De paradox van verandering

De paradox van verandering

Veranderen om niet te veranderen… Leidinggevenden en consultants investeren heel wat energie in het trekken aan verandering. De focus ligt op gewenste veranderingen, toekomstig gedrag, plannen die uitgerold moeten worden. Vaak leiden die pogingen tot…een...
Agressie: vernietigend en verbindend

Agressie: vernietigend en verbindend

Over koude en warme woede Agressie. Het woord alleen al roept bij de meeste mensen negatieve associaties en gevoelens op. We deinzen ervoor terug en zijn er – terecht – bang voor. Agressie kan inderdaad destructief en gewelddadig zijn. Bij zogenaamde...