Reeks bijscholingen – investeer in je ambacht!

workshops voor bemiddelaars & conflictprofessionals 

 

 

inspiratie & Inzichten  –  methodieken & interventies  –  persoonlijke reflectie  &  professionele ontwikkeling

Voor wie zijn deze thematische bijscholingen?

Bemiddelaars

In eerste instantie zijn deze workshops voor bemiddelaars die op zoek zijn naar verdieping in hun werk, meer stevigheid en rust in de rol, inspiratie en methodische handvaten. Wanneer je beseft dat het dagelijks werken in conflictueuze velden veel vraagt en dat voeding, reflectie en verdieping bijdragen tot een betere professional worden. Bovendien zijn de workshops erkend als permanente vorming.

HR managers & professionals

Ook HR managers of professionals die processen van conflicthantering in de organisatie begeleiden zijn welkom. Wanneer je op zoek bent naar manieren om moelijke thema’s bespreekbaar te maken en verandering en ontwikkeling mogelijk te maken. Voor wie beseft dat stilstaan bij dit werk, samen met anderen, zinvol en inspirerend is.

Trainers & teamcoaches

Ook trainers en teamcoaches krijgen te maken met onderhuidse spanningen in groepen en tussen de mensen met wie ze werken. Deze negatieve onderstroom hypothekeert dikwijls het werk dat een groep te doen heeft. Dan is het belangrijk om eerst de onderliggende spanningen bespreekbaar te maken, de ruis op te klaren, voordat er weer productief samengewerkt kan worden.

 “Only theory determines what we can observe.”

(Albert Einstein)

 

Investeer in je ambacht!

Het ‘ambacht’ van de professional bestaat uit 4 ontwikkelingspijlers:

 • kennis van de stiel
 • een rijkgevulde gereedschapskist
 • het zelf als ‘instrument’ van verandering
 • leren samen met metgezellen!

Formule van de bijscholingen

Sessies rond een specifiek thema: actief, kort & krachtig, ervarings- en praktijkgericht!

De sessies kunnen los van elkaar gevolgd worden.

Een methodische mix tussen kaders, inzichten, reflectie, persoonlijke praktijken, casuïstiek, methodieken en interventies, vragen uit de eigen praktijk.

Online, zodat de bijscholingen zeker door kunnen gaan en je je niet hoeft te verplaatsen.

Een halve dag zodat het makkelijk in je agenda in te plannen is.

Je ontvangt telkens een korte voorbereiding en achteraf een hand-out en een certificaat van deelname.

Erkende bijscholing voor bemiddelaars: elke workshop is erkend als 3 uur permanente vorming door de Federale Bemiddelingscommissie! 

Te volgens als reeks aan een voordelig tarief!

“Irrational processes highlight the limits of classical organizational theory.”

(Larry Hirschhorn)

sessie 1 – De onderstroom in conflicten

Werkbare perspectieven uit de groepsdynamica en de Gestalttheorie 
 • Spanningsregulatie in groepen: de onderstroom en de directe en indirecte expressies van angst en agressie
 • De vele verschijningsvormen van samenwerkingsconflicten: de logica achter irrationeel en emotioneel gedrag
 • De-escalatie en de shift van van disconnectie naar contact: enkele inspirerende concepten uit de Gestalt
 • Hoe issues uit de onderstroom bespreekbaar maken?

Woensdag 19 oktober 2022 – van 9u30 tot 13u00

“Ik volgde de workshop van gisteren mee en deze was heel leerrijk én heel bruikbaar. Complexe kaders helder vertaald. Aanrader!”

Leni Borde

Organisatieadviseur, MIMER

“De themagecentreerde interactie houdt zich bezig met de relaties van de drie ‘hoekpunten’ tot elkaar en hun inkadering binnen de globe.

De rijkdom van deze eenvoudige structuur wordt duidelijk, wanneer men de complexe natuur van het ik als psycho-biologische eenheid opvat, het wij als onderlinge relatie tussen alle groepsleden, en het thema als de oneindige combinatie van alle in aanmerking komende concrete en abstracte factoren.”

(Ruth Cohn)

sessie 2 – Door de bomen het bos weer zien 

Themagecentreerde Interactie als framework voor inzicht, overzicht en interventie in conflict
 • Themagecentreerde interactie en de 4 dimensies in samenwerking: globe, het, ik en wij
 • TGI: visie, axioma’s en werkkader voor interventie en ontwikkeling
 • De complexiteit en gelaagdheid van samenwerkingsconflicten in kaart brengen: dimensies in conflict
 • Zelf-assessement in conflict: empowerment van cliënten
 • Werken met thema’s in conflicthantering en bemiddeling: een aandachtsveld formuleren en bespreekbaar maken

Woensdag 16 november 2022 – van 9u30 tot 13u00

De doelstellingen van de workshop werden wat mij betreft bereikt.

Een goede kennismaking en introductie op het framework met reflectie over de toepassing ervan in de eigen (werk)context.

De workshop verliep voor mij perfect, vandaar een 10!
Iris Wijns

Coördinator onderwijs Faculteit GGW, UAntwerpen

“Presence enables us to sense the world as it actually is, and to sense ourselves as we actually are. (…)

Sensing the subtleties of our internal experience gives us a radical new stepping stone for mastery. The key is attention.” 

(Doug Silsbee)

sessie 3 – Buikgevoel, antennes en voelsprieten 

Over de kracht van het werken met geïnformeerde intuïtie in conflicthantering
 • Wat is intuïtie: over de intelligentie in ons lijf
 • Waarnemen en gewaarworden in conflictsituaties: verschillende kanalen
 • De kracht van intuïtie: werken met mijn aanvoelen en intuïtie in conflicthantering
 • Het ‘zelf’ als instrument van verandering
 • Hoe mijn intuïtie aanscherpen en ontwikkelen?

Woensdag 14 december 2022 – van 9u30 tot 13u00

Ik wist al langer dat je er met het toepassen van technieken en het volgen van een aangeleerd proces alleen niet komt als bemiddelaar.

Het is een kwestie om met je hele ‘hebben en houden’ naar de plaats der moeite te durven gaan. Wat je buikgevoel aangeeft, is zo belangrijk.

Hoe je dat kan inzetten in je rol als bemiddelaar, licht Silvia toe in deze boeiende workshop.

Dank voor het gul delen van jouw expertise en wijsheid!

Dominique Renders

Bemiddelaar, Praatkracht

Een boeiende workshop over een erg relevant thema voor iedereen die wel eens met conflict te maken heeft!

Je eigen ‘intuitive voice’ beter leren kennen en deze leren inzetten in conflictsituaties levert een meerwaarde op, daar ben ik van overtuigd.

Mezelf als instrument: een mooie uitbreiding van mijn toolbox als bemiddelaar.

Julie Desmet

Bemiddelaar

“Our bodies are the repositories of the unfinished business in our lives.”

(Richard Strozzi-Heckler)

sessie 4 – Embodied conflict

Inzichten uit de neuropsychobiologie voor een bewuster conflicthanteringsproces
 • Conflict, stress en overlevingsreacties: recente inzichten uit de neuropsychobiologie
 • De neurobiologie van psychologische veiligheid: hoe kan ik het veiliger maken voor anderen en hoe kan ik zelf veilig zijn?
 • Embodiment van de bemiddelaar/conflict professional: de kwaliteit van mijn aanwezigheid
 • Persoonlijke praktijken om ‘embodied’ te werken met/in conflict

Woensdag 18 januari 2023 – van 9u30 tot 13u00

Interessant om stil te staan bij je lijf en wat er met je lijf gebeurt wanneer je in conflict bent of conflict bemiddelt. Goed om je lijf te trainen als instrument in conflictbemiddeling.

Mij blijft vooral bij: je eigen perspectief in conflict is gebaseerd op je binnenkant (je eigen waarneminh, je emoties, gedachten, je willen). Het perspectief van de ander is gebaseerd op jouw gedrag: wat je aan de buitenkant toont en de consequenties van jouw gedrag. En dat kunnen twee heel verschillende werelden zijn.

Dit lijkt logisch en geen rocket science.

Maar zoals gewoonlijk, bij een training van Silvia, druppelen de verdiepende wijsheden ook lang na de training verder binnen.

‘Dat-is-interessant-momenten’ tijdens de trainig worden op die manier verdiept door ‘Aha-momenten’ in de dagen en weken na de training.

Nele De Meyer

Bemiddelaar - Begeleider - Loopbaancoach - Executive coach, I Hear You

“The more aware we are, the more choice we have.” 

(Richart Strozzi-Heckler)

sessie 5 – Rolmanagement als hefboom voor verandering

Hoe stevig blijven staan in een veld vol spanning, negativiteit en verwachtingen?
 • Een dynamische visie op professionele rollen: hoe geef ik kleur aan mijn professionele rol in een specifieke context?
 • Veel voorkomende roldynamieken: valkuilen voor de conflictprofessional
 • De ‘wounded healer’: mijn triggers en persoonlijke bananeschillen bij intensiteit
 • Rolanalyse: een tool voor inquiry en reflection-on-action
 • Casuïstiek en oefening: vol in mijn rol!

Woensdag 15 februari 2023 – van 9u30 tot 13u00

 

“The unconscious denial of any experience freezes some portion of our available energy in shadow, thereby restricting our freedom and movement. 

Unhealed trauma damages our capacities for presence and embodiment and harms our ability to relate and connect with others in a healthy way. (…) Unintegrated, unconsciouis past is destiny. (…)

Trauma distorts our perception of reality, leaving us unable to see the world as it is.”

(Thomas Hübl)

sessie 6 – Wanneer conflicthantering niet genoeg is…

Omgaan met kwetsuren, verlies en trauma in organisaties
 • Onderliggend trauma bij conflicten in organisaties: een introductie
 • Ingrijpende ervaringen op de werkvloer: risicofactoren en consequenties
 • Traumasensitief omgaan met oud zeer, geblokkeerde samenwerking en verbroken relaties
 • De kracht van herstel en verbinding
 • De bemiddelaar als ‘heler’: aandacht voor eigen kwetsuren en triggers

Woensdag 22 maart 2023 – van 9u30 tot 13u00

We hebben een heel zwaar thema behandeld in deze workshop maar ik kwam er verlicht en geïnspireerd uit.

Ik heb frisse en nieuwe ideeën over hoe ik mijn rol kan pakken bij een van mijn klanten, en ik heb meteen in de middag actie kunnen ondernemen.

Gill Wijnhoven

Coach, Freelance HR en Organisatieadviseur, People - Organisation - Development

“The better we take care of ourselves and maintain a professional separation from our clients, the more we will be in a position to be truly empathetic, compassionate and useful to them.”

(Babette Rotschild)

 

sessie 7 – Zelfzorg voor de conflictprofessional

Hoe blijf ik vitaal, evenwichtig en empathisch in mijn professionele rol?
 • Valkuilen voor wie met conflicten werkt: enkele veel voorkomende syndromen
 • Bewust omgaan met energie, emoties en empathie
 • Energiegevers en energievreters in mijn professionele rol
 • De balans tussen draaglast, draagkracht en veerkracht
 • Concrete zelfzorgstrategieën: hulpbronnen, praktijken voor veerkracht

Woensdag 21 juni 2023 – van 14u00 tot 17u30

Begeleiding

Ik werk al meer dan 30 jaar in organisaties, vooral op de plekken waar het moeilijk loopt, mensen uit verbinding gaan en in de loopgraven terecht komen.

Via een hele reeks interventies probeer ik een steentje bij te dragen aan de conflictvaardigheid van organisaties: bemiddeling, groepsmediation, conflichthanteringstrajecten, teambegeleiding, coaching van leidinggevenden en HR, advies en opleiding.

In mijn werk zet ik alles in wat ik in huis heb. Ik gebruik een aantal werkkaders waarin ik me verdiepte en die hun waarde door de jaren heen hebben bewezen. Ik integreer ze in mijn werk op een eigen-wijze manier.

 Ik noem er een paar:

 • Groepsdynamica 
 • Systeem psychodynamica 
 • Organisatieontwikkeling
 • Themagecentreerde Interactie 
 • Gestalt 
 • Ontwikkelingsgrerichte bemiddeling
 • Deep Democracy
 • Traumatherapie
 • Embodied leadership
 • De neurowetenschap van verandering
 • Yoga

Graag deel ik mijn know-how, best practices, ervaringen (zowel de successen als de bloopers!), kennis, methodieken, inzichten en vooral mijn passie voor mijn vak!

Deelnemersprijs

Prijs per sessie: 150,00 € (excl. btw)

Inbegrepen in de deelnemersprijs:

 • Een welkomstdocument met een korte introductie en een voorbereiding op de sessie
 • De begeleiding van de bijscholing
 • Een hand-out met de presentatie en verdere referenties
 • Toegang tot de de besloten LinkedIn Community ‘Conflictologie’
Voorstel

Ben je zelfstandig en had je recht op KMO subsidiëring?

Dan geef ik je een korting van 20%. Dit betekent dat een workshop slechts 120,00 € kost! 

Vermeld dit op je inschrijvingsformulier!

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Praktische informatie

Overzicht van de data in 2023

Sessie 5 – Woensdag 15 februari 2023

Sessie 6 – Woensdag 22 maart 2023

Telkens van 9u30 tot 13u00

Sessie 7 – Woensdag 21 juni 19 2023 – Van 14u00 tot 17u30

Online platform

Een uur voor de sessie ontvang je de link naar het Zoom platform in je mailbox.

Inschrijving

Via het inschrijvingsformulier (zie knop hieronder).

Schrijf je tijdig in zodat je voldoende tijd hebt voor de voorbereiding. Graag ten laatste een week op voorhand.

Certificaat van deelname

Na de sessie ontvang je een evaluatieformulier. Zodra je dit hebt teruggestuurd, stuur ik je het certificaat van deelname.

Erkende uren permanente vorming

De workshops zijn erkend voor 3 uur permanente vorming per sessie door de Federale Bemiddelingscommissie.