Levenskracht: een bewuste keuze

Het thema zelfzorg is vandaag – en vooral in dit seizoen – echt aan de orde. Hoe houd ik het vol? Hoe de batterijen weer opladen na een uitputtend werkjaar met veel extra stress door de pandemie?

Inzetten op levenskracht is iets waar je bewust voor kunt kiezen. Het biedt je een persoonlijke remedie tegen de zwaarte, de stress, de onzekerheid en de vele frustraties waar we vandaag allemaal mee te maken krijgen.

Daarom las ik het boekje ‘Levenskracht. Zelfzorg en persoonlijk meesterschap’ van Sven De Weerdt, een gewaardeerde collega in het vak.

De boodschap van dit zeer leesbare en praktische boekje is dat je niet alleen aan zelfzorg doet als het slecht met je gaat, maar dat het ook een keuze kan zijn om je welbevinden te vergroten, innerlijke rust te ervaren, gezonder te leven en bewuster in het leven te staan.

Levenskracht bestaat uit 2 componenten.

Zelfzorg gaat over: er zijn voor jezelf, een veilige plek in jezelf vinden, je echte noden erkennen en thuis zijn bij jezelf.

Persoonlijke meesterschap verwijst naar: de capaciteit om met een gepaste afstand naar jezelf te kijken, te begrijpen hoe je functioneert en jezelf aan te sturen door het maken van keuzes in een richting die goed voor je is.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet over navelstaren of egocentrisme.

De beste dienst die je aan anderen kunt bewijzen is goed voor jezelf zorgen en in je kracht staan!

“Het is een misverstand dat zelfzorg egoïstisch is. Hoe kan je voor een ander iets betekenen als je jezelf verwaarloost? Uiteindelijk ben je je eigen belangrijkste ‘instrument’ om een verschil te kunnen maken: je lichamelijke en mentale gezondheid, je kennis en kunde, je energie en gemoedsrust, je gedrag en je gedachten, je humeur en je humor… 

Als je jezelf als instrument niet onderhoudt, niet ontwikkelt, dan hypothekeer je je welzijn en kan je ook minder waarde toevoegen voor anderen. 

Je zal in dat geval bijvoorbeeld gemakkelijker verkeerde inschattingen en keuzes maken, minder goed verbinding maken met anderen en minder impact hebben. Ook is het zo dat als je aan jezelf voorbij gaat, je op den duur ook moeilijker voldoening kan vinden in het helpen van anderen.” (p 27)

Een brede en holistische scope

Dit werk helpt je om op een brede en holistische manier met zelfzorg en persoonlijk meesterschap aan de slag te gaan.

Levenskracht situeert zich op 10 levensdomeinen die telkens een strategie vormen. Er zijn vanzelfsprekende en misschien wat minder evidente domeinen: voeding, beweging, herstel, impact, focus, aspiratie, authenticiteit, verbinding, meditatie en wijsheid.

Bij elke strategie vindt telkens een (filosofische) inleiding om het belang van het domein te onderstrepen. Je krijgt ook steeds 10 praktijken mee om te experimenteren. Er zit voor elk wat wils tussen, dus je kunt zelf een mooi pakketje met haalbare en heilzame praktijken samenstellen.

Een paar voorbeelden

Herstel: tips voor een betere nachtrust; ademhalingsoefeningen; stilte inbouwen in je leven; ontspannende meditaties

Focus: afstand nemen en reflecteren als ik vast zit in een negatief verhaal; ’s avonds noteren waar ik dankbaar voor ben

Verbinding: bewust zijn van de balans tussen spreken en luisteren; mensen nadrukkelijk bedanken voor wat ze voor me betekenen; een intervisiegroep met gelijkgestemden opstarten voor wederzijdse steun.

Referentie: Sven De Weerdt (2021). Levenskracht. Zelfzorg en persoonlijk meesterschap. 10 strategieën om je levenskwaliteit duurzaam te verbeteren. Uitgeverij Garant.

“De kwaliteit van onze aandacht valt samen met de kwaliteit waarmee we in relatie staan, met de dingen, de mensen, ook met onszelf.

Waar aandacht is, is leven.

De kwaliteit van aandacht bepaalt in sterke mate de kwaliteit van ons leven.” (p 78)

Sven is er in geslaagd om wijsheid en praktische tools te verzamelen uit een breed veld van kennis en ervaring.

Hiermee overstijgt hij de soms wat ‘dunne’ zelfhulpboeken en biedt hij je een realitische toolkit aan die je zelf kunt inkleuren en vormgeven. Talloze referenties bieden richting voor wie zich verder wil verdiepen in een specifiek domein.

Op 8 januari 2022 geeft Sven een workshop over zijn boek. Meer info vind je HIER.

De visie die in dit boek verhelderd wordt, sluit nauw aan bij het programma en de workshops die ik begeleid.

Hierbij denk ik specifiek aan thema’s als: jezelf als instrument, het bewust bezig zijn met impact, je aandachtsveld intentioneel sturen, het investeren in verbinding ook via het doorwerken van moeilijke emoties en schurende relaties, zelfregulatie bij stress.

Dit boekje komt zeker op de referentielijst!