praktijk

Individuele begeleiding bij moeilijke situaties, persoonijke uitdagingen en mentaal lijden in je werksituatie

“While conflict can be a trap of the past, conflict resolution is an act of the present and the future.” 
(Tammy Lenski)

leiderschaps & conflict Coaching

je bent Leidinggevende

Je wordt geconfronteerd met een moeilijke situatie in je team, afdeling of organisatie en wilt zelf een conflict bespreekbaar maken.

Je bent op zoek naar ondersteuning, een extra paar ogen, een klankbord, nieuwe inzichten, handvatten, tools en pistes voor aanpak.

Je bent ook bereid om naar je eigen aandeel in de situatie te kijken en hoe je je zelf anders kunt opstellen om verandering mogelijk te maken.

je bent professional of HR manager

Je krijgt een vraag om hulp bij een conflict in een organisatie en wilt snel een eerste inschatting van het conflict maken.

Je bent op zoek naar een klankbord om opties van aanpak te exploreren en concreet uit te werken.

Je wilt conflictsituaties snel, adequaat en constructief oppakken: wat kan je zelf doen en wanneer doorverwijzen?

je bent Zelf Betrokken in een conflict

Je bent zelf betrokken in een conflict en wilt uitzoeken wat er speelt en hoe je met deze situatie kunt omgaan.

Je wilt opkomen voor je eigen noden en behoeften en tegelijkertijd respect tonen voor die van anderen. Je wilt onderzoeken hoe je de situatie het best bespreekbaar maakt, ontmijnt of aanpakt.

Je wilt de coaching eventueel benutten bij wijze van ondersteuning voor, tijdens of na een bemiddeling.

Heb je meer nodig? Kijk dan verder op deze pagina: psychologische ondersteuning bij conflict

“Conflict (…) presents threat of one sort or another to the individuals involved and, consequently, parties in conflict will have more difficulty excersing their ability to delay visceral and emotional responses in their conflict interactions.

Yet this is exactly what we are asking them to do in conflict resolution processes. (…)

In conflict resolution work, sometimes we need to go slow to go fast.” 

(Tim Hicks)

Een integrale en holistische manier van werken

Coaching is resultaat- en toekomstgericht.

We werken vanuit een integraal perspectief en kijken naar verschillende niveaus: organisatiebreed, op het niveau van een departement/team, interpersoonlijk en op het persoonlijke niveau.

Vanuit een holistische visie op ontwikkeling bouwen we aan de verschillende vormen van intelligentie die je kunt ontwikkelen om rustiger, effectiever en bewuster met conflicten om te gaan: cognitieve, emotionele, relationele, somatische én ook de collectieve intelligentie.

Het doel is steeds om het bewustzijn te verhogen, nieuwe keuzemogelijkheden te leren zien, zuurstof in conflict te brengen en beweging in wat vast zit mogelijk te maken.

De metafoor van het labyrinth staat centraal. We maken de beweging van binnen naar buiten.

De aanpak is contextueel: ik stimuleer je om aan de slag te gaan met ‘safe to fail’ experimenten in je eigen professionele context.

Het échte werk vindt buiten de coaching plaats!

Welke resultaten kan je verwachten?

Je zoomt uit en kijkt met een gezonde afstand naar de conflictsituatie waarmee je geconfronteerd wordt

Je krijgt een beter beeld van wat er bij jou aan de binnenkant speelt in een conflictsituatie en leert hier anders en bewuster mee om te gaan

Je ontdekt wat de consequenties van oude persoonlijke en/of collectieve patronen zijn in het omgaan met conflicten (bv zwijgen voor de lieve vrede; vechten voor het eigen gelijk)

Je creëert een meerstemmig beeld van het conflict waarbij je voeling hebt met de diverse kanten van de situatie

Je kunt een conflict herkaderen en de shift maken van verwijten, positiestrijd en ander conflictgedrag naar een dialoog over wat voor ieder belangrijk is

Je neemt verantwoordelijkheid voor jezelf en neemt leiderschap en helpt anderen om in hun kracht te komen

Je ervaart keuzemogelijkheden en kunt een respons bieden vanuit rust, moed en wijsheid

Je leert hoe noden en wensen  op een constructieve manier in contact gebracht kunnen worden en kunt duidelijke grenzen aangeven of je helpt anderen om het aan te gaan met elkaar

Je durft moedige gesprekken te initiëren en faciliteren en op te komen voor wat belangrijk is voor jou in de samenwerking met anderen

Je brengt beweging in vastgeroeste gewoontes, patronen en manieren van omgaan met conflict zodat verandering en ontwikkeling in de organisatie mogelijk worden.

“It is far better to look inward rather than outward for the problem and the solution.”

(Jeffrey Kottler)

Coaching: een traject op maat

Eerst is er eventueel een gratis verkennend gesprek om je te oriënteren.

Vervolgens ontvang je een intakeformulier om je voor te bereiden op de coaching.

We doorlopen een proces dat enerzijds gestructureerd is en uit verschillende stappen bestaat. Anderzijds werken we met wat er zich hier-en-nu aandient en stemmen we de begeleiding af op jouw situatie en concrete vragen.

Mogelijke invalshoeken van de coaching

Je kunt starten vanuit een concrete situatie waar je mee worstelt. We brengen het conflictveld in kaart, onderzoeken jouw beleving, de belemmeringen en mogelijkheden. We bekijken welke stappen je kunt zetten en hoe je het conflict kunt aanpakken.

Misschien heb je een prangende vraag naar aanleiding van het boek ‘Leidinggeven als het moeilijk is’. Dan bouwen we het traject thematisch op.

In de coaching staan we altijd stil bij de persoonlijke manier waarop je met moeilijke relaties en conflict omgaat. Deze insteek biedt veel potentieel voor verandering: als jij verandert, kunnen anderen ook in beweging komen.

Heb je vragen? Vraag een verkennend gesprek aan!

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Praktische info

 • Een coaching gesprek duurt 1,5 uur
 • Voorlopig werk ik vooral online (via Zoom), maar live in de praktijk kan ook weer (met respect voor de geldende maatregelen)
 • Je spreidt de coaching gesprekken over de periode die je verkiest: kort en intensief of eerder gedoseerd over een langere periode
 • Het conflict coaching traject bestaat uit minstens 4 sessies
 • De praktijk is open op dinsdag van 9u30 tot 13u00 en op woensdag tussen 10u00 en 17u30

Tarieven

Er zijn verschillende tarieven voor particulieren (vrijgesteld van btw) & zelfstandigen en organisaties/bedrijven (met btw).

Vraag het zeker na!

over Silvia

In de aanpak van je coachingtraject zet ik alles in wat ik in huis heb: inzichten en modellen uit het brede veld van samenwerking en conflict, strategieën voor organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling, 30 jaar ervaring in organisaties.

Ook mijn expertise en achtergrond als trainer, bemiddelaar, teamcoach, organisatieadviseur, embodied facilitator en Gestaltherapeut investeer ik in je begeleiding.

Ik ben opgeleid tot coach bij de volgende instituten: Professional Development Institute; BAO & Life Projects. Mijn bemiddelingsopleiding volgende ik bij Mediv.

Daarnaast volgde ik vele opleidingen en bijscholingen in het domein van samenwerken en conflict.

In mijn manier van werken zal je een balans ervaren tussen zorgzaamheid & eerlijke feedback, ondersteuning & uitdaging, diepgang & voortgang, metaperspectief & warme betrokkenheid, methodisch werken & voeling met het hier-en-nu.

psychologische begeleiding bij spanning op het werk

Werk staat centraal in ons leven en is steeds meer een bepalende factor is wie we zijn en hoe we ons voelen. Organisaties zijn helaas plekken waar je mentale gezondheid soms onder druk komt te staan.

Denk bijvoorbeeld aan:

uitputtende veranderingsprocessen; de stress van ‘zelfsturend’ werken of juist een gebrek aan autonomie, machtsdynamieken en politieke spelletjes, falend leiderschap, pestgedrag, een gebrek aan waardering, sluimerende of openlijke conflicten, agressieve uitbarstingen of eerder subtiel geweld, een toxische sfeer op het werk, uitgesloten worden.

Zoals Paul Verhaeghe onlangs zei in de Afspraak (28/9/21):

“Niet enkel de psychotherapie is de afgelopen decennia sterk veranderd, ook de oorzaak van zware psychische problemen is sinds 1990 radicaal verschoven, van het gezin naar de werkvloer.”

“Choice follows awareness.

The more aware we are, the more choice we have.

Cultivating our awareness is the cornerstone for an awakened, robust life.”

(Strozzi-Heckler)

 

 

Wie kan baat hebben bij psychologische ondersteuning?

Het lukt je niet meer om goed te functioneren in je professionele rol

Je ervaart sterke negatieve emoties op het werk die je niet kunt hanteren (bv angst, woede, wanhoop, onzekerheid, rancune)

Je hebt last van langdurige stress en dit heeft een negatieve invloed op je welzijn en gezondheid (bv slecht slapen; emotionele uitputting; piekeren; spanning in je lijf)

Je wordt geconfronteerd met oud zeer of loopt vast in persoonlijke patronen die in je professionele context niet meer werken

Je durft niet voor jezelf op te komen, hebt last met grenzen stellen, waardoor je een negatief zelfbeeld ontwikkelt of neerslachtig wordt (bv je woorden inslikken; pleasing gedrag)

Je merkt dat je mensen of situaties vermijdt, waardoor de problemen nog erger worden en je jezelf tekort doet (bv toegeven voor de lieve vrede en met lege handen achterblijven)

Je vindt geen constructieve uitweg voor je frustraties en je relaties komen onder druk te staan (bv woede-uitbarstingen; boos op jezelf worden)

Je loopt vast, kunt geen beslissingen nemen, wordt hierdoor onzeker of raakt geïsoleerd (bv mentaal afhaken; paniekaanvallen).

“We are neurobiologically wired to protect ourselves against threat or loss. (…)

When we are embodied, we are better able to feel, sort through, and process our emotions via physical sensations.

This ability to delay the gratification of immediate expression, in favor of the long-term gratification of effective action, is one important aspect of emotional intelligence.

(J. Digges)

“Emotionele flexibiliteit is een proces dat ons in staat stelt om in het moment te blijven, ons gedrag te veranderen of behouden om te kunnen leven op een manier die past bij onze voornemens en waarden.”

(Susan David)

anders leren omgaan met moeilijke relaties

Je kiest voor nieuwe, helpende overtuigingen, zodat je jezelf niet langer saboteert of blijft vastzitten in oude, vastgeroeste patronen die niet meer werken.

Je ontwikkelt emotionele flexibiliteit, waardoor je steeds beter in staat bent om ruimte te creëren tussen een trigger en je reactie.

Je leert je emoties te reguleren en je af te grenzen voor de negativiteit van anderen. Zo kan je dichter bij jezelf blijven en stevig staan in situaties waar je je uitgedaagd, aangevallen of onzeker voelt.

Je blijft in contact met jezelf in een moeilijke situatie, zodat je op een bewuste manier kunt opkomen voor wat belangrijk is voor jou

Je blijft tegelijkertijd in contact met de ander, waardoor je openstaat voor het perspectief van de ander als basis voor gesprek en wederzijds begrip

Je ontwikkelt dialoog-vaardigheden die je helpen om een moedig gesprek aan te gaan.

manier van werken

Werkwijze

We starten steeds met een intake gesprek van 1 uur om samen in te schatten of jouw vraag en mijn aanbod bij elkaar passen. Daarna beslissen we of we samen in zee gaan.

Met het oog op een doeltreffend groeiproces, help ik je om je  persoonlijke focus helder te krijgen.

We evalueren ook op regelmatige basis of we nog op het juiste spoor zitten en of er verandering in je leven merkbaar is.

een holistische aanpak

We gaan aan de slag op verschillende sporen en werken vanuit diverse invalshoeken.

 • Je fysieke ervaringen bij spanning
 • Je emotionele beleving van moeilijke situaties en relaties
 • De overtuigingen en gedachten die je gedrag sturen
 • Je overlevingspatronen en ‘automatische piloot’ in moeilijke situaties

In de therapie staat jouw ervaring centraal.

We gebruiken gesprekcreatieve methodieken en lichaamsgerichte praktijken om de veranderingen te integreren en te verankeren voor een duurzaam resultaat.

Bijvoorbeeld: schaduwwerk – voice dialogue – stoelenwerk – tafelopstellingen – schrijfmeditatie – visualisaties – somatische oefeningen – ademhalingsoefeningen – tussentijdse experimenten – persoonlijke praktijken voor rust, energie of focus – opdrachten om thuis uit te voeren

Heb je vragen? Aarzel niet om een intakegesprek te boeken.

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Praktische info

 • Een sessie duurt 1 uur
 • Frequentie: meestal een gesprek om de 3 à 4 weken
 • De gesprekken kunnen zowel online (via Zoom) of in de praktijk plaatsvinden
 • De praktijk is momenteel open op dinsdag tussen 14u00 en 19u30

Financieel

Ik hanteer verschillende tarieven voor particulieren (vrijgesteld van btw) & voor zelfstandigen en organisaties (met btw).

over Silvia

Als psycholoog ben ik gespecialiseerd in het werken met mensen die vastlopen in hun professionele context en geconfronteerd worden met persoonlijke issues, oud zeer, disconnectie en de grenzen van vrij functioneren.

De Gestalt – de therapie van het contact – inspireert me in mijn manier van werken rond gezonde en geblokkeerde relaties. Het gaat dan vooral over de vraag: hoe kan het contact tussen jou en anderen opnieuw stromen?

De talloze bijscholingen die ik volgde, heb ik vertaald naar een holistische manier van werken. 

Bijscholingen o.a.:

‘Karakterstructuren’ (Umbra) – ‘Het wijze lichaam’ (Interact) – ‘Focus op psychopathologie’ (IVC) – ‘The Wisdom of Conflict’ (Movement Medicine) – ‘The Power of Embodied Transformation’ (Coaches Rising) – ‘Neuroscience for Change’ (Coaches Rising) – ‘Embodiment Fundamentals for Coaches and Facilitators: Leveraging the Intelligence of the Body’ (Embodied Potential) – ‘Embodiment in Business’ (Embodied Facilitator) –  ‘Foundations of Embodiment Certificate’ (Embodied Facilitator) – ‘Trauma Informed Practice’ (Ybe Casteleyn) – Introductie Somatic Experiencing (BodyMind opleidingen, NL) – ‘On the Spot: psychologische eerste hulp’ (Ybe Casteleyn) – ‘Skills training PTSD’ (Ybe Casteleyn) – ‘Relational interventions for new psychopathologies’ (Istituto di Gestalt, Italy)

Ook volgde ik een opleiding tot yogadocent (Yogalife) met een bijzondere interesse voor ‘yoga-off-the-mat’. 

Ik ben klinisch psycholoog (inschrijvingsnummer 632113541 – Visum 347059) en opgeleid tot Gestalttherapeut (IVC, 2016). Ik ben lid van de VVKP (Vereniging voor Klinisch Psychologen) en de NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie). Ik volg zelf regelmatig supervisie.