Conflicthantering

Samen bouwen aan een open en productief werkklimaat

 

 • Blokkades en disfuntionele patronen in samenwerking onderzoeken en veranderen
 • Relaties herstellen en het verleden achterlaten
 • Overweldigende ervaringen verteren en groeien door bewuste verwerking en dialoog
 • Conflictvaardiger worden voor robuuste samenwerking

Elke moeilijke situatie en ieder conflict is anders en vraagt om een afgestemde aanpak.

We onderzoeken samen welke interventies het meest passend en effectief zijn, met het oog op echte verandering en een duurzaam resultaat.

Op deze pagina vind je een paar mogelijkheden.

“Bij conflicten zit de onderdrukte energie van fricties, frustraties en opgekropte emoties in de onderstroom.

Dat is de paradox. Hoe werken met de vernietigende en verbindende kracht van conflicten?

Hoe kun je de energie kanaliseren, zodat ze niet tot ontploffing en destructie leidt, maar tot verandering en verbinding?”

Silvia Prins

Leidinggeven als het moeilijk is. Het potentieel in conflict., Pelckmans Pro (2020)

Healing circles

Een conflict bespreekbaar maken met alle betrokkenen die deel van het probleem én dus van de oplossing zijn.

Verbinding en gemeenschappelijkheid ervaren na traumatiserende gebeurtenissen, als basis om samen weer verder te gaan.

Samen oud zeer een plek geven, zodat het losgelaten kan worden en er weer energie voor de toekomst vrijkomt

Relaties herstellen na kwetsende gebeurtenissen die niemand wilde,  zodat er weer vertrouwen mogelijk is

Een controversieel thema bespreekbaar maken waarbij alle stemmen gehoord worden, om te kunnen verbinden doorheen de verschillen.

 

Belangrijke werkingsprincipes van cirkelgesprekken
 • Vertragen en verdiepen
 • Diep luisteren en authentiek spreken
 • Gelijkwaardigheid van alle deelnemers
 • Erkenning voor ieders verhaal
 • Ruimte voor meerstemmigheid.

HR traject – Conflict-Wijzer 

Doelgroep

Voor HR managers en medewerkers, personeelsdirecteurs, interne consultants en vertrouwenspersonen.

Categorie

Professionele conflicthantering en organisatieontwikkeling met een focus op het verder ontwikkelen van conflictvaardigheden en het uitwerken van een conflictbeleid.

Format

Een online traject dat bestaat uit:

 • 3 modules met diverse korte introducties, relevante inzichten en handige modellen met betrekking tot conflicten
 • 5 praktische tools voor assessment en interventie bij conflict
 • 3 online adviesgesprekken ter ondersteuning en inspiratie bij al je vragen en voor het bespreken van casuïstiek.
Data

Start op een zelf gekozen moment en werk op eigen tempo.

Thema’s

Inzicht in conflict en samenwerkingsdynamieken onder spanning – zicht op de kosten van niet aangepakte conflicten en de voordelen om conflicten wel aan te gaan – de rol van HR – mogelijke interventies bij milde conflicten – elementen van een conflictbeleid.

Teamtraject – ‘Moedige en verbindende gesprekken voeren’

Doelgroep

Een traject voor teams die bereid zijn om het aan te gaan met elkaar, die een open dialoog willen voeren die zowel moed als kwetsbaarheid vraagt en die samen willen leren hoe om te gaan met de uitdagingen van samenwerken.

Format

4 halve dagen

Dit traject zet in op twee sporen:

1. Moeilijke thema’s en lastige situaties worden bespreekbaar gemaakt, zodat misverstanden opgehelderd worden, verschillen op tafel komen en de kluwen van een conflict ontward wordt (korte termijn)

2. Inspiratie en helpende inzichten, krachtige vaardigheden en onderlinge verbinding zorgen voor de ontwikkeling van open cultuur en een productief werklimaat voor de toekomst (langere termijn)

Dit traject is een effectieve combinatie tussen opleiding, teamcoaching en conflicthantering!

Adviesgesprekken

Voor HR & management

Loop je vast met moeilijke situaties in de organisatie?

Heb je vragen over de aanpak van een conflict?

We plannen één of meer adviesgesprek(ken) (online) om je vraag te bespreken.

Ik denk mee, ben klankbord, geef feedback, steun achter de schermen, inspireer en reik – waar gepast – mogelijkheden van aanpak aan.

Bemiddeling

Bemiddeling is een specifieke interventie waarbij de deelnemers aan deze vorm van conflicthantering beschermd worden door een protocol.

Bij bemiddeling zijn de voorwaarden:

 • De betrokkenen willen zich engageren om samen een uitweg te zoeken
 • De betrokkenen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen problemen en voor de oplossing die voor hen passend is, binnen het kader van wat mogelijk is in de organisatie
 • De deelnemers zijn bereid om alles wat er gedeeld wordt tijdens de gesprekken vertrouwelijk te houden
 • Er is zoveel mogelijk transparantie van informatie tijdens de duur van het proces

Het is ook van cruciaal belang dat er voldoende psychologische veiligheid geïnstalleerd kan worden en dat de organisatie voldoende tijd en ruimte vrij maakt om met elkaar in gesprek te gaan.

Voor bemiddelingsopdrachten werk ik samen met enkele gewaardeerde collega’s.

In sommige gevallen is een bemiddelingsgesprek in mijn praktijk ook mogelijk (bv 2 collega’s of vennoten; een leidinggevende en haar medewerker).

Door jouw ‘groene zenuwstelsel’ bracht je rust in de ruimte Silvia. Daardoor zijn wij het moeilijke gesprek met elkaar kunnen aangaan.”

Deelnemer aan een begeleiding

Projecten: Conflicthantering – groepsmediation – bemiddeling

AG Kinderopvang Antwerpen – Annunciaten vzw – APOJO  Aan huis – BioForum – CAW Oost Brabant – Colruyt Group – De Bolster vzw – De Groene Kans vzw – De Wissel – Disha Groep – Dr Guislain – Emmaüs – EQUINET – European Cultural Foundation (NL) – Examencommissie – Federatie Steinerscholen – Gemeentelijke basisschool Leefdaal – IDEWE – Jongerenwelzijn Gent – KANTAR – KU Leuven – Kunst Werk – Levanto – LEVL – Mathieu Gijbels – Mediafin – MIVB/STIB – Proximus – Reuma netwerk – Scholengroep Vorselaar – SONY – Stedelijke Basisschool De Burgstraat – Spectrum – Spit vzw – Stad Hamont-Achel – Stedelijk Onderwijs Antwerpen – CLB Interculturele Bemiddelaars – STUK Kunstencentrum vzw – Syntra – Ter Heide – Ter Loke – Ter Wende – Tonuso vzw – TRIAS – Ubuntu4U – UNIA – Unipat VO – Universiteit Antwerpen – Universiteit Gent – UZ Gent – VCLB Leuven – VCLB Oost Brabant – VDAB Sociale Partners – Vlaamse Overheid AGO – Vlaamse Overheid GDPB team – Vlaamse Overheid Agentschap Inspectie RWO – Vlaamse Overheid, preventieadviseurs psychosociale – Vlaamse Overheid Vlaamse Overheid LNE – Vlaamse Overheid MOW – Vlaamse Overheid VLAIO – VTB – VVOB – WCZ Tervuren – WGC De Vaart – YUNECO

“When we look at problems, we generally see a clashing between positions, where violence is attempted to get rid of one position in order to affirm a different position. (…)

In a conflict or challenge, the champion is there to defeat otherness, to make one part of the system supreme against all others.

The hero’s calling, on the other hand, is to shift the relational dynamic and the relational fields so the either/or of violence can open to the both/and of complementarity.”

(Gilligan & Dilts)