Bewegen in conflict

Van verkramping en disconnectie naar contact en verbinding

Tweedaagse workshop – een embodied benandering van conflicthantering

“Loosening body tightness will loosen the mind’s tightness”

(Tim Hicks)

Voor wie is deze actieve workshop?

Voor leidinggevenden en professionals die

 • worstelen met conflicten op de werkvloer met collega’s, medewerkers, leidinggevenden of met het management van de organisatie
 • willen onderzoeken hoe ze zelf met conflicten omgaan en waarom ze vastlopen in terugkerende ruzies, toxische relaties, vastgeroeste patronen en onontwarbare conflicten
 • steviger in hun schoenen willen staan in het omgaan met moeilijke samenwerking, zodat ze er kunnen zijn als leidinggevende/begeleider wanneer het spannend wordt in de samenwerking
 • moedige gesprekken willen aangaan, ook al is het spannend, vanuit een verlangen om samenwerkingsrelaties bespreekbaar te maken, te verbeteren of te herstellen
 • willen opkomen voor wat echt belangrijk is en hun impact willen vergroten
 • beseffen dat ze zelf in beweging moeten komen om vastgelopen situaties te deblokkeren en verbinding te herstellen!

 

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

 “Wil je gelijk hebben of wil je met mensen contact maken?”

(Mariana Caplan)

 

“We are neurobiologically wired to protectourselves against threat or loss.”

(Jason Digges)

Waarom deze workshop?

Op de werkplek word je altijd geconfronteerd met mensen die anders zijn. Dit leidt soms tot irritatie, frustratie en gedoe. Sluimerende spanning en openlijke ruzies vreten energie.

Hoe kan je begripvoller en vrijer omgaan met collega’s die een andere werkstijl hebben? Hoe je moediger verhouden tot een leidinggevende die je in de kou laat staan of juist overmatig controleert? Hoe direct en constructief communiceren met medewekers die geen verantwoordelijkheid nemen, de kantjes eraf lopen of hun werk niet goed doen?

Organisaties verwachten steeds meer verantwoordelijkheid en zelfsturing van mensen. Bij conflict gaat men er vanuit dat mensen hun meningsverschillen, misverstanden en frustraties op een ‘volwassen’ manier met elkaar uitpraten. Helaas is dit voor veel mensen moeilijk.   

De meeste mensen hebben niet goed geleerd om voor zichzelf op te komen op een manier die tegelijkertijd duidelijk en stevig is én die de relatie niet onder druk zet.

Wanneer de samenwerking gespannen is, vallen veel mensen terug op oude defensieve patronen die in een professionele context niet meer werken: de kop in het zand steken, problemen weglachen, mentaal afhaken, zwijgen voor de lieve vrede of agressief vechten voor het eigen gelijk.

Hoe kan je misverstanden, meningsverschillen en ergenissen snel, zorgzaam en adequaat bespreekbaar maken, zodat ze niet blijven liggen en verzuren? Hoe een moedig gesprek aangaan vanuit wat jij nodig hebt om goed samen te kunnen werken, mét respect voor de ander?

 

Alle verandering start met hoe jij met een conflictsituatie omgaat!

Wat komt er in beweging tijdens deze workshop?

Voel hoe het werkelijk met je is, zodat je toegang hebt tot de wijsheid van je lichaam

Leer jezelf te kalmeren via eenvoudige praktijken, om vanuit rust bewust te handelen

Ontdek hoe je specifieke kwaliteiten kunt belichamen en kies hoe je wilt zijn in een moelijk gesprek of gespannen situatie

Leer inclusief te luisteren, zodat je openstaat voor de ander en kunt luisteren, vooral naar dingen die je misschien liever niet hoort

Ontwikkel begrensde empathie en voel mee met de ander – zonder je te verliezen in andermans energieveld – zodat je in contact blijft met jezelf en je batterij niet leegloopt

Durf te gaan staan voor wat belangrijk voor je is, zodat je je waarheid spreekt in samenwerkingsrelaties en je waarden belichaamt

Leer om te gaan met intensiteit en blijf stevig en veerkrachtig staan bij weerstand, kritiek en aanvallen, zodat je in de situatie kunt blijven, vooral wanneer het spannend is

“To remain dignified in a conflict means that, no matter how open and receptive we are to another, our own inner compass and voice are not suppressed. To embody humility in a conflict is to acknowledge that, even if we believe we are right, our view of the situation is partial.”

(Jason Digges)

 

“Choice follows awareness.

The more aware we are, the more choice we have.

Cultivating our awareness is the cornerstone for an awakened, robust life.”

(Richard Strozzi-Heckler)

programma & thema’s

Van binnen naar buiten: het labyrint als metafoor voor het deblokkeren van vastgeroeste situaties en spaakgelopen relaties

Je wijsheid in conflict inzetten: het samenspel van cognitieve, emotionele en somatische intelligentie

Omgaan met angst en agressie – bij jezelf en bij anderen – zonder te verkrampen of te ontploffen

Zelfkennis en zelfbewustzijn vergroten: triggers en blokkades en de kracht van de automatische piloot

Oefening van persoonlijke meta-skills voor meer contact en impact in conflict: contact met jezelf – zelfregulatie – contact met anderen – invloed op anderen

Van complexe analyse naar eenvoudige, embodied praktijken voor kracht en veerkracht in gespannen situaties

Van reactiviteit naar bewuste respons: de kracht van consistente oefening voor duurzame, belichaamde verandering van binnenuit

manier van werken

In deze workshop, met een holistische visie op conflict, begeleid ik je met veel enthousiasme. Het is het thema waar heel wat lijntjes, ervaringen en interesses voor mij samenkomen.

De laatste jaren heb ik me verdiept in dit thema via opleidingen Embodied Transformation, Neuroscience for Change, Embodiment for Business en Embodied Facilitation. Ik volgde ook een opleiding tot yogadocent. 

Ik ben aanwezig met alles wat ik in huis heb: mijn ervaring en expertise als bemiddelaar, teamcoach, klinisch én organisatiepsycholoog, Gestalt therapeut, trainer, yogi en als moeder. En ik neem ook mijn persoonlijke worsteling met conflict mee!

In de workshop creëren we een veilige ruimte om samen te leren. Ik zet in op de groep als container en laboratorium voor je persoonlijke leerproces.

De workshop is een gevarieerde mix van korte introducties op de thema’s, individuele oefening, ervaringen en experimenten in subgroepjes, delen met elkaar, feedback, reflectie. Je krijgt een stevige aanzet mee om daarna zelf aan de slag te gaan met oefenen.

De workshop is ervaringsgericht en actief. Trek zeker gemakkelijke kledij aan!

“If you want to help others – get yourself together.”
(Wendy Palmer)

Praktische informatie

Data zomereditie: donderdag 8 en vrijdag 9 juli 2021, van 9u30 tot 17u00 – onthaal vanaf 9u00

Locatie: Living Lei, Lei 15, 3000 Leuven

De workshop gaat door vanaf 6 deelnemers. Ik werk bij voorkeur met een kleine groep, zodat er persoonlijke aandacht is voor iedereen.

Inbegrepen in de deelnemersprijs:

 • Een welkomstdocument met een korte introductie en een voorbereiding op de workshop
 • De begeleiding van de tweedaagse workshop
 • Een ruime zaal in een bijzondere locatie met rustige tuin, midden in de stad
 • Koffie, thee & versnaperingen, een eenvoudige lunch
 • Een hand-out met achtergrondinformatie en praktijken om mee te oefenen
 • Toegang tot de de besloten LinkedIn Community Conflictologie

Deelnemersprijs: 450,00 € (excl btw)

Voor zelfstandigen en KMO’s: Circles for Connection is geregistreerd als dienstverlener ‘opleiding’ voor KMO portefeuille. Dit betekent dat onze opleidingen in aanmerking komen voor subsidiëring als je voldoet aan de voorwaarden.

Doe je aanvraag bij KMO pas nà ontvangst van onze factuur. Dan weet je zeker dat het programma doorgaat.

Erkenningsnummer: DV.0229281

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33