Conflicthantering

Bouw aan een productief en open werkklimaat

Gespannen samenwerking en conflicten in organisaties komen voor in allerlei soorten en maten.

 • Lastige meningsverschillen, terugkerende ruzies, teams die niet meer samenwerken of hyperconflicten
 • Emotioneel en dramatisch, onzichtbaar sluimerend of koud en kil
 • Mild, problematisch, explosief of ronduit destructief
 • Met een heldere aanleiding of juist een onontwarbaar kluwen
 • Op de werkvloer, in het middenmanagement of in het directieteam

Elke moeilijke situatie en ieder conflict is anders en vraagt dus om een specifieke en unieke aanpak.

Als ‘conflictoloog’ zet ik die interventies in die een verschil kunnen maken. Ontdek de verschillende mogelijkheden op deze pagina: individuele ondersteuning & inspiratie en collectieve interventies in de organisatie.

individuele ondersteuning & inspiratie

Ben je directeur, leidinggevende, HR manager of werk je als professional in organisaties? Dan is er ook een individueel aanbod voor jou.

Bouwen aan een productieve cultuur op de werkvloer: welke impact wil jij hebben?

Op dinsdagen en woensdagen.

word CONFLICTVAARDIG!

Conflictvaardigheid gaat over hoe je met moeilijke samenwerking omgaat: je vaardigheden en interventies (doen) én de kwaliteit van je aanwezigheid (zijn).

Er is een aanbod voor:

persoonlijke conflicthantering met een focus op hoe je zélf beweegt in moeilijke situaties

professionele conflicthantering of hoe je intervenieert in conflicten op de werkvloer vanuit je professionele rol.

Zowel live als online.

individuele coaching

Individuele ondersteuning voor leidinggevenden, professionals, HR managers en wie betrokken partij is in een conflict.

Kies voor een coachingtraject dat je helpt om gezonde afstand te nemen van een situatie waarmee je worstelt.

Vanuit exploratie en reflectie zoeken we samen naar de volgende stap, nieuwe keuzes en passende interventies. 

In de praktijk of online.

HR Arrangement

Van conflictaversie naar een conflictvaardige organisatie.

Een individueel afgestemd traject voor HR managers, personeelsdiensten, interne professionals in het domein van welzijn en samenwerking.

Met reflectievragen, tools, methodieken, individuele begeleiding, supervisie en advies.

Op eigen tempo te volgen. Online, dus gaat steeds door!

Beschkbaar vanaf 7 februari 2022.

psychologische begeleiding

Ben je persoonlijk geraakt door een situatie op het werk? Zorgt een conflictsituatie voor mentale uitputting, onzekerheid of machteloosheid? Dreig je er mentaal onderdoor te gaan? 

Dan is psychologische ondersteuning misschien een goede optie.

We starten altijd met een intake om te verkennen of deze vorm van begeleiding iets voor jou is.

In de praktijk of online.

voor organisaties

Met veel plezier help ik jouw organisatie om met meer inzicht, overzicht, vertrouwen en moed om te gaan met moeilijke situaties in het samenwerken.

Dit in de vorm van begeleide gesprekken tussen mensen en in teams, ontwikkelingsgerichte teaminterventies en opleidingen voor diverse doelgroepen.

Ik zet vooral in op ‘capacity building’ in organisaties rond conflicthantering, zodat je zélf een verschil kunt maken bij gedoe op de werkvloer, een negatieve sfeer, stroeve samenwerking of openlijke conflicten.

Op donderdagen en vrijdagen.

Begeleide gesprekken & bemiddeling

Facilitatie van gesprekken in een veilig kader om misverstanden uit te klaren, de werkelijke verschilpunten te verhelderen en de verbinding te herstellen.

Tussen 2 of meer betrokkennen: collega’s, medewerkers, leidinggevenden, directies. Meestal starten we met individuele intakegesprekken.

Indien nodig of gewenst is formele bemiddeling (met protocol) ook mogelijk.

Silvia is erkend bemiddelaar in sociale zaken (sinds 2009).

Live of online. 

Cirkelgesprekken

Een cirkelgesprek is aangewezen in verschilende situaties, zoals:

Verbinding en gemeenschappelijkheid ervaren na ingrijpende gebeurtenissen, als basis om samen weer verder te gaan.

Samen oud zeer een plek geven en het verleden loslaten zodat er weer ruimte is om naar de toekomst te kijken

Een controversieel thema bespreekbaar maken met als doel om alle stemmen te horen en te verbinden doorheen de verschillen

Vertragen, verdiepen, echt luisteren, oprecht delen, gelijkwaardigheid, meerstemmigheid.

  teamtraject

  Investeer in een productief klimaat en doorloop een traject op twee sporen met je team:

  Maak moeilijke thema’s en lastige situaties bespreekbaar zodat misverstanden opgehelderd worden, verschillen op tafel komen en de kluwen van een conflict ontward wordt (korte termijn)

  Investeer in helpende inzichten, krachtige vaardigheden en bouw samen aan een open cultuur en een productief werklimaat voor de toekomst (langere termijn)

  Dit traject is een effectieve combinatie tussen opleiding, coaching en conflicthantering!

  Opleidingen op maat

  Inspireer je op ons opleidingsaanbod en kijk wat passend is voor de mensen in jouw organisatie.

  We maken een opleiding op maat, in functie van de doelgroep, doelstellingen, voorkennis, organisatiecultuur en de beschikbare tijd.

  Er zijn diverse thema’s: teamontwikkeling, facilitatie van moeilijke samenwerking, verhogen van je impact voor leidinggevenden en professionals, inzicht in conflicten, persoonlijke conflicthantering.

  Live of online.

  Het conflict ontmijnen en de knelpunten bespreekbaar maken – de korte termijn

  Enerzijds pakken we het conflict concreet aan waardoor verdere escalatie stopt.

  We creëren een veilige ruimte waar een eerlijk, moedig gesprek mogelijk is.

  Een ontmijnd conflict verheldert misverstanden, verhoogt het wederzijds begrip, lucht op en maakt opnieuw energie vrij voor taakgericht werk.

  De rust keert terug en de stress vermindert. De ziekmakende sfeer klaart op, het samenwerkingsklimaat verbetert en het welzijn neemt toe.

  Nieuwe afspraken voor de toekomst vormen de basis om verder samen te werken.

  Conflictvaardig voor de toekomst – de langere termijn

  Anderzijds investeren we tijdens het conflicthanteringstraject in de kennis, vaardigheden en houding van ieder die bij het conflict betrokken is. We gaan voorbij de ‘quick fix’ benadering.

  De conflictvaardigheid ontwikkelen van individuele medewerkers, leidinggevenden, teams en de organisatie is de beste garantie voor werkelijke verandering in het omgaan de frustraties, irritaties en de spanningen die bij samenwerking horen.

  In een open klimaat is er ruimte voor verschil, tegenspraak en pittige discussies. Als de verschillen er mogen zijn verliezen we geen energie meer met vechten voor ons gelijk, kliekjesvorming of mentaal afhaken en de kop in het zand steken.

  Je creëert een organisatie waar de mogelijkheid bestaat om op een constructieve manier in het verschil te gaan. Dit is de beste garantie dat conflicten niet ontploffen, verzuren of totaal uit de hand lopen.

   “Getting people to differentiate themselves to heighten their awareness of their differences holds the key to integrated problem solving and decision making. ()
  “Systems develop as they recognize and integrate differences. () To integrate you must first differentiate.”
  (Weisbord & Janoff)