opleiding

Samenwerken als het moeilijk is – opties opleiding

Van conflict naar samenwerken mét de verschillen

Wil je conflictvaardiger worden en anders met de spanning van het verschil in samenwerking leren omgaan?

Wil je als leidinggevende leren hoe je milde of meer geëscaleerde samenwerkingsconflicten in je team, afdeling of organisatie bespreekbaar kunt maken?

Ben je op zoek naar inzichten, methodieken en interventies om samenwerkingsconflicten als interne of externe professional te begeleiden?

Neem dan deel aan het modulair, flexibel en geïntegreerd aanbod voor conflicthantering.

 

Visie op leren

Het leren werken met conflict is een ‘ambacht’. De ontwikkeling verloopt parallel op verschillende sporen

 • Kennis van de stiel: concepten, modellen en theorieën om te zien en begrijpen wat er gebeurt in conflict
 • Gereedschapskist: bouwen aan een arsenaal van groepsmethodieken om met conflict te werken en hier-en-nu interventies om met gespannen situaties om te gaan
 • Persoonlijk meesterschap: zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling en het ‘zelf’ als instrument als basis om in conflict te kunnen leiden en begeleiden

Het ‘nieuwe normaal’ is blended learning: een gevarieerde en werkzame mix tussen diverse leervormen die – indien nodig – met een vingerknip tot een online formule kunnen worden omgetoverd.

 

Nieuwsgierig?

Ontdek het aanbod op deze pagina en klik door naar de specifieke trajecten.

Of maak kennis met dit aanbod tijdens een Kennismakingsworkshop Conflictologie!

 

Optie 1: Leergang Conflictologie in groep

De leergang is gericht op het werken met teams, afdelingen en organisaties waar conflicten voorkomen. Ze bestaat uit 3 modules die je in groep volgt.

De leergang loopt over een periode van ongeveer 9 maanden zodat er voldoende tijd is om de inzichten te integreren in je praktijk.

Bij deelname aan het volledige traject, krijg je 10% korting op het totaalbedrag.

 

Optie 2: Samenwerken als het moeilijk is – individueel online  opleidingsprogramma

Dit individuele online programma met flexibele startdatum kan je op je eigen tempo volgen. Er is veel persoonlijke aandacht voor jouw specifieke werkcontext en leervragen.

 

Optie 3: Constructief leren vechten – een persoonlijk online groeitraject

In dit individuele programma is het doel je persoonlijke conflictvaardigheid verder te ontwikkelen. Je doorbreekt oude patronen, leert bewuste keuzes te maken in moeilijke situaties, ontwikkelt veerkracht in het omgaan met weerwerk en kritiek en bent in staat om grenzen te bewaken en je punt te maken. Omdat alle verandering bij jezelf start!

Optie 1 – Leergang Conflictologie in groep

Thema 1 – Anders omgaan met verschil en conflict op de werkvloer

 • Kijk anders naar groepen en ontdek wat er leeft in de onderstroom; zo begrijp je beter waarom mensen zich op het eerste zicht niet rationeel gedragen
 • Detecteer bronnen van spanning en leer signalen van conflict en escalatie in groepen te herkennen zodat je aanknopingspunten voor een gesprek hebt
 • Ondersteun een team om met een ontwikkelingsthema aan het werk te gaan, zodat verschillen niet langer een probleem zijn maar een bron van verandering en groei
 • Verhoog je zelfkennis in conflict, zodat je bewust uit je valkuilen kunt blijven en stevig kunt blijven staan als leidinggevende of begeleider
 • Leer je emoties te reguleren en je noden bewust en constructief te communiceren, zodat je een impact hebt en bijdraagt aan de de-escalatie

Programma van ongeveer 2,5 maand

thema 2 – Werken met de onderstroom

 • Ontdek hoe groepen collectief omgaan met de spanning van samenwerking en begrijp waarom samenwerking soms vastloopt
 • Herken neurotische patronen in samenwerkingsrelaties zodat je weet waar het potentieel van verandering zit
 • Installeer voorwaarden voor een open groepsgesprek om de kans op verandering en groei zo groot mogelijk te maken
 • Leer jezelf als instrument van verandering in te zetten als extra kanaal voor het werken met een groep
 • Leer groepsgesprekken te faciliteren zodat je moeilijke thema’s op tafel krijgt en de blokkades kunt opheffen

Programma van ongeveer 2,5 maand

thema 3 – Crisis en conflict in samenwerking

 • Herken defensieve dynamieken en veel voorkomende scripts bij geëscaleerde conflicten zodat je een metaperspectief kunt behouden
 • Ontdek de rol van ‘derde’ in conflict – de voorwaarden, grenzen, mandaat, basishouding en vereist rolgedrag – zodat je het potentieel van de rol ten volle kunt inzetten
 • Maak kennis met de specifieke aanpak in het werken met groepen bij zware escalatie, trauma en verlieservaringen. Zo kan je een groep enerzijds ondersteunen bij herstel, heling en verwerking van moeilijke ervaringen. Anderzijds help je met het versterken van de veerkracht voor de toekomst
 • Experimenteer met adequate interventies in het hier-en-nu in spannende momenten, zodat je rustig kunt blijven staan in het belang van de relaties in de groep

Programma van ongeveer 3,5 maand

Kennismakingsworkshop conflictologie

Een workshop om kennis te maken met de wondere wereld van samenwerkingsconflicten en om je te oriënteren in het aanbod.

 • Ontdek je blokkerende veronderstellingen over conflict en verruim je blik
 • Word je bewust van je eigen conflictstijl en de consequenties hiervan zodat je nieuwe keuzes kunt maken
 • Krijg zicht op je persoonlijke conflictvaardigheden en ontdek wat je nog verder kan ontwikkelen
 • Weet wat de stappen van conflicthantering zijn en krijg een overzicht in de chaos van conflicten

Een halve dag – online (wordt regelmatig georganiseerd)

Optie 2: Individueel online opleidingsprogramma – Samenwerken als het moeilijk is

 • Herken groepsdynamieken bij spanning en signalen van conflict, zodat je proactief kunt inspelen op moeilijke situaties en bewust investeert in de groei van je team, afdeling of organisatie
 • Leer werken met de onderstroom en detecteer blokkades in productieve samenwerking, zodat je het potentieel van samenwerking optimaal benut
 • Faciliteer moedige gesprekken en bouw aan een open sfeer en een productief klimaat in je organisatie
 • Vang crisissen, acute conflicten en verlieservaringen kordaat en zorgvuldig op zodat je verdere schade en menselijk leed voorkomt
 • Zet je zelf in als instrument van verandering en groei en leer stevig en veerkrachtig te blijven staan bij sluimerende spanning, weerstand en heftige emoties

Een traject van 3 à 5 maanden, afhankelijk van jouw tempo

optie 3: Persoonlijk groeitraject – Constructief leren vechten

 • Je herkent je automatische piloot in conflictueuze situaties en ontdekt wat er spontaan gebeurt – op mentaal, emotioneel en fysiek vlak –wanneer je je bedreigd voelt
 • Je bent alert op je impuls tot reactief handelen in situaties die jou triggeren
 • Je kunt jezelf ‘managen’ in stresserende situaties en intentioneel de shift maken van actie-reactie naar bewust handelen
 • Je bent in staat om je behoeften duidelijk te communiceren, positie in te nemen en grenzen te trekken, zodat je impact op je omgeving hebt
 • Je bewaakt een balans tussen empathie en gezonde afgrenzing, zodat je batterij niet leegloopt en je je niet naar beneden laat halen door een toxische sfeer of door de negatieve emoties van anderen
 • Je blijft krachtig en veerkrachtig staan bij kritiek, weerstand en emotionele incidenten vanuit een stevige basishouding
 • Je durft in het verschil te gaan en kunt assertief opkomen voor jezelf, in verbinding met de ander(en)

Een online traject van 3 à 5 maanden