Coaching

praktijk – circles coaching

Op het snijvlak van professionele bloei én persoonlijke groei!

 

“Developing self-awareness is not a destination to be attained but a journey to be travelled.”

(Marie-Anne Chidiac)

 

Voor wie

 • Ben je leidinggevende of professional en heb je nood aan een klankbord?
 • Word je uitgedaagd in je leiderschap en professionaliteit bij verandering, samenwerking en conflict?
 • Ben je op zoek naar een veilige plek waar je kwetsbaar mag zijn in je worsteling en zoektocht?
 • Heb je behoefte om met een gezonde afstand je professionele situatie kritisch te exploreren?
 • Ben je bereid om persoonlijke issues en hardnekkige patronen die je belemmeren te onderzoeken?
 • Geloof je ook dat je zelf het belangrijkste instrument van verandering en groei voor anderen bent?
 
Dan is coaching een persoonlijke en effectieve manier om je professioneel handelen aan te scherpen vanuit een focus op persoonlijke groei!

 

Individuele coaching – praktisch

De individuele gesprekken vinden plaats in mijn praktijk in Heverlee.

Een gesprek duurt 1,5 uur. Je engageert je voor minimaal 3 gesprekken.

Indien relevant wordt de organisatie ook bij de intake en de evaluatie betrokken.

Er zijn verschillende tarieven voor particulieren, zelfstandigen en voor organisaties. Vraag het even na.

 

Groepscoaching is ook mogelijk – ik organiseer regelmatig Open Cirkels (zie aanbod hier onder)

 

“Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.”

(Victor Frankl)

Wat coaching voor jou kan betekenen

 

 • We onderzoeken samen wat er bij jou aan de binnenkant gebeurt (bv blokkerende gedachten, hardnekkige patronen) en wat er aan de buitenkant speelt (bv rolonduidelijkheid, conflicten).
 • We werken toe naar een focus zodat je doelgericht stappen kunt zetten.
 • We gebruiken diverse werkvormen (bv tafelopstelling; vision board; rolanalyse) om je bewustzijn te vergroten (cognitief, psychologisch, emotioneel, fysiek) – zodat duidelijker wordt wat je te doen staat.
 • In de veilige ruimte van de coaching kan je experimenteren met nieuw gedrag. 
 • In de coachingrelatie onderzoeken we ook wat er hier-en-nu tussen ons gebeurt als ‘microcosmos’ voor wat er daar buiten gebeurt.
 • Je betrekt je omgeving zoveel mogelijk bij je proces (bv steun zoeken; feedback vragen).
 • Je gaat aan de slag met nieuw gedrag. We bespreken je ervaringen, zodat je het nieuwe gedrag kunt verfijnen, versterken, bijsturen, integreren.
 • Je werkt toe naar nieuwe, bewuste keuzes waardoor je je professionele rol stevig, authentiek, aanwezig, veerkrachtig en creatief neer kunt zetten.

 

 “Een leven dat in balans is wordt van binnenuit geregeerd, niet door het aanbod van buiten.”

(Lenette Schuijt)

Open Cirkels – Groepscoaching 

ruimte voor ont-moeting – leren van én met elkaar

Elk seizoen organiseren we een Open Cirkel met focus op persoonlijke groei en professionele bloei

Voor leidinggevenden en professionals die

 • veel ‘geven’ en investeren in anderen
 • tijd voor reflectie willen nemen
 • een plek zoeken om in de vertraging te gaan vanuit zelfzorg
 • met een gezonde afstand naar hun professionele situatie willen kijken
 • willen herbronnen vanuit de ontmoeting met collega’s

Voor elke Open Cirkel is er een thema én je bent welkom met alles wat er voor jou op dat moment belangrijk is. 

We gaan aan de slag met jouw vraag en zetten reflectieve methodieken in zodat iedereen maximaal kan bijdragen én kan leren.

 

Data en thema’s

23/1/2019: Mijn persoonlijke ‘bananenschillen’ in moeilijke situaties – van actie-reactie naar bewust handelen

20/3/2019: Zelfsabotage en de stem van mijn innerlijke criticus – van blokkerende assumpties naar een nieuwe persoonlijke ‘mantra’

26/6/2019: Spannende relaties en pittige situaties – hoe blijf ik stevig staan bij negatieve emoties en projecties

 

Woensdagen van 13u30 tot 17u00

Locatie: Tweeperenboom in Winksele (zie website)

Prijs: 170,00 € (excl btw) – géén KMO Portefeuille mogelijk!

Hoe ik werk 

Als klinisch psycholoog én organisatiedeskundige bied ik je het beste van verschillende werelden!

In mijn werk heb ik steeds een bijzonder oog voor persoonlijke thema’s, relaties en conflict, interacties en groepsdynamiek, het brede veld, de bovenstroom en de onderstroom.

Ik ben opgeleid als systeem-psychodynamisch coach, Gestalttherapeut en bemiddelaar in organisaties.

Wat mij typeert in een paar kenmerken

Lichtvoetige diepgang – sensitieve kracht – warm confronterend – praktijkgerichte belezenheid – aardse bezieling

 

Wat anderen vertellen over onze samenwerking…

Als schoolbegeleider werd ik regelmatig geconfronteerd met conflictsituaties in scholen die onrechtstreeks een hypotheek legden op de kwaliteit van onderwijs. In een kleine schoolbeweging als de onze vraagt dat enig zoekwerk om met voldoende professionalisme dergelijke situaties te kunnen hanteren. Iemand een volledige opleiding conflictbemiddelaar laten volgen, is een veel te hoge investering voor onze kleine organisatie. (…)

Als verantwoordelijke voor de begeleidingen binnen de Scholengemeenschap Steinerscholen SO besloot ik te werken met een combinatie van elementen uit een cursus “coachend leiderschap” van Margarete van den Brink, studie van de boeken van Friedrich Glasl en coaching door Silvia Prins. Een schooljaar lang volgde Silvia, via regelmatige coaching gesprekken, de processen die ik in de scholen zelf begeleidde. Dit gaf een dubbel resultaat: de begeleiding won aan kwaliteit en zelf leerde ik veel bij. Het bleek een win-win voor zowel onze organisatie als voor mij persoonlijk.

Griet Van Raemdonck, Federatie van Steinerscholen en Scholengemeenschap Steinerscholen SO