p e a c e f u l   r e b e l 

authentiek en moedig bewegen in relaties, groepen & in het leven

Want de wereld heeft – meer dan ooit! – wakkere en veer-krachtige mensen nodig!

“We believe that it takes a strong back and a soft front to face the world.”

Joan Halifax

doelgroep

Voor leidinggevenden, managers, projectleiders, voorzitters, facilitatoren, procesbegeleiders, co-housers, leerkrachten, adviseurs, bestuursleden, medewerkers,…

Kortom voor iedereen die zich beweegt in groepen, organisaties en communities.

Voor wie…

Bewust en eerlijk in groepen en relaties wil staan

Veer-krachtig wil omgaan met moeilijke situaties en tegenslagen

Vrij-moedig wil handelen in conflicten

Soepel en nieuwsgierig wil omgaan met schurende relaties

Echt aanwezig wil zijn bij de uitdagingen van het samenwerken en samenleven

Met open vizier de uitdagingen en kansen die op ons  afkomen tegemoet wil treden

  Waarom peaceful rebel?

  Op zoek naar veiligheid…

  In het samenwerken en leven met anderen, word je altijd geconfronteerd met moeilijke situaties: tegenslag, verlies, moeilijke mensen, spanningen aan de vergadertafel, kwetsende incidenten, gespannen relaties op het werk of in je persoonlijke leven.

  We zetten allemaal persoonlijke strategieën in om het leefbaar te houden op de werkvloer of in andere contexten. Denk aan zwijgen voor de lieve vrede, problemen wegwimpelen, flink doorzetten of verharden en in je kwaadheid blijven hangen. We zijn op zoek naar veiligheid.

  De prijs van oude patronen

  Wanneer je regelmatig in je patroon schiet, neemt de spanning in je relaties toe. Problemen blijven liggen, gesprekken worden uitgesteld of de verbinding met anderen raakt verbroken.

  Zelf betaal je hier ook een prijs voor. Je voelt je machteloos, de frustraties stapelen zich op, je raakt geïsoleerd of je hebt spijt van je gedrag.

  Deze copingmechanismen kosten dus enorm veel negatieve energie en ze leveren je op termijn helaas weinig op…

  Van  disconnectie naar verbinding

  Hier bovenop komt ook de druk van wat er vandaag in de wereld gebeurt.

  • Hoe veerkrachtig omgaan met de voortdurende confrontatie met negatieve berichten en slecht nieuws?
  • Hoe bewust uit de val blijven van de moedeloosheid, vermijding, wanhoop of fatalisme?
  • Hoe impact ervaren in je eigen leefwereld en een verschil maken vanuit bewuste keuzes, veer-kracht en moed?

  “Peace is the condition in which conflicts are dealt with and resolved in respectful, life-affirming ways.

  Peace is not the absence of conflict.

  Given the complexity of the world, that is an impossibility.

  Peace is the situation in which people have tools for resolving conflict in non-destructive, productive ways.”

  Paul Linden

  Wat kan peaceful rebel voor mij betekenen?

  Dit traject kan je ondersteunen om stappen te zetten op één of enkele van de volgende domeinen in je werk en leven.

  • Bewuster omgaan met gespannen relaties met medewerkers, collega’s, je leidinggevende, familieleden, groepsleden, vrienden vanuit contact met jezelf.
  • Jezelf sneller betrappen op je automatische piloot, zodat je een bewuste respons kunt geven.
  • Jezelf reguleren, zodat je de kwaliteit van je aanwezigheid intentioneel kunt beïnvloeden.
  • Vrij-moediger uitdrukken wat je nodig hebt in het samenwerken en samenleven met anderen.
  • Duidelijke grenzen aangeven vanuit voeling met wat voor jou klopt en belangrijk is.
  • Anderen direct aanspreken als je irritatie voelt opkomen als investering in de relatie.
  • Open staan voor mensen die totaal ànders naar een situatie kijken en met hen in dialoog gaan.
  • Moeilijke thema’s bespreekbaar durven maken vanuit innerlijke stevigheid.
  • In het verschil gaan staan in groepen en je stem laten horen, ook al is dit spannend of zelfs risicovol.
  • In verbinding blijven wanneer het spannend wordt: veer-krachtig omgaan met weerstand, kritiek of negatieve reacties.

  “To remain dignified in a conflict means that, no matter how open and receptive we are to another, our own inner compass and voice are not suppressed.

  To embody humility in a conflict is to acknowledge that, even if we believe we are right, our view of the situation is partial.”

  Jason Digges

  7 relationele vaardigheden – ‘How do you want to show up?!’

  Je bouwt stap voor stap aan krachtige relationele vaardigheden via het bewust oefenen met een aantal belangrijke ‘life skills’.

   

  • Dichter bij mezelf – van binnen naar buiten bewegen
  • Mijn relationele blauwdruk – nieuwe keuzes maken vanuit bewustzijn
  • Echt aanwezig – contact maken en verbinden met anderen
  • Persoonlijk leiderschap in leven en werk – impact in relaties ervaren
  • De kracht van gezonde boosheid – de energie mobiliseren om te veranderen
  • In contact blijven bij weerstand – verbinden doorheen de verschillen
  • Veer-kracht bij hoge intensiteit – present blijven in moeilijke momenten

  Ontwikkelingscyclus

  Je doorloopt 5 fasen om tot duurzame en geïntegreerde verandering te komen in  de richting van je persoonlijke waarden en doelen.

     “Contact is the source of our richest joy and our most intensely painful moments.”

     Petruska Clarkson

     kies welke formule het beste bij jou past

      1. individueel 

      Doorloop de 7 stappen op je eigen tempo.

      Op ons digitale platform krijg je – per thema- extra informatie aangereikt: inspiratie, reflecties, persoonlijke praktijken, ademtips en experimenten voor je dagelijks leven.

      Kies zélf in dit aanbod wat voor jou ondersteunend is en wat je proces van bewustwording en verandering kan ondersteunen.

      Bepaal zelf hoeveel tijd en aandacht je tussen onze gesprekken wil investeren in reflectie en experiment.

      Benut de coachinggesprekken voor feedback, voor al je vragen, voor het bespreken van uitdagende situaties en voor verdere verdieping.

      Ideaal is om een gesprek om de 4 weken in te plannen. Dan houden we er momentum in met voldoende tussentijd voor experiment en integratie.

      Doordat het programma over een langere periode loopt, is er tijd en ruimte om écht in beweging te komen.

      Deze formulie biedt je het voordeel van enerzijds een persoonlijke afgestemde begeleiding én anderzijds de inspiratie van het materiaal op het platform.

      Praktische info

      Start

      Je kunt je aanmelden vanaf maandag 9 september 2024!

      Tarieven

      Particulieren

      1.200,00 € (incl btw)

      (coaching twv 80,00 €/uur)

      Je kunt eventueel in schijven betalen. In onderling overleg.

      Zelfstandigen

      1.750,00 € (excl btw)

      (coaching twv 120,00 €/uur)

      Organisaties

      2.950,00 € (excl btw)

      (coaching twv 200,00 €/uur)

      Dit is inclusief:

      • het intakegesprek van 1 uur
      • al het materiaal op het digitale platform verdeeld over 7 thema’s: inspiratie, reflecties, ademtips, persoonlijke praktijken en experimenten
      • 7 persoonlijke gesprekken van 1,5 uur 
      • begeleiding gedurende een periode van ongeveer een half jaar
      • toegang tot het online platform zolang het programma loopt
      • lidmaatschap van de besloten Community ‘Conscious Conflict’ op LinkedIn

      Data & timing

      Start op een zelf gekozen moment.

      Maximale doorlooptijd: 7 maanden zodat er voldoende momentum is.

      Locatie

      Praktijk in de Broekstraat 32, 3001 Heverlee

      (of eventueel online)

      Inschrijven

      Schrijf je in via de inschrijfmodule onderaan deze pagina. 

      Vermeld duidelijk of je inschrijft via je organisatie, als zelfstandige of als particulier!

      “The most radical thing any of us can do at this time is to be fully present to what is happening in the world.”

      Joanna Macy

       2. In kleine groep 

       Voor wie liever samen met anderen in een kleine groep de thema’s doorwerkt.

       Na je inschrijving krijg je toegang tot ons digitale platform. Daar vind je per thema heel wat informatie en inspiratie.

       We starten met een online intakegesprek om kennis te maken en scherp te stellen wat jouw focus voor deze cyclus is.

       We benutten de groepsmomenten als een veilig leerlabo. Er is dan ruimte voor verdere oefening en verdieping, delen, wederzijdse feedback en onderlinge steun en inspiratie.

       In de tussentijd ga je zelf aan de slag met wat voor jou relevant is. Je kunt oefenen met praktijken, experimenten aangaan, lezen, reflecteren, aan journaling doen,… Je bepaalt zelf hoeveel tijd, energie en aandacht je hier aan wil spenderen.

       Er zijn ook 2 tussentijdse Q&A momenten voorzien. 

       Doordat we samen een langere tijd onderweg zijn, zet je – gesteund door de groep – concrete stappen in je werk en leven.

       Het concrete format wordt binnenkort op de website gezet.

       Praktische info 

       Tarieven

       Er zijn 3 verschillende tarieven: voor particulieren, zelfstandigen en voor organisaties. Later meer nieuws.

       Inclusief:

       • Online intake van 1 uur
       • De begeleiding van 2 live dagen
       • De locatie: zaal, koffie, gezonde lunch
       • Een nagesprek van 1 uur voor verdere integratie, nazorg en afronding (live of online)
       • De toegang tot alle materiaal van het programma op het digitale platform zolang de reeks loopt
       • Een uitnodiging voor de besloten Community ‘Conscious Conflict’ op LinkedIn

       Data

       De concrete data worden later gepubliceerd.

       Locatie

       LivingLei, Leuven

       Inschrijven

       Schrijf je vanaf september 2024 in via de inschrijfmodule onderaan deze pagina. 

       Vermeld duidelijk of je inschrijft via je organisatie, als zelfstandige of als particulier!

       Maximaal 8 deelnemers!

       “Healthy contact between people has been defined as ’touching with mutual awareness of differences.”

       John Leary-Joyce

       Ter inspiratie – een e-book

       In december 2023 verscheen dit praktische e-book over persoonlijke conflicthantering.

       Anders omgaan met conflicten kan ervoor zorgen dat je vrijer, eerlijker en authentieker communiceert met anderen.

       En het moediger en opener omgaan met verschil, fricties en conflicten is een manier om te bouwen aan meer openheid, authentieke relaties en directe communicatie op de werkvloer.

       Je kunt het e-book via de knop hieronder bestellen.

       Slechts 8,99 €

       Silvia als begeleider

       De zaadjes voor mijn visie op relaties, groepsdynamica en conflict liggen in de Gestalt. Het thema van mijn eindwerk luidde: “De vernietigende en verbindende kracht van agressie”.

       Deze cyclus is – na jarenlang experimenteren en polijsten – de vrucht van dit werk!

       De laatste jaren integreerde ik nieuwe inzichten uit de wereld van embodiment, de neurologie van gedrag en ontwikkeling en bruikbare bevindingen uit de traumaleer in mijn werk.

       Mijn hele loopbaan werk ik al op het snijvlak van de klinische én de organisatiepsychologie. Van hieruit ontwikkelde ik gaandeweg een holistische benadering van relaties, samenwerking, omgaan met verschil, leiderschap en conflicthantering.

       Ik ben aanwezig voor jou met alles wat ik in huis heb: mijn professionele ervaring en expertise, mijn levenservaring en eveneens mijn persoonlijke zoektocht in relaties en conflict.  

       Inschrijven kan hier

       Schrijf hieronder in om deel te nemen aan het individuele traject of de formule in kleine groep.

       Je betaalt na ontvangst van de factuur en krijgt toegang tot het platform nadat je betaling is ontvangen.