De wanhoop van veel leidinggevenden…herkenbaar?

 

“Hoe is het mogelijk dat mijn team met competente en gemotiveerde mensen er samen niets van kan maken?” 

“Het lijkt hier wel een kleuterklas! Ze roddelen, zoeken een schuldige en iedereen maakt elkaar het leven zuur”

“De motor sputtert en ik weet niet hoe ik hem weer soepel kan laten draaien”

“Het ongenoegen sluimert al jaren in ons team. Nu staan we met onze rug tegen de muur”

“Ik heb al van alles geprobeerd, maar ik krijg de negatieve spiraal niet gekeerd!”

 

♠ Hoe ga je als leidinggevende actief en bewust om met zichtbare en vooral verdoken conflictsituaties?

♠ Hoe kan je het potentieel dat conflicten biedt op een constructieve manier aanboren?

♠ Hoe kan je zélf iets doen vooraleer een situatie te ver verzuurt of escaleert?

 

Dat is de inzet van het 4-daagse programma dat in het najaar start!

Dit programma is voor leidinggevenden die een team, afdeling, projectgroep, stuurgroep, directieteam of een organisatie aansturen, coördineren of coachen.

De eerste groep start op 10 oktober 2018! 

 

 

Bruggen bouwen bij conflict: het kan!

Wat leer je in dit programma?

 

  • Herkennen van groepsdynamieken en escalatiemechanismen bij conflict
  • De vinger leggen op vastgeroeste patronen en moeilijke thema’s die je bespreekbaar wilt maken
  • Zorgvuldig omgaan met de randvoorwaarden voor een open gesprek
  • Methodieken gebruiken om een constructief gesprek mogelijk te maken
  • Hanteren van de dubbele pet van leidinggevende en ‘facilitator’
  • Faciliteren van een verdiepend groepsproces om tot helderheid, herstel en verbinding te komen
  • Adequaat reageren in onverwachte situaties in een groepsgesprek
  • Preventief en curatief werken

 

Een uitgebreide folder vind je hier: BROCHURE TEAMCONFLICT

Inschrijven kan via het INSCHRIJVINGSFORMULIER

 

 

Begeleiding

 

Het programma wordt begeleid door Silvia Prins. Ze is erkend bemiddelaar in sociale zaken en heeft de laatste 10 jaar ongeveer 300 bemiddelaars opgeleid (KU Leuven; UCLL; Mediv). Haar specialisatie is groepsmediation.

Met een praktijkervaring van 25 jaar als trainer, teamcoach en groepsmediator, én met een degelijke academische achtergrond, wil Silvia leidinggevenden inspireren en wegwijs maken in het complexe domein van conflicten in samenwerkingsrelaties.

Haar missie is om de know-how rond conflicten én groepsdynamica binnen organisaties te brengen. Preventief werken met spanningen op de werkvloer voorkomt energieverlies, psychisch leed (burn-out!), verzuim, kosten, prestatievermindering, enz.

In de afgelopen jaren heeft Silvia al diverse trainingen voor leidinggevenden verzorgd rond dit thema, zowel in open aanbod als in-company. Met dit programma wil ze een stap verder gaan en verdiepend werken zodat leidinggevenden zich zelfzeker en gewapend voelen om teamconflicten bespreekbaar te maken.

 

 

Bemiddelen voor leidinggevenden - Silvia Prins