D u i k  i n  d e  o n d e r s t r o o m !

3 daagse groepsdynamica – intensive

22 – 23 – 24 februari 2024

 

“A group is a different kind of animal”

(Harold Bridger)

Voor wie is deze driedaagse

Voor leidinggevenden

…die werken met een team, afdeling, stuurgroep, comité, projectgroep, netwerk,… en beter willen begrijpen wat er leeft in de onderstroom van de samenwerking.

… die willen leren werken met het groepsniveau als hefboom voor verandering en ontwikkeling.

…die de moed hebben om moeilijke thema’s en onderhuidse spanningen op tafel te brengen met het oog op verbindende en ontwikkelingsgerichte gesprekken.

Voor professionals

…die met groepen, teams en andere gremia werken in een begeleidingsrol: trainers, teamcoaches, facilitatoren, procesbegeleiders, consultants, coaches en bemiddelaars.

… die bewuster naar groepen willen kijken om beter  te begrijpen wat het groepsgedrag – dat soms incoherent, emotioneel, onlogisch of zelfs kinderachtig lijkt – kan betekenen.

…die issues uit de onderstroom op tafel willen brengen, patronen bespreekbaar willen maken en echte verandering willen faciliteren zodat er weer productief samengewerkt kan worden.

 “Only theory determines what we can observe.”

(Albert Einstein)

 

“Shadow is not a failure of group process; on the contrary, it is integral to group process. (…)

A group that has addressed shadow and come through it, is a powerful group.”

(Baldwin & Linnea)

doelstellingen en focus

De deelnemers:

 • Maken kennis met de uitgangspunten van het groepsdynamische perspectief
 • Zijn in staat om een groep te observeren en gegevens te verzamelen over het groepsfunctioneren
 • Kunnen aan de hand van een aantal brillen en modellen betekenis geven aan groepsgedrag
 • Herkennen enkele veel voorkomende groepsdynamieken
 • Oefenen met interventies op groepsniveau om het bewustzijn van interacties en patronen te verhogen 
 • Zijn in staat om bij te dragen aan de psychologische veiligheid in een groep
 • Krijgen methodieken aangereikt om te werken met verschillen en spanningen in een groep
 • Ontwikkelen een passende basishouding, zodat ze een betrouwbare autoriteit zijn en blijven, vooral wanneer het spannend wordt in een groep
 • Kunnen stevig blijven staan bij intensiteit in groepsprocessen (‘hot spots’)

 

Programma van de driedaagse

Dag 1 – De groepsdynamische bril: de wondere wereld in de onderstroom
 • De groep als leergroep en laboratorium: onze groep onder de loep
 • Groepsdynamisch kijken naar samenwerking: uitgangspunten en basisbegrippen
 • Groepsfenomen begrijpen: de logica achter onlogisch groepsgedrag
 • Sociaal aanvaard disfunctioneel groepsgedrag herkennen
 • Procesgevoeligheid cultiveren in groepen
 • Mijn plek in groepen
 • Review

 

Dag 2 – Problematische patronen: faciliteren van bewustwording en verandering
 • De paradox van verandering: werken met het hier-en-nu
 • Angst, onveiligheid en neurotisch groepsgedrag herkennen
 • Verandering faciliteren via ontwikkelingsthema’s met aandacht voor psychologische veiligheid
 • Patronen detecteren en issues uit de onderstroom bespreekbaar maken
 • Het zelf als instrument van verandering inzetten: een extra kanaal voor interventie
 • Omgaan met moeilijke situaties in groepen: waar heb ik het moeilijk mee?
 • Review

 

Dag 3 – Spanning in groepen: werken met moeilijke situaties en ingrijpende ervaringen
 • Spanningsregulatie in groepen: de vele verschijningsvormen van conflict
 • Moedige en verbindende gesprekken aangaan: van disconnectie naar contact
 • Traumadynamieken bij conflict: een holistisch perspectief
 • Traumasensitief omgaan met oud zeer, geblokkeerde samenwerking en verbroken relaties
 • Stevig blijven staan bij intensiteit in het begeleiden van groepen
 • Review

  The maturity of a group can be measured by its ability to  deal with deviant behavior on a group level.

  If the group is not (yet) able to, that behavior will then be projected elsewhere;

  that might be on an external figure (e.g. director, external coach), a leader (e.g. manager) or another group member.”

  (gebaseerd op Yvonne Agazarian en Martin Ringer)

   

  “Eigenlijk kenmerken leiders van een organisatie zich door enige naïviteit: ze realiseren zich niet dat de groepsdynamica kan zorgen dat een groep afdwaalt van een geplande koers, waardoor de echte doelen van het team sterk afwijken van de geformuleerde doelen. (…)

  Hoewel de meeste mensen zich dat niet realiseren, kan de onzichtbare onderstroom van de groepsdynamica een groepseffect teweegbrengen dat krachtiger is dan de som der delen.”

  (Manfred Kets de Vries)

  Manier van werken

  Je start met een voorbereidende opdracht zodat je met voldoende focus, eigen materiaal en leervragen kunt deelnemen en het maximum uit deze dagen kunt halen voor jezelf.

  Je krijgt input en inspiratie om naar je eigen praktijksituaties te kijken.

  De kaders hebben als doel om betekenis te geven aan groepsfenomenen als een directe opstap naar aanpak en interventie.

  We gaan aan de slag met casuïstiek en uitdagingen in de groepen en teams waarmee we werken.

  We experimenteren met enkele eenvoudige groepsmethodieken.

  We benutten de leergroep als laboratorium om bewust met groepsprocessen bezig te zijn.

  Via een dagelijkse review bouwen we aan doorleefde inzichten.

  Er is ruimte voor persoonlijke reflectie over je ontwikkelingsdoelen, je triggers en valuilen in het werken met groepen, je basishouding en veerkracht in het omgaan met uitdagende situaties in het leiden en begeleiden van groepen.

  Driedaagse ‘Deep Dive in groepsdynamische processen’ voor teamcoaches (juli 2023)

  “Vorige week mocht ik een driedaagse beleven onder de vakkundige leiding van Silvia Prins.

  We deden een deep dive in groepsdynamische processen.

  Het waren drie welbestede dagen met leerrijke uitwisselingen, warme gesprekken, lekkere lunches en zelfs een ijsje in de namiddag. De Broeikas, waar deze driedaagse doorging, was bij momenten een echte broeikas.”

  Els Aelbrecht

  Leadership & teamcoach - Large Group Facilitator, Consultea

  Over de workshop: De onderstroom in conflicten – Werkbare perspectieven uit de groepsdynamica en de Gestalttheorie

  “Ik volgde de workshop van gisteren mee en deze was heel leerrijk én heel bruikbaar.

  Complexe kaders helder vertaald.

  Aanrader!”

  Leni Borde

  Organisatieadviseur, MIMER

  een eigen-wijze integratie van perspectieven

  Al jaren ben ik gefascinieerd door wat er in de onderstroom van groepen gebeurt wanneer mensen samenwerken. Steeds op zoek naar inspirerende inzichten, heldere kaders en sprekende modellen. En naar taal om wat zo ongrijpbaar is toch bespreekbaar te maken.

  Gaandeweg verzamelde ik heel wat boeiende perspectieven die hun waarde door de jaren heen hebben bewezen. Ik integreerde ze in een eigen-wijze visie op samenwerking en conflict.

   Ik noem er een paar:

  • Groepsdynamica 
  • Systeem psychodynamica (Tavistock)
  • Organisatieontwikkeling (OD)
  • Themagecentreerde Interactie (TGI)
  • Gestalttheorie 
  • Ontwikkelingsgerichte bemiddeling
  • Conflicttheorie
  • Cirkelgesprekken
  • Deep Democracy
  • Somatic experiencing
  • Embodied leadership
  • De neurowetenschap van verandering
  • Traumatherapie

  Graag deel ik mijn know-how, best practices, ervaringen (zowel de successen als de bloopers!), kennis, methodieken, inzichten en vooral mijn passie voor mijn vak!

  Bio

  Ik werk al meer dan 30 jaar in organisaties, vooral op de plekken waar de samenwerking aandacht vraagt of moeilijk loopt en mensen uit verbinding gaan.

  Ik deed 7 jaar actieonderzoek naar de groepsdynamieken in complexe samenwerken en gaf het vak Groepsdynamica aan de studenten organisatiepsychologie (KU Leuven).

  Daarna was ik 6 jaar docent Groepsdynamica aan Groep T.

  Het groepsdynamisch perspectief is ook de basis van waaruit ik vele artikels, hoofdstukken en ook 3 boeken schreef.

   

   

  Deelnemersprijs

  Tarief voor organisaties

  1.200,00 € (excl btw)

  Tarief voor zelfstandigen

  850,00 € (excl btw)

  Inbegrepen in de deelnemersprijs:
  • Een welkomstdocument met een korte introductie
  • Een voorbereiden opdracht
  • De begeleiding van de 3 dagen
  • Koffie, thee, water en versnaperingen doorheen de dag
  • Telkens een gezonde lunch
  • Een bijzondere en ruime locatie waar we comfortabel kunnen werken
  • Een boekentafel ter inspiratie
  • Een beknopte syllabus met een referentielijst
  • Toegang tot de de besloten LinkedIn Community ‘Conflictologie’

   

  silvia@circlesforconnection.be
  +32 (0) 486 14 86 33

  Praktische informatie

  Data

  Donderdag 22 februari 2024 tot en met zaterdag 24 februari 2024

  Onthaal vanaf 9u00

  We werken elke dag van 9u30 tot 17u00

  Locatie

  De Broeikas

  Klein-Heidestraat 28E

  3370 Neervelp

  Inschrijving

  Via het inschrijvingsformulier (zie knop hieronder).

  Schrijf je tijdig in zodat je voldoende tijd hebt voor de voorbereiding. Liefst ten laatste 2 of 3 weken voor de driedaagse.

  Deadline inschrijving: 23 januari 2024 

  Certificaat van deelname

  Na de sessie ontvang je een evaluatieformulier. Zodra je dit hebt teruggestuurd, stuur ik je het certificaat van deelname.