Coaching

praktijk – circles coaching

Op het snijvlak van professionele bloei én persoonlijke groei!

 

“Developing self-awareness is not a destination to be attained but a journey to be travelled.”

(Marie-Anne Chidiac)

 

Voor wie

 • Ben je leidinggevende of professional en heb je nood aan een klankbord?
 • Word je uitgedaagd in je leiderschap en professionaliteit bij verandering, samenwerking en conflict?
 • Ben je op zoek naar een veilige plek waar je kwetsbaar mag zijn in je worsteling en zoektocht?
 • Heb je behoefte om met een gezonde afstand je professionele situatie kritisch te exploreren?
 • Ben je bereid om persoonlijke issues en hardnekkige patronen die je belemmeren te onderzoeken?
 • Geloof je ook dat je zelf het belangrijkste instrument van verandering en groei voor anderen bent?
Dan is coaching een persoonlijke en effectieve manier om je professioneel handelen aan te scherpen vanuit een focus op persoonlijke groei!

 

Mogelijke thema’s en doelstellingen

 • Onderzoeken waar energielekken die je in-rol ervaart vandaan komen
 • Veranderen van assumpties die je belemmeren om je rol voluit op te nemen je werk goed te doen
 • Je innerlijke criticus een juiste plek geven en patronen van zelfsabotage doorbreken
 • Exploreren wat je automatische piloot is in spannende situaties en hoe je bewust kunt handelen
 • Bewust vorm geven aan je professionele rol met oog voor de noden van de organisatie én je persoonlijke waarden, behoeften en kwaliteiten
 • Verhelderen op welke manier je omgaat met de spanning van negatieve projecties en emoties, weerstand en conflict
 • Zoeken naar andere manieren om je te verhouden tot mensen die  je triggeren, irriteren en uit balans brengen

 

“Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.”

(Victor Frankl)

 

Hoe ik werk en wat coaching voor jou kan betekenen

 

 • We onderzoeken samen wat er bij jou aan de binnenkant gebeurt (bv blokkerende gedachten, hardnekkige patronen, zelfsabotage, negatieve voorspellingen, unfinished business die energie vreet, angsten en beschermingsmechanismen) en wat er aan de buitenkant speelt (bv onrealistische verwachtingen, rolonduidelijkheid, conflicten). Je formuleert een focus zodat je doelgericht kunt werken.
 • We gebruiken diverse werkvormen (bv tafelopstelling; stoelenwerk; vision board; rolanalyse) om je awareness – op cognitief, psychologisch, emotioneel en fysiek vlak – te verhogen, zodat duidelijk wordt wat je te doen staat.
 • Coaching biedt je een veilige ruimte waar je in het hier-en-nu kunt experimenteren met nieuw gedrag. De coachingrelatie is een plek om te onderzoeken wat er hier-en-nu tussen ons gebeurt als ‘microcosmos’ voor wat er daar buiten gebeurt.
 • Jouw organisatiecontext is steeds aanwezig. Je betrekt je omgeving zoveel mogelijk bij je proces (bv steun zoeken; feedback vragen; experimenteren met nieuw gedrag).
 • We co-creëren experimenten zodat je met nieuw gedrag aan de slag kunt gaan. We bespreken de stappen die je gezet hebt, zodat je het nieuwe gedrag kunt verfijnen, versterken, bijsturen, integreren. Je werkt toe naar nieuwe, bewuste keuzes waardoor je je professionele rol stevig, authentiek, aanwezig, veerkrachtig en creatief neer kunt zetten.

 

Silvia als coach

Ik ben klinisch psycholoog én doctor in de organisatiepsychologie. Een ideale combinatie! Een organisatiedeskundige met oog voor relaties en interacties, menselijkheid, persoonlijke dynamieken en ontwikkeling, welzijn en psychisch leed op de werkvloer.

Ik ben opgeleid als systeem-psychodynamisch coach, Gestalttherapeut en bemiddelaar in organisaties.

Wat mij typeert in een paar kenmerken:

Lichtvoetige diepgang – sensitieve kracht – warm confronterend – praktijkgerichte belezenheid – aardse bezieling

 

 

 “Een leven dat in balans is wordt van binnenuit geregeerd, niet door het aanbod van buiten.”

(Lenette Schuijt)

Conflict Coaching

Ik heb een conflict
 • Wil je op een andere manier leren omgaan met spanningen in de samenwerking met je leidinggevende of collega’s of je voorbereiden op een bemiddeling?
Ik ben leidinggevende
 • Wil je medewerkers of je team ondersteunen om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken en conflicten uit te praten, als een investering in de samenwerkingsrelaties?
Ik ben een ‘conflict professional’
 • Ben je HR professional, vertrouwenspersoon, preventieadviseur of interne/externe bemiddelaar en zoek je een effectieve aanpak van een conflict?

Praktisch

De gesprekken vinden plaats in mijn praktijk in Heverlee.

Een gesprek duurt 1,5 uur. Je engageert je voor minimaal 3 gesprekken.

Indien relevant wordt de organisatie ook bij de intake en de evaluatie betrokken.

Er zijn verschillende tarieven voor particulieren, zelfstandigen en voor organisaties. Vraag het even na.

Wat anderen vertellen over onze samenwerking…

Als schoolbegeleider werd ik regelmatig geconfronteerd met conflictsituaties in scholen die onrechtstreeks een hypotheek legden op de kwaliteit van onderwijs. In een kleine schoolbeweging als de onze vraagt dat enig zoekwerk om met voldoende professionalisme dergelijke situaties te kunnen hanteren. Iemand een volledige opleiding conflictbemiddelaar laten volgen, is een veel te hoge investering voor onze kleine organisatie. (…)

Als verantwoordelijke voor de begeleidingen binnen de Scholengemeenschap Steinerscholen SO besloot ik te werken met een combinatie van elementen uit een cursus “coachend leiderschap” van Margarete van den Brink, studie van de boeken van Friedrich Glasl en coaching door Silvia Prins. Een schooljaar lang volgde Silvia, via regelmatige coaching gesprekken, de processen die ik in de scholen zelf begeleidde. Dit gaf een dubbel resultaat: de begeleiding won aan kwaliteit en zelf leerde ik veel bij. Het bleek een win-win voor zowel onze organisatie als voor mij persoonlijk.

Griet Van Raemdonck, Federatie van Steinerscholen en Scholengemeenschap Steinerscholen SO