreed, op het niveau van een departement/team, interpersoonlijk en op het persoonlijke niveau.

Vanuit een holistische visie op ontwikkeling bouwen we aan de verschillende vormen van intelligentie die je kunt ontwikkelen om rustiger, effectiever en bewuster met conflicten om te gaan: cognitieve, emotionele, relationele, somatische én ook de collectieve intelligentie.

Het doel is steeds om het bewustzijn te verhogen, nieuwe keuzemogelijkheden te leren zien, zuurstof in conflict te brengen en beweging in wat vast zit mogelijk te maken.

De metafoor van het labyrinth staat centraal. We maken de beweging van binnen naar buiten.

De aanpak is contextueel: ik stimuleer je om aan de slag te gaan met ‘safe to fail’ experimenten in je eigen professionele context.

Het échte werk vindt buiten de coaching plaats!

Welke resultaten kan je verwachten? 

Je zoomt uit en kijkt met een gezonde afstand naar de conflictsituatie waarin je vast zit

Je krijgt een beter beeld van wat jou uit balans haalt, hoe je met gespannen en intense situaties omgaat en wat de kosten hiervan zijn

Je kunt je eigen visie zien als slechts één perspectief en creëert een meerstemmig beeld van het conflict

Je groeit in empathie met de ‘overkant’ en maakt contact met wat voor jou echt belangrijk is

Je maakt de shift van verwijten maken en verandering van de ander verwachten, naar introspectie en verantwoordelijkheid nemen

Je ervaart keuzemogelijkheden en kunt een respons bieden vanuit rust, moed en wijsheid

Je leert hoe je je noden en wensen  op een constructieve manier in contact kunt brengen en kunt duidelijke grenzen aangeven

Je durft moedige gesprekken aan te gaan en op te komen voor wat belangrijk is voor jou

Je brengt beweging in vastgeroeste gewoontes, patronen en manieren van omgaan met conflict

“It is far better to look inward rather than outward for the problem and the solution.”

(Jeffrey Kottler)

Conflict coaching: een traject

Eerst is er eventueel een gratis verkennend gesprek om je te oriënteren

Vervolgens ontvang je een intakeformulier om je voor te bereiden op de coaching

We doorlopen een gestructureerd proces, afgestemd op jouw situatie en concrete vragen, met o.a. aandacht voor

 • Scherpstellen van de resultaten die je wil bereiken: focus en doelstellingen
 • De situatie in kaart brengen: een integraal assessment van de elementen in het veld 
 • Exploratie van de binnenkant: belemmerende overtuigingen, persoonlijke patronen en alternatieven testen voor je ‘automatische piloot’
 • Fileren van het conflict: perspectiefwissel en verhoogd bewustzijn van issues en interactiepatronen
 • Onderzoeken van diversie opties: risico’s en mogelijkheden van de actiestappen
 • Experimenteren met verschillende pistes: nieuwe vaardigheden en manieren van zijn proberen met feedback en bijsturing
 • Consolideren van nieuwe conflictvaardigheden: zicht op de volgende stappen en inventariseren van leerpunten

Heb je vragen? Vraag een gratis verkennend gesprek aan!

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Praktische info

 • Een coaching gesprek duurt 1,5 uur
 • Voorlopig werk ik alleen online (via Zoom)
 • Je spreidt de coaching gesprekken over de periode die je verkiest: kort en intensief of eerder gedoseerd over een langere periode
 • Het conflict coaching traject bestaat uit minstens 4 sessies
 • De praktijk is open op dinsdag van 10u tot 19u00

Tarieven

Er zijn verschillende tarieven voor particulieren, zelfstandigen met btw nummer en organisaties/bedrijven.

Vraag het zeker na!

psychotherapie

“When we are embodied, we are better able to feel, sort through, and process our emotions via physical sensations.

This ability to delay the gratification of immediate expression, in favor of the long-term gratification of effective action, is one important aspect of emotional intelligence.”

(Jason Digges)

 

Coaching of psychotherapie?

Wanneer…

 • er oude pijn geraakt wordt in conflictsituaties
 • je emotioneel onderuit gaat en blijft piekeren over situaties
 • je geestelijk uitgeput raakt en in een burn-out terecht dreigt te komen 
 • je begint te twijfelen aan jezelf en angstig bent in situaties op het werk 
 • je niet durft op te komen voor jezelf en anderen over je grenzen laat gaan
 • je verkrampt raakt in samenwerkingsrelaties en niet meer weet hoe je moet omgaan met irritatie, frustratie en kwaadheid
 • je niet meer kunt functioneren op het werk en steken laat vallen

…dan is er méér dan coaching nodig.

Psychotherapie is al lang geen taboe meer. Het is een investering in jezelf als persoon en in je welzijn op het werk.

Gun jezelf de tijd om stil te staan bij wat er nu speelt in je leven. Zie onder ogen waar je last van hebt en wat je anders wilt.

We creëren samen een veilige ruimte waarin we in alle rust onderzoeken waar je op vastloopt, wat je belemmert en hoe je nieuwe stappen kunt zetten. Ik vergezel je in je zoektocht, ondersteun en daag je – waar gepast – ook uit. 

Wat is de focus van pschotherapie in conflictsituaties?

 

Je staat stil bij hoe het werkelijk met je is – op cognitief, emotioneel en fysiek vlak – als startpunt voor nieuwsgierig onderzoek

Je exploreert op welke momenten je verkrampt, inhoudt, inslikt of ontploft en wat er dan gebeurt

Je ziet je patronen onder ogen en betrapt jezelf – met mildheid! –  op reactief en defensief gedrag in moeilijke situaties

Je bent je bewuster van wat er van binnen gebeurt, zodat je keuze ervaart, in plaats van in de automatische piloot te schieten

Je zoekt uit wat jij nodig hebt in relaties, zodat je vanuit innerlijke stevigheid in verbinding met anderen kunt gaan

Je experimenteert met het maken van contact, het aangaan van spannende gesprekken en je anders bewegen in moeilijke situaties

Je bouwt aan een stevige innerlijke basis en emotionele veerkracht, zodat je bij jezelf kunt blijven in het contact met anderen

Je neemt het stuur van je leven weer in handen.

Psychotherapie: hoe verloopt het

We starten met een (vrijblijvend) intakegesprek (via Zoom) om kennis te maken, te exploreren wat er speelt, wat je nodig hebt en waar je naartoe wilt.

Op basis van dit gesprek beslissen we of we een therapietraject starten.

We maken vervolgens afspraken over: data, frequentie, online of live.

Heb je vragen? Neem dan zeker contact op.

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Praktische info

 • Een sessie duurt 1 uur of 1,5 uur
 • De praktijk is open op dinsdag van 10u00 tot 19u00
 • Opening op dinsdag 16 maart 2021
 • Voorlopig werk ik alleen online (via Zoom); zodra het weer kan ben je welkom in mijn praktijk aan huis

Tarieven

Er zijn 2 tarieven: voor particulieren (tarief vrijgesteld van btw) en voor zelfstandigen/organisaties met btw nummer (met factuur).

Vraag het zeker na!

over Silvia

Coaching

In de aanpak van je coachingtraject zet ik alles in wat ik in huis heb: inzichten en modellen uit het brede veld van samenwerking en conflict, strategieën voor organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling, 30 jaar ervaring in organisaties.

Ook mijn expertise en achtergrond als trainer, bemiddelaar, teamcoach, organisatieadviseur en embodied facilitator investeer ik in je begeleiding.

In mijn manier van werken zoek ik een balans tussen zorgzaamheid & eerlijke feedback, ondersteunen & uitdagen, metaperspectief & warme betrokkenheid, methodisch werken & voeling met het hier-en-nu.

Therapie

Het therapeutisch proces is tegelijkertijd doelgericht én een co-creatie in het moment.

We werken met wat er is, afgestemd op wat er voor jou op dat moment op de voorgrond staat.

Ik laat me inspireren door de Gestalt, het systeemdenken, de psychodynamica en door inzichten uit het ‘embodied’ werken.

Ik ben klinisch psycholoog (inschrijvingsnummer: 632113541) en opgeleid als Gestalttherapeut (IVC).