De wanhoop van veel leidinggevenden…herkenbaar?

 • “Hoe is het mogelijk dat mijn team met competente en gemotiveerde mensen er samen niets van kan maken?” 
 • “Het lijkt hier wel een kleuterklas! Ze roddelen, zoeken een schuldige en iedereen maakt elkaar het leven zuur”
 • “De motor sputtert en ik weet niet hoe ik hem weer soepel kan laten draaien”
 • “Het ongenoegen sluimert al jaren in ons team. Nu staan we met onze rug tegen de muur”
 • “Ik heb al van alles geprobeerd, maar ik krijg de negatieve spiraal niet gekeerd!”

 

Hoe ga je als leidinggevende actief om met zichtbare en vooral verdoken conflictsituaties? Hoe kan je het potentieel dat conflicten biedt op een constructieve manier aanboren? Hoe kan je zélf iets doen vooraleer een situatie te ver verzuurt of escaleert?

Dat is de inzet van het 4-daagse programma dat in het najaar start!

Dit programma is voor leidinggevenden die een team, afdeling, projectgroep, stuurgroep, directieteam of een organisatie aansturen, coördineren of coachen.

Start in oktober 2018! Zie data onderaan dit bericht.

 

Bruggen bouwen bij conflict: het kan!

Wat leer je in dit programma?

 

 • Herkennen van groepsdynamieken en escalatiemechanismen bij conflict
 • De vinger leggen op vastgeroeste patronen en moeilijke thema’s die je bespreekbaar wilt maken
 • Zorgvuldig omgaan met de randvoorwaarden voor een open gesprek
 • Methodieken gebruiken om een constructief gesprek mogelijk te maken
 • Hanteren van de dubbele pet van leidinggevende en ‘facilitator’
 • Faciliteren van een verdiepend groepsproces om tot helderheid, herstel en verbinding te komen
 • Adequaat reageren in onverwachte situaties in een groepsgesprek
 • Preventief en curatief werken

 

Een veelzijdig programma: 3 invalshoeken

 

1. Kaders en inzicht: perspectieven op groepsconflict

Inzicht in het ontstaan en escaleren van conflicten in groepen: alert zijn voor conflictgedrag en signalen uit de onderstroom

Potentiële bronnen van conflict (o.a. fusies, nieuw samengestelde teams) en hoe hier proactief mee omgaan?

Specifieke groepsdynamieken in de onderstroom bij sluimerende en open conflicten: kijken naar overlevingsmechanismen en groepspatronen

Een assessment van het eigen team maken (tussentijdse opdracht)

 

2. De rol van de leidinggevende: mindset, vaardigheden en rolmanagement

De rol van leidinggevende bij conflict: mogelijkheden, grenzen en wanneer hulp inroepen

Persoonlijke voorkeurstijl in het omgaan met spanning en conflict: triggers, de automatische piloot, sterktes en ontwikkelpunten

Het eigen aandeel in het conflict: hoe houd ik een ongewenste situatie mogelijk zelf in stand?

De rol van ‘derde’ opnemen in een conflictsituatie: basishouding, overtuigingen en rolmanagement

Vaardiger worden in het omgaan met conflicten: persoonlijk ontwikkelingsplan

 

3. Aanpak en methodieken: aan de slag!

Voorwaarden voor de-escalatie en open dialoog: veiligheid, engagement, vertrouwen opbouwen, mandaat krijgen

Experimenteren met methodieken om bij een matig geëscaleerd conflict een groepsgesprek aan te gaan en beweging te brengen in een vastgelopen situatie

Een aanpak in de eigen context voorbereiden met als doel moeilijke thema’s bespreekbaar te maken: concreet actieplan

 

De aanpak is ervaringsgericht, interactief en verdiepend. Vier actieve, leerrijke dagen!

 

Praktische informatie

Een niet residentieel 4-daags traject bestaande uit 2 x 2 dagen met een tussenperiode voor experimentatie en integratie

Werktijden: van 9u30 tot 17u00

Locatie: Tweeperenboom in Winksele (website: Tweeperenboom)

Prijs: 1.675,00 € (excl btw)

Dit is inclusief koffie & thee, een lunch en het boek “Bemiddeling voor leidinggevenden. Benut het potentieel van conflicten”.

 

Voor meer informatie en inschrijving mail naar: silvia@circlesforconnection.be

 

Data groep najaar 2018

Woensdag 10 en donderdag 11 oktober 2018

Woensdag 21 en donderdag 22 november 2018

 

Data groep voorjaar 2019

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart 2019

Donderdag 16 en vrijdag 17 mei 2019

 

Begeleiding

Het programma wordt begeleid door Silvia Prins. Ze is erkend bemiddelaar in sociale zaken en heeft de laatste 10 jaar ongeveer 300 bemiddelaars opgeleid (KU Leuven; UCLL; Mediv). Haar specialisatie is groepsmediation.

Met een praktijkervaring van 25 jaar als trainer, teamcoach en groepsmediator, én met een degelijke academische achtergrond, wil Silvia leidinggevenden inspireren en wegwijs maken in het complexe domein van conflicten in samenwerkingsrelaties.

Haar missie is om de know-how rond conflicten én groepsdynamica binnen organisaties te brengen. Preventief werken met spanningen op de werkvloer voorkomt energieverlies, psychisch leed (burn-out!), verzuim, kosten, prestatievermindering, enz.

In de afgelopen jaren heeft Silvia al diverse trainingen voor leidinggevenden verzorgd rond dit thema, zowel in open aanbod als in-company. Met dit programma wil ze een stap verder gaan en verdiepend werken zodat leidinggevenden zich zelfzeker en gewapend voelen om teamconflicten bespreekbaar te maken.

 

 

Bemiddelen voor leidinggevenden - Silvia Prins