Conflicthantering

conflicthantering op maat van jouw organisatie

Wil je dat ik een conflicthanteringstraject in jouw team, afdeling of organisatie kom begeleiden?

Dan kijken we eerst samen wat er leeft, wat de vraag is en wat er moet veranderen. Op basis daarvan stel ik een aanpak op maat en een  specifiek traject voor.

Elk traject zet in op twee grote doelstellingen: verandering op de korte termijn en ontwikkeling op de langere termijn.

Het conflict ontmijnen en bespreekbaar maken – de korte termijn

Enerzijds pakken we het conflict concreet aan waardoor verdere escalatie stopt.

Een ontmijnd conflict verheldert misverstanden, verhoogt het wederzijds begrip, lucht op en maakt opnieuw energie vrij voor taakgericht werk.

De rust keert terug en de stress vermindert. De ziekmakende sfeer klaart op, het samenwerkingsklimaat verbetert en het welzijn neemt toe.

Nieuwe afspraken voor de toekomst vormen de basis om verder samen te werken.

Conflictvaardig voor de toekomst – de langere termijn

Anderzijds investeren we tijdens het conflicthanteringstraject in de kennis, vaardigheden en houding van ieder die bij het conflict betrokken is. We gaan voorbij de ‘quick fix’ benadering.

De conflictvaardigheid ontwikkelen van individuele medewerkers, leidinggevenden, teams en de organisatie is de beste garantie voor werkelijke verandering in het omgaan de frustraties, irritaties en de spanningen die bij samenwerking horen.

In een open klimaat is er ruimte voor verschil, tegenspraak en pittige discussies. Als de verschillen er mogen zijn verliezen we geen energie meer met vechten voor ons gelijk, kliekjesvorming of mentaal afhaken en de kop in het zand steken.

Je creëert een organisatie waar de mogelijkheid bestaat om op een constructieve manier in het verschil te gaan. Dit is de beste garantie dat conflicten niet ontploffen, verzuren of totaal uit de hand lopen.

Circles for Connection 

Wat kan een cirkelgesprek betekenen in een samenwerkingsconflict?

 

 • Ruimte voor een oprecht gesprek op basis van gelijkwaardigheid, zodat alles wat belangrijk is op tafel komt
 • Een veilige plek om te delen, zodat de meerstemmigheid ruimte krijgt
 • Tijd om te vertragen in de drukte, stress en het drama van een conflict, zodat iedereen weer kan voelen wat er hier-en-nu is
 • Een proces van collectieve dialoog voeren, zodat er iets nieuws kan ontstaan
 • De muren afbreken en elkaar vanuit empathie kunnen horen, zodat verbinding doorheen de verschillen mogelijk wordt
 • Samen oud zeer een plek geven en het verleden loslaten, zodat er ruimte komt om naar de toekomst te kijken
 • Verbinding en gemeenschappelijkheid ervaren, als basis om samen weer verder te gaan.
Dé uitdaging: verbinden in verschil!

“The physical format of the circle symbolizes shared leadership, equality, connection and inclusion. It also promotes focus, accountability, and participation from all.” 

(Pranis)

 

“Ideally, conflict and differing perspectives, handled well and efficiently, should become a competitive asset – an engine for rapid learning and innovation.”

(Stone, Patton & Heen)

 

 

Een conflicthanteringstraject: mogelijke ingrediënten

 • Intakegesprekken met alle conflictpartijen
 • Conflict coaching van een leidinggevende
 • Een opleiding “Hoe omgaan met meldingen van conflict” voor HR professionals
 • Een cirkeldialoog om samen een moeilijk thema te bespreken
 • Begeleiding van een crisisoverleg met een Raad van Bestuur
 • Een workshop “Constructief leren vechten”  
 • Een formele 1-op-1 bemiddeling tussen twee collega’s die niet meer door dezelfde deur kunnen (met protocol)
 • Een groepsmediation met een team of afdeling bij zware escalatie
 • Coaching van een manager die moedige gesprekken wil aangaan met haar team
 • Supervisie in groep rond het thema omgaan met conflicten
 • Advies bij het ontwerp van een proactief conflictbeleid in de organisatie

Heel wat interventies kunnen ook online georganiseerd worden!

 “Getting people to differentiate themselves to heighten their awareness of their differences holds the key to integrated problem solving and decision making. ()
“Systems develop as they recognize and integrate differences. () To integrate you must first differentiate.”
(Weisbord & Janoff)