praktijk Coaching

Op het snijvlak van professionele bloei & persoonlijke groei

 

Gun jezelf ruimte en kies voor een traject op maat waar je ondersteund en uitgedaagd wordt.

Neem de tijd in de waan van de dag om je eigen antwoorden te vinden op uitdagende situaties. 

Een plek voor jezelf.

“Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response.

In our response lies our growth and our freedom.”

(Victor Frankl)

Coaching voor leidinggevenden en professionals die…

 • uitgedaagd worden in hun leiderschap en professionaliteit door de complexiteit en veranderlijkheid van organisaties
 •  zichzelf een veilige plek gunnen om met een gezonde afstand en kritische blik naar de eigen professionele situatie te kijken
 • nood hebben een aan klankbord en eerlijke, zorgzame feedback op hun handelen
 • bereid zijn persoonlijke issues en belemmerende patronen te onderzoeken vanuit de overtuiging dat ze zelf het belangrijkste instrument van verandering en groei voor anderen zijn.

CONFLICT COACHING

 

HR management en directies

Krijg impact op hoe jouw organisatie met conflict omgaat en maak een verschil  

Bouw aan een open organisatiecultuur waar ruimte is voor feedback, directe communciatie en moedige gesprekken

(H)erken conflicten tijdig zodat ze niet verder escaleren en de organisatie besmetten

Investeer in de conflictvaardigheid van je organisatie: benut het samenwerkingspotentieel, verhoog het welzijn van medewerkers, bespaar kosten 

Leidinggevenden

Maak moeilijke thema’s bespreekbaar in je team en durf conflicten – op een directe én zorgzame manier – aan te gaan

Cultiveer een open cultuur waar directe communicatie een tegenwicht biedt voor spanningen in de onderstroom.

 

CONFLICT PROFESSIONALS

Een klankbord voor HR professionals, vertrouwenspersonen, preventieadviseurs of interne/externe bemiddelaars

Sparren over de ‘juiste’ positie en rol en een haalbare en effectieve aanpak (strategie, methodieken, interventies)

“Een leven dat in balans is wordt van binnenuit geregeerd, niet door het aanbod van buiten.”

(Lenette Schuijt)

silvia als coach

Als klinisch psycholoog én organisatiedeskundige bied ik je het beste van verschillende werelden: de organisatiekant én de menselijke, relationele kant.

In mijn werk heb ik steeds een bijzonder oog voor persoonlijke thema’s, relaties en conflict, interacties en groepsdynamiek, het brede veld, de bovenstroom en de onderstroom.

Ik ben opgeleid als systeem-psychodynamisch coach, Gestalttherapeut en bemiddelaar in organisaties.

Wat mij typeert in een paar kenmerken

Lichtvoetige diepgang – sensitieve kracht – warm confronterend – praktijkgerichte belezenheid – aardse bezieling

 

praktisch

Tot begin 2020 is er een cliëntenstop. Meer nieuws volgt nog.

De individuele gesprekken vinden plaats in mijn praktijk in Heverlee: Broekstraat 32.

De praktijk is open op dinsdag, behalve in de vakantieperiodes.

Tijdsblokken:

10u00-11u30

12u00-13u30

14u30-16u00

16u30-18u00

Een gesprek duurt 1,5 uur. Je engageert je voor minimaal 3 gesprekken.

Indien relevant wordt de organisatie ook bij de intake en de evaluatie betrokken.

Er zijn verschillende tarieven voor particulieren, zelfstandigen en voor organisaties. Vraag het even na.

Manier van werken

 

 • Een integrale benadering: aandacht voor groei op vlak van het cognitieve, emotionele en fysieke 
 • Actief en creatief: diverse werkvormen om je bewustzijn te verhogen
 • Focus: richting en persoonlijke doelstellingen
 • Veilig experimenteren met nieuw gedrag
 • De coachingrelatie als micro-cosmos voor wat er ‘buiten’ gebeurt
 • Coaching in context: je betrekt je omgeving zoveel mogelijk bij je proces
 • Stappen zetten & feedbacknieuw gedrag verfijnen, versterken, bijsturen, integreren.
 • Bewustzijn en keuzevrijheid: je professionele rol stevig, authentiek, aanwezig, veerkrachtig en creatief neerzetten.

 

Wat anderen vertellen over onze samenwerking…

Als schoolbegeleider werd ik regelmatig geconfronteerd met conflictsituaties in scholen die onrechtstreeks een hypotheek legden op de kwaliteit van onderwijs. In een kleine schoolbeweging als de onze vraagt dat enig zoekwerk om met voldoende professionalisme dergelijke situaties te kunnen hanteren. Iemand een volledige opleiding conflictbemiddelaar laten volgen, is een veel te hoge investering voor onze kleine organisatie. (…)

Als verantwoordelijke voor de begeleidingen binnen de Scholengemeenschap Steinerscholen SO besloot ik te werken met een combinatie van elementen uit een cursus “coachend leiderschap” van Margarete van den Brink, studie van de boeken van Friedrich Glasl en coaching door Silvia Prins. Een schooljaar lang volgde Silvia, via regelmatige coaching gesprekken, de processen die ik in de scholen zelf begeleidde. Dit gaf een dubbel resultaat: de begeleiding won aan kwaliteit en zelf leerde ik veel bij. Het bleek een win-win voor zowel onze organisatie als voor mij persoonlijk.

Griet Van Raemdonck, Federatie van Steinerscholen en Scholengemeenschap Steinerscholen SO