Van overleven naar leven op de werkvloer 

Collectieve processen begeleiden voor zuurstof in conflict – herstel van relaties – heling na overweldigende gebeurtenissen

Tweedaagse workshop voor leiders & begeleiders  –  28 & 29 november 2024

“Like truth, shadow always outs. 

Suppressed energy doesn’t go away, and even dark or disowned energy cannot be destroyed. It needs to move, to become, to transmute; it must find an expression. 

In this way, unconscious material rises again and again to the surface, seeking to be met, detoxed and clarified.

Until trauma has been acknowledged, felt, and released, it will be experienced from without in the form of repetition compulsion and projection and from within as tension and constraction, reduction of life flow, illness or disease.” 

Thomas Hübl

Voor wie is deze workshop?

  Leidinggevenden

  Ben je coördinator, projectleider, teamleider, manager of directeur? Dan kan deze workshop je zeker versterken in het leidinggeven als het moelijk is.

  Deze tweedaagse wil je ankers en handvatten meegeven om met de meest uitdagende situaties in het leidinggeven om te gaan: onderhuidse spanning, weerstand, negativiteit, blokkades in het samenwerken, openlijke conflicten, oud zeer dat iedere keer opspeelt.

  Van harte welkom met al je vragen, twijfels, worstelingen en specifieke vragen!

  Wat kan deze workshop voor je betekenen?

   

  specifieke thema’s en leerdoelen

  • Houd voeling met wat er leeft in de onderstroom van je team of organisatie
  • Kijk nieuwsgierig vanuit een aantal kaders en perspectieven waarom er spanning is of hoe het komt dat mensen blijven hangen in het verleden
  • Wees milder voor onbegrijpelijk gedrag, emotionaliteit, zwaarte in de organisatie of situaties die om onbegrijpelijke redenen lang aanslepen
  • Onderzoek vanuit een meta-positie en met een frisse blik waarom verandering soms stuit op grote weerstand en welke beschermingsmechanismen en patronen op zoek naar veiligheid er zijn ontstaan
  • Bereid een moedig en verbindend gesprek met je team of afdeling methodisch voor en ‘doe de potjes open’, zodat moeilijke thema’s, spanningen en conflicten bespreekbaar worden
  • Besteed aandacht aan de kwaliteit van je aanwezigheid als belangrijke katalysator voor verandering: hoe kan je zélf veilig zijn?
  • Deel je ervaringen en laat je inspireren door anderen.

   Begeleiders & professionals

   Je bent ook welkom als je met groepen, teams en organisaties werkt in de rol van trainer, procesbegeleider, facilitator, teamcoach, consultant, coach, bemiddelaar of therapeut.

   Heb je een mandaat om aan de slag te gaan met vastgelopen samenwerking,  sluimerende of openlijke conflicten of overweldigende gebeurtenissen? Dan ben je van harte welkom!

   We werken op het facilteren van deze uitdagende situaties in het samenwerken.

   Wat zijn de specifieke invalshoeken en thema’s waar we mee aan de slag gaan?

    

   Specifieke thema’s en leerdoelen

   • Versterk je traumasensitiviteit zodat je voorzichtiger en zorgvuldiger omgaat met moeilijke en gespannen samenwerking
   • Herkader de ervaring van mensen via taal en beeld, zodat spanningen, conflicten en kwetsuren ‘genormaliseerd’ worden
   • Vertrouw op je voelsprieten en ‘geïnformeerde intuïtie’ als kanaal van informatie om sneller te detecteren dat er iets leeft of nodig is
   • Zet specifieke interventies in om issues uit de onderstroom bespreekbaar te maken op een veilige en verbindende manier
   • Durf je ‘zelf’ als instrument in te zetten, zodat je alert, sensitief en trefzeker kunt interveniëren in spannende momenten
   • Ervaar aan den lijve wat de impact van eenvoudige somatische interventies is bij zwaarte en overwelding
   • Experimenteer met de balans tussen afstand en nabijheid, empathie en gezonde afgrenzing
   • Wissel uit over de situaties die je bezighouden en laat je inspireren

   Heb je nog geen voorkennis van trauma? 

   Dan is het raadzaam om eerst de eendaagse masterclass te volgen. Hier krijg je de basics mee voor een verhoogde traumasensitiviteit, met specifieke aandacht voor trauma op de werkvloer.

   Deze tweeddaagse, actieve workshop is voor wie wil interveniëren in groepen of teams met als doel dialoog, herstel en heling te faciliteren.

   Waarom deze workshop?

   Nieuwe uitdagingen en de nood aan nieuwe antwoorden

   Er is veel gaande in de wereld en in de maatschappij. We worden geconfronteerd met heel wat uitdagingen.

    

   • De stress en onrust in de maatschappij én in organisaties nemen toe.
   • Grensoverschrijdend gedrag komt steeds vaker aan het licht.
   • Er is spanning tussen verschillende generaties op de werkvloer.
   • Hiërarchie en machtsdynamieken zorgen voor toenemende frustraties, zelfs in organisaties .die ‘gedeeld leiderschap’ en ‘zelforganisatie’ omarmen.
   • Het helse tempo en de impact van ingrijpende veranderingen vragen steeds meer flexibiliteit van mensen.
   • De burn-out cijfers swingen de pan uit…

    Deze uitdagingen vragen om nieuwe antwoorden. In mijn werk in organisaties ontmoet ik helaas heel wat mensen die met de handen in het haar zitten…

    Organisaties gericht zijn vaak op harmonie, consensus en op de toekomst. Alle neuzen in dezelfde richting. Er is vaak weinig aandacht voor transities, de rouw die gepaard gaat met verandering of de nasleep van conflicten of overweldigende gebeurtenissen. Omgaan met spannende situaties, met verschil en polarisatie en de pijn van oud zeer is veel lastiger.

    Leidinggevenden noemen zichzelf vaak conflict-avers en weten niet hoe ze sluimerende conflicten, ongenoegen, emotionele gebeurtenissen of moeilijke thema’s bespreekbaar kunnen maken. Vanuit deze onmacht laten ze medewerkers, zonder dit te willen, in de steek.

    HR afdelingen en mensen die werkzaam zijn in het domein van ‘welzijn’ beseffen dat ze gemakkelijk de rol van de ‘fixer’ terechtkomen. Het lijkt soms dweilen met de kraan open. Individuele interventies zijn onvoldoende om het tij te keren en negatieve dynamieken om te buiten tot gezonde dynamieken, hersteld vertrouwen en energie om samen te werken.

    Medewerkers voelen zich niet serieus genomen in hun leed. Velen somatiseren de dagelijkse spanningen op de werkvloer en worden ziek. Ze slapen slecht, hebben nachtmerries of flashbacks en worden gemakkelijk getriggerd. Mensen haken mentaal af, wantrouwen hun leidinggevenden of de organisatie of ze sluiten zich af en overleven zo goed ze kunnen.

     

    Wat is er nodig?

    1. Het helpt om – vanuit verdiepende inzichten en nieuwe kaders – milder en bewuster naar de realiteit van de organisatie te kijken. Zonder te oordelen, maar met een gezonde dosis nieuwsgierigheid.

    2. Als je op zoek bent naar “Hoe pak ik het aan?” is het een goed om te beseffen dat ongenoegen, sluimerende spanningen, oud zeer, wantrouwen en andere belastende ervaringen niet vanzelf overgaan. Ze hebben nood aan een veilige ruimte waar ze uitgedrukt mogen worden, mogen zijn en bespreekbaar worden.

    3. De illusie loslaten dat dit soort problemen ‘opgelost’ moeten worden. Het gaat niet over ‘fixen’, maar over serieus nemen, beluisteren, onderzoeken en delen.

    4. Naast het omgaan met urgentie situaties, tegelijkertijd ruimte maken voor de langere termijn: leren om anders met agressie of grensoverschrijdend gedrag om te gaan, ongezonde patronen bespreekbaar maken en doorbreken en posttraumatische groei bevorden, .

    5. Het moeilijke niet onderdrukken, managen, oplossen of willen controleren, maar zuurstof, aandacht en ruimte geven. Zo kunnen lastige situaties getransformeerd worden in nieuwe energie en vitaliteit.

    Deze workshop zet in op verschillende invalshoeken om hier anders mee om te gaan:

    • Inzichten, kaders en modellen om betekenis te geven aan individueel en collectief gedrag bij spanning en dreiging
    • Methodieken en interventies om veiligheid te bevorderen en een open en helende dialoog mogelijk te maken
    • De kwaliteit van aanwezig zijn van jou als begeleider van deze gesprekken

    “If we don’t permit hostilities a legitimate outlet, they are bound to take illegitimate routes.”

    Arnold Mindell

    Programma van de workshop

    Dag 1 – anders kijken naar conflict en traumadynamieken in organisaties en teams
    • Spanning op de werkvloer: kijken met de conflict- en traumabril
    • Mindset & principes: van oplossen naar herstel en heling
    • Randvoorwaarden voor helende gesprekken
    • Bouwen aan psychologische veiligheid
    • Zélf veilig zijn: zelfregulatie als  voorwaarde voor co-regulatie
    • De basishouding van de begeleider: bewuste ‘presence’
    Dag 2 – hoe een helend veld creëren en stappen naar herstel faciliteren?
    • Facilitatie: ondersteunende interventies voor een inclusief veld en een open dialoog
    • Het belang van een ‘minimale structuur’
    • Cirkelprincipes voor delen en helen
    • De kracht van rituelen bij verwerking en afronding
    • Zelfzorg met oog voor energie, emoties en empathie

       ”I need to know about how others experience me and how my presence helps or hinders my crafting a context that is both appropriately reassuring and sufficiently challenging to support their work, development and change.”

       Izod & Whittle

       Workshop ‘Buikgevoel, antennes en voelsprieten. Over de kracht van het werken met geïnformeerde intuïtie’:

       Ik wist al langer dat je er met het toepassen van technieken en het volgen van een aangeleerd proces alleen niet komt als bemiddelaar.

       Het is een kwestie om met je hele ‘hebben en houden’ naar de plaats der moeite te durven gaan. Wat je buikgevoel aangeeft, is zo belangrijk.

       Hoe je dat kan inzetten in je rol als bemiddelaar, licht Silvia toe in deze boeiende workshop.

       Dank voor het gul delen van jouw expertise en wijsheid!

       Dominique Renders

       Bemiddelaar en trainer, Praatkracht

       Workshop ‘Buikgevoel, antennes en voelsprieten. Over de kracht van het werken met geïnformeerde intuïtie’:

       Een boeiende workshop over een erg relevant thema voor iedereen die wel eens met conflict te maken heeft!

       Je eigen ‘intuitive voice’ beter leren kennen en deze leren inzetten in conflictsituaties levert een meerwaarde op, daar ben ik van overtuigd.

       Mezelf als instrument: een mooie uitbreiding van mijn toolbox als bemiddelaar.

       Julie Desmet

       Bemiddelaar & Technology Consultant, Accenture

       Workshop Embodied conflict. Inzichten uit de neuropsychobiologie voor een bewuster conflicthanteringsproces:

       Interessant om stil te staan bij je lijf en wat er met je lijf gebeurt wanneer je in conflict bent of conflict bemiddelt. Goed om je lijf te trainen als instrument in conflictbemiddeling.

       Mij blijft vooral bij: je eigen perspectief in conflict is gebaseerd op je binnenkant (je eigen waarneminh, je emoties, gedachten, je willen). Het perspectief van de ander is gebaseerd op jouw gedrag: wat je aan de buitenkant toont en de consequenties van jouw gedrag. En dat kunnen twee heel verschillende werelden zijn.

       Dit lijkt logisch en geen rocket science.

       Maar zoals gewoonlijk, bij een training van Silvia, druppelen de verdiepende wijsheden ook lang na de training verder binnen.

       ‘Dat-is-interessant-momenten’ tijdens de trainig worden op die manier verdiept door ‘Aha-momenten’ in de dagen en weken na de training.

       Nele De Meyer

       Bemiddelaar - Begeleider - Loopbaancoach - Executive coach, I Hear You

       Workshop ‘Bewegen in conflict’:

       Ik volgde een tweedaagse bij Silvia Prins.

       Een embodied benadering van conflicthantering.

       Via simpele oefeningen laat ze je ervaren hoe je in no time schakelt van onzeker en wiebelig naar krachtig en rustig, waardoor je in staat bent tot een wezenlijk andere aanpak.

       Daar vind ik Silvia een meester in.

       Annemieke Figée

       Psycholoog, teamspecialist, auteur & zaakvoerder, FIRIJN

       Praktische informatie

       Inbegrepen in de deelnameprijs:

       • Een voorbereidend document
       • De begeleiding van de 2 dagen
       • Een heerlijke zaal, een rustige plek om te werken, op een toplocatie!
       • Koffie en thee à volonté
       • Twee keer een gezonde lunch
       • Een hand-out
       • Toegang tot de besloten LinkedIn Community Conflictologie
       Tarief voor organisaties

       750,00 € (excl btw)

       Tarief voor zelfstandigen

       525,00 € (excl btw)

       De workshop gaat door vanaf 6 deelnemers.

       Inschrijven

       Meld je aan via het inschrijvingsformulier voor 27 oktober 2024!

       silvia@circlesforconnection.be
       +32 (0) 486 14 86 33

       Data en uren

       Donderdag 28 november & vrijdag 29 november 2024

       Ontvangst vanaf 9u00 en start om 9u30

       Einde telkens om 17u00

       Locatie

       Living Lei (Leuven)

       Silvia als begeleider

       De inspiratie voor deze workshop haal ik vooral uit wat ik wekelijks tegenkom in organisaties: onderdrukte conflicten, zwaarte en negativiteit, blokkades in de samenwerking en de kwetsuren bij overweldigende gebeurtenissen op de werkvloer. En de onmacht om hier mee om te gaan…

       Ik benader dit moeilijke en delicate thema vanuit diverse invalshoeken.

       Bronnen van inspiratie en werkkaders

       Gestalt met aandacht voor het veld en de onderstroom, wat er leeft in het hier-en-nu, de soorten blokkades in de interactie, de (bege)leider als integraal deel van het veld, en het afgestemd creëren van een ‘safe emergency’

       Systeem-psychodynamica met helpende inzichten in de beschermingsdynamieken die ontstaan bij onzekerheid, verwaarlozing en angst en de toenemende emotionaliteit die relaties kleurt. 

       Embodiment waarin inzichten en eenvoudige maar krachtige praktijken helpen om de wijsheid van het lichaam en je intuïtie in te zetten in je werk.

       Trauma en neuropsychobiologie die een coherent verhaal bieden bij het opmerken van verkramping, vermijding, vluchten, mentaal afhaken en andere vormen van individueel én collectief reactief gedrag op zoek naar veiligheid

       In deze workshop komt er veel samen en integreer ik het beste uit verschillende werelden.

       Ik hoop je hier mee te inspireren en je verder te versterken in je vak in het belang van gezonde organisaties.

       Mijn achtergrond – een paar highlights

        

       • Gestalt therapie Opleiding (IVC)
       • Gecertificeerd ‘Gestalt Practitioner in Organisations’ (EAGT)
       • Leading Meaningful Change (Prodev)
       • Embodied Female Leadership (Movement Medicine)
       • The Wisdom of Conflict (Movement Medicine)
       • The Power of Embodied Transformation (Coaches Rising)
       • Neuroscience for Change (Coaches Rising)
       • Embodiment Fundamentals for Coaches and Facilitators: Leveraging the Intelligence of the Body (Embodied Potential)
       • Embodiment in Business (Embodied Facilitator)
       • Foundations of Embodiment Certificate (Embodied Facilitator)
       • Diverse trauma opleidingen (Ybe Casteleyn)
       • Trauma opleiding C2Trauma2Peace (Erik de Soir & Jessie Delooz)
       • De levende erfenis van trauma transformeren (Janina Fisher, Mens)
       • Polyvagal Theory (Deb Dana)
       • Yoga Teacher Training (Yogalife)
       • Ademen (Studio Zuid)
       • Breathwork (Joachim Meire, Saja Yoga) 
       • Mastserclass Ademwerk (The Breathwork Movement)
       • Somatic Experiencing (Somatic Experiencing Belgium, 2023-2025)