Conflicthantering

Een conflicthanteringstraject op maat van jouw organisatie

Wil je dat ik een conflicthanteringstraject in jouw team, afdeling of organisatie kom begeleiden?

Dan kijken we eerst samen wat er leeft, wat de vraag is en wat er moet veranderen. Op basis daarvan stel ik een specifiek traject voor.

Elk traject zet in op twee grote doelstellingen: verandering op de korte termijn en ontwikkeling op de langere termijn.

Het conflict ontmijnen en bespreekbaar maken – de korte termijn

Enerzijds pakken we het conflict concreet aan waardoor verdere escalatie stopt.

Een ontmijnd conflict verheldert misverstanden, verhoogt het wederzijds begrip, lucht op en maakt opnieuw energie vrij voor taakgericht werk.

De rust keert terug en de stress vermindert. De ziekmakende sfeer klaart op, het samenwerkingsklimaat verbetert en het welzijn neemt toe.

Nieuwe afspraken voor de toekomst vormen de basis om verder samen te werken.

Conflictvaardig voor de toekomst – de langere termijn

Anderzijds investeren we tijdens het conflicthanteringstraject in de kennis, vaardigheden en houding van ieder die bij het conflict betrokken is. We gaan voorbij de ‘quick fix’ benadering.

De conflictvaardigheid ontwikkelen van individuele medewerkers, leidinggevenden, teams en de organisatie is de beste garantie voor werkelijke verandering in het omgaan de frustraties, irritaties en de spanningen die bij samenwerking horen.

In een open klimaat is er ruimte voor verschil, tegenspraak en pittige discussies. Als de verschillen er mogen zijn verliezen we geen energie meer met vechten voor ons gelijk, kliekjesvorming of mentaal afhaken en de kop in het zand steken.

Je creëert een organisatie waar de mogelijkheid bestaat om op een constructieve manier in het verschil te gaan. Dit is de beste garantie dat conflicten niet ontploffen, verzuren of totaal uit de hand lopen.

Een conflicthanteringstraject…wat moet ik me daarbij voorstellen?

Voorbereiding

Eerst hebben we een gratis verkennend gesprek – voorbereid op basis van een intakeformulier – om je vraag te verhelderen en te onderzoeken hoe we samen gaan werken.

Dan starten we met een uitgebreid voorbereidend gesprek met de opdrachtgever(s) om in kaart te brengen wat er speelt, wat er moet veranderen en wat er nodig is om de situatie te deblokkeren en het conflict bespreekbaar te maken.

Vervolgens ontwerp ik een concreet voorstel dat zowel gericht is op het ontmijnen van het conflict op korte termijn, als inzet op de conflictvaardigheid van de organisatie op de langere termijn.

 

Mogelijke ingrediënten

 • Intakegesprekken met alle conflictpartijen
 • Een groepsmediation met een team of afdeling
 • Een opleiding “Hoe omgaan met meldingen van conflict” voor HR professionals
 • Coaching van de leidinggevende om de eigen conflictvaardigheid te versterken
 • Een training voor de directie om conflicten organisatiebreed anders te benaderen, zodat conflictvaardigheid een competitief voordeel wordt
 • Een cirkeldialoog om samen een moeilijk thema te bespreken
 • Begeleiding van een crisisoverleg met een Raad van Bestuur
 • Een workshop “Constructief leren vechten”  
 • Een 1-op-1 bemiddeling tussen twee collega’s die niet meer door dezelfde deur kunnen
 • Conflictcoaching van een manager die haar team zelf wil begeleiden in het aangaan van moedige gesprekken
 • Supervisie in groep om het omgaan met conflict in de organisatie te bespreken 
 • Advies bij het ontwerp van een proactief conflictbeleid in de organisatie

Heel wat interventies kunnen ook online georganiseerd worden!

 “Getting people to differentiate themselves to heighten their awareness of their differences holds the key to integrated problem solving and decision making. ()
“Systems develop as they recognize and integrate differences. () To integrate you must first differentiate.”
(Weisbord & Janoff)