In het septembernummer van het tijdschrift ‘Peoplesphere’ – The People Managers Magazine – verscheen een interview met mij onder de titel “‘Teamleiderschap is een ambacht “ op basis van een gesprek naar aanleiding van mijn boek.

 

Enkele sprekende citaten

“Een groep is bij de start een verzameling lossen individuen en het vergt een investering om een team te worden. Als leidinggevende vraagt het een bewuste inspanning om teamontwikkeling te stimuleren.” 

Het zijn vooral de verschillen in teams die voor spanningen zorgen. Het bemiddelingsmodel is dan ook geschikt om met teams aan de slag te gaan. “(…) Dat is een eerlijk model waarbij de verschillen tussen mensen prominent naar voor komen. In het bemiddelingsmodel zeg je ‘laat ons met die verschillen werken in plaats van ze te onderdrukken.” 

“Leidinggevenden moeten leren om zichzelf als instrument te gebruiken. Een leidinggevende moet zijn eigen aanvoelen – bijvoorbeeld ‘het loopt niet zo lekker’ – durven gebruiken als relevante informatie en dat ter sprake durven brengen. Dit vraagt dat ze zich kwetsbaar durven opstellen en zelf ook aanspreekbaar zijn.” 

“Leiding geven aan een team is als een ambacht waarvoor je stielkennis, tools en methodieken en aandacht voor jezelf als instrument nodig hebt.” 

“Leiderschap is geen exacte wetenschap maar een groeiproces (…).” 

 

Met dank aan Timothy Vermeir voor de interesse en het boeiende gesprek.