praktijk Coaching

Op het snijvlak van professionele bloei & persoonlijke groei

 

Gun jezelf ruimte en kies voor een traject op maat waar je ondersteund en uitgedaagd wordt.

Neem de tijd in de waan van de dag om je eigen antwoorden te vinden op uitdagende situaties. 

Een plek voor jezelf.

“Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response.

In our response lies our growth and our freedom.”

(Victor Frankl)

Coaching voor leidinggevenden en professionals 

 •  Word je uitgedaagd in je leiderschap en professionaliteit bij verandering, samenwerking en conflict?
 •  Ben je op zoek naar een veilige plek waar je kwetsbaar mag zijn in je worsteling en zoektocht?
 •  Heb je behoefte om met een gezonde afstand je professionele situatie kritisch te exploreren?
 •  Ben je bereid om persoonlijke issues en hardnekkige patronen die je belemmeren te onderzoeken?
 •  Heb je nood aan een klankbord en eerlijke, zorgzame feedback?
 • Geloof je ook dat je zelf het belangrijkste instrument van verandering en groei voor anderen bent?

Dan is coaching een persoonlijke én effectieve manier om je professionele handelen aan te scherpen vanuit een focus op persoonlijke groei!

Executive Conflict coaching

voor wie een verschil wil maken in de organisatie 

Bestuursleden – algemeen directeurs – managers – HR directeurs – managers welzijn – change managers die

 • impact hebben op hoe de organisatie met conflict omgaat en vanuit deze positie een verschil willen maken
 • duurzaam willen investeren in een organisatiecultuur waar ruimte is voor open dialoog en moedige gesprekken
 • conflicten serieus willen nemen en tijdig (h)erkennen zodat ze niet verder escaleren en de organisatie besmetten
 • willen investeren in de conflictvaardigheid van hun organisatie en hiervoor een divers palet aan initiatieven willen inzetten
 • beseffen dat een conflictvaardige organisatie het samenwerkingspotentieel aanspreekt, het welzijn verhoogt, kostenbespaart en een concurrentieel voordeel biedt
 • bereid zijn om in een proces van persoonlijke reflectie te stappen als basis voor een geloofwaardig beleid en een nieuwe doorleefde visie rond conflicthantering 

 

“Een leven dat in balans is wordt van binnenuit geregeerd, niet door het aanbod van buiten.”

(Lenette Schuijt)

INDIVIDUELE CONFLICT COACHING

 

LEIDINGGEVENDEn 

Wil je medewerkers of je team ondersteunen om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken en conflicten uit te praten, als een investering in de samenwerkingsrelaties en in een open cultuur waar directe communicatie mogelijk is?

 

‘CONFLICT PROFESSIONALs’ 

Ben je HR professional, vertrouwenspersoon, preventieadviseur of interne/externe bemiddelaar en zoek je een effectieve benadering van een specifieke conflictsituatie?

 

betrokkenen in een conflict

Wil je begrijpen wat er met je gebeurt in een conflict? Ben je bereid om naar je eigen aandeel in de conflictsituatie te kijken en opties voor bewust handelen te onderzoeken? 

Manier van werken 

 

 • Binnen- & buitenkant: we onderzoeken samen wat er aan de buitenkant speelt, wat er bij jou aan de binnenkant gebeurt en hoe je omgaat met situaties.
 • Actief en creatief: we gebruiken diverse werkvormen (bv rolanalyse) om je bewustzijn te verhogen.
 • Integrale benadering: aandacht voor bewustzijn en verandering op cognitief, mentaal, emotioneel en fysiek bewustzijn vlak.
 • Focus: we werken toe naar een richting en persoonlijke doelstellingen.
 • Veilig experimenteren: in de ruimte van de coaching kan je experimenteren met nieuw gedrag.
 • De coachingrelatie als micro-cosmos: we onderzoeken ook wat er hier-en-nu tussen ons gebeurt als ‘microcosmos’ voor wat er buiten gebeurt.
 • Coaching in context: je betrekt je omgeving zoveel mogelijk bij je proces (bv hulpbronnen; feedback vragen).
 • Stappen zetten & feedback: je gaat aan de slag met nieuw gedrag. We bespreken je ervaringen, zodat je het nieuwe gedrag kunt verfijnen, versterken, bijsturen, integreren.
 • Bewustzijn en keuzevrijheid: je werkt toe naar nieuwe, bewuste keuzes waardoor je je professionele rol stevig, authentiek, aanwezig, veerkrachtig en creatief neer kunt zetten.

 

silvia als coach

Als klinisch psycholoog én organisatiedeskundige bied ik je het beste van verschillende werelden: de organisatiekant én de menselijke, relationele kant.

In mijn werk heb ik steeds een bijzonder oog voor persoonlijke thema’s, relaties en conflict, interacties en groepsdynamiek, het brede veld, de bovenstroom en de onderstroom.

Ik ben opgeleid als systeem-psychodynamisch coach, Gestalttherapeut en bemiddelaar in organisaties.

Wat mij typeert in een paar kenmerken

Lichtvoetige diepgang – sensitieve kracht – warm confronterend – praktijkgerichte belezenheid – aardse bezieling

 

praktisch

De individuele gesprekken vinden plaats in mijn praktijk in Heverlee.

De praktijk is open op maandag en dinsdag, behalve in de vakantieperiodes.

Een gesprek duurt 1,5 uur. Je engageert je voor minimaal 3 gesprekken.

Indien relevant wordt de organisatie ook bij de intake en de evaluatie betrokken.

Er zijn verschillende tarieven voor particulieren, zelfstandigen en voor organisaties. Vraag het even na.

Wat anderen vertellen over onze samenwerking…

Als schoolbegeleider werd ik regelmatig geconfronteerd met conflictsituaties in scholen die onrechtstreeks een hypotheek legden op de kwaliteit van onderwijs. In een kleine schoolbeweging als de onze vraagt dat enig zoekwerk om met voldoende professionalisme dergelijke situaties te kunnen hanteren. Iemand een volledige opleiding conflictbemiddelaar laten volgen, is een veel te hoge investering voor onze kleine organisatie. (…)

Als verantwoordelijke voor de begeleidingen binnen de Scholengemeenschap Steinerscholen SO besloot ik te werken met een combinatie van elementen uit een cursus “coachend leiderschap” van Margarete van den Brink, studie van de boeken van Friedrich Glasl en coaching door Silvia Prins. Een schooljaar lang volgde Silvia, via regelmatige coaching gesprekken, de processen die ik in de scholen zelf begeleidde. Dit gaf een dubbel resultaat: de begeleiding won aan kwaliteit en zelf leerde ik veel bij. Het bleek een win-win voor zowel onze organisatie als voor mij persoonlijk.

Griet Van Raemdonck, Federatie van Steinerscholen en Scholengemeenschap Steinerscholen SO