executive Coaching

praktijk – circles executive coaching

Op het snijvlak van professionele bloei én persoonlijke groei!

 

“Developing self-awareness is not a destination to be attained but a journey to be travelled.”

(Marie-Anne Chidiac)

 

Voor wie

 •  Ben je leidinggevende of professional en heb je nood aan een klankbord?
 •  Word je uitgedaagd in je leiderschap en professionaliteit bij verandering, samenwerking en conflict?
 •  Ben je op zoek naar een veilige plek waar je kwetsbaar mag zijn in je worsteling en zoektocht?
 •  Heb je behoefte om met een gezonde afstand je professionele situatie kritisch te exploreren?
 •  Ben je bereid om persoonlijke issues en hardnekkige patronen die je belemmeren te onderzoeken?
 •  Geloof je ook dat je zelf het belangrijkste instrument van verandering en groei voor anderen bent?

 

Dan is coaching een persoonlijke en effectieve manier om je professioneel handelen aan te scherpen vanuit een focus op persoonlijke groei!

 

aanpak

 • We onderzoeken samen wat er aan de buitenkant speelt (bv conflicten, weerstand tegen verandering), wat er bij jou aan de binnenkant gebeurt (bv blokkerende gedachten) en hoe je omgaat met situaties. 
 • We werken toe naar een focus zodat je doelgericht stappen kunt zetten.
 • We gebruiken diverse werkvormen (bv tafelopstelling; vision board; rolanalyse) om je bewustzijn te vergroten (cognitief, psychologisch, emotioneel, fysiek) – zodat duidelijker wordt wat je te doen staat.
 • In de veilige ruimte van de coaching kan je experimenteren met nieuw gedrag.
 • In de coachingrelatie onderzoeken we ook wat er hier-en-nu tussen ons gebeurt als ‘microcosmos’ voor wat er daar buiten gebeurt.
 • Je betrekt je omgeving zoveel mogelijk bij je proces (bv steun zoeken; feedback vragen).
 • Je gaat aan de slag met nieuw gedrag. We bespreken je ervaringen, zodat je het nieuwe gedrag kunt verfijnen, versterken, bijsturen, integreren.
 • Je werkt toe naar nieuwe, bewuste keuzes waardoor je je professionele rol stevig, authentiek, aanwezig, veerkrachtig en creatief neer kunt zetten.

 

 “Een leven dat in balans is wordt van binnenuit geregeerd, niet door het aanbod van buiten.”

(Lenette Schuijt)

 

INDIVIDUELE CONFLICT COACHING

 

LEIDINGGEVENDEn 

Wil je medewerkers of je team ondersteunen om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken en conflicten uit te praten, als een investering in de samenwerkingsrelaties en in een open cultuur waar directe communicatie mogelijk is?

 

‘CONFLICT PROFESSIONALs’ 

Ben je HR professional, vertrouwenspersoon, preventieadviseur of interne/externe bemiddelaar en zoek je een effectieve benadering van een specifieke conflictsituatie?

 

HR managers – bestuursleden  – directies

Heb je, vanuit je functie, impact op hoe de organisatie met verschil en conflict omgaat? Volg dan ons Executive Conflict Coaching traject en bouw aan een open cultuur in je organisatie!

 

silvia als coach

Als klinisch psycholoog én organisatiedeskundige bied ik je het beste van verschillende werelden!

In mijn werk heb ik steeds een bijzonder oog voor persoonlijke thema’s, relaties en conflict, interacties en groepsdynamiek, het brede veld, de bovenstroom en de onderstroom.

Ik ben opgeleid als systeem-psychodynamisch coach, Gestalttherapeut en bemiddelaar in organisaties.

Wat mij typeert in een paar kenmerken

Lichtvoetige diepgang – sensitieve kracht – warm confronterend – praktijkgerichte belezenheid – aardse bezieling

 

praktisch

De individuele gesprekken vinden plaats in mijn praktijk in Heverlee.

Een gesprek duurt 1,5 uur. Je engageert je voor minimaal 3 gesprekken.

Indien relevant wordt de organisatie ook bij de intake en de evaluatie betrokken.

Er zijn verschillende tarieven voor particulieren, zelfstandigen en voor organisaties. Vraag het even na.

“Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.”

(Victor Frankl)

Wat anderen vertellen over onze samenwerking…

Als schoolbegeleider werd ik regelmatig geconfronteerd met conflictsituaties in scholen die onrechtstreeks een hypotheek legden op de kwaliteit van onderwijs. In een kleine schoolbeweging als de onze vraagt dat enig zoekwerk om met voldoende professionalisme dergelijke situaties te kunnen hanteren. Iemand een volledige opleiding conflictbemiddelaar laten volgen, is een veel te hoge investering voor onze kleine organisatie. (…)

Als verantwoordelijke voor de begeleidingen binnen de Scholengemeenschap Steinerscholen SO besloot ik te werken met een combinatie van elementen uit een cursus “coachend leiderschap” van Margarete van den Brink, studie van de boeken van Friedrich Glasl en coaching door Silvia Prins. Een schooljaar lang volgde Silvia, via regelmatige coaching gesprekken, de processen die ik in de scholen zelf begeleidde. Dit gaf een dubbel resultaat: de begeleiding won aan kwaliteit en zelf leerde ik veel bij. Het bleek een win-win voor zowel onze organisatie als voor mij persoonlijk.

Griet Van Raemdonck, Federatie van Steinerscholen en Scholengemeenschap Steinerscholen SO