Klein maar fijn

Frank Weijers publiceerde onlangs een mooi vormgegeven boekje over conflict en polarisatie.

Het richt zicht tot een breed publiek en leest vlot weg.

Laat je echter niet bedriegen door dit kleine, dunne boekje dat eenvoudig is geschreven en je bijna bullet-gewijs een aantal inzichten meegeeft!

Elke bladzijde zit vol wijsheid over groepen, de onderstroom, hoe we met verschil omgaan, wij-zij  dynamieken en hoe polarisatie werkt.

Enige voorkennis van en ervaring met groepsdynamica, Deep Democracy en gesprekken begeleiden helpt zeker om de diepte van de boodschap van Frank Weijers naar waarde te kunnen schatten.

“Conflict is er altijd omdat we van elkaar verschillen én omdat we op elkaar lijken. 

Daarom is harmonie niet de afwezigheid van conflict, maar juist het goed omgaan hiermee. 

In een harmonieuze groep genieten we van onze verschillen, van onze conflicterende perspectieven op dezelfde werkelijkheid. Omdat we daardoor veel méér zien dan ieder van ons afzonderlijk.

(…)

In groepen waar gezegd wordt ‘We zijn het bijna altijd met elkaar eens’ is het zeer waarschijnlijk dat tegenstemmen onder water verdwijnen. We zijn nu eenmaal conflictvermijdende wezens.”

(Frank Weijers)

 

Overzicht & een paar highlights

De meeste mensen hebben een weinig genuanceerd zicht op conflicten. Weijers maakt een mooi onderscheid tussen 2 soorten conflicten.

Ongewenste conflicten zijn de situaties waar we conflict vermijden of waar de partijen verharden (bv overtuigen; stoppen met luisteren). We zitten vast.

Gewenste conflicten zijn gericht op het bewust onderzoeken van de verschillende perspectieven, IN verbinding met elkaar.

De auteur, een Nederlandse procesbegeleider en trainer, geeft heel wat tips voor interventie bij conflict. Zo vernoemt hij de check-in, sabotagegedrag benoemen, het versterken van wat er gezegd wordt, veiligheidsprincipes afspreken, compassie bij verharde conflicten, rolwisseling, een stiltepauze nemen  (Deep Democracy).

Ik houd erg van zijn oneliner: “Vrijmoedig spreken en openhartig luisteren”!

Ook gaat hij in op polarisatie en hoe je daar als begeleider mee om kan gaan om de dialoog open te houden (o.a. de rollen onderscheiden; de diagnose van polarisatie; polarity management, line-ups).

Het gaat hier om heftige processen die goed begeleid dienen te worden om destructieve dynamieken te voorkomen.

Als je het boekje leest, klinkt het allemaal relatief vanzelfsprekend en simpel, maar wie het in de praktijk moet doen, weet hoe lastig het kan zijn, wat het van je vraagt en hoeveel oefening nodig is.

Weijers maakt ook het onderscheid tussen facilitator zijn of als leidinggevende met je team aan de slag gaan. Soms moet je als leidinggevende beide rollen combineren. De sleutel is duidelijk zijn over de rol die je opneemt in een gesprek.

“Stellig is niet hetzelfde als helder.

Als ik stellig ben, laat ik anderen weinig ruimte – en daarmee zet ik ook mezelf vast. 

Helderheid geeft ruimte en nodigt anderen uit om hun perspectieven te delen, hun meningen te geven.”

(Frank Weijers)

“Engaging in heated conflict instead of running away from it is one of the best ways to resolve the divisiveness that prevails on every level of society – in personal relationships, business and the world.”

(Arnold Mindell)

Frank Weijers is erkentelijk voor zijn leermeesters. Hij laat zich inspireren door Arnold Mindell (Process Work), Deep Democracy (Greg en Myrna Lewis) en Bart Brandsma.

Het is een heerlijke boekje als startpunt voor een gesprek met je team of om in intervisie mee aan de slag te gaan.

Laat je dus niet misleiden door de eenvoud waarmee deze inzichten en interventies gepresenteerd worden!

Hopelijk prikkelt dit boekje je om je verder te verdiepen in dit thema en je te scholen in het omgaan met conflict en polarisatie in samenwerking.

Ik heb veel respect voor mensen die dit aandurven en die zich keer op keer in gespannen velden begeven om rust, openheid, compassie en dialoog te bevorderen.

Uiteraard hoop ik dat deze inzichten en tips voor interventie hun weg vinden bij veel mensen, want we leven – en hier trap ik een open deur in – in tijden van polarisatie, gestokte dialoog, dovemansgesprekken en stereotype beeldvorming.

En conflict is nog steeds een taboe in veel organisaties…

Deze skills is wat de wereld nodig heeft en wat we allemaal moeten leren.

Misschien is de workshop “De onderstroom in conflicten” (19 oktober 2022) een goed startpunt voor jou?

Wil je het boekje bestellen? Management boek (NL) levert kennelijk niet in België. Stuur me een mailtje, dan kan ik een groepsbestelling doen. Dat heb ik met Frank zo afgesproken.

Weijers, Frank (2022). Conflict & polarisatie. Effeciteve interventies. Spelen met ruimte.