conflict Coaching

individuele Conflict coaching: omdat iedereen een verschil kan maken

 

Spreek je persoonlijke moed aan en kijk conflicten recht in de ogen

Ontdek hoe je conflicten op een constructieve manier kunt aangaan

Haal de ruis uit communicatie, maak herstel van relaties mogelijk, investeer in een open cultuur

Ondersteun medewerkers om samen te werken mét de verschillen

“Harmony is a beautiful state, but it is not nearly as powerful as awareness. (…)

 Not every group wants to learn about itself; many just need help settling their immediate problems. But a group that is ready to grow in its own self-reflection will need a teacher as much as it needs a facilitator.”

(Arnold Mindell) 

Conflict coaching voor leidinggevenden

 

Maak moeilijke thema’s bespreekbaar in je team en durf conflicten – op een directe én zorgzame manier – aan te gaan

Cultiveer een open cultuur waar directe communicatie een tegenwicht biedt voor spanningen in de onderstroom

Help je medewerkers om conflictvaardiger te worden en ontwikkel de veerkracht van je team

 

“If we don’t permit hostilities a legitimate outlet, they are bound to take illegitimate routes.”

(Arnold Mindell)

conflict coaching voor PROFESSIONALS

Ondersteuning en inspiratie voor HR professionals, procesbegeleiders, vertrouwenspersonen, preventieadviseurs of interne/externe bemiddelaars

Samen sparren over de meest geschikte positie en rol in een specifieke conflictsituatie (o.a. via rolanalyse)

Een coherent procesontwerp en effectieve aanpak (strategie, methodieken, interventies) ontwikkelen om conflicten bespreekbaar te maken

“Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.”

 (Victor Frankl)

“Conflict is overridingly spiritual, because every conflict presents us with a life choice, an opportunity for transformation, and an invitation to transcendence.”

(Ken Cloke)

 

Conflict coaching voor wie betrokken is in een conflict

 

Kijk eerlijk, moedig en mild naar jezelf en onderzoek je automatische piloot, conflictstijl en valkuilen in conflicten

Neem radicaal verantwoordelijkheid voor je waarneming, gedachten, gevoelens, intenties en gedrag

Onderzoek de essentie van het conflict: waar gaat het voor jou écht over en wat wil je anders?

Leer je lichamelijke staat te reguleren zodat je bewust kunt kiezen en handelen

Durf eens iets anders te doen en maak de shift

Verzamel je moed en ga het conflict met de ander aan

 

silvia als conflict coach

Ik ben erkend bemiddelaar in arbeidsrelaties (sinds 2009), docent in het postgraduaat bemiddeling in arbeidsrelaties aan de UCLL en actief als groepsmediator in teams en organisaties.

Ik geef opleidingen op het snijvlak van conflicthantering, groepsdynamica, organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling.

Ik bied je het beste van verschillende werelden vanuit mijn achtergrond als  organisatiepsycholoog en conflictexpert enerzijds, en klinisch psycholoog, coach en Gestalttherapeut anderzijds: de organisatiekant én de menselijke, relationele kant.

In mijn werk heb ik steeds een bijzonder oog voor persoonlijke thema’s, relaties en conflict, interacties en groepsdynamiek, organisatiecultuur, het bredere veld van actoren, de bovenstroom en de onderstroom.

 

Wat mij typeert in een paar kenmerken

Lichtvoetige diepgang – sensitieve kracht – warm confronterend – praktijkgerichte belezenheid – aardse bezieling

 

praktisch

De individuele gesprekken kunnen plaatvinden in mijn praktijk in Heverlee (Leuven).

Individuele coachinggesprekken zijn ook mogelijk in de organisatie.

Conflict coaching is een gestructureerd traject dat bestaat uit (minstens) 5 gesprekken van 1,5 uur.

 Er zijn verschillende tarieven voor particulieren, zelfstandigen en voor organisaties. Vraag het even na.