Professionals

hoe omgaan met signalen van conflict?

Ruzies tussen medewerkers, onrust en negativiteit in tijden van organisatieverandering, sluimerende conflicten die lang aanslepen en de sfeer verpesten, afdelingen met een hoog ziekteverzuim en een groot personeelsverloop, leidinggevenden die onder vuur liggen, toxische teams die een slechte reputatie hebben, managers die met de handen in het haar zitten,…

Dit soort verzuchtingen, klachten en hulpvragen komen meestal bij jou terecht als je bezig bent met personeel, welzijn, individuele, team- of organisatieontwikkeling.

Wanneer je te maken krijgt met conflict – van sluimerend ongenoegen tot een emotionele crisis – is het dus belangrijk om de signalen snel te herkennen en te begrijpen wat er speelt.

Een goed zicht op conflicten helpt je om leidinggevenden en medewerkers op te vangen, in te schatten wat er nodig is en een gepast advies te geven.

Je kunt er ook voor kiezen om samenwerkingsconflicten zelf te begeleiden.

 

Word conflictprofessional

Hoe kan je leidinggevenden ondersteunen om conflicten zelf met hun medewerkers op te pakken?

Hoe kan je teams, projectgroepen, afdelingen of directiecomités ondersteunen om moedig, constructief en veerkrachtig met verschillen, tegenstellingen en conflicten om te gaan?

Welke rol neem je op? Welke aanpak is geschikt? Welke interventies zijn nodig om conflicten bespreekbaar te maken? Hoe mensen conflictvaardiger maken?

Als interne of externe professional speel je hierbij een cruciale rol. Je kunt zowel proactief, preventief als curatief iets betekenen.

Omgaan met gespannen samenwerking, sluimerend ongenoegen en met destructieve conflicten kan je gelukkig leren.

Lees wat er nodig is om als conflictprofessional een verschil te maken in samenwerkingsconflicten.

“When we look at problems, we generally see a clashing between positions, where violence is attempted to get rid of one position in order to affirm a different position. (…)

In a conflict or challenge, the champion is there to defeat otherness, to make one part of the system supreme against all others.

The hero’s calling, on the other hand, is to shift the relational dynamic and the relational fields so the either/or of violence can open to the both/and of complementarity.”

(Gilligan & Dilts)