B e w e g e n   i n   c o n f l i c t

Soepel in relaties & stevig verankerd in mezelf

Tweedaagse workshop voor persoonlijke conflicthantering – 4 & 5 juli 2024 (Leuven)

“Loosening body tightness will loosen the mind’s tightness”

(Tim Hicks)

Voor wie is deze ervaringsgerichte workshop?

Deze workshop is iets voor jou als je

 • Nieuwsgierig en mild op zoek wil gaan naar wat er bij jou van binnen gebeurt in gespannen situaties en uitdagende relaties
 • Bereid bent je persoonlijke patronen te onderzoeken en je stap voor stap anders te bewegen in conflicten
 • Aan de slag wil gaan met somatische experimenten om van binnenuit in beweging te komen
 • Anders wil omgaan met de dagelijkse uitdagingen op het werk en in je leven

Voor al wie te maken heeft met uitdagende situaties in leven en werk, gespannen professionele en/of persoonlijke relaties en met conflicten.

En voor wie denkt: “hier wil ik ànders mee omgaan!”

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Openstaan voor een ‘embodied’ benadering, met aandacht voor het lijf, ademhaling, houding en beweging is de enige voorwaarde!

 

Welke workshop moet ik kiezen…?!

Wil je vooral je professionele effectiviteit als leidinggevende of professional in het werken met anderen verder ontwikkelen ?

Dan verwijs ik je graag naar de workshop ‘Met lijf en leden – Embodied leadership: het zelf als instrument in uitdagende professionele situaties’ – meer info vind je HIER

Deze workshop is ook een mooi vervolg op de workshop ‘Bewegen in conflict’!

“Chaos and rigidity become structurally embodied as contact styles, as do moblized and immobilized defences.” 

(Myriam Taylor)

“Het was een heel bijzondere tweedaagse. Ongewoon en uit mijn comfortzone.

Tegelijk heb ik mogen ervaren dat ‘lichaamsbewust’ werken wel degelijk een verschil maakt en heb ik zin gekregen om verder te ontdekken, wat dit zou kunnen betekenen voor mezelf én onze rationeel-functionerende organisatie.”

Leentje De Meester

HR, Fluvius

“Het gebeurt zelden dat ik zoveel tienen geef!

De workshop was voor mij een schot in de roos. Veel kansen tot zelfontwikkeling. Mijn eigen aandeel en groei-potentieel zien in moeilijke situaties. Heel veel bruikbare handvaten en tools.

Een wervelende afwisseling tussen theorie en praktijk. Ik hou erg van een gedegen onderbouw om van daaruit in het experiment te gaan staan. Dit alles in een heerlijk kader.”

Anje Claeys

Scribe, BioArt

“Ik ben ontzettend blij om aan deze workshop te hebben deelgenomen. Heb veel kunnen voelen, heb veel meer contact met mijn lichaam kunnen maken, beter gesnapt van waar de verkramping (fysisch en mentaal) kwam. Er is zoveel beweging van binnenin gekomen dat mijn lichaam een oud trauma heeft kunnen loslaten.

De workshop heeft me geholpen om de confrontatie met mezelf aan te gaan. Dankuwel Silvia voor je mooie begeleiding en ondersteuning, je professionaliteit en ervaring, je luisterende oor en je wijze adviezen.” 

Maud Davadan

Projectcoördinator, Regionaal Landschap

“We are neurobiologically wired to protectourselves against threat or loss.”

(Jason Digges)

Waarom deze workshop?

Waar mensen samenwerken en samenleven zijn er altijd verschillen die onbegrip en fricties oproepen.

Frustraties, sluimerende spanning en openlijke ruzies vreten energie, zetten relaties onder druk en ondermijnen je effectiviteit en je welzijn.

  Organisaties, de maatschappij en de wereld heeft steeds meer nood aan mensen die verantwoordelijkheid nemen. Bij conflict gaat men er vanuit dat mensen hun meningsverschillen, misverstanden en ruzies op een zelfsturende manier met elkaar uitpraten.

  De meeste mensen hebben helaas niet goed geleerd om voor zichzelf op te komen op een manier die tegelijkertijd duidelijk en stevig is én die de ander in zijn waarde laat en de relatie niet onder druk zet.

  Wanneer relaties gespannen zijn, vallen veel mensen terug op oude defensieve patronen die in de wereld van volwassenen niet meer werken: bijvoorbeeld je kop in het zand steken, problemen weglachen, overmatig pleasen, mentaal afhaken, zwijgen voor de lieve vrede of agressief vechten voor het eigen gelijk.

  Hoe kan je misverstanden, meningsverschillen en ergenissen snel, zorgzaam en adequaat bespreekbaar maken, zodat ze niet blijven liggen en de relatie verzuren?

  Hoe een moedig gesprek aangaan vanuit wat jij nodig hebt om goed samen te kunnen werken of leven, mét respect voor de ander?

   

  Omdat de wereld veer-krachtige mensen nodig heeft!

  “Hartelijk dank voor wat je ons bijbracht. Vermits ik intens met conflicten geconfronteerd word, was het goed om terug even stil te staan bij mijn eigen verankering, vertrouwen opbouwen van eigen aanvoelen.”

  Charlotte Hanssens

  Managing director, Harbor

  “Ik heb ervan genoten Silvia, van je eerlijkheid, de gepaste zelfonthulling, je diepgaande kennis en doorleefdheid van het thema.

  Ik bewonder hoe belezen je bent, en heb nog maar eens ervaren hoe gul je je professionaliteit deelt.” 

  Fran Asselberghs

  Coach

  “Fijne onderdompeling naar het bewustzijn van het lijf in conflict. Welke info je lijf en dat van de ander geeft. Hoe je kan verbinden met je lijf in conflict.” 

  Monika Meysmans

  Integrative lawyer, Duurzaam Contracteren

  “Twee dagen was ik ondergedompeld in conflict.

  Silvia Prins  is een held in het vertalen van dit thema naar het fysieke en van het fysieke weer terug naar het thema.”

  Annemiek Figée

  Psycholoog, teamspecialist, auteur, Firijn

  Wat komt er in beweging tijdens deze workshop?

  Versterk het contact met jezelf, zodat je toegang hebt tot de wijsheid van je lichaam

  Leer jezelf te kalmeren via eenvoudige praktijken, zodat je helder kunt denken, bewuster kunt handelen en een ervaring van keuze hebt

  Ontdek hoe je specifieke kwaliteiten kunt belichamen en kies hoe je wilt zijn in een moelijk gesprek of gespannen situatie (“How do you want to show up?!”)

  Leer inclusief te luisteren, zodat je openstaat voor de ander en kunt luisteren, vooral naar dingen die je misschien liever niet hoort en naar mensen die anders zijn en denken

  Ontwikkel begrensde empathie en voel mee met de ander – zonder jezelf te verliezen in andermans energieveld – zodat je in contact blijft met jezelf en je batterij niet leegloopt

  Communiceer helder en constructief wat je wil en wat je niet niet wil zonder anderen te kwetsen, zodat je zorgvuldig met jouw deel van de relatie omgaat

  Belichaam je waarden en durf te gaan staan voor wat belangrijk voor je is, zodat je geloofwaardig en betrouwbaar bent vooral op de momenten die er toe doen

  Leer om te gaan met intensiteit en blijf stevig en veerkrachtig staan bij weerstand, kritiek en aanvallen, zodat je in relatie kunt blijven, vooral wanneer het spannend is

  “To remain dignified in a conflict means that, no matter how open and receptive we are to another, our own inner compass and voice are not suppressed. To embody humility in a conflict is to acknowledge that, even if we believe we are right, our view of the situation is partial.”

  (Jason Digges)

   

  programma

  Wie ben ik in conflict?
  • Je embodied zelfbewustzijn trainen, zodat je steeds in contact met jezelf kunt zijn.
  • Eerlijk en mild naar je automatische reactie kijken wanneer het moeilijk wordt, zodat je jezelf tijdig kunt ‘betrappen’ op defensief gedrag.
  • Je persoonlijke gewaarwording aanscherpen, als voorwaarde voor echt ‘present’ zijn en bewust handelen.
  Hoe kan ik mezelf managen in gespannen situaties? 
  • Jezelf reguleren in situaties die je triggeren, zodat je een respons kunt geven in plaats van te reageren op automatische piloot.
  • De kwaliteit van je aanwezigheid beïnvloeden, zodat je bewust een persoonlijke kwaliteit bij spanning en conflict kunt uitstralen.
  • Je lichaam als anker in chaotische en emotionele situaties inzetten, zodat je steeds de nodige rust en ruimte vindt om te handelen.
  Hoe kan ik me met anderen verbinden-in-verschil?
  • Resoneren met de ander en inclusief luisteren, zodat je hem/haar kunt ontmoeten vanuit empathie.
  • Jezelf op een gezonde manier afgrenzen, zodat je in je eigen energieveld kunt blijven in spannende ontmoetingen.
  • Delen wat je zelf ervaart, als basis voor connectie.
  Hoe kan ik mijn impact in conflicten vergroten? 
  • Intensiteit kunnen dragen en verdragen en adequaat handelen binnen je professionele rol of in je persoonlijke relaties.
  • Betrouwbaar en aanwezig zijn en blijven, vooral wanneer het spannend is en anderen op je rekenen.
  • Je waarheid spreken en je persoonlijke focus houden, ook wanneer er weerstand komt, zodat je impact in je relaties ervaart.

  “Choice follows awareness.

  The more aware we are, the more choice we have.

  Cultivating our awareness is the cornerstone for an awakened, robust life.”

  (Richard Strozzi-Heckler)

  manier van werken

  In de workshop creëren we een veilige ruimte om samen te leren. Ik zet in op de groep als container en laboratorium voor je persoonlijke leerproces.

  De focus ligt op jou als persoon!

  We gaan vanuit een holistische visie aan de slag met conflicten. Dit betekent dat we zowel de cognitieve, emotionele als de somatische intelligentie aanspreken om beweging te krijgen in wat vast is komten te zitten.

  Er is aandacht voor conflict als stressreactie, de neurobiologische aspecten van intermenselijke relaties en de kracht van embodied persoonlijk leiderschap.

  De workshop biedt je een gevarieerde mix van korte introducties op de thema’s, individuele oefeningen en praktijken, ervaringen en experimenten in subgroepjes, delen met elkaar, feedback, reflectie.

  Je krijgt een stevige aanzet mee om daarna zelf aan de slag te gaan met persoonlijke praktijken die je ondersteunen om steeds vrijer, soepeler, rustiger en moediger te bewegen in moeilijke situaties.

  De workshop is ervaringsgericht en actief. Trek zeker gemakkelijke kledij aan!

  “If you want to help others – get yourself together.”

  (Wendy Palmer)

  Workshop augustus 2022, Living Lei

  (Foto: Fran Asselberghs)

  Wat ik meebreng in mijn begeleiding

  De zaadjes voor deze visie op conflict liggen in mijn opleiding tot GestalttherapeutGestalt is een lichaamsgerichte manier van werken rond contact, blokkades in het contact en verbinden-in-verschil.

  Deze achtergrond heeft me geholpen om te ervaren wat er allemaal in de weg zit van verbinding, van je vrij voelen, je authentiek opstellen in relaties en wat het zo moeilijk maakt om vanuit kracht voor jezelf op te komen mét respect voor de ander.

  Deze lichaamsgerichte focus biedt ankerpunten om op een doorleefde manier in contact te gaan met jezelf, met anderen en uitdagende situaties aan te gaan. De verbindende kracht van agressie: ad-gredere.

  Daarnaast heb ik me de laatste jaren uitgebreid verdiept in de somatische en neurologische aspecten van persoonlijk leiderschap, omgaan met verschillen, conflict en trauma. 

  Dit deed ik via stapels literatuur, honderden podcasts én via diverse opleidingen o.a.:

  ‘Embodied Female Leadership’ & ‘The Wisdom of Conflict’ (Movement Medicine),  ‘The Power of Embodied Transformation’ & ‘Neuroscience for Change’ (Coaches Rising), ‘Embodiment Fundamentals for Coaches and Facilitators: Leveraging the Intelligence of the Body’ (Embodied Potential), ‘Embodiment in Business’ & ‘Foundations of Embodiment Certificate’ (Embodied Facilitator)

  Ik volgde ook opleidingen in trauma (Ybe Casteleyn, C2Trauma2Peace, Janina Fisher, Deb Dana). Momenteel volg ik de 3-jarige opleiding ‘Somatic Experiencing’

  Daarnaast ben ik opgeleid tot yogadocent (Yogalife) en ik heb een bijzondere interesse in het principe van ‘yoga off the mat’! (opleiding Yin Yoga TTV in het najaar)

  Ik ben aanwezig met alles wat ik in huis heb: mijn ervaring en expertise in organisaties als teamcoach, groepsmediator en trainer. Ook mijn werk als conflictcoach en -therapeut, mijn levenservaring en het moeder zijn van drie kinderen zet ik in. En ik neem eveneens mijn persoonlijke worsteling met relaties en conflicten mee!

  Deelnemersprijs – nu 3 tarieven!

  Voor organisaties 

  675,00 € (excl btw)

  Voor zelfstandigen 

  500,00 € (excl btw)

  Voor particulieren 

  300,00 € (incl btw)

  Geef duidelijk aan op het inschrijvingsformulier in welke hoedanigheid je deelneemt! 

   

  Inbegrepen in de deelnemersprijs:

  • Een welkomstdocument met een korte introductie en een voorbereiding op de workshop
  • De begeleiding van de tweedaagse workshop
  • Een fijne zaal met een zalige tuin op een prachtige locatie, midden in de stad
  • Koffie, thee & versnaperingen, een gezonde lunch
  • Een hand-out met achtergrondinformatie en praktijken om mee te oefenen
  • Toegang tot de de besloten LinkedIn Community Conflictologie
  Vroegboek extraatje – verlengd!

  Als je je inschrijft voor maandag 28 augustus 2023, dan krijg je een gratis coaching sessie van 1 uur in de periode 16 oktober – 17 november 2023.

   

  silvia@circlesforconnection.be
  +32 (0) 486 14 86 33

  Praktische informatie

  5e editie!

  Data: donderdag 4 juli & vrijdag 5 juli 2024 (nog te bevestigen!)

  Werktijden:

  Onthaal vanaf 9u00 en start om 9u30 – einde om 17u00

  Locatie: LivingLei (Leuven)

  De workshop gaat door vanaf 6 deelnemers. Ik werk bij voorkeur met een kleine groep, zodat er persoonlijke aandacht is voor iedereen.

  “Boeiende 2-daagse waarin de ‘zo zou ik willen zijn in conflict’ vanuit mijn hoofd naar mijn kern kon bewegen.” 

  Cindy Coenen

  Bemiddelaar, Middenin

  “Deze tweedaagse was een interessante mix van kaders, concrete oefening en ervarings-uitwisseling.

  Heel inspirerend, ik grijp er nog naar terug.”

  Veerle Geets

  Teambegeleider

  “Doorleefde kennis met een schat aan referentiekaders.

  Een meester in de conflictologie.”

  Marianne Nys

  Bemiddelaar

  “We proberen conflicten altijd te begrijpen en te analyseren, soms moet je voelen waar je vastloopt om terug beweging te krijgen.” 

  Ruth Luyckx

  Preventieadviseur, Idewe

  “Ik kreeg een duidelijk inzicht in mijn eigen patronen bij conflicten.

  Ik kreeg concrete tools om hiermee aan de slag te gaan.

  Ik kreeg ook vooral zeer veel goesting om dit in beweging te brengen …..”

  Een manager