In het decembernummer van ‘Faro – Tijdschrift over cultureel erfgoed’ verscheen een mooi interview dat Jacqueline van Leeuwen met mij had dit najaar.

Aanleiding is een workshop die ik verzorg voor mensen die projecten in de erfgoedsector begeleiden. Eén van de bezorgdheden is: hoe omgaan met tegenstellingen, spanningen, afwijkende meningen en conflicten? Een pittig thema dus!

Het interview geeft een mooi voorsmaakje van de workshop!

Enkele citaten.

We hebben allemaal de neiging om snel iemand weg te zetten als ‘de stoorzender’ of ‘de zagevent’. Ga er maar van uit dat rotte appels in een groep niet bestaan. Elke mening is een mening die in de groep leeft, en dus moet je die aandacht geven en verder onderzoeken. Negeren is nooit een goed idee.

Volgens mij kan je meteen beter recht doen aan de verschillen, want die krijg je anders toch op je bord en dan ongetwijfeld in een hardere en scherpere visie.

Veel mensen vinden conflicten eng, maar ik zeg altijd: ‘Met weerstand kan je werken’. Onverschilligheid is veel erger. Weerstand is energetisch: er beweegt nog van alles en daar kan je dan als procesbegeleider iets mee doen. Natuurlijk zijn er wel gradaties van conflicten.

Als er veel onder water zit, lopen mensen op de tippen van hun tenen om elkaar niet te bruuskeren. En dan worden dingen alleen maar in de wandelgangen of bij de koffie gezegd.

Het interview (p 24-27) is online te lezen op de website van het tijdschrift van FARO.