Verbroken verbinding

conflict, contact en authentieke relaties – een gestaltbenadering

cyclus persoonlijke conflicthantering

“Contact is the source of our richest joy and our most intensely painful moments.”

(Petruska Clarkson)

Is deze cyclus iets voor mij?

Ben je leidinggevende, professional, HR manager of heb je in een andere rol te maken met moeilijke samenwerking en conflict? Dan kan deze cyclus iets voor je betekenen als je

 • bewuster wil omgaan met gespannen relaties met je medewerkers, collega’s of leidinggevenden
 • moeilijke thema’s bespreekbaar wil maken vanuit innerlijke rust en stevigheid
 • vrijer en moediger wil uitdrukken wat je nodig hebt in het samenwerken met anderen
 • duidelijke grenzen wil aangeven vanuit voeling met wat voor jou klopt en belangrijk is
 • anderen direct wil aanspreken en feedback wil geven als je irritatie voelt opkomen, vanuit respect voor jezelf én voor de ander
 • open wil staan en empathie wil opbrengen voor mensen die totaal anders naar een situatie kijken
 • veiligheid voor jezelf én voor de ander wil creëren bij het aangaan van moedige gesprekken
 • in het verschil wil gaan en je stem wil laten horen, ook al is dit misschien risicovol of spannend.

De focus ligt op persoonlijke conflicthantering in professionele relaties.

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Je bent van harte welkom met alles wat er is!

 “Wil je gelijk hebben of wil je met mensen contact maken?”

(Mariana Caplan)

 

“The belief that emotion has no space in the workplace is a key inhibiting factor in being present to ourselves and others and establishing valuable connections that anchor us as emotional being, and support the work we do.”

(Marie-Anne Chidiac)

 

Waarom deze cyclus?

Wanneer je met mensen samenwerkt, wordt je altijd geconfronteerd met verschillen (o.a. persoonlijkheid, gewoontes, werkstijl, mening, humor, visie). Deze verschillen geven vaak aanleiding tot spanningen. Je wordt persoonlijk uitgedaagd: hoe wil ik hier mee omgaan?

Recht doen aan de aanwezige verschillen, de ander erkennen in het anders zijn of denken, in verbinding blijven tijdens moeilijke gesprekken en zélf in het verschil durven staan zijn belangrijke elementen van constructief samenwerken.  

Veel organisaties zijn helaas niet zo’n veilige plekken. Elkaar directe feedback geven, moeilijke thema’s op tafel leggen of pittige discussies voeren zonder schrik voor ruzie is niet altijd vanzelfsprekend.

We zetten allerlei persoonlijke strategieën in om het samen leefbaar te houden op de werkvloer (bv zwijgen voor de liever vrede; pleasing gedrag; problemen wegwimpelen; hard doorwerken en je frustraties verbijten).

Helaas betalen we daar een prijs voor…Spanningen eronder houden en conflicten laten liggen kost enorm veel energie.

Als dit soort situaties lang duren, krijg je last van chronische stress. Je welzijn staat onder druk, je raakt gedemotiveerd, wordt onzeker, haakt af, wordt oordelend of cynisch. Je krijgt lichamelijke klachten, wordt ziek of komt zelfs in een burn-out terecht.

Op den duur vermindert je professionele effectiviteit. Belangrijke thema’s blijven liggen, het potentieel van samenwerken wordt niet benut, anderen worden onzeker of boos als jij niet zegt wat je denkt. Gespannen relaties hypothekeren het vertrouwen en ondermijnen de samenwerking.

   

  Het kan ook ànders. Alle verandering start met hoe jij met een conflictsituatie omgaat!

  Wat kan deze cyclus voor je betekenen?

  • Je merkt bewuster op wat er leeft in jezelf, zodat je voeling hebt met wat je nodig hebt in het samenwerken met anderen.
  • Je betrapt jezelf sneller op gedragspatronen die niet meer werken, zodat je jezelf tijdig kunt bijsturen.
  • Je hebt tools in handen om jezelf te reguleren, zodat je helder kunt denken en weet wat je te doen staat.
  • Je hebt ankerpunten om moedige gesprekken voor te bereiden, zodat je kunt opkomen voor wat belangrijk is en zuurstof brengt in gespannen situaties.
  • Je hebt strategieën om je stem te laten horen en in het verschil te gaan, zodat je investeert in belangrijke professionele relaties.
  • Je luistert naar het perspectief van de ander, zodat je je openstelt voor de visie en noden van de overkant.
  • Je kunt in-relatie blijven, vooral wanneer de spanning toeneemt, zodat je – vanuit contact – een verschil kunt maken en impact ervaart in je professionele context.

  “To remain dignified in a conflict means that, no matter how open and receptive we are to another, our own inner compass and voice are not suppressed.

  To embody humility in a conflict is to acknowledge that, even if we believe we are right, our view of the situation is partial.”

  (Jason Digges)

   

  “Healthy contact between people has been defined as ’touching with mutual awareness of differences.”

  (John Leary-Joyce)

  “The cycle of experience describes how human beings manage their energy and take action in order to satisfy their social needs and maintain their inner mental equilibrium.”

  (Lars Marmgren)

  Programma

  Dag 1

  Verbinding met mezelf – wie ben ik in conflict?
  • De Gestaltbenadering als kader
  • Het belang van contact met jezelf
  • Conflict, geconditioneerde tendenzen en stressreacties: jezelf managen
  Wat wordt er geraakt – waar gaat ‘het’ eigenlijk over?
  • De contactcyclus als leidraad
  • Sociale behoeften op de werkvloer
  • Wanneer het moeilijk is om betekenis te geven aan je ervaring
  Op de rem – wat houdt me tegen?
  • Ik wil wel, maar durf ik ook?
  • Blokkerende stemmetjes en helpende gedachten
  • Projecties terugnemen in conflict

  Dag 2

  Voorbereiding van een moedig gesprek – How do I want to show up?
  • 7 invalshoeken: hoe bereid ik een moedig gesprek voor? (o.a. context, cognitief, emotioneel, fysiek)
  • Congruentie en de kwaliteit van mijn aanwezigheid in een moedig gesprek voor meer impact
  Ik spreek me uit en ga het aan – de kracht van verbindende agressie
  • Ongezonde en gezonde uitingsvormen van boosheid
  • Blokkades in het aangaan van het volle contact
  • Dragen en verdragen van spanning en heftige emoties in het contact
  • Begrensde empathie en omgaan met weerstand
  • Afronden en punten zetten: situaties loslaten

  manier van werken

  Je ontvangt een voorbereidend documentje voor de start van de cyclus. Zo kan je met een heldere focus en scherpe persoonlijke doelstellingen deelnemen. Hierdoor heeft de cyclus een grotere impact in je professionele context.

  Tijdens de live dagen creëren we een veilige ruimte om samen te delen en te leren. Ik zet in op de groep als container en laboratorium voor je persoonlijke leerproces.

  We gaan vanuit een Gestaltvisie aan de slag met conflicten. We leggen de nadruk op het belang van contact. We onderzoeken alles wat in de weg zit van authentieke relaties op de werkvloer en mobiliseren wat er nodig is om het aan te gaan en moedige gesprekken te voeren.

  De live dagen bieden je een gevarieerde mix van korte introducties op de thema’s, individuele reflecties, persoonlijke praktijken, oefeningen in duo’s of kleine groepjes, feedback, deelrondes, tussentijdse opdrachten voor een optimale transfer naar je professionele leven.

  Doordat de cyclus over een periode van een zestal weken loopt, is er tijd en ruimte voor experimentatie in je eigen professionele context en voor persoonlijke integratie. Zo kan er echt iets in beweging komen, zowel in jezelf als in je omgeving.

   Je krijgt een stevige aanzet mee om daarna zelf aan de slag te gaan in je eigen professionele context.

  Zo kan je steeds vrijer, rustiger en moediger handelen in moeilijke situaties op de werkvloer en op een constructieve manier opkomen voor wat echt belangrijk voor jou is, in verbinding met anderen.

  We werken in een kleine groep. Zo is er voldoende aandacht voor iedereen.

  Begeleiding

  De zaadjes voor mijn visie op conflict liggen in de opleiding tot Gestalttherapeut die ik gevolgd heb.

  Vanuit een persoonlijke interesse in wat conflicten aangaan zo moeilijk maakt, schreef ik een eindwerk over het thema: “De vernietigende en verbindende kracht van agressie”.

  Deze cyclus is de vrucht van dit werk!

  De laatste jaren heb ik me verder verdiept in de somatische en neurologische aspecten van conflict, persoonlijke groei, leiderschap en verbinding. Dit deed ik via heel wat online en live opleidingen (o.a.The Power of Embodied Transformation, Neuroscience for Change).

  Ik ben momenteel bezig met diverse opleidingen rond traumawerk (o.a. Jaaropleiding Psychotherapie bij complex en chronisch trauma).

  (Meer informatie hierover vind je in de programmabrochure)

  Ik ben aanwezig met alles wat ik in huis heb: mijn ervaring en expertise als teamcoach, groepsmediator, trainer, coach en Gestalttherapeut. Daarnaast zet ik ook mijn levenservaring en het moeder zijn van drie kinderen in. En ik neem eveneens mijn persoonlijke worsteling met het thema conflict mee!

  Deelnemersprijs

  Deelnemersprijs voor de cyclus: 750,00 € (excl btw)

  Voor zelfstandigen en KMO’s bedraagt de deelnameprijs slechts 525 € (excl btw)!

  Inbegrepen:

  • Een voorbereidend document
  • Een online intakegesprek van 30 minuten
  • De begeleiding van 2 live dagen
  • De tussentijdse opdrachten
  • Tekstmateriaal
  • Een uitgebreide referentielijst
  • Eén persoonlijk coaching gesprek van 1 uur: online
  • Zaal en catering
  • Toegang tot de de besloten LinkedIn Community ‘Conflictologie’
  • Gratis deelname aan alle Ont-Moetings Momenten (1 uur, online)

  Het is ook mogelijk om in 2 termijnen te betalen. Vraag het zeker na!

  Subsidiëring

  Circles for Connection is geregistreerd als dienstverlener ‘opleiding’ voor KMO portefeuille. Dit betekent dat onze opleidingen in aanmerking komen voor subsidiëring als je voldoet aan de voorwaarden.

  Doe je aanvraag bij KMO pas nà ontvangst van onze factuur. Dan weet je zeker dat de cyclus doorgaat.

  Erkenningsnummer: DV.0229281

  silvia@circlesforconnection.be
  +32 (0) 486 14 86 33

  Praktische informatie

  De cyclus bestaat uit:

  • Een voorbereiding met intakepakket
  • Een online intakegesprek van 30 minuten
  • Een 1e live dag
  • Tussentijdse experimenten en reflectieopdrachten
  • Een coaching gesprek (1 uur, online)
  • Een 2e live dag

  Doorlooptijd: ongeveer 6 weken

  Data

  Donderdag 2 juni 2022 & donderdag 23 juni 2022

  Locatie

  Tweeperenboom, Winksele (bij Leuven)

  Deadline

  Inschrijven voor vrijdag 29 april 2022!!! (ivm met de locatie)