‘CONFLICT-WIJZER’ – Een modulair HR Traject voor moedige organisaties

van conflict-aversie naar een conflictvaardige organisatie

“To the extent that differences can be integrated, organizations shift from avoiding or contending over differences to integrating them as a resource.”

(Gantt & Agazarian)

Voor wie is dit traject?

Voor wie actief wil meebouwen aan een veerkrachtige en conflictvaardige organisatie.

Voor al wie impact heeft op de organisatiecultuur en -praktijken in het omgaan met verschil, spanning, weerstand en conflict.

Voor ambitieuze HR diensten die een verschil willen maken.

Voor interne professionals die vanuit hun rol geconfronteerd worden met hulpvragen bij samenwerkingsconflicten.

 

 • HR managers en HR professionals
 • Verantwoordelijken van personeelsdiensten en P&O medewerkers
 • Vertrouwenspersonen
 • Preventieadviseurs
 • Interne consultants betrokken bij welzijn op het werk.

De centrale rol van HR in een conflictvaardige organisatie

Wat kan dit traject voor jou en voor de organisatie betekenen?

1. HR als motor van een open en productieve organisatiecultuur – Een inspirende visie uitdragen op het potentieel van conflict

Krijg inzicht in hoe conflicten ontstaan, hoe ze zich manifesteren en wat conflictgedrag betekent, zodat je de verschillende vormen van conflict (h)erkent

Detecteer de eerste signalen van een conflict sneller, zodat je proactief kunt ingrijpen voordat een moeilijke situatie verder escaleert

Ontwikkel een inspirerende visie op conflict en conflicthantering en draag een coherent verhaal uit – voorbij het ‘harmoniemodel’!

‘Walk your talk’: ga zelf conflicten ook niet uit de weg

 

2. HR als centrale speler  – Doeltreffende opvang verzorgen van hulpvragen bij conflict

Stel pertinente vragen tijdens het beluisteren van conflictverhalen, zodat je meer bent dan een ‘luisterend oor’ en de hulpvraag snel kunt detecteren

Maak een gestructureerd conflict-assessment, zodat je overzicht houdt in de complexiteit van conflict, pertinent advies kunt geven of zelf een interventie kunt doen

Richt je op het ‘bespreekbaar maken’ van conflicten, in plaats van het ‘oplossen’

Behoud de positie van ‘derde’  in een conflictsituatie (neutraal, meerzijdig partijdig), zodat je een betrouwbare autoriteit en steun bent voor iedereen in de organisatie

“If we don’t permit hostilities a legitimate outlet,

they are bound to take illegitimate routes.”

(Arnold Mindell)

3. HR als partner in conflicthantering – effectief interveniëren bij sluimerende spanning en openlijke conflicten

Ondersteun leidinggevenden om zelf met conflicten in hun team aan de slag te gaan en om moeilijke gesprekken te faciliteren

Doe zelf interventies bij ‘milde’ conflicten met gebruik van beproefde methodieken en werkzame basisprincipes

Verwijs doelgericht door wanneer de grens van je professionele rol bereikt is of een conflict te ver geëscaleerd is

 

4. HR  als strateeg – een proactief conflictbeleid uitbouwen als concurrentieel voordeel!

Creëer een netwerk van opvang bij conflictsituaties, zodat medewerkers ten alle tijden snel ergens terecht kunnen in geval van fricties, spanningen of meer geëscaleerde conflicten

Bouw consistent aan een open, productieve organisatiecultuur waar fricties, moeilijkheden en conflicten in direct gesprek uitgepraat worden

Maak van mensgericht leiderschap, directe feedback en krachtige teams een speerpunt in het beleid

Bepaal zelf wat je ambitie is!

Ingrediënten en verloop van het traject

Intake
 • Voorbereidend document met vragen ter reflectie en oriëntatie
 • Formuleren van focus en leervragen in overleg met collega’s, leidinggevende, directie,…
 • Ontvangst van het boek ‘Als leidinggeven moeilijk is’
 • Toegang tot besloten LinkedIn Community ‘Conflictologie’
 • Online intakegesprek (max 1 uur): overlopen document, intro module 1 & praktische afspraken maken
Module 1 – Anders kijken naar conflicten – voorbij de conflictaversie in onze organisatie

Met korte introducties op de thema’s & een praktische tool

 • Conflictaversie in organisaties – 5 mythes
 • Een caleidoscopisch perspectief op samenwerkingsconflicten
 • Een kader voor de complexiteit van conflicten in organisaties
 • Het potentieel in conflicten
 • Tool 1: ‘Een conflict assessment maken’
Adviesgesprek 1
 • Bespreking van de specifieke persoonlijke en organisatiedoelstellingen
 • Vragen bij de presentaties en de tool
 • Feedback op het Conflict Assessment
 • Persoonlijk gesprek via het Zoom platform (1,5 uur)
Module 2 – Samenwerkingsconflicten – Oorsprong, escalatie en consequenties 

Met korte introducties op de thema’s en een tool

 • Basisinzichten groepsdynamica
 • Oorzaken van conflict en spanningsregulatie
 • Escalatie en de consequenties van samenwerkingsconflicten
 • Tool 2: ‘De escalatietrap als wegwijzer bij conflict’
Adviesgesprek 2
 • Vragen bij de presentaties en de tool
 • Feedback op de bevindingen rond escalatie en de mogelijke interventies
 • Persoonlijk gesprek via het Zoom platform (1,5 uur)
Module 3 – De-escalatie en conflicthantering – de cruciale rol van HR

Met introducties op de thema’s en 3 tools

 • Een professionele opvang van hulpvragen bij conflict
 • De rol van HR
 • Van vraag naar interventie: aanpak en valkuilen
 • Het belang van een conflictbeleid
 • Tool 3: Checklist ‘Opvang van hulpvragen bij conflict’
 • Tool 4: ‘Methodieken en interventies  bij milde conflicten’
 • Tool 5: ‘Aanzet tot conflictbeleid: proactief, preventief, curatief’ en ontwikkelingsgericht’
Adviesgesprek 3
 • Vragen bij de presentaties en de tools
 • Casuïstiek en concrete vragen
 • Feedback en bespreking van het concreet actieplan voor de organisatie
 • Persoonlijk gesprek via het Zoom platform (1,5 uur)

Volgende infosessie op donderdag 26 januari 2023 van 16u00 tot 17u00 – online & gratis!

“To the extent that differences can be integrated, organizations shift from avoiding or contending over differences to integrating them as a resource.”

(Gantt & Agazarian)

Praktische informatie

Alle documentatie ontvang je via mail.

Het boek wordt je toegestuurd met de post.

Het intakegesprek en de adviesgesprekken verlopen online via het Zoom platform. Je ontvangt de link ten laatste een uur voor het gesprek.

Gemiddelde doorlooptijd: 3 maanden. Je bepaalt zelf het tempo van je traject.

Je kunt individueel of met 2 extra collega’s deelnemen (maximaal 3 personen voor dezelfde prijs!). Samen deelnemen vergroot de transfer naar de organisatie!

Deelnameprijs

1.950,00 € (excl btw)

Dit is inclusief:

 • Het voorbereidingsdocument
 • Het boek ‘Leidinggeven als het moeilijk is. Het potentieel in conflict’, Pelckmans, 2020 (1 exemplaar)
 • Een korte intake (online, 1 uur): overlopen intake, praktische afspraken maken
 • 3 modules – met 11 introducties in de vorm van een presentatie met gesproken toelichting bij het thema, voorbeelden en concrete situaties uit de organisatiepraktijk
 • 3 online adviesgesprekken van 1,5 uur (t.w.v. 300,00 € per sessie!)
 • Feedback op de tussentijdse opdrachten en gelegenheid tot sparren
 • 5 concrete tools, praktische tips, do’s & don’ts om mee aan de slag te gaan in de organisatie
 • Lidmaatschap van de besloten Community ‘Conflictologie’ op LinkedIn voor extra inspiratie, contacten met gelijkgestemden en met toegang tot de gratis thematische Ont-Moetings-Momenten.

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Silvia Prins – Je ‘partner in crime’

Al 30 jaar gefascineerd door samenwerkingsdynamieken, vooral als het moeilijk loopt.

Doctor in de organisatiepsychologie, klinisch psycholoog en erkend bemiddelaar in sociale zaken (sinds 2009).

Expert in conflicthantering, teamleiderschap, groepsdynamica en organisatieontwikkeling.

Docent in het postgraduaat bemiddeling in sociale zaken (UCLL), trainer, groepsmediator, conflict coach, psychotherapeut.

Gepassioneerde professional met een warm hart voor mensen.

Mijn hybride profiel biedt je organisatie een ideale mix in het omgaan met de menselijke kant én met de organisatorische aspecten van samenwerkingsconflicten.

“Conflict is rarely just a dispute between two people.

Indeed, most workplace conflict is supported either directly or indirectly by many people.

The most common support is through silence, or simply not acknowledging that there is a conflict.”

(Maureen Fitzgerald)

“Conflicten zijn vaak het gevolg van onduidelijke of tegenstrijdige doelstellingen, onmenselijke structuren, onduidelijke functieomschrijvingen, niet goed doordachte procedures of instrumenten, enzovoort.

En hoewel deze problemen wortelen in de organisatie, worden individuele personen aangesproken als veroorzaker.

Van de andere kant is het ook zo dat mensen er handig in zijn geworden om hun persoonlijke tekortkomingen af te wentelen op de organisatie door te zeggen dat deze het gevolg zijn van misstanden in de organisatie, zodat zij hiervoor zelf niet de verantwoordelijkheid hoeven te dragen.”

(Friedrich Glasl)

“The shift of the social field is more than a memorable moment. When it happens, it tends to result in outcomes that include a heightened level of individual energy and awareness, a sustained deepening of one’s authenticity and personal presence, and a clarified sense of direction, as well as significant professional and personal accomplishments.”

(Otto Scharmer)