Conflicthantering

Team Traject – Van spanning naar samenwerken mét de verschillen

EEN ONTWIKKELINGSGERICHT PROGRAMMA VOOR BESTAANDE TEAMS DIE ‘MOEDIGE GESPREKKEN’ WILLEN VOEREN

Een begeleidingstraject voor bestaande teams.

Dit traject zet in op twee grote doelstellingen:

  • korte termijn: de-escalatie van een (sluimerende) conflictsituatie, oplossen van spanningen, beweging brengen in wat vast zat
  • langere termijn: ontwikkeling van individuele en collectieve conflictvaardigheden voor duurzame verandering en productieve samenwerking

“Ideally, conflict and differing perspectives, handled well and efficiently, should become a competitive asset – an engine for rapid learning and innovation.”

(Stone, Patton & Heen)

Het conflict ontmijnen en de knelpunten bespreekbaar maken – de korte termijn

Enerzijds pakken we het conflict concreet aan waardoor verdere escalatie stopt.

We creëren een veilige ruimte waar een eerlijk, moedig gesprek mogelijk is.

Een ontmijnd conflict verheldert misverstanden, verhoogt het wederzijds begrip, lucht op en maakt opnieuw energie vrij voor taakgericht werk.

De rust keert terug en de stress vermindert. De ziekmakende sfeer klaart op, het samenwerkingsklimaat verbetert en het welzijn neemt toe.

Nieuwe afspraken voor de toekomst vormen de basis om verder samen te werken.

Conflictvaardig voor de toekomst – de langere termijn

Anderzijds investeren we tijdens het conflicthanteringstraject in de kennis, vaardigheden en houding van ieder die bij het conflict betrokken is. We gaan voorbij de ‘quick fix’ benadering.

De conflictvaardigheid ontwikkelen van individuele medewerkers, leidinggevenden, teams en de organisatie is de beste garantie voor werkelijke verandering in het omgaan de frustraties, irritaties en de spanningen die bij samenwerking horen.

In een open klimaat is er ruimte voor verschil, tegenspraak en pittige discussies. Als de verschillen er mogen zijn verliezen we geen energie meer met vechten voor ons gelijk, kliekjesvorming of mentaal afhaken en de kop in het zand steken.

Je creëert een organisatie waar de mogelijkheid bestaat om op een constructieve manier in het verschil te gaan. Dit is de beste garantie dat conflicten niet ontploffen, verzuren of totaal uit de hand lopen.

“The physical format of the circle symbolizes shared leadership, equality, connection and inclusion. It also promotes focus, accountability, and participation from all.” 

(Pranis)

 

cirkelgesprekken in conflict: de snelste weg naar verbinding

  • Ruimte voor een oprecht gesprek creëren op basis van gelijkwaardigheid, zodat alles wat belangrijk is op tafel komt
  • Een veilige plek om te delen, zodat de meerstemmigheid ruimte krijgt
  • Tijd om te vertragen nemen in de drukte, stress en het drama van een conflict, zodat iedereen weer kan voelen wat er hier-en-nu is
  • Een proces van collectieve dialoog voeren, zodat er iets nieuws kan ontstaan
  • De nadruk leggen op luisteren naar elkaar, zodat er ruimte voor iets nieuws kan ontstaan
  • De muren afbreken en elkaar vanuit empathie horen, zodat verbinding doorheen de verschillen mogelijk wordt
  • Samen oud zeer een plek geven en het verleden loslaten en hiermee ruimte maken om naar de toekomst te kijken
  • Verbinding en gemeenschappelijkheid ervaren, als basis om samen weer verder te gaan.

 

Circles for Connection!

Een conflicthanteringstraject op maat

Wil je dat ik een conflicthanteringstraject kom begeleiden dat helemaal is afgestemd op jouw team, afdeling of organisatie?

Dan organiseren we eerst een vrijblijvend verkennend gesprek om te onderzoeken wat er precies speelt, wat er nodig is en welke interventies gepast zijn. 

Op basis daarvan stel ik een aanpak op maat en een  specifiek traject voor.

 

interventies – concrete voorbeelden

Groepssupervisie met HR en een groepje leidinggevenden over de vraag: “Hoe kunnen we proactief omgaan met conflictsituaties op de werkvloer?”

Persoonlijke coaching van een directeur die meer uit zijn directieteam wil halen

Begeleidingstraject van een divisiemanager en haar afdelingshoofden met als inzet: “Hoe kunnen we onze verwachtingen beter op elkaar afstemmen?”

Opleidingstraject met groepscoaching over het thema “Managing Disagreement” voor procesbegeleiders die projectgroepen helpen om samen creatieve en innovatieve toekomstscenario’s te ontwikkelen.

Facilitatie van een talking circle met als doel om opnieuw met elkaar te verbinden en kwetsuren te helen na een destructief incident.

Facilitatie van een moeilijk groepsgesprek zodat alle stemmen gehoord worden en de verschillen op tafel kunnen komen

Discrete conflict coaching van een leidinggevende die onderuit dreigt te gaan in een hoogopgelopen conflictsituatie

Een groepsmediation waarbij we de destructieve, hardnekkige patronen fileren die al jaren leiden tot verzuring, verloop, ziekte en onderlinge spanningen en op zoek gaan naar wat wél werkt

Crisisoverleg met een directieteam om de meeste gepaste aanpak van een hoog opgelopen conflict uit te stippelen

Een formele bemiddeling tussen een leidinggevende en medewerkster bij aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag (met bemiddelingsprotocol)

Heel wat interventies kunnen ook online georganiseerd worden!

 “Getting people to differentiate themselves to heighten their awareness of their differences holds the key to integrated problem solving and decision making. ()
“Systems develop as they recognize and integrate differences. () To integrate you must first differentiate.”
(Weisbord & Janoff)