De wanhoop van veel leidinggevenden…herkenbaar?

 

“Hoe is het mogelijk dat mijn team met competente en gemotiveerde mensen er samen niets van kan maken?” 

“Het lijkt hier wel een kleuterklas! Ze roddelen, zoeken een schuldige en iedereen maakt elkaar het leven zuur”

“De motor sputtert en ik weet niet hoe ik hem weer soepel kan laten draaien”

“Het ongenoegen sluimert al jaren in ons team. Nu staan we met onze rug tegen de muur”

“Ik heb al van alles geprobeerd, maar ik krijg de negatieve spiraal niet gekeerd!”

 

We bieden een 4-daags programma aan voor leidinggevenden die een team, afdeling, projectgroep, stuurgroep, directieteam of een organisatie aansturen, coördineren of coachen.

En zoals elke leidinggevende zal beamen, zijn er altijd spanningen in samenwerkingsrelaties. Het goede nieuws is dat die niet altijd moeten escaleren tot vastgeroeste, onoplosbare conflicten! 

 

Onze visie op conflicten in samenwerking

 

Het is tijd dat conflictvaardigheden hun weg vinden binnen organisaties. Meer en meer worden we namelijk uitgedaagd door diversiteit en moeten we onder hoge druk, in een snel veranderende context samenwerken.

Er is heel wat conflictpotentieel aanwezig in organisaties: bijvoorbeeld

 • Ingrijpende veranderingen die hevige weerstand oproepen
 • Fusies, schaalvergroting en nieuw samengestelde teams
 • Veeleisende interne en externe klanten
 • Verwachtingen rond zelfsturing en zelforganisatie

 

De meeste organisaties gaan niet bewust om met spanningen op de werkvloer. De organisaties met een conflictbeleid zijn op één hand te tellen.

Het zit ook in de (organisatie)cultuur om angstvallig te zwijgen voor de lieve vrede, ruzies te sussen en de plooien glad te strijken, om krachtdadig tussen te komen als leidinggevende of om conflicten weg te organiseren.

Wij kiezen voor de directe dialoog en het erkennen van wat er ‘is’ als vertrekbasis voor verandering, heling en groei in samenwerkingsrelaties.

De leidinggevende is het eerste aanspreekpunt en is verantwoordelijk om te handelen bij conflicten die de samenwerking belemmeren. Zelf iets doen of hulp inroepen.

Het bespreekbaar maken van conflicten vraagt moed, inzicht, zelfkennis en bewuste interventies. Daarom vinden we het belangrijk om leidinggevenden daarin te versterken.

 

 

Bruggen bouwen bij conflict: het kan!

Wat leer je in dit programma?

 • Herkennen van groepsdynamieken en escalatiemechanismen bij conflict
 • De vinger leggen op vastgeroeste patronen en moeilijke thema’s die je bespreekbaar wilt maken
 • Zorgvuldig omgaan met de randvoorwaarden voor een open gesprek
 • Methodieken gebruiken om een constructief gesprek mogelijk te maken
 • Hanteren van de dubbele pet van leidinggevende en ‘facilitator’
 • Faciliteren van een verdiepend groepsproces om tot helderheid, herstel en verbinding te komen
 • Adequaat reageren in onverwachte situaties in een groepsgesprek
 • Preventief en curatief werken

 

 

Meer info

 

De eerste groep start op 28 maart 2019

Een uitgebreide folder vind je hier: BROCHURE TEAMCONFLICT

Inschrijven kan via het INSCHRIJVINGSFORMULIER

 

 

Begeleiding

 

Het programma wordt begeleid door Silvia Prins. Ze is erkend bemiddelaar in sociale zaken en heeft de laatste 10 jaar ongeveer 300 bemiddelaars opgeleid (KU Leuven; UCLL; Mediv). Haar specialisatie is groepsmediation.

Met een praktijkervaring van 25 jaar als trainer, teamcoach en groepsmediator, én met een degelijke academische achtergrond, wil Silvia leidinggevenden inspireren en wegwijs maken in het complexe domein van conflicten in samenwerkingsrelaties.

Haar missie is om de know-how rond conflicten én groepsdynamica binnen organisaties te brengen. Preventief werken met spanningen op de werkvloer voorkomt energieverlies, psychisch leed (burn-out!), verzuim, kosten, prestatievermindering, enz.

In de afgelopen jaren heeft Silvia al diverse trainingen voor leidinggevenden verzorgd rond dit thema, zowel in open aanbod als in-company. Met dit programma wil ze een stap verder gaan en verdiepend werken zodat leidinggevenden zich zelfzeker en gewapend voelen om teamconflicten bespreekbaar te maken.

 

 

Bemiddelen voor leidinggevenden - Silvia Prins