Conflicthantering

conflicthantering op maat van jouw organisatie

Wil je dat ik een conflicthanteringstraject in jouw team, afdeling of organisatie kom begeleiden?

Dan kijken we eerst samen wat er leeft, wat de vraag is en wat er moet veranderen. Op basis daarvan stel ik een aanpak op maat en een  specifiek traject voor.

Elk traject zet in op twee grote doelstellingen: verandering op de korte termijn en ontwikkeling op de langere termijn.

Het conflict ontmijnen en de knelpunten bespreekbaar maken – de korte termijn

Enerzijds pakken we het conflict concreet aan waardoor verdere escalatie stopt.

We creëren een veilige ruimte waar een eerlijk, moedig gesprek mogelijk is.

Een ontmijnd conflict verheldert misverstanden, verhoogt het wederzijds begrip, lucht op en maakt opnieuw energie vrij voor taakgericht werk.

De rust keert terug en de stress vermindert. De ziekmakende sfeer klaart op, het samenwerkingsklimaat verbetert en het welzijn neemt toe.

Nieuwe afspraken voor de toekomst vormen de basis om verder samen te werken.

Conflictvaardig voor de toekomst – de langere termijn

Anderzijds investeren we tijdens het conflicthanteringstraject in de kennis, vaardigheden en houding van ieder die bij het conflict betrokken is. We gaan voorbij de ‘quick fix’ benadering.

De conflictvaardigheid ontwikkelen van individuele medewerkers, leidinggevenden, teams en de organisatie is de beste garantie voor werkelijke verandering in het omgaan de frustraties, irritaties en de spanningen die bij samenwerking horen.

In een open klimaat is er ruimte voor verschil, tegenspraak en pittige discussies. Als de verschillen er mogen zijn verliezen we geen energie meer met vechten voor ons gelijk, kliekjesvorming of mentaal afhaken en de kop in het zand steken.

Je creëert een organisatie waar de mogelijkheid bestaat om op een constructieve manier in het verschil te gaan. Dit is de beste garantie dat conflicten niet ontploffen, verzuren of totaal uit de hand lopen.

“Ideally, conflict and differing perspectives, handled well and efficiently, should become a competitive asset – an engine for rapid learning and innovation.”

(Stone, Patton & Heen)

interventies – concrete voorbeelden

Groepssupervisie met HR en drie leidinggevenden over de vraag: “Hoe kunnen we proactief omgaan met conflictsituaties op de werkvloer?”

Conflict coaching van een team waarbij we de knelpunen in de samenwerking bespreken en het team leert om elkaar direct aan te spreken

Masterclass voor HR over het thema “Eerste hulp bij spanningen op de werkvloer: adequaat omgaan met hulpvragen bij conflict”

Persoonlijke coaching van een directeur die meer uit zijn directieteam wil halen

Begeleidingstraject van een divisiemanager en drie afdelingshoofden met als inzet: “Hoe kunnen we onze verwachtingen beter op elkaar afstemmen?”

Opleidingstraject “Managing Disagreement” voor procesbegeleiders die als opdracht hebben om projectgroepen – waar de spanningsvelden structureel ingebakken zijn – te helpen om samen creatieve en innovatieve toekomstscenario’s te ontwikkelen

Psychologische en discrete begeleiding voor een medewerker of leidinggevende die onderuit gaat in gespannen situaties 

Een groepsmediation waarbij we de destructieve, hardnekkige patronen fileren die al jaren leiden tot verzuring, verloop, ziekte en onderlinge spanningen

Workshop “De kracht van moedige gesprekken” voor ervaren leidinggevenden in een bedrijf

Formele bemiddeling tussen een leidinggevende en medewerkster bij aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag (met bemiddelingsprotocol) 

Heel wat interventies kunnen ook online georganiseerd worden!

de kracht van het cirkelgesprek

  • Ruimte voor een oprecht gesprek op basis van gelijkwaardigheid, zodat alles wat belangrijk is op tafel komt
  • Een veilige plek om te delen, zodat de meerstemmigheid ruimte krijgt
  • Tijd om te vertragen in de drukte, stress en het drama van een conflict, zodat iedereen weer kan voelen wat er hier-en-nu is
  • Een proces van collectieve dialoog voeren, zodat er iets nieuws kan ontstaan
  • De muren afbreken en elkaar vanuit empathie kunnen horen, zodat verbinding doorheen de verschillen mogelijk wordt
  • Samen oud zeer een plek geven en het verleden loslaten, zodat er ruimte komt om naar de toekomst te kijken
  • Verbinding en gemeenschappelijkheid ervaren, als basis om samen weer verder te gaan.

Mijn bureau heet niet voor niets Circles for Connection…

Dé uitdaging in samenwerking is: verbinden in verschil!

“The physical format of the circle symbolizes shared leadership, equality, connection and inclusion. It also promotes focus, accountability, and participation from all.” 

(Pranis)

 

 “Getting people to differentiate themselves to heighten their awareness of their differences holds the key to integrated problem solving and decision making. ()
“Systems develop as they recognize and integrate differences. () To integrate you must first differentiate.”
(Weisbord & Janoff)