Disclaimer and Privacy Statement

Deze website is eigendom van Silvia Prins.

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Broekstraat 32, 3001 Heverlee
Telefoon: +32 (0)486 14 86 33
E-mail: silvia@circlesforconnection.be
Ondernemingsnummer: BE0829.548.849

De toezichthoudende autoriteit: (wanneer uw activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen)

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Silvia Prins of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Silvia Prins levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Silvia Prins de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Silvia Prins kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Silvia Prins geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Silvia Prins kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Silvia Prins verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacy policy

Silvia Prins processes personal information in compliance with this privacy statement. For further information, questions or comments on our privacy policy, please contact Silvia Prins at silvia@circlesforconnection.be.

Purposes of the processing

Silvia Prins collects and processes customers’ personal data for customer and order management (customer administration, order/delivery follow-up, invoicing, solvency follow-up, profiling and the sending of marketing and personalised advertising).

Legal foundation for the processing

Personal data is processed based on Article 6.1. (a) consent, (b) (required for the implementation of an agreement), (c) (required to satisfy a legal obligation), (f) (required for the protection of our legitimate interest in entrepreneurship) of the General Data Protection Act.

Insofar as the processing of personal data takes place based on Article 6.1. a) (consent), customers always have the right to withdraw the given consent.

Transfer to third parties

If required to achieve the set purposes, the customers’ personal data will be shared with other companies (in the Silvia Prins group) within the European Economic Area, which are linked directly or indirectly with Silvia Prins or with any other partner of Silvia Prins.

Silvia Prins guarantees that these recipients will take the necessary technical and organisational measures for the protection of personal data.

Retention period

Personal data processed for customer management will be stored for the time necessary to satisfy legal requirements (in terms of bookkeeping, among others).

Right to inspection, improvement, deletion, limitation, objection and transferability of personal data

The customer has at all times the right to inspect their personal data and can have it improved/improve it should it be incorrect or incomplete, have it removed, limit its processing an object to the processing of their personal data based on Article 6.1 (f), including profiling based on said provisions.

Furthermore, the customer is entitled to obtain a copy (in a structured, standard and mechanically readable form) of their personal data and to have said personal data forwarded to another company.

In order to exercise the aforementioned rights, the customer is requested to:
Adjust the settings of their customer account; and/or
Send an e-mail the following address: silvia@circlesforconnection.be.

Direct marketing

The customer is entitled to object free of charge to the processing of any processing of their personal data aimed at direct marketing.

Complaint

The customer has the right to file a complaint with the Belgian Privacy Protection Commission (35 Rue de la Presse, 1000 Brussels – commission@privacycommission.be).

Cookie Policy

During a visit to the website, cookies can be placed on your computer’s hard drive. A cookie is a text file placed by a website’s server in your computer’s browser or on your mobile device, whenever you visit a website. Cookies cannot be used to identify people, a cookie can only identify a machine.

On this website cookies are used for:

‘First party cookies’ are technical cookies used by the visited website aimed at optimum operation of the website. Example: settings adjusted by the user during previous visits, or: a form with data previously completed by the user during previous visits.

‘Third Party cookies’ are cookies that do not originate from the website itself, but from third parties, e.g., a marketing or advertising plug-in. (For example, Facebook or Google Analytics cookies.)

You can adjust the settings on your Internet browser so that cookies are not accepted, that you receive a warning whenever a cookie is installed or that the cookies are subsequently removed from your hard drive. You can do this through your browser’s settings (through the help function). Do take into account that specific graphic elements may not appear correctly or that you will be unable to use specific applications.