Team Traject

Van spanning naar samenwerken mét de verschillen

Een ontwikkelingsgericht programma voor bestaande teams die ‘moedige gesprekken’ willen voeren

“Het beste team is er een waarvan de leden bereid zijn persoonlijk risico te nemen, conflicten aan te pakken en moedige gesprekken te voeren.”

(Manfred Kets de Vries)

 

wanneer is dit traject geschikt voor mijn team?

 

 • Er zijn verschillen in het team die soms voor onbegrip, frictie of frustraties zorgen, zonder dat de spanning te ver geëscaleerd is
 • Je bent bereidheid om samen stil te staan bij de manier waarop jullie samenwerken en omgaan met de aanwezige verschillen
 • Je wil niet alleen de moeilijke thema’s in de samenwerking bespreekbaar te maken (korte termijn), maar er is ook een engagement om op een andere manier om te leren gaan met verschillen, tegenstellingen en conflicten (langere termijn)
 • Iedereen is bereid om naar zichzelf te kijken en om in beweging te komen
 • Als leidinggevende engageer je je om dit teamontwikkelingsproces, vanuit je specifieke rol, mee te dragen en op langere termijn verder te faciliteren

“A community is a place that can fight gracefully.”

(M. Scott Speck)

Waarom een team traject?

In de samenwerking word je altijd geconfronteerd met mensen die anders zijn, met een andere bril naar de wereld kijken, een andere werkstijl of manier van communiceren hebben.

Veel mensen hebben nergens geleerd om direct te communiceren, op te komen voor wat belangrijk is in respect voor de ander of om met verschil om te gaan.

De gevolgen hiervan zijn vaak belastend voor de samenwerking: oppervlakkige communicatie, opgekropte frustraties, verzuurde relaties, onbenut potentieel in teams.

In meer geëscaleerde situaties leidt het niet praten mét elkaar tot ziekteverzuim, verminderde kwaliteit van het werk, onveiligheid, een groot personeelsverloop en andere ‘collateral dammage’.

Dit traject wil hier proactief en vanuit een ontwikkelingsgerichte insteek op inspelen. Je krijgt zowel als individu én als team handvaten mee om constructief met verschil om te gaan.  

Op basis van een jarenlange ervaring met het begeleiding van conflicthanteringstrajecten en groepsmediation in organisaties, heb ik nu een compact en ontwikkelingsgericht programma samengesteld dat inzet op het leren voeren van ‘moedige gesprekken’.  

Wat kan dit traject voor ons team betekenen?

 

 • Bouwen aan een open teamcultuur waar er direct gecommuniceerd kan worden en feedback een investering betekent in elkaars ontwikkeling
 • Versterken van de verbinding, zeker bij nieuw teams, samengestelde teams of bij de doorstart met een nieuwe leidinggevende
 • Erkennen en waarderen van de verschillen in het team als een meerwaarde en verdieping van het werk
 • Bespreekbaar maken van de samenwerkingsrelaties als aanzet tot opheldering, bijsturing en hernieuwd engagement
 • Herkennen en erkennen van de patronen in het omgaan met verschillen, tegenstellingen en conflict, zodat er nieuwe keuzes gemaakt kunnen worden
 • Het durven aangaan van ‘moedige gesprekken’ zodat moeilijke thema’s op tafel komen en uitgepraat kunnen worden in een sfeer van veiligheid, respect en vanuit de wens om elkaar beter te begrijpen
 • Afronden van issues uit het verleden en samen ruimte maken voor het het nieuwe, de toekomst
 • Versterken van de conflictvaardigheden van ieder individueel én als team, waardoor het teampotentieel beter benut kan worden

   “To bring about better organizations, we need to risk speaking the truth of our souls and learn to navigate the conflicts that might ensue.” 

  (Frederic Laloux)

   

  “Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response In our response lies our growth and our freedom.”

  (Victor Frankl)

   

  Wat leer je als persoon in dit traject?

  Je herkent je automatische piloot en bent alert op het risico van actie-reactie in gespannen situaties

  Je kunt jezelf beter ‘managen’ in stresserende situaties en de shift maken van reactief gedrag naar bewust handelen

  Je bent in staat om je waarheid te spreken, je behoeften duidelijk te communiceren, positie in te nemen en grenzen te trekken, met respect voor anderen, zodat je impact in het team ervaart

  Je kunt luisteren naar de ‘waarheid’ van anderen en empathie opbrengen voor de manier waarop anderen een situatie beleveen

  Je blijft krachtig en veerkrachtig staan bij kritiek, weerstand, negativiteit en in moeilijke situaties vanuit een stevige basishouding

  “When groups begin to operate from a real future possibility, they start to tap into a different social field from the one they normally experience.

  It manifests through a shift in the quality of thinking, conversing and collective action.

  When that shift happens, people can connect with a deeper source of creativity and knowing and move beyond the patterns of the past.

  They step into their real power, the power of their authentic self.”

  (Otto Scharmer)

  het programma van het traject

  Voortraject

  Coachinggesprek 1 met de leidinggevende

  Kennismaking met het team: welkom, inleiding, informatie over het traject en planning

  Voorbereiding: tekst ter introductie – intakedocument met reflectievragen – individuele opdracht

  Module 1 – Omgaan met verschil, tegenstelling en conflict: hoe doen we dat?
  • Copingmechanismen en conflictstijlen: hoe ga ik om met verschil?
  • Spanning en defensief gedrag: de oorsprong van disconnectie
  • Vergroten van wederzijds begrip en erkenning van de verschillen

  Voorbereiding: een individuele creatieve opdracht

  Module 2: bouwen aan een open en productieve teamcultuur
  • Omgaan met verschil: van lichte irritatie tot de kleine oorlog op de werkvloer
  • Kijken naar dynamieken en patronen in ons team
  • Verbindende en verdelende thema’s in onze samenwerking

  In de  tussentijd: teamopdracht

  Coachinggesprek 2 met de leidinggevende 

  Module 3: conflicthantering, een belangrijke teamvaardigheid
  • Van disonnectie naar verbinding: stappen in het proces
  • Ingrediënten voor wederzijds begrip en teamontwikkeling: mijn waarheid spreken
  • Onze samenwerkingsrelaties versterken: een feedbackoefening op groepsniveau

  Voorbereiding: feedbackopdracht

  Module 4: moedige gesprekken voeren
  • Bouwen aan een open en productieve teamcultuur: wederzijdse verwachtingen verhelderen
  • Verbindende feedback als investering in elkaars groei
  • Stappen naar een ‘Team Ontwikkelings Plan’ voor de toekomst

  Coachinggesprek 3 met de leidinggevende 

  Praktische informatie

  De gemiddelde duur van het traject is 4 maanden. Er zijn telkens tussentijdse opdrachten. Voorzie dus 2 à 3 weken tussen elke bijeenkomst.

  Er zijn 4 bijeenkomsten van slechts een halve dag (3,5 uur). Daardoor is dit traject relatief gemakkelijk in de agenda’s te plannen.

  Het is belangrijk dat het volledige team aanwezig is.

  Het traject omvat ook 3 coachinggesprekken van 1,5 uur met de leidinggevende met het oog op duurzame verandering, een verankering in de dagelijkse praktijk en een volgehouden aandacht voor het teamontwikkelingsproces nà dit traject.

  De organisatie zorgt voor een geschikte locatie.

   

  Voor zelfstandigen en KMO’s: Circles for Connection is geregistreerd als dienstverlener ‘opleiding’ voor KMO portefeuille. Dit betekent dat onze opleidingen in aanmerking komen voor subsidiëring als je voldoet aan de voorwaarden.

  Doe je aanvraag bij KMO pas ontvangst van onze factuur.

  Erkenningsnummer: DV.0229281

  Heb je vragen? Neem dan zeker contact op!

  silvia@circlesforconnection.be
  +32 (0) 486 14 86 33

  Inbegrepen in de prijs van dit traject

  • Het verkennend gesprek met de leidinggevende  (30 min)
  • De kennismaking met het team: ongeveer 1 uur – online of tijdens een geplande teamvergadering
  • Het intakedocument voor alle deelnemers
  • Alle tekstmateriaal: voorbereidingsopdrachten, teksten, hand-outs per module
  • De 3 coachinggesprekken met de leidinggevende van 1,5 uur (online via het Zoom platform)
  • Alle voorbereidingen
  • De begeleiding van 4 halve dagen (live)
  • Vervoersonkosten vanuit Leuven (in België)
  • 1 exemplaar van het boek ‘Leidinggeven als het moeilijk is. Het potentieel in conflicten’ (2020, Pelckmans)

    Vraag het tarief voor het team traject na!