‘CONFLICT-WIJZER’ voor HR

van conflict-aversie naar een conflictvaardige organisatie

“To the extent that differences can be integrated, organizations shift from avoiding or contending over differences to integrating them as a resource.”

Gantt & Agazarian

Voor wie is deze masterclass mét coaching?

Voor wie actief wil meebouwen aan een veerkrachtige en conflictvaardige organisatie.

Voor al wie impact heeft op de organisatiecultuur en -praktijken in het omgaan met verschil, spanning, weerstand en conflict.

Voor ambitieuze HR diensten die een verschil willen maken.

Voor interne professionals die vanuit hun rol geconfronteerd worden met hulpvragen bij samenwerkingsconflicten.

 

  • HR managers en HR professionals
  • Verantwoordelijken van personeelsdiensten en P&O medewerkers
  • Vertrouwenspersonen
  • Preventieadviseurs
  • Interne consultants betrokken bij welzijn op het werk.

 

We gaan weer live!!!

De centrale rol van HR in een conflictvaardige organisatie

Wat kan dit traject voor jou en voor de organisatie betekenen?

1. HR als motor van een open en productieve organisatiecultuur onflict

Krijg inzicht in hoe conflicten ontstaan, hoe ze zich manifesteren en wat conflictgedrag betekent, zodat je de verschillende vormen van conflict (h)erkent

Detecteer de eerste signalen van een conflict sneller, zodat je proactief kunt ingrijpen voordat een moeilijke situatie verder escaleert

Ontwikkel een inspirerende visie op conflict en conflicthantering en draag een coherent verhaal uit – voorbij het ‘harmoniemodel’!

‘Walk your talk’: ga zelf conflicten ook niet uit de weg

 

2. HR als centrale speler bij de opvang van hulpvragen bij conflict

Stel pertinente vragen tijdens het beluisteren van conflictverhalen, zodat je meer bent dan een ‘luisterend oor’ en de hulpvraag snel kunt detecteren

Maak een gestructureerd conflict-assessment, zodat je overzicht houdt in de complexiteit van conflict, pertinent advies kunt geven of zelf een interventie kunt doen

Richt je op het ‘bespreekbaar maken’ van wat mensen verdeelt, in plaats van te focussen op het ‘oplossen’ van conflicten

Behoud de positie van ‘derde’  in een conflictsituatie, zodat je een betrouwbare autoriteit en steun bent voor iedereen in de organisatie

3. HR als actor in effectieve conflicthantering

Ondersteun leidinggevenden om zelf met conflicten in hun team aan de slag te gaan en om moeilijke gesprekken te faciliteren

Doe zelf interventies bij ‘milde’ conflicten met gebruik van beproefde methodieken en werkzame basisprincipes

Verwijs doelgericht door wanneer de grens van je professionele rol bereikt is of een conflict te ver geëscaleerd is

 

4. HR  als partner in de uitbouw van een proactief conflictbeleid

Creëer een netwerk van opvang bij conflictsituaties, zodat medewerkers ten alle tijden snel ergens terecht kunnen in geval van fricties, spanningen of meer geëscaleerde conflicten

Bouw consistent aan een open, productieve organisatiecultuur waar fricties, moeilijkheden en conflicten in direct gesprek uitgepraat worden

Maak van mensgericht leiderschap, directe feedback en krachtige teams een speerpunt in het beleid en een concurrentieel voordeel!

Bepaal zelf wat je ambitie is!

“If we don’t permit hostilities a legitimate outlet, they are bound to take illegitimate routes.”

Arnold Mindell

De ingrediënten

Het voorbereidingsdocument voor extra focus tijdens de masterclass

Het boek ‘Leidinggeven als het moeilijk is. Het potentieel in conflict’, Pelckmans, 2020

De masterclass: begeleiding van de dag

Locatie: Tweeperenboom, Winksele

+ catering en een gezonde lunch

Een online coaching gesprek van 1,5 uur voor verder advies op maat van je organisatie, in de maand na de masterclass (via Zoom)

Een hand-out met 5 concrete tools, praktische tips, do’s & don’ts om mee aan de slag te gaan in je organisatie

Lidmaatschap van de Community ‘Conflictologie’ op LinkedIn voor extra inspiratie, contacten met gelijkgestemden en met toegang tot de gratis thematische Ont-Moetings-Momenten.

 

Deelnameprijs voor dit totaalpakket

675,00 € (excl btw)

Interessante korting!

Wanneer je deelneemt met 1 of meer collega’s uit dezelfde organisatie, dan betalen deze extra deelnemers slechts 475,00 € (vermeld dit zeker op je inschrijvingsformulier!)

De extra coaching gebeurt dan collectief. Elke deelnemer ontvangt het boek.

 

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Silvia Prins – Je ‘partner in crime’

Al 32 jaar gefascineerd door samenwerkingsdynamieken, vooral als het moeilijk loopt.

Doctor in de organisatiepsychologie, klinisch psycholoog en erkend bemiddelaar in sociale zaken (sinds 2009).

Expert in conflicthantering, teamleiderschap, groepsdynamica en organisatieontwikkeling.

Docent in het postgraduaat bemiddeling in sociale zaken (UCLL), trainer, groepsmediator, conflict coach, psychotherapeut.

Gepassioneerde professional met een warm hart voor mensen.

Mijn hybride profiel biedt je organisatie een ideale mix in het omgaan met de menselijke kant én met de organisatorische aspecten van samenwerkingsconflicten.

“Conflict is rarely just a dispute between two people.

Indeed, most workplace conflict is supported either directly or indirectly by many people.

The most common support is through silence, or simply not acknowledging that there is a conflict.”

Maureen Fitzgerald

“Conflicten zijn vaak het gevolg van onduidelijke of tegenstrijdige doelstellingen, onmenselijke structuren, onduidelijke functieomschrijvingen, niet goed doordachte procedures of instrumenten, enzovoort.

En hoewel deze problemen wortelen in de organisatie, worden individuele personen aangesproken als veroorzaker.

Van de andere kant is het ook zo dat mensen er handig in zijn geworden om hun persoonlijke tekortkomingen af te wentelen op de organisatie door te zeggen dat deze het gevolg zijn van misstanden in de organisatie, zodat zij hiervoor zelf niet de verantwoordelijkheid hoeven te dragen.”

Friedrich Glasl