Het is er!

Eindelijk.

Na 5 jaar zoeken, schrijven en schrappen (“Kill your darlings!”), stoppen en opnieuw beginnen,… is het boek klaar en ligt het nu in de boekenwinkel!

Een bijzonder gevoel.

Het was een hele zoektocht om een goede balans te vinden tussen toegankelijkheid en degelijkheid, praktische voorbeelden en theoretische duiding.

Hopelijk vindt het boek zijn weg naar het bureau van leidinggevenden, Raden van Bestuur, directies en HR diensten. Ik heb het geschreven voor mensen die in de praktijk staan: in de vuurlinie bij spanningen op de werkvloer.

Onverwacht kreeg het boek ook een meerwaarde door de sprekende cover en passende illustraties van Anje Claeys (BioArt).

Waarom dit boek?

Helaas heb ik teveel menselijk leed op de werkvloer gezien door een gebrek aan know-how over conflict, groepsdynamieken, spanningsregulatie en de escalatie van conflict. Mijn doel is om zowel kennis en inzicht als handvatten aan te bieden. Daarom ook heel veel praktijkvoorbeelden die zeker herkenbaar zijn.

Leidinggevende zitten op de eerste rij. Zij kunnen de eerste signalen van conflict detecteren en actie ondernemen. Zo kunnen geëscaleerde conflicten en hopeloze situaties voorkomen worden.

Graag geef ik ook iets mee over de paradox van conflicten. De keuze is: laten we verzuurde situaties ontaarden zodat ze leiden tot veel menselijk leed en productieverlies? Of kiezen we ervoor om de dynamiek en energie van conflicten te benutten voor verandering en groei. Met andere woorden: kunnen we ook de verbindende kracht en het potentieel van conflicten aanspreken?

Dit is géén receptenboek. Geen tips & tricks omdat samenwerkingsconflicten té complex en belangrijk zijn. Wel schets ik een integraal en genuanceerd perspectief op de meerlagigheid van conflicten en bied ik je handvatten voor moedige gesprekken

In essentie gaat dit boek over de vraag: hoe kunnen we constructief leren vechten op de werkvloer? In het verschil gaan zonder in de clinch te gaan en stevig discussiëren zonder te strijden.

Het uitgangspunt is: als ik verander, kan mijn team veranderen. Elke verandering in conflicten begint bij jezelf. Als leidinggevenden heb je dus een cruciale rol te vervullen. Zelfkennis en zelfregulatie in gespannen situaties zijn een belangrijk startpunt.

Een inkijkje in het boek

Dit boek wil een integraal perspectief op conflict in organisaties bieden. Het is sterk geïnspireerd door het groepsdynamisch en systemisch denken. Het situeert zich op het boeiende snijvlak van groepsdynamica, conflicthantering, teamontwikkeling, organisatieontwikkeling en ook persoonlijk meesterschap.

We maken een ontdekkingsreis in de onderstroom van groepen en afdelingen en je krijgt beeld en taal voor wat zich in de onzichtbare groep afspeelt.

We kijken waar samenwerking blokkeert en wat een groep nodig heeft om over de drempel te raken.

Je maakt kennis met verschillende stadia van escalatie in samenwerkingsconflicten: van de alledaagse spanning op het werk, tot neurotische patronen, destructieve dynamieken en ervaringen van collectieve trauma.

Uiteraard geef ik je ook iets mee! Vragen en invalshoeken voor zelfreflectie: hoe ga ik om met conflicten?

Je krijgt ook aanknopingspunten mee voor het observeren van groepen, zodat je meer leert zien.

We ronden het boek af met een leidraad voor het begeleiden van moedige gepsprekken met je team.

 

Als je interesse hebt

Het boek is verkrijgbaar bij uitgeverij Pelckmans, Standaard Boekhandel en BOL.

Wil je kennismaken met het gedachtegoed van dit boek? Doe dan mee met een korte kennismakingsworkshop ‘Conflictologie’.

Data kennismakingsworkshop

Donderdag 11 juni 2020 van 9u30 tot 12u30: online

Donderdag 25 juni 2020 van 9u30 tot 12u30: online

Woensdag 9 september 2020 van 9u30 tot 16u30: live (als het mogelijk is en anders online)