help een conflict! Conflict-aversie in organisaties

Als HR manager of professional word je regelmatig geconfronteerd met werksituaties waar spanning leeft: ruzies in een team, een slechte sfeer op een afdeling, wantrouwen ten overstaan van een leidinggevende, een groot verloop of veel burn-out gevallen in een team.

Dagelijkse kost.

Hoe gaat de organisatie om met samenwerkingsconflicten? In veel organisaties blijven conflicten liggen tot we er niet meer omheen kunnen. En dan zijn ze vaak geëscaleerd en is het dus moeilijker geworden om de negatieve dynamiek te keren. Dan rest vaak alleen nog maar het inhuren van een externe.

Op welke manier vangt HR hulpvragen bij conflict op? Wordt er ingezet op individuele ondersteuning van leidinggevenden of medewerkers in het omgaan met conflict? Kan HR moeilijke gesprekken tussen de betrokkenen faciliteren en een conflict bespreekbaar maken (zonder het kost wat kost op te willen lossen!). Kan HR vanuit zijn specifieke rol in de organisatie teaminterventies begeleiden om situaties tijdig te ontmijnen?

Het is me de laatste jaren sterk opgevallen dat HR diensten vaak met de handen in het haar zitten als het gaat over conflicthantering. Signalen van een conflict-in-de-maak worden niet tijdig opgepikt of serieus genomen.

Er is veel vraag naar: HOE moet ik dat dan aanpakken? Kunnen wij dat wel vanuit onze rol in de organisatie? Er lijken veel obstakels te zijn om de koe bij de horens te vatten.

Wat kan je als HR dienst zélf doen, voordat situaties verzuurd zijn?

Conflict-Wijzer – een traject voor moedige organisaties!

Welke rol kan en wil HR spelen?

Welk verschil wil je maken?

Wat hebben we nodig om te durven springen?

Welke know-how is pertinent om bewuster, moediger, daakdrachtiger en effectiever met conflictsituaties om te gaan?

Op welke manier proactief, preventief en curatief interveniëren in de organisatie met het oog op gezondere samenwerkingsrelaties?

1. HR ALS MOTOR VAN EEN OPEN ORGANISATIECULTUUR – EEN INSPIRENDE VISIE UITDRAGEN OP HET POTENTIEEL VAN CONFLICT

Krijg inzicht in hoe conflicten ontstaan, hoe ze zich manifesteren en wat conflictgedrag betekent, zodat je de verschillende vormen van conflict (h)erkent

Detecteer de eerste signalen van een conflict sneller, zodat je proactief kunt ingrijpen voordat een moeilijke situatie verder escaleert

Ontwikkel een inspirerende visie op conflict en conflicthantering, als basis voor gefundeerde keuzes in de aanpak van moeilijke samenwerking in de organisatie

2. HR ALS CENTRALE SPELER  – DOELTREFFENDE OPVANG VERZORGEN VAN HULPVRAGEN BIJ CONFLICT

Stel pertinente vragen tijdens het beluisteren van conflictverhalen, zodat je meer bent dan een ‘luisterend oor’ en de hulpvraag snel kunt detecteren

Maak een gestructureerd conflict-assessment, zodat je overzicht houdt in de complexiteit van conflict, pertinent advies kunt geven of zelf een interventie kunt doen

Behoud de positie van ‘derde’  in een conflictsituatie (neutraal, meerzijdig partijdig), zodat je een betrouwbare autoriteit en steun bent voor iedereen in de organisatie

3. HR ALS PARTNER IN CONFLICTHANTERING – EFFECTIEF INTERVENIËREN BIJ SLUIMERENDE SPANNING EN OPENLIJKE CONFLICTEN

Ondersteun leidinggevenden om zelf met conflicten in hun team aan de slag te gaan en om moeilijke gesprekken te faciliteren

Doe zelf interventies bij ‘milde’ conflicten met gebruik van beproefde methodieken en werkzame basisprincipes

Verwijs doelgericht door wanneer de grens van je professionele rol bereikt is of een conflict te ver geëscaleerd is

4. HR  ALS STRATEEG – EEN PROACTIEF CONFLICTBELEID UITBOUWEN ALS CONCURRENTIEEL VOORDEEL!

Creëer een netwerk van opvang bij conflictsituaties, zodat medewerkers ten alle tijden snel ergens terecht kunnen in geval van fricties, spanningen of meer geëscaleerde conflicten

Bouw consistent aan een open, productieve organisatiecultuur waar fricties, moeilijkheden en conflicten in direct gesprek uitgepraat worden

Maak van mensgericht leiderschap, directe feedback en krachtige teams een speerpunt in het beleid

Bepaal zelf wat je ambitie is!

Tijdens de vele jaren dat ik met en in organisaties werk, heb ik de noden van HR (dikwijls mijn opdrachtgever!) goed kunnen detecteren.

Op basis daarvan heb ik een specifiek traject ontwikkeld met inzichten, kaders, interventies en concrete tips voor een hands-on aanpak van conflictsituaties in je organisatie.

Neem deel samen met collega’s en laat je ondersteunen tijdens de adviesgesprekken.

Kijk eens op de site of dit traject iets voor jou en je organisatie kan betekenen. Ik ben in ieder geval erg enthousiast (en hoop hiermee minder aanmeldingen van ‘hopeloze gevallen’ te krijgen!).

Welkom op vrijdag 4 november 2022 van 16u00 tot 17u00 voor een korte online infosessie.

Ook een verkennend gesprek op een ander moment is uiteraard mogelijk.