Verder lezen

E-zine

Boeken

Artikels

E-zine

Groepsdynamica: de missing link?

Groepsdynamica: de missing link?

Groepsdynamica - een 'body of knowledge' Niet zo sexy? Al sinds 1992 verdiep ik me in het super boeiende veld van de groepsdynamica. Deze discipline lijkt wat onder het stof te zitten in het veld van sociocratie, Deep Democracy, enz. Met veel passie heb ik me decennia...

Lees meer
MOED

MOED

Conflict, angst & moed De laatste maanden heb ik het herhaaldelijk gehoord. Een paar voorbeelden, uit het leven gegrepen. Ik voel dat er issues in de 'onderstroom' zitten en ik besef dat ik hier iets mee te doen heb. Hoe begin ik hier in godsnaam aan? Ik krijg...

Lees meer
eigen zuurstofmasker eerst

eigen zuurstofmasker eerst

Zelfzorg als fundering voor de zorg voor anderen Het is misschien een cliché, maar je moet eerst goed voor jezelf zorgen, vooraleer je voor anderen kunt zorgen. Je kent zeker het verhaal van de zuurstofmaskers in een vliegtuig... Zeker in drukke tijden, als ik van het...

Lees meer
Het ondertussen

Het ondertussen

Tussen wat niet meer is en wat nog niet is Het ondertussen is de tussen-tijd. Tussen het oude dat we hebben achtergelaten of los hebben moeten laten. En het nieuwe dat nog niet verschenen is.  Donald Winnicott noemde dit ook 'potential space': de ruimte waar alles nog...

Lees meer
overleven op de werkvloer: over ramen en regulatie

overleven op de werkvloer: over ramen en regulatie

Omgaan met onzekerheid, tegenslag en dreiging op de werkvloer Zeker sinds Corona, is er steeds meer aandacht voor het mentale welzijn van medewerkers. Het taboe op psychisch lijden begint stilaan minder te worden. Een vraag die mij vooral bezig houdt is: hoe is het...

Lees meer

Connecteer

Archives

Boeken

Van conflictaversie naar moedige gesprekken voeren

Conflicthantering als pad naar een open organisatiecultuur

Dit boek gaat over een lastig thema: conflicten op de werkvloer. Het woord ‘conflict’ is voor velen beladen met negatieve herinneringen en emoties. Het doel van dit boek is uitdrukkelijk om je nieuwe perspectieven te laten ontdekken, waardoor je conflicten kunt leren zien als situaties die extra aandacht, zorgvuldigheid en moed vragen.

Heel wat mensen worstelen met conflictsituaties op het werk. In het omgaan met de spanning van moeilijke samenwerkingsrelaties, zetten we persoonlijke strategieën in. Zo gaan we een conflict uit de weg door bijvoorbeeld bepaalde mensen te vermijden, spanningen weg te lachen of problemen te ontkennen. Ook leidinggevenden zitten vaak met de handen in het haar wanneer de samenwerking tussen medewerkers sputtert.

Gespannen situaties die niet bespreekbaar zijn, zorgen voor heel wat extra stress. Ze leiden tot allerlei zichtbare en meetbare consequenties, zoals ziekteverzuim, ontslag en interventies door externen. Daarnaast zijn er ook onzichtbare gevolgen die moeilijk te meten zijn. Denk hierbij aan demotivatie, stress, gebrekkige communicatie of onderling wantrouwen.

Dit boek zet in op een groter bewustzijn van oude gedragspatronen die niet meer werken in je professionele leven. Het is vooral bedoeld voor leidinggevenden, maar ook medewerkers kunnen er inspiratie en handvatten in vinden. De lezer krijgt reflectievragen aangereikt, kan aan de slag met praktische oefeningen en krijgt tips voor het aangaan van moedige en verbindende gesprekken. Hoe kan je op een constructieve manier van mening verschillen, de ander aanspreken en moeilijke thema’s bespreekbaar maken? Hoe een conflict aangaan én in verbinding blijven?

Het doel van dit boek is dat je meer impact ervaart in je werksituatie, zodat je niet blijft zitten met frustraties en irritaties. Je krijgt kapstokken om moeilijke thema’s aan te kaarten. Je leert om grenzen te trekken en je noden aan te geven. De inzet is om je conflictvaardigheid te versterken. Zo kan je je veerkrachtiger bewegen in gespannen situaties bij het leidinggeven aan en het samenwerken met anderen.

Gepubliceerd in december 2023

BookBoon Learning.

Slechts 8,99 €

Leidinggeven als het moeilijk is

Het potentieel in conflicten

 

Wat doe je als je geconfronteerd wordt met sluimerende spanning of openlijke conflicten op de werkvloer?

Dit boek richt zich tot leidinggevenden die willen begrijpen wat er gebeurt wanneer samenwerkingsrelaties gespannen zijn en conflicten de sfeer verzuren. Vraag je je wel eens vertwijfeld af hoe het komt dat je team er niet in slaagt om constructief samen te werken? Verwacht je dat medewerkers hun ruzies zelf met elkaar uitpraten, maar lijkt je team wel een kleuterklas? Merk je dat al je inspanningen om een conflictsituatie te deblokkeren op niets uitdraaien?

Leidinggeven als het moeilijk is biedt een coherent kader om de complexiteit van conflictsituaties te onderkennen. Begrijp hoe het komt dat conflicten zo hardnekkig zijn en iedereen mee dreigen te zuigen. Krijg zicht op de manier waarop groepen zich gedragen bij oplopende spanning. Ontdek het brede gamma van groepsconflicten: van het dagelijks omgaan met milde spanningen en disfunctionele varianten van groepsgedrag tot destructieve dynamieken en geëscaleerde conflicten die van samenwerking een slagveld maken.

De inzichten uit het boek ondersteunen je om samen met je team moedige gesprekken te voeren, de verbinding te herstellen en conflictvaardiger te worden. Je krijgt als leidinggevende een stevige basis om je (zelf)kennis te vergroten en bewuster met conflicten aan de slag te gaan. Gaandeweg zal je merken dat in conflicten een groot potentieel schuilgaat voor verandering. Zo kan het conflict tot verbinding leiden, eerder dan vernietiging.

(verschenen in juni 2020)

Selectie Longlist Managementboek!

Heel fijn nieuws!

Mijn boek werd samen met 50 andere boeken genomineerd als beste managementboek van 2020.

Een hele eer en een fijne erkenning.

Wat anderen zeggen over het boek

Het gebeurt uiterst zelden dat wij zonder enig voorbehoud de loftrompet steken over een managementboek. Nu is het van dat. 

‘Leidinggeven als het moeilijk is’ blijkt zeer relevant te zijn voor iedereen die een groep of team leidt. Het boek is tegelijk vlot, boeiend en toch zakelijk geschreven. Het is uitstekend gestructureerd en gedocumenteerd. Neen, we kennen de auteur niet persoonlijk en hebben geen enkel belang bij de uitgever. (…)

‘Leidinggeven als het moeilijk is’ brengt zowel breed als diepgaand inzichten over alle mogelijke vormen van conflict, over wat  erachter schuilt, over groepsdynamiek, over communicatie en over geschikte aanpak.

Als u het maximum uit dit werk wil halen, dan moet u er de tijd voor nemen en het echt van voor naar achter lezen. Het is geen receptenboek, u kan het niet als tapas consumeren, ook al bevat het talloze praktische aanbevelingen en suggesties.

Als u het verwerkt heeft, kan u het best delen met alle leidinggevenden in uw organisatie, zelfs al dragen ze verantwoordelijkheid voor slechts vijf man en een paardenkop. Bovengetekende zal dit ook doen.

Jos Gavel

Redacteur, HR Square

(…) De vele casussen die Prins als illustratie in haar betoog heeft ingebouwd, zorgen voor een grote mate van toegankelijkheid én herkenbaarheid.

Ook wie eerder kennismaakte met de theorieën van bijvoorbeeld Belbin, Lingsma of Lencioni, komt in dit boek nog voldoende nieuwe inzichten tegen. Bijvoorbeeld dat het belangrijk is het gesprek aan te gaan, balans te creëren tussen veiligheid en uitdaging en bovenal rust in het systeem te brengen.

Wie het dertien- stappenplan van Prins volgt, zal ontdekken dat in conflicten inderdaad een groot potentieel voor verandering schuilgaat.

Bert Peene

Redacteur, VO Magazine

Leidinggeven als het moeilijk is biedt een coherent kader om de complexiteit van conflictsituaties te onderkennen.

Begrijp hoe het komt dat conflicten zo hardnekkig zijn en iedereen mee dreigen te zuigen. 

Conflicten bespreekbaar maken is een effectieve manier om te investeren in een open werkklimaat.

Door conflictvaardiger te worden, als individu maar vooral ook collectief, verlies je minder energie aan ‘gedoe op de werkvloer’.

Samen leren om direct te communiceren en moeilijke thema’s te bespreken draagt bij tot effectieve samenwerking.

Managementboek Magazine januari 2021

Teamleiderschap als ambacht

Gids voor het samenwerken mét de verschillen

Hoe begrijpen wat er in een groep gebeurt, zeker in de onderstroom? Hoe omgaan met de spanning van het verschil? Hoe het potentieel van je team optimaal benutten? Hoe teamontwikkeling stimuleren en begeleiden?

In dit boek maak je kennis met verschillende ‘brillen’ om naar een groep te kijken. Je krijgt inzicht in herkenbare teamdynamieken, het emotionele leven van een groep en collectieve beschermingsreacties bij stress en spanning. We gaan ook in op de persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende als één van de voorwaarden voor teamontwikkeling.

De basisfilosofie in dit boek is dat teamleiderschap een “ambacht” is. De ingrediënten zijn: een grondige kennis van de ‘stiel’, een rugzak vol methodieken en interventies en tot slot persoonlijk meesterschap.

November 2019, 3e herziene druk

Wat anderen zeggen over het boek

Goed dat er nog geschreven wordt over werken in groep.

Nu spreken we van ‘teams’.  Het individu en zijn persoonlijke groei heeft veel aandacht gekregen en het is nu de tijd om het samen-werken-in-groep, en dan vooral met aandacht voor de verschillen, eens op de voorgrond te plaatsen.

Verschillen een plaats geven, ja dat gaat het ambacht van de toekomst worden, om onze diverse en complexe maatschappij verder te laten groeien.

Prof. Em. René Bouwen

KU Leuven

Een knap overzicht van alle denkkaders en methoden rond teams.

Volgens mij zou dit boek gerust kunnen dienen als handboek voor hoger onderwijs – super degelijk uitgewerkt.

De sterke kant van Silvia’s benadering is haar aandacht voor de onderstroom. Het werk is om teams te helpen dingen boven tafel te krijgen – met die mooie vraag: ‘wat leeft er in een team?’

Rudy Vandamme

bezieler van het Ontwikkelingsinstituut

Silvia Prins heeft een werk van grote klasse gemaakt.

Zij biedt kennis over teamwerk, groepsdynamica en teamontwikkeling, gaat in op het persoonlijke meesterschap dat de teamcoach nodig heeft en voegt daar methodieken en interventies aan toe.

De grondtoon is gevormd door een gedegen weergave van theorieën die met grote regelmaat van voorbeelden worden voorzien. Dat leidt tot een dynamisch verhaal. (…)  Onopvallend weeft Prins een enorme diversiteit aan bronnen door de teksten en ze biedt haar lezers zo van heel bruikbare kennis en inzichten die bijdragen aan een genuanceerde blik op de groep/ het team met alle ‘streken’ en mechanismen die eigen zijn aan groepsprocessen. (…)

Prins heeft de gave van het woord en heeft een leesbaar boek en bruikbaar naslagwerk geschreven.

Ellen Kuners of Koenders

Organisatie & Relatie Systeem Coach, Recensie: Tijdschrift voor Coaching

BemiddelinG voor leidinggevenden

Benut het potentieel van conflicten

Leidinggevenden worden vaak geconfronteerd met allerlei soorten conflicten in hun team en in de organisatie. Die conflicten kunnen een bron van stress zijn, maar ook een startpunt om verschillen uit te spreken, relaties te herstellen en nieuwe afspraken voor toekomstige samenwerking te maken.

Bemiddeling wordt hoe langer hoe meer erkend als een krachtige manier om te interveniëren in conflicten, zonder een beroep te doen op juridische procedures of autoriteiten die een beslissing van bovenaf nemen.

Deze pocket richt zich specifiek tot de leidinggevende die een bemiddelingsgerichte rol wil opnemen en zich hier grondig op wil voorbereiden. Het boek zorgt voor houvast om zelf op een constructieve manier bij te dragen aan het oplossen van conflicten in je eigen werkomgeving.

(herziene uitgave, 2016)

Wat anderen zeggen over het boek

Deze hernieuwde uitgave is werkelijk een must-read voor elke leidinggevende die op een constructieve wijze conflicten op de werkvloer wil hanteren .

Op een gestructureerde , overzichtelijke wijze  leidt de auteur de lezer door het boeiende landschap van conflicthantering  en krijgt men inzicht hoe bemiddeling daarbij een essentiële rol kan spelen.

Daarbij kadert de auteur conflicten binnen groepsontwikkeling en groepsdynamica  en illustreert de inhoud telkens met concrete praktijkvoorbeelden wat het geheel zeer bevattelijk maakt .

Begrippen als social loafing, collusie of de Abilene paradox  passeren de revue en verduidelijken de complexiteit van interacties bij conflictsituaties .

Omgaan met conflicten is zich op glad ijs begeven maar met deze pocket waarin  zowel theorie als  praktijk aan bod komen heeft men een wegwijzer ter hand om conflicten op de werkvloer als kansen voor ontwikkeling en groei te benutten .

Een pluim voor de auteur die in deze herziene uitgave opnieuw haar rijke expertise op dit boeiende werkdomein vertaald heeft in een bruikbare handleiding voor elke leidinggevende .

Chris De Valck, PhD

Training, Coaching & Consultancy, Worklifebalance

Dit boek helpt leidinggevenden om op een constructieve manier met conflicten aan de slag te gaan. Zo geeft het een heldere inkijk in hoe een conflict een hefboom kan zijn tot ontwikkeling zonder de valkuilen uit de weg te gaan.

Wil je als leidinggevende zelf als bemiddelaar met je organisatie aan de slag gaan, dan zijn er en aantal persoonlijke en situatie kenmerken zoals een oordeelvrije houding en zelf geen betrokken partij zijn. Het vraagt best een portie lef: het is een zachte manier om conflicten te benaderen, maar wel een zeer directe (p. 105).

Het boek van Silvia combineert de ernst van een naslagwerk en de toegankelijkheid van een doe-boek. Kortom, om bij de hand te houden!

Veerle Meurs

Coach, Brioworks

Een boek met zo’n titel (ik werd vooral aangetrokken door de subtitel) trekt me als leidinggevende aan….Als leidinggevende met een persoonlijke voorkeur voor ‘duidelijkheid’ (of lees: het tegenovergestelde van conflictvermijdend) lees ik graag dergelijke boeken. Wat maakt het voor mij een ‘must have’?

Ten eerste leest het als een trein, ten tweede is het een boek met duidelijke structuur en ten derde – dit is wel het belangrijkste argument – het is een boek met INHOUD!

Ik wist nooit goed wat bemiddeling precies was. Wel, het staat er duidelijk in uitgelegd, alsook de verschillende fasen van een bemiddelingsgesprek, verschillende fasen van een conflict en dus ook de nodige interventies afhankelijk van het conflict.

Ik ben blij met de duidelijke boodschap: een conflict is geweldig interessant. Een koude vorm van conflict is niet OK, een warme vorm is een kans… (boodschap: lees het boek als je het verschil wil weten tussen een warm en koud conflict, voor mij was dat nieuw).

Ik ben ook zeer blij met de nadruk op de (mogelijke) rol als leidinggevende zowel in het ontstaan als in het oplossen van conflicten of beter nog hoe een leidinggevende heus wel de rol van bemiddelaar kan opnemen.

Het is ook een ‘terug-grijp-boek’: er staan vragen in die je kan gebruiken, er staan tools in om mee te experimenteren…. een echt handboek: lezen en blijven lezen….

Ilse Van Wijnendaele

Algemeen Coördinator, vzw De Hulster

Hestia’s haardvuur

Delen en helen: verandering en ontwikkeling bij Melanie Klein

Voor dit boek schreef ik een hoofdstuk over het werk van de psychoanalytica Melanie Klein. Haar inzichten waren inspirerend voor het werk van het Tavistock Institute for Human Relations (de inspiratiebron van mijn doctoraat in 2006).

Organisatiethema’s die aan bod komen zijn onder andere:

  • angst en collectieve afweer in samenwerkingsrelaties
  • de mens als emotioneel wezen en samenwerking als – naast het taakgerichte – ook een emotioneel proces
  • verandering, zwart-wit denken en projectie en het belang om emoties ook een plaats te geven bij verandering
  • ontwikkeling en kunnen functioneren in de ‘volwassen positie’, ook als het moeilijk is
  • productief samenwerken als tegenpool van defensief gedrag
  • het belang van ‘containment’ als persoonlijke kwaliteit en het creëren van voorwaarden voor echte verandering (bv veiligheid)

Wirtz, F. & A. Idenburg-van Iperen (red.) (2004). Hestia’s haardvuur. Negen vrouwenportretten als inspiratie voor (organisatie-)ontwikkeling en leiderschap. Hoofdstuk 7, pp. 89-100.

ARTIKELS

Hier vind je een selectie van mijn publicaties.
Heb je interesse? Sommige publicaties heb ik in pdf en kan ik je doorsturen.

 

Prins, S. (2023) Inspiratie voor traumasensitieve conflicthantering, Tijdschrift conflicthantering, nummer 1, 10-14.

Prins, S., C. Van Den houwe, A. Celis & S. Deseyn (2019) A Compass for the  Gestalt Practitioner in Organizations (with IVC)

Prins, S., C. Van Den houwe, A. Celis & S. Deseyn (2019) Een kompas voor de Gestalt Practitioner in Organisaties (i.s.m. IVC)

Prins, S. (2018). ‘Het’ zit in het behang. Groepsmediation vanuit een Gestaltbenadering. Gestalt in organisaties. Uitgave van NVAGT, november, pp. 34-37.

Prins, S., A. Celis & M. De Wulf (2014). Het hart van coaching: coachen vanuit de gestaltvisie. In: Welzijn en zorg in Vlaanderen 2014-2015. Wegwijzer voor de sociale sector. Mechelen: Wolters-Kluwer, pp. 509-526.

Prins, S. & W. Stevens (2012). Van groepsdynamica naar co-creatie voor duurzame samenwerking. Handboek Effectief Opleiden, 58/186, juli.

Prins, S. (2012). Groepsdynamica: de trainingsmehtodiek ontwikkeld door Mich de Baere. Handboek Effectief Opleiden, 57/101, mei.

Prins, S., H. Begeer & W. Strobbe (2012). Co-creatie en participatie: Large Scale Interventions in de praktijk. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, nr 3, september.

Prins, S. (2010). Bemiddeling in organisaties. Verbindend omgaan met verschil. Pastorale Perspectieven. Special issue ‘Om de lieve vrede. Constructief omgaan met conflicten’. Nr 149, okt-dec, p 30-40.

Prins, S. & J. Hovelynck (2010). Begeleiden van multipartij samenwerking. Handboek Effectief Opleiden, 54/133-54/154.

Prins, S. (2010). From Competition to Collaboration: Dynamics of Direction Setting in Multiparty Collaboration. Journal of Applied Behavioral Science, 46 (3), 281-312.

Prins, S. (2009). Multipartijsamenwerking: de kracht van systemen. Tijdschrift voor Systeemtherapie, Themanummer Organisaties, December, 21 (4), p 239-246.

Bouwen, R. & S. Prins (2008). Multipartij samenwerking als conflicthantering. Forum voor Conflictmanagement, 3, oktober, p 91-98.

Euwema, M., K. Bollen & S. Prins (2008). Mediation in België en Nederland: een wereld van verschil? In Frerks, G. et al (Red.) Mediation is volwassen! Actuele toepassingen en ontwikkelingen, p. 131-141.

Hovelynck, J. & S. Prins (2007). Teamcoaching. Handboek Effectief Opleiden, 44/145, september.

Prins, S. (2007). Samenwerken mét de verschillen: dynamieken in het sturen van multipartij samenwerking. In: Prins, S., S. Schruijer, J. Verboven & K. De Witte (Red.) Diversiteit en vertrouwen in sociale systemen. Leuven: Lannoo Campus, p 57-75.

Prins, S. (2006). The psychodynamic perspective in organizational research: making sense of the dynamics and emotional challenges of collaborative work. Special section: ‘Beyond Positivism and Statistics: Neglected Approaches to Understanding the Experience of Work’, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79, 335-355.

Prins, S., M. Craps & E. Van Rossen (2005). Managing ‘psychological’ boundaries in a collaborative effort: the dynamics of inclusion and exclusion in an integrated study of a river valley. In: Gössling, T., R.J.G. Jansen & L.A.G. Oerlemans (Red.) Coalitions and Collisions. Nijmegen: Wolf Publishers, pp. 255-264.

Prins, S., T. Taillieu & R. Bouwen (2004). Gedistribueerd procesleiderschap in multipartij samenwerking. In: Varwijk, W.G.J.M. & R.M.H.J. van Zijl (Red.) Strategie moet je samen doen. Visies op strategisch management uit theorie en praktijk. Liber Amicorum Professor dr. Michel A.E. Vandeput, Ubbergen: Tandem Felix Uitgevers, pp. 71-87.

Prins, S. (2004). Delen en helen. Verandering en ontwikkeling bij Melanie Klein. In: Wirtz, F. & A. Idenburg-Van Iperen (Red.) Hestia’s haardvuur. Negen vrouwenportretten als inspiratie voor (organisatie-)ontwikkeling en leiderschap. Schiedam: Scriptum, pp. 89-100.