Bewegen in conflict

De directe weg van disconnectie naar verbinding

Tweedaagse workshop – een embodied benadering van conflicthantering

“Loosening body tightness will loosen the mind’s tightness”

(Tim Hicks)

Voor wie is deze actieve workshop?

Voor leidinggevenden en professionals die

 • worstelen met conflicten op de werkvloer met collega’s, medewerkers, leidinggevenden of met het management van de organisatie
 • willen onderzoeken hoe ze zelf met conflicten omgaan en waarom ze vastlopen in terugkerende ruzies, toxische relaties, vastgeroeste patronen en onontwarbare conflicten
 • steviger in hun schoenen willen staan in het omgaan met moeilijke samenwerking, zodat ze er kunnen zijn als leidinggevende/begeleider wanneer het spannend wordt in de samenwerking
 • moedige gesprekken willen aangaan, ook al is het spannend, vanuit een verlangen om samenwerkingsrelaties bespreekbaar te maken, te verbeteren of te herstellen
 • willen opkomen voor wat echt belangrijk is en hun impact willen vergroten
 • beseffen dat ze zelf in beweging moeten komen om vastgelopen situaties te deblokkeren en verbinding te herstellen!

 

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

 “Wil je gelijk hebben of wil je met mensen contact maken?”

(Mariana Caplan)

 

“We are neurobiologically wired to protectourselves against threat or loss.”

(Jason Digges)

Waarom deze workshop?

Waar mensen samenwerken zijn er altijd spanningen. Je wordt steeds geconfronteerd met verschillen die soms tot onbegrip of fricties leiden (o.a. persoonlijkheid, gewoontes, werkstijl, mening, achtergrond, waarden, prioriteiten, humor, visie op het werk).

Dit leidt soms tot irritatie, frustraties, woordenwisselingen of conflict. Sluimerende spanning en openlijke ruzies vreten energie, ondermijnen je welzijn en zelfbeeld en hebben op den duur een impact op je professionele functioneren.

 • Hoe kan je begripvoller en vrijer omgaan met lastige collega’s?
 • Hoe kan je je moediger verhouden tot een leidinggevende die je in de kou laat staan of juist overmatig controleert?
 • Hoe direct en constructief communiceren met medewerkers die geen verantwoordelijkheid nemen, de kantjes eraf lopen of hun werk niet goed doen?
 • Hoe een gespannen situatie in een vergadering ontmijnen?

Organisaties verwachten steeds meer verantwoordelijkheid en zelfsturing van mensen. Bij conflict gaat men er vanuit dat mensen hun meningsverschillen, misverstanden en ruzies op een ‘volwassen’ manier met elkaar uitpraten.

De meeste mensen hebben helaas niet goed geleerd om voor zichzelf op te komen op een manier die tegelijkertijd duidelijk en stevig is én die de relatie niet onder druk zet.

Wanneer de samenwerking gespannen is, vallen veel mensen terug op oude defensieve patronen die in een professionele context niet meer werken: de kop in het zand steken, problemen weglachen, overmatig pleasen, mentaal afhaken, zwijgen voor de lieve vrede of agressief vechten voor het eigen gelijk.

Hoe kan je misverstanden, meningsverschillen en ergenissen snel, zorgzaam en adequaat bespreekbaar maken, zodat ze niet blijven liggen en de relatie verzuren?

Hoe een moedig gesprek aangaan vanuit wat jij nodig hebt om goed samen te kunnen werken, mét respect voor de ander?

 

Alle verandering start met hoe jij met een conflictsituatie omgaat!

Wat komt er in beweging tijdens deze workshop?

Voel hoe het werkelijk met je is, zodat je toegang hebt tot de wijsheid van je lichaam

Leer jezelf te kalmeren via eenvoudige praktijken, zodat je helder kunt denken en bewust kunt handelen vanuit rust 

Ontdek hoe je specifieke kwaliteiten kunt belichamen en kies hoe je wilt zijn in een moelijk gesprek of gespannen situatie

Leer inclusief te luisteren, zodat je openstaat voor de ander en kunt luisteren, vooral naar dingen die je misschien liever niet hoort

Ontwikkel begrensde empathie en voel mee met de ander – zonder je te verliezen in andermans energieveld – zodat je in contact blijft met jezelf en je batterij niet leegloopt

Durf te gaan staan voor wat belangrijk voor je is, zodat je congruent bent, je waarheid spreekt en je waarden belichaamt op de momenten die er toe  doen

Leer om te gaan met intensiteit en blijf stevig en veerkrachtig staan bij weerstand, kritiek en aanvallen, zodat je in de situatie kunt blijven, vooral wanneer het spannend is

“To remain dignified in a conflict means that, no matter how open and receptive we are to another, our own inner compass and voice are not suppressed. To embody humility in a conflict is to acknowledge that, even if we believe we are right, our view of the situation is partial.”

(Jason Digges)

 

Enkele getuigenissen 

“Het was een heel bijzondere tweedaagse. Ongewoon en uit mijn comfortzone.

Tegelijk heb ik mogen ervaren dat ‘lichaamsbewust’ werken wel degelijk een verschil maakt en heb ik zin gekregen om verder te ontdekken, wat dit zou kunnen betekenen voor mezelf én onze rationeel-functionerende organisatie.”

(Leentje De Meester, HR, Fluvius)

“Het gebeurt zelden dat ik zoveel tienen geef!

De workshop was voor mij een schot in de roos. Veel kansen tot zelfontwikkeling. Mijn eigen aandeel en groei-potentieel zien in moeilijke situaties. Heel veel bruikbare handvaten en tools.

Een wervelende afwisseling tussen theorie en praktijk. Ik hou erg van een gedegen onderbouw om van daaruit in het experiment te gaan staan. Dit alles in een heerlijk kader.” 

(Anje Claeys, BioArt)

“Ik kreeg een duidelijk inzicht in mijn eigen patronen bij conflicten.

Ik kreeg concrete tools om hiermee aan de slag te gaan.

Ik kreeg ook vooral zeer veel goesting om dit in beweging te brengen …..”

(Een manager)

“Deze tweedaagse (in juli) was een interessante mix van kaders, concrete oefening en ervaringsuitwisseling.

Heel inspirerend, ik grijp er nog naar terug.”

(Veerle Geets, teambegeleider)

“Fijne onderdompeling naar het bewustzijn van het lijf in conflict. Welke info je lijf en dat van de ander geeft. Hoe je kan verbinden met je lijf in conflict.” 

(Monika Meysman, integrative lawyer)

“Hartelijk dank voor wat je ons bijbracht. Vermits ik intens met conflicten geconfronteerd word, was het goed om terug even stil te staan bij mijn eigen verankering, vertrouwen opbouwen van eigen aanvoelen.”

(Charlotte Hanssens, managing director Harbor)

“Doorleefde kennis met een schat aan referentiekaders.

Een meester in de conflictologie.”

(Marianne Nys, bemiddelaar)

“Choice follows awareness.

The more aware we are, the more choice we have.

Cultivating our awareness is the cornerstone for an awakened, robust life.”

(Richard Strozzi-Heckler)

programma

Wie ben ik in conflict?
 • Je embodied zelfbewustzijn trainen, zodat je steeds in contact met jezelf kunt zijn.
 • Eerlijk en mild naar je automatische reactie kijken wanneer het moeilijk wordt, zodat je jezelf tijdig kunt ‘betrappen’ op defensief gedrag.
 • Je persoonlijke gewaarwording aanscherpen, als voorwaarde voor echt ‘present’ zijn en bewust handelen.
Hoe kan ik mezelf managen in gespannen situaties? 
 • Jezelf reguleren in situaties die je triggeren, zodat je een respons kunt geven in plaats van te reageren op automatische piloot.
 • De kwaliteit van je aanwezigheid beïnvloeden, zodat je bewust een persoonlijke kwaliteit bij spanning en conflict kunt uitstralen.
 • Je lichaam als anker in chaotische en emotionele situaties inzetten, zodat je steeds de nodige rust vindt om te handelen.
Hoe kan ik me met anderen verbinden-in-verschil?
 • Resoneren met de ander en inclusief luisteren, zodat je hem/haar kunt ontmoeten vanuit empathie.
 • Jezelf op een gezonde manier afgrenzen, zodat je in je eigen energieveld kunt blijven in spannende ontmoetingen.
 • Delen wat je zelf ervaart, zodat je het ‘zelf’ als instrument kunt inzetten in de relatie.
Hoe kan ik mijn impact in moeilijke situaties vergroten? 
 • Intensiteit kunnen dragen en verdragen en adequaat handelen binnen je professionele rol.
 • Een betrouwbare autoriteit zijn en blijven, vooral wanneer het moeilijk is en anderen op je rekenen.
 • Je waarheid spreken vanuit een stevige basis, ook wanneer er weerstand komt, zodat je invloed in je relaties ervaart en impact hebt.

manier van werken

In de workshop creëren we een veilige ruimte om samen te leren. Ik zet in op de groep als container en laboratorium voor je persoonlijke leerproces.

We gaan vanuit een holistische visie aan de slag met conflicten. Dit betekent dat we zowel de cognitieve, emotionele als de somatische intelligentie aanspreken om beweging te krijgen in wat vastzit.

De workshop biedt je een gevarieerde mix van korte introducties op de thema’s, individuele oefening, ervaringen en experimenten met meta-competenties in subgroepjes, delen met elkaar, feedback, reflectie.

Je krijgt een stevige aanzet mee om daarna zelf aan de slag te gaan met oefenen zodat je steeds vrijer, rustiger en moediger kunt handelen in moeilijke situaties.

De workshop is ervaringsgericht en actief. Trek zeker gemakkelijke kledij aan!

“If you want to help others – get yourself together.”

(Wendy Palmer)

Begeleiding

De zaadjes voor deze visie op conflict ligt in mijn opleiding tot Gestalttherapeut.

Vanuit een persoonlijke interesse in wat conflicten aangaan zo moeilijk maakt, schreef ik voor die opleiding een eindwerk over het thema: “De vernietigende en verbindende kracht van agressie”.

Het werd een exploratie van alles wat er in de weg zit van vrij spreken en wat je verhindert om op te komen voor wat belangrijk voor je is. En wat er nodig is om op een gezonde manier in contact te gaan, waarin je agressie (= energie!) mobiliseert om het aan te gaan met de ander.

‘Ad-gredere’ = een stap zetten naar.

Daarnaast heb ik me de laatste jaren verdiept in de somatische en neurologische aspecten van conflict, persoonlijke groei en verbinding.

Dit deed ik via opleidingen ‘Embodied Female Leadership’ (Movement Medicine), ‘The Power of Embodied Transformation’ (Coaches Rising), ‘Neuroscience for Change’ (Coaches Rising), ‘Embodiment Fundamentals for Coaches and Facilitators: Leveraging the Intelligence of the Body’ (Embodied Potential), ‘Embodiment in Business’ (Embodied Facilitator) en de opleiding ‘Foundations of Embodiment Certificate’ (Embodied Facilitator). Ik ben bezig met opleidingen in traumawerk (Ybe Casteleyn, BodyMind Opleidingen NL). Ook volgde ik een opleiding tot yogadocent (Yogalife). 

Ik ben aanwezig met alles wat ik in huis heb: mijn ervaring en expertise in organisaties als teamcoach, groepsmediator, trainer. Mijn ervaring als coach en therapeut, mijn levenservaring en het moeder zijn van drie kinderen zet ik ook in. En ik neem eveneens mijn persoonlijke worsteling met het thema conflict mee!

Deelnemersprijs

Deelnemersprijs: 500,00 € (excl btw)

Inbegrepen in de deelnemersprijs:

 • Een welkomstdocument met een korte introductie en een voorbereiding op de workshop
 • De begeleiding van de tweedaagse workshop
 • Een ruime zaal op een prachtige locatie midden in de stad
 • Koffie, thee & versnaperingen, een eenvoudige en gezonde lunch
 • Een hand-out met achtergrondinformatie en praktijken om mee te oefenen
 • Toegang tot de de besloten LinkedIn Community Conflictologie
Voor zelfstandigen en KMO’s

Circles for Connection is geregistreerd als dienstverlener ‘opleiding’ voor KMO portefeuille. Dit betekent dat onze opleidingen in aanmerking komen voor subsidiëring als je voldoet aan de voorwaarden.

Doe je aanvraag bij KMO pas nà ontvangst van onze factuur. Dan weet je zeker dat het programma doorgaat.

Erkenningsnummer: DV.0229281

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Praktische informatie

Data: donderdag 25 en vrijdag 26 augustus 2022 

Werktijden:

Onthaal vanaf 9u00 en start om 9u30 – einde om 17u00

Locatie: de LivingLei (Leuven)

De workshop gaat door vanaf 6 deelnemers. Ik werk bij voorkeur met een kleine groep, zodat er persoonlijke aandacht is voor iedereen.

Open aanbod & in company

Deze workshop wordt regelmatig georganiseerd in een open aanbod formule.

De workshop kan ook in jouw organisatie aangeboden worden. Waar nodig passen de inhoud en/of aanpak aan de doelgroep of organisatiecultuur aan.

Diverse formules zijn mogelijk:

 • 2 opeenvolgende dagen (in de organisatie of in een externe locatie)
 • 2 losse dagen met tijd ertussen
 • 4 modules van een halve dag die over een periode van enkele weken/maanden worden aangeboden

Vraag een offerte!