D u i k  i n  d e  o n d e r s t r o o m !

Driedaagse Groepsdynamica Intensive

27 tm 29 maart 2025

 

“A group is a different kind of animal”

(Harold Bridger)

Voor wie is deze driedaagse

Voor leidinggevenden

…die werken met een team, afdeling, stuurgroep, comité, projectgroep, netwerk,… en beter willen begrijpen wat er leeft in de onderstroom van de samenwerking.

… die willen leren werken met het groepsniveau als hefboom voor verandering en ontwikkeling.

…die de moed hebben om moeilijke thema’s en onderhuidse spanningen op tafel te brengen met het oog op verbindende en ontwikkelingsgerichte gesprekken.

…die bereid zijn om naar zichzelf als deel van het systeem te kijken en moedige stappen te zetten.

Voor professionals

…die met groepen, teams en andere gremia werken in een begeleidingsrol: trainers, teamcoaches, facilitatoren, procesbegeleiders, consultants, coaches en bemiddelaars.

… die bewuster naar groepen willen kijken om beter  te begrijpen wat het groepsgedrag – dat soms incoherent, emotioneel, onlogisch of zelfs kinderachtig lijkt – kan betekenen.

…die issues uit de onderstroom op tafel willen brengen, patronen bespreekbaar willen maken en echte verandering willen faciliteren zodat er weer productief samengewerkt kan worden.

…die bereid zijn om naar zichzelf als deel van het systeem te kijken en moedige stappen te zetten.

Als je nog helemaal géén groepsdynamische achtergrond hebt, dan is het raadzaam om eerst de eendaagse masterclass ‘Wat leeft er in de onderstroom – groepsdynamisch kijken naar samenwerking (vooral als het moeilijk is)’.

Hier krijg je een degelijke basis in het groepsdynamisch kijken en werken met teams en andere soorten groepen.

(Datum wordt binnenkort gepubliceerd – Houd de agenda in de gaten)

 “Only theory determines what we can observe.”

(Albert Einstein)

 

“Shadow is not a failure of group process; on the contrary, it is integral to group process. (…)

A group that has addressed shadow and come through it, is a powerful group.”

(Baldwin & Linnea)

doelstellingen en focus

De deelnemers:

 • Maken kennis met de uitgangspunten van het groepsdynamische perspectief
 • Zijn in staat om een groep te observeren en gegevens te verzamelen over het groepsfunctioneren
 • Kunnen aan de hand van een aantal brillen en modellen betekenis geven aan groepsgedrag
 • Herkennen enkele veel voorkomende groepsdynamieken
 • Oefenen met interventies op het groepsniveau om het bewustzijn van interacties en patronen te verhogen 
 • Zijn in staat om bij te dragen aan de psychologische veiligheid in een groep
 • Krijgen methodieken aangereikt om met verschillen en spanningen in een groep te werken 
 • Ontwikkelen een passende basishouding, zodat ze een betrouwbare autoriteit zijn en blijven, vooral wanneer het spannend wordt in een groep
 • Kunnen stevig blijven staan bij intensiteit in groepsprocessen (‘hot spots’)

 

Programma van de driedaagse

Dag 1 – De groepsdynamische bril: de wondere wereld in de onderstroom
 • Onze groep als leergroep en laboratorium: verdiepte kennismaking
 • Groepsdynamisch kijken naar samenwerking: inspiratie uit de systeem pscychodynamica en de Gestalt
 • De ‘flow’ van groepsdynamisch (bege)leiden
 • Een groep onder de loep: observaties en persoonlijke gewaarwordingen in het contact 
 • Procesgevoeligheid cultiveren in groepen
 • Review

 

Dag 2 – Problematische patronen: faciliteren van bewustwording en verandering
 • Groepsfenomen begrijpen: spanningsregulatie in groepen
 • Diverse collectieve ‘scripts’ bij spanning en conflict: op zoek naar veiligheid
 • Van observaties naar hypotheses genereren als opstap voor interventie
 • Neurotische patronen en issues uit de onderstroom bespreekbaar maken
 • De paradox van verandering als leidraad
 • Verandering faciliteren via een afgestemde aanpak, met aandacht voor psychologische veiligheid
 • Review

 

Dag 3 – Spanning in groepen: werken met moeilijke situaties en hoge intensiteit
 • Informele groepsrollen, rolfixatie en de informele rol van de (bege)leider
 • Het zelf als instrument van verandering: een extra kanaal voor interventie
 • Rolmanagement: je formele rol als hefboom voor verandering
 • Roldynamieken als informatie over dynamieken in het systeem: hoe hiermee omgaan?
 • Stevig blijven staan bij intensiteit in het begeleiden van groepen
 • Interventies in het hier-en-nu (de buitenkant)
 • Zelfregulatie als voorwaarde om er te zijn voor de groep op de meest cruciale momenten (de binnenkant)
 • Review

  The maturity of a group can be measured by its ability to  deal with deviant behavior on a group level.

  If the group is not (yet) able to, that behavior will then be projected elsewhere;

  that might be on an external figure (e.g. director, external coach), a leader (e.g. manager) or another group member.”

  (gebaseerd op Yvonne Agazarian en Martin Ringer)

   

  “Eigenlijk kenmerken leiders van een organisatie zich door enige naïviteit: ze realiseren zich niet dat de groepsdynamica kan zorgen dat een groep afdwaalt van een geplande koers, waardoor de echte doelen van het team sterk afwijken van de geformuleerde doelen. (…)

  Hoewel de meeste mensen zich dat niet realiseren, kan de onzichtbare onderstroom van de groepsdynamica een groepseffect teweegbrengen dat krachtiger is dan de som der delen.”

  (Manfred Kets de Vries)

  Manier van werken

  Je start met een voorbereidende opdracht zodat je met voldoende focus, eigen materiaal en leervragen kunt deelnemen en het maximum uit deze dagen kunt halen voor jezelf.

  Je krijgt een tool mee om een groep of team zorgvuldig te observeren.

  Tijdend de driedaagse krijg je input en inspiratie om naar je eigen praktijksituaties te kijken.

  Het boeiende domein van de groepsdynamica biedt een coherent handelingskader om met een groep te werken.

  De kaders en concepten hebben als doel om betekenis te geven aan groepsfenomenen, als een directe opstap naar aanpak en interventie.

  We gaan aan de slag met casuïstiek en uitdagingen in de groepen en teams waarmee we werken.

  We experimenteren met enkele eenvoudige groepsmethodieken.

  We benutten de leergroep als laboratorium om bewust met groepsprocessen bezig te zijn.

  Via een dagelijkse review bouwen we aan doorleefde inzichten.

  Er is ruimte voor persoonlijke reflectie over je ontwikkelingsdoelen, je triggers en valuilen in het werken met groepen, je basishouding en veerkracht in het omgaan met uitdagende situaties in het leiden en begeleiden van groepen.

  Driedaagse ‘Deep Dive in groepsdynamische processen’ voor teamcoaches (juli 2023)

  “Vorige week mocht ik een driedaagse beleven onder de vakkundige leiding van Silvia Prins.

  We deden een deep dive in groepsdynamische processen.

  Het waren drie welbestede dagen met leerrijke uitwisselingen, warme gesprekken, lekkere lunches en zelfs een ijsje in de namiddag. De Broeikas, waar deze driedaagse doorging, was bij momenten een echte broeikas.”

  Els Aelbrecht

  Leadership & teamcoach - Large Group Facilitator, Consultea

  Over de workshop: De onderstroom in conflicten – Werkbare perspectieven uit de groepsdynamica en de Gestalttheorie

  “Ik volgde de workshop van gisteren mee en deze was heel leerrijk én heel bruikbaar.

  Complexe kaders helder vertaald.

  Aanrader!”

  Leni Borde

  Organisatieadviseur, MIMER

  Driedaagse ‘Duik in de onderstroom – Groepsdynamica Intensive’ (februari 2024)

  “Heerlijk om drie dagen te verdiepen en te verbreden rond groepsdynamica.

  Met de kennis en kunde van Silvia als gids.

  En met de eigen groep en concrete situaties als leermateriaal.

  Een aanrader voor al wie meer houvast zoekt in het begeleiden van groepen, en daarbij op zoek is naar iets anders dan methodes en tools.”

  Liesbeth van Criekingern

  Teamcoach, InterAEkt

  Driedaagse ‘Deep Dive in groepsdynamische processen’ voor teamcoaches (juli 2023)

  “Ik heb genoten van jouw opleiding.  

  Wat ik vooral van jou geleerd heb is de modelling van hoe jij warm, sterk en tegelijk uit het systeem blijft wanneer de deelnemers hun frustraties op jou presenteren.  

  Dat heeft me al enorm veel gebracht. We verbaasden onszelf deze week:  samen met J. hadden we voldoende vertrouwen en draagkracht om in een team met een diep en lang aanslepend conflict de eerste tekens van openheid te laten ontvouwen.”

  Kris Van Hoof

  systemisch executive coach & leadership development trainer, Kon-KIKI

  Driedaagse ‘Duik in de onderstroom – Groepsdynamica Intensive (februari 2024)

  “Ik heb Silvia stiekem altijd al eens bezig willen zien in het werken met groepen, met hun dynamiek, hun onderstroom en hun spanningen. Tijdens de driedaagse vorming ‘Duik in de Onderstroom’ heb ik daar nu een paar glimpsen van opgevangen.

  Haar meesterschap als begeleider zit hem in het zien en doorvoelen wat er nodig is en vervolgens in één vloeiende beweging, passend te interveniëren. Recht in de roos, en zonder te veel methodische poespas.

  Ook viel me de zorg op, waarmee ze ons als deelnemers in het diepste van ons kwetsbare zoeken en verder ontwikkelen van ons eigen begeleiderschap, respectvol ondersteunde. Ze zette een dans in, bewegend tussen stevig ondersteunen en vertrouwensvol aanmoedigen. Dit maakte een moedig zoeken van interventiemogelijkheden mogelijk in voor ons persoonlijk spannende groepssituaties.”

   

  Nele De Meyer

  Bemiddelaar & Begeleider, IHearYou

  een eigen-wijze integratie van perspectieven

  Al jaren ben ik gefascinieerd door wat er in de onderstroom van groepen gebeurt wanneer mensen samenwerken. Steeds op zoek naar inspirerende inzichten, heldere kaders en sprekende modellen. En naar taal om wat zo ongrijpbaar is toch bespreekbaar te maken.

  Gaandeweg verzamelde ik heel wat boeiende perspectieven die hun waarde door de jaren heen hebben bewezen. Ik integreerde ze in een eigen-wijze visie op samenwerking en conflict.

   Ik noem er een paar:

  • Groepsdynamica 
  • Systeem psychodynamica (Tavistock)
  • Organisatieontwikkeling (OD)
  • Themagecentreerde Interactie (TGI)
  • Gestalttheorie 
  • Ontwikkelingsgerichte bemiddeling
  • Conflicttheorie
  • Cirkelgesprekken
  • Deep Democracy
  • Somatic experiencing
  • Embodied leadership
  • De neurowetenschap van verandering
  • Traumatherapie

  Graag deel ik mijn know-how, best practices, ervaringen (zowel de successen als de bloopers!), kennis, methodieken, inzichten en vooral mijn passie voor mijn vak!

  Bio

  Ik werk al meer dan 30 jaar in organisaties, vooral op de plekken waar de samenwerking aandacht vraagt of moeilijk loopt en mensen uit verbinding gaan.

  Ik deed 7 jaar actieonderzoek naar de groepsdynamieken in complexe samenwerken en gaf het vak Groepsdynamica aan de studenten organisatiepsychologie (KU Leuven).

  Daarna was ik 6 jaar docent Groepsdynamica aan Groep T.

  Het groepsdynamisch perspectief is ook de basis van waaruit ik vele artikels, hoofdstukken en ook 3 boeken schreef.

   

   

  Deelnemersprijs

  Tarief voor organisaties

  1.300,00 € (excl btw)

  Tarief voor zelfstandigen

  900,00 € (excl btw)

  Tarief voor wie uit eigen zak betaalt

  650,00 € (excl btw)

   

  Inbegrepen in de deelnemersprijs:
  • Een kleine voorbereiding
  • De begeleiding van de 3 dagen
  • Koffie, thee, water en versnaperingen doorheen de dag
  • Telkens een gezonde lunch
  • Een bijzondere en ruime locatie waar we comfortabel kunnen werken
  • Een boekentafel ter inspiratie
  • Een hand-out met een referentielijst
  • Toegang tot de de besloten LinkedIn Community ‘Conscious Conflict’

   

  silvia@circlesforconnection.be
  +32 (0) 486 14 86 33

  Praktische informatie

  Data

  Donderdag 27 tot en met zaterdag 29 maart 2025

  Onthaal vanaf 9u00

  We werken elke dag van 9u30 tot 17u00

  Locatie

  De Broeikas

  Klein-Heidestraat 28E

  3370 Neervelp

  Inschrijving

  Via het inschrijvingsformulier (zie knop hieronder).

  Certificaat van deelname

  Na de sessie ontvang je een certificaat van deelname.