Conflicthantering

Samen bouwen aan een open en productief werkklimaat

Een kwestie van maatwerk!

 

Elke moeilijke situatie en ieder conflict is anders en vraagt dus om een specifieke, afgestemde en unieke aanpak.

We onderzoeken samen welke interventies het meest passend en effectief zijn, met het oog op een duurzaam resultaat.

Op deze pagina vind je een paar mogelijkheden.

Healing circles

Een conflict bespreekbaar maken met alle betrokkenen die deel van het probleem én dus van de oplossing zijn.

Verbinding en gemeenschappelijkheid ervaren na traumatiserende gebeurtenissen, als basis om samen weer verder te gaan.

Samen oud zeer een plek geven, zodat het losgelaten kan worden en er weer energie voor de toekomst vrijkomt

Relaties herstellen na kwetsende gebeurtenissen die niemand wilde,  zodat er weer vertrouwen mogelijk is

Een controversieel thema bespreekbaar maken waarbij alle stemmen gehoord worden, om te kunnen verbinden doorheen de verschillen.

 

Belangrijke werkingsprincipes van cirkelgesprekken
 • Vertragen en verdiepen
 • Diep luisteren en authentiek spreken
 • Gelijkwaardigheid van alle deelnemers
 • Erkenning voor ieders verhaal
 • Ruimte voor meerstemmigheid.

HR TRAJECT – ‘CONFLICT-WIJZER’

VAN CONFLICT-AVERSIE NAAR EEN CONFLICT-VAARDIGE ORGANISATIE

Voor HR managers, personeelsdiensten, interne consultants en vertrouwenspersonen.

Dit online traject omvat:

 • 3 modules met diverse korte introducties, relevante inzichten en handige modellen met betrekking tot conflicten
 • 5 praktische tools voor assessment en interventie bij conflict
 • 3 online adviesgesprekken ter ondersteuning en inspiratie bij al je vragen en voor het bespreken van casuïstiek.

Je start het traject op een zelf gekozen moment en volgt het op je eigen tempo!

Teamtraject ‘Moedige en verbindende gesprekken voeren’

Een traject voor teams die bereid zijn om het aan te gaan met elkaar, die een open dialoog willen voeren die zowel moed als kwetsbaarheid vraagt en die samen willen leren hoe om te gaan met de uitdagingen van samenwerken.

Dit traject zet in op twee sporen:

1. Moeilijke thema’s en lastige situaties worden bespreekbaar gemaakt, zodat misverstanden opgehelderd worden, verschillen op tafel komen en de kluwen van een conflict ontward wordt (korte termijn)

2. Inspiratie en helpende inzichten, krachtige vaardigheden en onderlinge verbinding zorgen voor de ontwikkeling van open cultuur en een productief werklimaat voor de toekomst (langere termijn)

Dit traject is een effectieve combinatie tussen opleiding, teamcoaching en conflicthantering!

Adviesgesprekken voor HR & management

Loop je vast met moeilijke situaties in de organisatie?

Heb je vragen over de aanpak van een conflict?

We plannen een of meer adviesgesprek(ken) (online) om je vraag te bespreken.

Ik denk mee, ben klankbord, geef feedback, steun achter de schermen, inspireer en reik – waar gepast – mogelijkheden van aanpak aan.

Thematisch conflict coaching traject – ‘Deep  Dive’

Een gestructureerd traject met 5 thema’s & 5 coaching sessies waar al je vragen, situaties en casuïstiek welkom zijn.

Voor wie ànders naar moeilijke samenwerking wil leren kijken en wil leren interveniëren in uitdagende conflictsituaties.

De ideale ondersteuning bij het toepassen van de visie en aanpak van het boek ‘Als leidinggeven moeilijk is. Het potentieel in conflicten’ (2020)

Bemiddeling

Bemiddeling is een specifieke interventie waarbij de deelnemers aan deze vorm van conflicthantering beschermd worden door een protocol.

Bij bemiddeling zijn de voorwaarden:

 • De betrokkenen willen zich engageren om samen een uitweg te zoeken
 • De betrokkenen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen problemen en voor de oplossing die voor hen passend is, binnen het kader van wat mogelijk is in de organisatie
 • De deelnemers zijn bereid om alles wat er gedeeld wordt tijdens de gesprekken vertrouwelijk te houden
 • Er is zoveel mogelijk transparantie van informatie tijdens de duur van het proces

Het is ook van cruciaal belang dat er voldoende psychologische veiligheid is en dat de organisatie voldoende tijd en ruimte vrij maakt om met elkaar in gesprek te gaan

Voor bemiddelingsopdrachten werk ik samen met enkele gewaardeerde collega’s.

Door jouw ‘groene zenuwstelsel’ bracht je rust in de ruimte Silvia. Daardoor zijn wij het moeilijke gesprek met elkaar kunnen aangaan.”

Deelnemer aan een begeleiding

Klanten en projecten: Conflicthantering – groepsmediation – bemiddeling

AG Kinderopvang Antwerpen – Annunciaten vzw – APOJO  Aan huis – BioForum – CAW Oost Brabant – Colruyt Group – De Bolster vzw – De Groene Kans vzw – Disha Groep – Dr Guislain – Emmaüs – EQUINET – European Cultural Foundation (NL) – Examencommissie – Federatie Steinerscholen – Gemeentelijke basisschool Leefdaal – IDEWE – Jongerenwelzijn Gent – KANTAR – KU Leuven – Kunst Werk – Levanto – LEVL – Mathieu Gijbels – Mediafin – MIVB/STIB – Proximus – Reuma netwerk – Scholengroep Vorselaar – SONY – Stedelijke Basisschool De Burgstraat – Spectrum – Spit vzw – Stad Hamont-Achel – Stedelijk Onderwijs Antwerpen – CLB Interculturele Bemiddelaars – STUK Kunstencentrum vzw – Syntra – Ter Heide – Ter Loke – Ter Wende – Tonuso vzw – TRIAS – Ubuntu4U – UNIA – Unipat VO – Universiteit Antwerpen – Universiteit Gent – UZ Gent – VCLB Leuven – VCLB Oost Brabant – VDAB Sociale Partners – Vlaamse Overheid AGO – Vlaamse Overheid GDPB team – Vlaamse Overheid Agentschap Inspectie RWO – Vlaamse Overheid, preventieadviseurs psychosociale – Vlaamse Overheid Vlaamse Overheid LNE – Vlaamse Overheid MOW – Vlaamse Overheid VLAIO – VTB – VVOB – WCZ Tervuren – WGC De Vaart – YUNECO

“When we look at problems, we generally see a clashing between positions, where violence is attempted to get rid of one position in order to affirm a different position. (…)

In a conflict or challenge, the champion is there to defeat otherness, to make one part of the system supreme against all others.

The hero’s calling, on the other hand, is to shift the relational dynamic and the relational fields so the either/or of violence can open to the both/and of complementarity.”

(Gilligan & Dilts)