“Once we begin to view conflict as a doorway to greater connection, clarity, teamwork, and energy, a simple yet monumental shift occurs.

The internal messages of ‘This should not be happening!’ or ‘Who is to blame here?’ begin to shift to

‘What is happening here?’ or ‘What growth, connection or clarity can come from handling this with skill?’”

Jason Digges

Conflicten: probleem of kans?

De dominante visie op conflicten – als we ze al onderkennen! – is dat het ongewenste situaties zijn die zo snel mogelijk van de baan moeten.

Dit perspectief zorgt ervoor dat de interventies die organisaties inzetten gericht zijn op het ‘oplossen’ van conflicten.

Mensen verlangen ernaar met een ‘schone lei’ te beginnen, de bladzijde om te slaan en weer ‘back to normal’ te functioneren.

Dit roept toch heel wat vragen op…

 

 • Wat als conflictsituaties niet ‘opgelost’ kunnen worden, omdat conflicten geen eenvoudig probleem zijn dat we zoals een machine kunnen ‘fixen’?
 • Getuigt het idee van conflictmanagement niet van een geloof in de maakbaarheid van samenwerkingsrelaties?
 • Zijn conflicten niet juist heel normaal en gezond in samenwerking?
 • Wat als we de potjes wél open doen en conflicten ruimte geven, in plaats van zo bang te zijn dat het zal ontploffen?
 • Hoe zou het zijn om conflicten niet als ongewenste gast te beschouwen, maar ze te zien als een uitdaging waar we iets uit kunnen leren?

een generatieve kijk op Conflict: op zoek naar het groeipotentieel

Voor mij zijn wat we “conflicten” noemen, situaties die extra aandacht vragen.

Soms gaat het over blokkades in het samenwerken die we kunnen onderzoeken, zodat het weer kan stromen.

Of het zijn scheve, verwaarloosde situaties die we nu onder ogen moeten zien.

En soms zijn het ontwikkelingscrisissen waar een groep doorheen moet om verder te kunnen groeien, door bijvoorbeeld conflictvaardiger te worden.

Als je samen de moed hebt om in gesprek te gaan en de complexiteit van een conflict te onderzoeken, dan openen zich nieuwe mogelijkheden.

Hierdoor maak je een shift.

In plaats  van te zoeken naar schuldigen, de waarheid willen achterhalen, zwijgen en vermijden of rond de pot blijven draaien, duik je in het conflict.

Deze investering in reflectie en dialoog over de dynamieken en de context van samenwerking kan je heel wat opleveren.

Ik noem een paar mogelijke veranderingen:

 • Alerter zijn voor de eerste signalen van spanning
 • Elkaar direct aanspreken op ongewenst gedrag
 • Frustraties durven uiten, zodat de emmers niet meer vol lopen
 • Investeren in het geven van wederzijdse feedback
 • Spanning in samenwerkingsrelaties normaliseren
 • Ruimte ervaren om stevig van mening te verschillen
 • Beschermingsdynamieken en overlevingspatronen doorbreken
 • Toekomstige conflicten vaardiger aangaan met elkaar
 • Bouwen aan een organisatiecultuur waar het verschil een troef is, in plaats van een probleem

Dit is de essentie van mijn derde boek: ‘Leidinggeven als het moeilijk is. Het potentieel in conflict’ (2020)!

“(…) what is important is not coming into conflict,

but feeling allowed to do so.” 

Mordocco & Buonvino

Hoe van conflicten ‘goud’ maken?

Wat is er nodig om van een conflict een poort naar verandering te maken?

 • Iemand in de organisatie die verandering wil en initiatief neemt
 • De bereidheid van alle deelnemers om in gesprek te gaan over moeilijke thema’s
 • Een nieuwsgierige, onderzoekende houding als antidote voor oordelen
 • Vertragen om daarna weer te kunnen versnellen
 • De capaciteit van ieder om zichzelf te reguleren, zodat een rustig gesprek mogelijk is
 • De bereidheid om naar het eigen aandeel te kijken
 • Vrij durven spreken over wat belangrijk is in samenwerking
 • Naar de ander luisteren met een open mind
 • Samen uitzoomen en met een brede blik kijken wat er allemaal  speelt, voorbij het evidente
 • De moed en wijsheid om jezelf te overstijgen in het belang van het collectief (bv de afdeling, de organisatie, de klanten, de leerlingen)

Dit vraagt heel wat van mensen. Daar ben ik me bewust van.

Maar de weg uit een conflict is er dwars doorheen.

We voeren één of meer gesprekken in een zo veilig mogelijke context, met een minimale structuur en ondersteund met een warme en stevige facilitatie.

Is jouw organisatie hier klaar voor?

 

Nieuwe aanvragen kunnen weer vanaf september 2024!

“Indeed, relational health is at the very heart of human well-being and is the primary engine through which we develop.”

Thomas Hübl

Copyright 2024 ©  Silvia Prins. Alle rechten voorbehouden. Artikelen of delen hieruit mogen elders gepubliceerd worden, maar alleen op o.v.v. het copyright en de naam van de website. Dank om me hiervan op de hoogte te stellen.

“Copyright betekent: ‘copy right’ Oftewel: met respect en vermelding van de bron.”

(Robert Dilts)

Foto’s: Silvia Prins