Omgaan met conflicten

Omgaan met conflicten

“Juist omdat mensen met elkaar willen leven, zijn zij bereid met elkaar ruzie te maken en conflicten te doorstaan en op te lossen. Wanneer zij dit niet deden, zou dat eerder duiden op een gebrek aan belangstelling en op onverschilligheid. (…) Juist in een...
Trauma in organisaties

Trauma in organisaties

Trauma in organisaties: veel voorkomend en nauwelijks onderkend   Een aantal jaar geleden riep een medewerker tijdens een groepsintake van een zwaar geëscaleerd conflict uit: “Wij willen erkenning van de directie dat we getraumatiseerd zijn!!!”  Op dat...
The Transitional Approach in Action

The Transitional Approach in Action

“What transition management adds to OD is the idea of a state of transition, a sort of neutral zone in which there is confusion and uncertainty but also space for experimentation to create the new state.” Verandering als een proces van transitie The...
Managing in the New Team Environment

Managing in the New Team Environment

Zelfsturing en de veranderende rol van de leidinggevende Er is al veel gezegd en geschreven over teamwerk en zelfsturende teams. Vreemd genoeg is er minder te vinden over wat dit dan betekent voor de rol van de leidinggevende! Hoe autoriteit opnemen en tegelijkertijd...
Paradoxaal leiderschap van Ivo Brughmans

Paradoxaal leiderschap van Ivo Brughmans

“The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposing ideas in the mind at the same time and still retain the ability to function.”  F. Scott Fitzgerald   Polariteiten, paradoxen en tegenpolen Dit bijzonder actuele boek...