Coaching & Conflict Coaching

Hoe ik werk

 • Heb je nood aan een klankbord om je eigen gedachten en handelen aan af te toetsen?
 • Ben je op zoek naar iemand die je een spiegel voorhoudt en je durft uit te dagen?
 • Heb je behoefte om met een gezonde afstand naar je team of organisatie te kijken om te zien wat er leeft, waarin je uitgedaagd wordt en wat je te doen staat?

Dan is coaching een effectieve manier om je te ondersteunen op een gerichte en gepersonaliseerde manier.

Ik ben aandachtig aanwezig, denk kritisch mee, stel pertinente vragen, geef feedback, breng waar gepast kaders en modellen in, ondersteun je en daag je uit.

Jij geeft aan wat je nodig hebt, bent bereid om kritisch naar jezelf te kijken en gaat aan de slag in je eigen context. Op deze reis ben jij de kapitein op het schip!

We starten met een intake waar we samen uitzoeken wat de focus voor de coaching is. We formuleren doelstellingen en maken duidelijke afspraken.

Daarna volgen coaching gesprekken van 1,5 of 2u. Soms doe ik ook observaties op de werkplek zodat ik specifieke feedback kan geven op de manier waarin jij in je rol staat.

We sluiten het traject af met een terugblik en evaluatie.

Indien nodig wordt de organisatie ook bij de intake en bij de evaluatie betrokken.

De coaching gesprekken kunnen plaatsvinden in jouw organisatie of in mijn praktijk. De tarieven hiervoor zijn verschillend.

Coaching

Ik coach leidinggevenden vooral rond thema’s die te maken hebben met het aansturen van een team:

 • Hoe versterk ik de samenwerking in mijn team?
 • Hoe stimuleer ik de groepsontwikkeling in mijn team?
 • Hoe kan ik me steviger positioneren zodat mijn team kan groeien?
 • Hoe loods ik mijn team door veranderingen?
 • Hoe ga ik om met lastige teamleden of moeilijke situaties?
 • Hoe bouw ik aan een open cultuur waar directe communicatie mogelijk is?
 • Hoe stuur ik mijn team naar zelfsturing en medeverantwoordelijkheid?

Daarnaast coach ik professionals (o.a. bemiddelaars, trainers, HR professionals, consultants, adviseurs, teamcoaches) rond vragen zoals:

 • Hoe wil ik me positioneren in mijn rol en wat is daarvoor nodig?
 • Hoe kan ik een partnerschap opbouwen met mijn opdrachtgevers zodat ik niet in een ‘handlanger’ positie terecht kom?
 • Hoe anders omgaan met moeilijke situaties bij cliënten of in groepen?
 • Hoe voeling krijgen met de triggers die zorgen dat ik telkens in dezelfde patronen verzeild raak?
 • Hoe ga ik om met ‘weerstand’ bij anderen en in mezelf?
 • Hoe mezelf als ‘instrument’ inzetten?

 

Persoonlijke Conflict Coaching

Voor persoonlijke conflict coaching zijn er drie doelgroepen:

 • Mensen die ‘partij’ zijn in een conflict op de werkvloer (bv met een collega, leidinggevende) en die hier anders mee om willen gaan of mensen die zich voor willen bereiden op een bemiddeling
 • Leidinggevenden die zelf een conflict in hun team of tussen medewerkers op een bemiddelingsgerichte manier bespreekbaar willen maken
 • Professionals die interveniëren in een conflict en die samen willen zoeken naar wat er speelt, waar processen blokkeren, wat er nodig is en wat een gepaste aanpak kan zijn

Wat anderen vertellen over onze samenwerking…

Als schoolbegeleider werd ik regelmatig geconfronteerd met conflictsituaties in scholen die onrechtstreeks een hypotheek legden op de kwaliteit van onderwijs. In een kleine schoolbeweging als de onze vraagt dat enig zoekwerk om met voldoende professionalisme dergelijke situaties te kunnen hanteren. Iemand een volledige opleiding conflictbemiddelaar laten volgen, is een veel te hoge investering voor onze kleine organisatie. (…)

Als verantwoordelijke voor de begeleidingen binnen de Scholengemeenschap Steinerscholen SO besloot ik te werken met een combinatie van elementen uit een cursus “coachend leiderschap” van Margarete van den Brink, studie van de boeken van Friedrich Glasl en coaching door Silvia Prins. Een schooljaar lang volgde Silvia, via regelmatige coaching gesprekken, de processen die ik in de scholen zelf begeleidde. Dit gaf een dubbel resultaat: de begeleiding won aan kwaliteit en zelf leerde ik veel bij. Het bleek een win-win voor zowel onze organisatie als voor mij persoonlijk.

Griet Van Raemdonck, Federatie van Steinerscholen en Scholengemeenschap Steinerscholen SO