Conflicthantering

Bouw aan een open en productief werkklimaat – de 4 pijlers

Elke conflictsituatie is ànders

Gespannen samenwerking en conflicten in organisaties komen voor in allerlei soorten en maten.

 • Lastige meningsverschillen, terugkerende ruzies, teams die niet meer samenwerken of hyperconflicten
 • Emotioneel en dramatisch, onzichtbaar sluimerend of koud en kil
 • Mild, problematisch, explosief, toxisch of ronduit destructief
 • Met een heldere aanleiding of juist een onontwarbaar kluwen
 • Op de werkvloer, in het middenmanagement of in het directieteam

Elke moeilijke situatie en ieder conflict is anders en vraagt dus om een specifieke en unieke aanpak.

 

Ondersteuning van organisaties: de 4 pijlers

Met Circles for Connection ondersteun ik organisaties en al wie met samenwerkingsconflicten te maken krijgt.

Onze 4 pijlers:

 1. Capacity building: de conflictvaardigheden van organisaties en individuen versterken
 2. Partnerschap met organisaties: samenwerking als hefboom voor échte verandering
 3. Individuele ondersteuning: van wie met conflict te maken krijgt
 4. Begeleiding van groepen en teams: voor dialoogsessies, helende gesprekken en bouwen aan collectieve conflictvaardigheid

 

PIJLER 1 – ‘CAPACITY BUILDING’

Met 30 jaar op de teller en een loopbaan waarin ik enorm veel geïnvesteerd heb in mijn professionalisering, wil ik vooral doorgeven: inspiratie en modellen uit diverse disciplines, methodieken en interventies, hands-on ervaring in organisaties waar het moeilijk loopt, en ook een beetje levenswijsheid…

De Academy heeft een open aanbod op vlak van

 • Professionele conflicthantering: omgaan met conflictsituaties vanuit je professionele rol
 • Persoonlijke conflicthantering: je eigen moed, veerkracht en wijsheid versterken zodat je steviger kunt blijven staan in moeilijke situaties

Ik werk graag samen met organisaties die op zoek zijn naar een specifiek, afgestemd opleidingsaanbod op maat rond thema’s zoals:

teamleiderschap, groepsdynamica, embodied leiderschap, facilitatie en de rol van ‘derde’ in conflict,  integrale conflicthantering en een holistische benadering van persoonlijke conflictskills.

Daarnaast blijf ik me – al sinds 2008! – engageren als docent in het postgraduaat ‘Bemiddeling in sociale zaken’ aan de UCLL.

Ook via het schrijven deel ik mijn know-how: boeken, hoofdstukken, artikels, columns en nieuwsbrieven (al sinds 2006!!).

HR Traject ‘Conflict-Wijzer’ – Van conflictaversie naar een conflictvaardige organisatie.

PIJLER 2 – PARTNERSCHAP MET ORGANISATIES ALS HEFBOOM VOOR VERANDERING

Steeds vaker werk ik in nauw partnerschap met interne spelers in de organisatie voor de aanpak van moeilijke situaties: preventieadviseurs, interne consultants, HR managers, directeurs, direct leidinggevenden.

Deze partnerschappen tussen interne én externe expertise kunnen een hefboom voor werkelijke, duurzame verandering betekenen.

Doel is om de organisatie zélf te versterken om met conflicten om te gaan.

We gaan een stap verder dan het ‘ontmijnen’ van een conflict of het ‘oplossen’ van een problematische situatie. Het is een keuze voor duurzame verandering en organisatieontwikkeling.

HR Traject ‘Conflict-Wijzer’

Een concrete ondersteuning en/of een startpunt voor ons partnerschap.

Een individueel afgestemd traject voor HR managers, personeelsdiensten en diverse interne professionals in het domein van welzijn en samenwerking.

Met relevante input, concrete tools en adviesgesprekken. Een stevig pakket om zelf mee aan de slag te gaan in je organisatie.

Op eigen tempo te volgen. Online, dus gaat steeds door!

PIJLER 3 – INDIVIDUELE ONDERSTEUNING

Het uitgangspunt is dat je als individu een verschil kunt maken in een team, afdeling of organisatie: “Als ik verander, kan het systeem ook in beweging komen”.

Er zijn verschillende mogelijkheden.

Live of online. Op dinsdag & woensdag.

Supervisie

Zit je met een concrete vraag over een moeilijke situatie in je werkcontext?

Loop je vast met een casus op het werk en zoek je naar mogelijkheden om weer beweging te krijgen in wat vast zit? 

Ben je op zoek naar inspiratie en een andere perspectieven op een conflictsituatie waardoor nieuwe mogelijkheden zich aandienen?

Wil je advies bij het zelf aanpakken van een conflict?

Vraag dan supervisie aan. Soms is één gesprek al voldoende

Kan individueel of in een klein groepje.

In de praktijk of online.

Conflict coaching

Wil je je persoonlijke en professionele conflictvaardigheid verder ontwikkelen? Steviger blijven staan in een conflict? Moedige gesprekken aangaan? Je automatische piloot in stresserende situaties onder de loep nemen?

Individuele ondersteuning voor leidinggevenden, professionals, HR managers en wie betrokken partij is in een conflict.

Kies voor een coachingtraject dat je helpt om gezonde afstand te nemen van een situatie waarmee je worstelt.

Vanuit exploratie en reflectie zoeken we samen waarin je uitgedaagd wordt, wat je te doen staat en hoe je een verschil kunt maken door wie je bent en wat je doet.

In de praktijk of online.

Psychotherapie

Ben je persoonlijk geraakt door een situatie op het werk? Zorgt een conflictsituatie voor mentale uitputting, onzekerheid of machteloosheid? Dreig je er mentaal onderdoor te gaan? 

Dan is psychologische ondersteuning misschien een goede optie. Blijf er niet mee zitten!

We starten altijd met een intake om te verkennen of deze vorm van begeleiding iets voor jou is.

In de praktijk (of eventueel online).

PIJLER 4 – BEGELEIDING VAN GROEPEN EN TEAMS

Ook blijf ik teams, projectgroepen, afdelingen, directieteams, enz begeleiden wanneer er vraag is naar:

 • Samen een conflictsituatie ontwarren en ongezonde patronen  onderzoeken
 • Als team leren uit een moeilijk gelopen samenwerking in het verleden
 • De collectieve conflictvaardigheid ontwikkelen via vorming en reflectie op het eigen handelen als groep
 • Herstelgesprekken na een periode van crisis
 • Cirkelgesprekken om te verbinden wat verbroken is

Op donderdag & vrijdag.

Cirkelgesprekken

Verbinding en gemeenschappelijkheid ervaren na ingrijpende gebeurtenissen, als basis om samen weer verder te gaan.

Samen oud zeer een plek geven en het verleden loslaten zodat er weer ruimte is om naar de toekomst te kijken

Een controversieel thema bespreekbaar maken met als doel om alle stemmen te horen en te verbinden doorheen de verschillen

Vertragen, verdiepen, echt luisteren, oprecht delen, gelijkwaardigheid, meerstemmigheid.

teamtraject

Investeer in een productief klimaat en doorloop een traject op twee sporen met je team:

1. Maak moeilijke thema’s en lastige situaties bespreekbaar zodat misverstanden opgehelderd worden, verschillen op tafel komen en de kluwen van een conflict ontward wordt (korte termijn)

2. Investeer in helpende inzichten, krachtige vaardigheden en bouw samen aan een open cultuur en een productief werklimaat voor de toekomst (langere termijn)

Dit traject is een effectieve combinatie tussen opleiding, coaching en conflicthantering!

Bemiddelingsgerichte gesprekken & formele bemiddeling

Facilitatie van gesprekken in een veilig en vertrouwelijk kader om misverstanden uit te klaren, de werkelijke verschilpunten te verhelderen, het conflict samen aan te gaan en de verbinding te herstellen.

Tussen collega’s, medewerkers, leidinggevenden, teams, directies. Meestal starten we met individuele intakegesprekken.

Vooraleer met een dergelijk traject te starten, onderzoeken we eerst grondig wat er nodig en nog mogelijk is. Bij te ver geëscaleerde conflicten is een andere aanpak wenselijk.

Silvia is erkend bemiddelaar in sociale zaken (sinds 2009).

Live of online.

Het conflict ontmijnen en de knelpunten bespreekbaar maken – de korte termijn

Enerzijds pakken we het conflict concreet aan waardoor verdere escalatie stopt.

We creëren een veilige ruimte waar een eerlijk, moedig gesprek mogelijk is.

Een ontmijnd conflict verheldert misverstanden, verhoogt het wederzijds begrip, lucht op en maakt opnieuw energie vrij voor taakgericht werk.

De rust keert terug en de stress vermindert. De ziekmakende sfeer klaart op, het samenwerkingsklimaat verbetert en het welzijn neemt toe.

Nieuwe afspraken voor de toekomst vormen de basis om verder samen te werken.

Conflictvaardig voor de toekomst – de langere termijn

Anderzijds investeren we tijdens het conflicthanteringstraject in de kennis, vaardigheden en houding van ieder die bij het conflict betrokken is. We gaan voorbij de ‘quick fix’ benadering.

De conflictvaardigheid ontwikkelen van individuele medewerkers, leidinggevenden, teams en de organisatie is de beste garantie voor werkelijke verandering in het omgaan de frustraties, irritaties en de spanningen die bij samenwerking horen.

In een open klimaat is er ruimte voor verschil, tegenspraak en pittige discussies. Als de verschillen er mogen zijn verliezen we geen energie meer met vechten voor ons gelijk, kliekjesvorming of mentaal afhaken en de kop in het zand steken.

Je creëert een organisatie waar de mogelijkheid bestaat om op een constructieve manier in het verschil te gaan. Dit is de beste garantie dat conflicten niet ontploffen, verzuren of totaal uit de hand lopen.