Samenwerken als het moeilijk is

Van verkramping en disconnectie naar verbinden-in-verschil

Een individueel programma 

To remain dignified in a conflict means that, no matter how open and receptive we are to another, our own inner compass and voice are not suppressed.
To embody humility in a conflict is to acknowledge that, even if we believe we are right, our view of the situation is partial.
(Jason Digges)

Voor wie is dit programma?

Leidinggevenden

Dit programma is voor moedige leidinggevenden van directieteams, afdelingen, teams van professionals, personeelsdiensten, Raden van Bestuur, projectgroepen, stuurgroepen, operationele teams, netwerkgroepen, task-forces, docententeams, comités,… die conflictsituaties in hun organisatie met open vizier tegemoet willen treden.

Het is voor leidinggevenden die  willen investeren in hun persoonlijke conflictvaardigheid en die van medewerkers, teams en de organisatie en die daarmee willen bouwen aan een productieve organisatiecultuur. Voor wie bereid is naar zichzelf in conflictsituaties te kijken als startpunt voor verandering.

Professionals

Het programma is ook bestemd voor ervaren interne en externe professionals (o.a. HR consultants, teamcoaches, change agents, procesbegeleiders, preventieadviseurs, bemiddelaars, facilitatoren) die conflicten in samenwerking willen ontmijnen, moedige gesprekken willen faciliteren en adequaat willen interveniëren in spannende situaties, zodat ze niet verder escaleren.

Voor wie moeilijke samenwerking wil benutten als startpunt voor verheldering, verandering en groei. Voor professionals die bereid zijn om het verschil te maken in situaties waar mensen het moeilijk hebben om open in gesprek te gaan met elkaar en om constructief samen te werken.

“Conflict is the primary engine of creativity and innovation. People don’t learn by staring into a mirror; people learn by encountering difference.”

(Ronald A. Heifetz)

 

“Peace is the condition in which conflicts are dealt with and resolved in respectful, life-affirming ways. Peace is not the absence of conflict. Given the complexity of the world, that is an impossibility.

Peace is the situation in which people have tools for resolving conflict in non-destructive, productive ways.”

(Paul Linden)

Waarom dit programma?

Samenwerking in organisaties verloopt meestal soepel. Soms word je helaas geconfronteerd met spaakgelopen communicatie, sluimerend ongenoegen of openlijke ruzies. Voor veel mensen zijn conflicten op het werk een grote uitdaging! Hoe krijg ik beweging in vastgelopen situaties? Hoe de spiraal van negativiteit en wantrouwen keren? Hoe de moeilijke thema’s op tafel krijgen zonder dat de boel ontploft?

In gespannen situaties op de werkvloer worden we bij uitstek met onszelf geconfronteerd. In conflicten herkent iedereen zijn slechte gewoontes die niet (meer) werken, blokkerende veronderstellingen, vastgeroeste patronen en defensief gedrag. We leren eigenlijk nergens om op een gezonde manier met conflict om te gaan. Het blijkt aartsmoeilijk om in verbinding te blijven met de ander – én met jezelf ! – wanneer je geconfronteerd wordt met de spanning die verschillen en tegenstellingen oproepen. We verkrampen.

In het omgaan met gespannen professionele relaties is een helder handelingskader onontbeerlijk om overzicht te houden en te begrijpen wat er gebeurt. Inzicht in groepsgedrag en groepsfenomenen bij spanning,  kaders om naar conflictsituaties te kijken en een visie op gezonde conflicten bieden houvast in de complexiteit en emotionaliteit van conflict in al zijn gradaties en verschijningsvormen.

Een leidraad om moeilijke groepsgesprekken voor te bereiden en te faciliteren is helpend. Ook tools, werkvormen, groepsmethodieken en facilitatievaardigheden zijn van belang om ruimte voor dialoog te creëren en moeilijke thema’s bespreekbaar te maken.

Maar kaders en methodieken zijn niet genoeg.

Waar het ook op aankomt is je manier van aanwezig zijn in een moeilijke situatie. In de momenten die ertoe doen ben je – bij uitstek – zichtbaar als leidinggevende of als begeleider. Door je manier van zijn en handelen kan je een wezenlijk verschil maken: blijft het conflict latent aanwezig, gaan mensen de strijd aan of maak je het mogelijk om de ‘derde weg’, die van het moedige gesprek, te bewandelen?

Kan je rustig blijven, helder denken en bewust handelen wanneer mensen je het meest nodig hebben, of schiet je in de automatische piloot? Slaag je erin om stevig te blijven staan bij emoties, chaos en spanning? Kan je het uithouden in het niet-weten? Laat je je uit balans brengen of kan je jezelf ‘managen’ in stressvolle situaties?

Alle verandering start met hoe jij met een conflictsituatie omgaat!

Wat leer je in dit programma?

Je kijkt met andere brillen naar groepen, samenwerkingsrelaties en conflicten, zodat je vanuit een fris perspectief nieuwe mogelijkheden ziet om met moeilijke situaties om te gaan.

Je (her)kent en begrijpt de onderhuidse groepsdynamieken die ontstaan bij onzekerheid en spanning, waardoor je proactief en ontwikkelingsgericht kunt inspelen op wat er leeft in de onderstroom.

Je betrapt jezelf op je automatische piloot en persoonlijke patronen in conflictueuze situaties en je neemt scherp waar wat er mentaal, emotioneel en fysiek gebeurt. Hierdoor kan je jezelf ‘managen’ in stresserende situaties en bewust de shift maakt van reactief naar responsief handelen.

Je investeert bewust in een productieve, open organisatiecultuur via het voeren van moedige gesprekken, zodat  de individuele en collectieve conflictvaardigheid aangescherpt worden als basis voor ontwikkeling en duurzame verandering.

Je komt op voor wat belangrijk is voor jou in je professionele rol, neemt positie in, gaat in het verschil staan, geeft grenzen aan, zodat je impact hebt op je omgeving.  

Je ervaart nieuwe keuzes in het omgaan met intense situaties, vanuit een gegrond en rustig aanwezig zijn, zodat je stevig blijft staan bij weerstand, kritiek, conflict en heftige emoties en een betrouwbare autoriteit bent en blijft in de momenten die ertoe doen.

“Ideally, conflict and differing perspectives, handled well and efficiently, should become a competitive asset – an engine for rapid learning and innovation.” 

(Stone, Patton & Heen)

“Het beste team is er een waarvan de leden bereid zijn persoonlijk risico te nemen, conflicten aan te pakken en moedige gesprekken te voeren.”

(Manfred Kets de Vries)

 

Opbouw van het programma

Het programma loopt over een periode van ongeveer 6 maanden. Reken een maand per module.

intakemodule

Startgesprek: kennismaking, oriëntatie en toegang tot het leerplatform

Persoonlijke voorbereiding: intakepakket

Intakegesprek: leerfocus scherpstellen

Module 1 – Persoonlijke conflicthantering: als ik verander kunnen mijn samenwerkingsrelaties veranderen

 Groepen observeren – groepsdynamieken en de onderstroom – betekenis geven aan groepsgedrag – conflictstijlen – patronen – zelfobservatie

Module 2  – Dé uitdaging van samenwerken: omgaan met verschil

Samenwerking en het verschil – procesmodel – werken met hypotheses – spanning en aandacht – mijn conflictweerhaken & contactstijl – centering & zelfregulatie

Module 3 – Spanningsregulatie in groepen: gezonde conflicten horen bij samenwerking!

Collectieve stressreacties – blokkades en disconnectie – autoriteitsdynamieken – ontwikkelingsthema’s in conflict – innerlijke remmingen & geconditioneerde tendensen – empathie & afgrenzing – aanwezig zijn

Module 4 – Leiderschap in conflict: de kracht van moedige gesprekken

Productieve conflicten – assessment van conflict – escalatie – de rol van ‘derde’ – moedige gesprekken voorbereiden en faciliteren – inclusief luisteren & persoonlijke moed versterken

Module 5 – Op het scherp van de snee: bewust interveniëren wanneer het spannend wordt

De paradox van verandering – de kracht van interventies in het hier-en-nu – het zelf als instrument – ethische principes – adequaat handelen in spannende momenten – containment & zelfzorg

Wat zijn de specifieke voordelen van dit programma?

Ontwikkel je conflictvaardigheid in een veilige en discrete omgeving: we creëren samen een veilige ruimte waar alles er mag zijn, ook persoonlijke thema’s en worstelingen 

Kies voor efficiëntie en effectiviteit: geen tijdverlies en optimaal benutte contacttijd

Bepaal zelf de intensiteit van je leertraject: neem de regie en houd de cadans erin met mijn ondersteuning

Maak er je hoogstpersoonlijke leertraject van: formuleer heldere doelen en breng zelf thema’s en casuïstiek in

Zet werkelijk iets in beweging in je professionele context: verweef je leerervaring met je dagelijkse werk tijdens de maanden van je programma en kom van binnenuit in beweging

“Sustainability is achieved when newness becomes habit.”

(Marie-Anne Chidiac)

Ingrediënten van het programma

 

 • Het kennismakingsgesprek (30 min, via zoom)
 • Het intakepakket ter voorbereiding
 • Het intakegesprek (1 uur, via zoom)
 • 5 persoonlijke coachingsessies van 1,5 uur met ruimte voor bespreking, oefening en feedback (via zoom)
 • Het boek ‘Leidinggeven als het moeilijk is. Het potentieel in conflicten’ (2020)
 • Toegang tot het leerplatform gedurende 8 maanden
 • Het didactisch materiaal: teksten, video’s, tools en methodieken, reflectie-oefeningen, uitnodigingen tot experiment, persoonlijke praktijken, referenties
 • Bereikbaarheid voor al je tussentijdse vragen via de chat functie: je krijgt binnen de 24 uur antwoord
 • De Q&A sessies: gratis deelname aan de maandelijkse live sessies voor je vragen en om ervaringen te delen met anderen (via zoom)
 • Toegang tot de besloten Community voor vragen, om collega’s ontmoeten en voor verdere inspiratie (LinkedIn)
 • Groepssupervisie: twee keer gratis toegang tot een groepssupervisie van 2,5 uur (wordt 4 keer per jaar georganiseerd)
 • Certificaat na het doorlopen van het volledige programma

Startdata in 2021 – op woensdagen

 • 10 februari 2021
 • 17 maart 2021
 • 21 april 2021
 • 19 mei 2021
 • 23 juni 2021
 • 25 augustus 2021
 • 22 september 2021
 • 20 oktober 2021
 • 17 november 2021
 • 15 december 2021

Deadline voor inschrijving

Graag ten laatste een week voor de start van het programma

Deelnameprijs

Deelnameprijs: 5.250,00 € (excl. btw.) of 3.675,00 € (excl. btw) met KMO-Portefeuille subsidie.

Het is mogelijk om te betalen in 3 termijnen. Vraag het zeker na.

Voor zelfstandigen en KMO’s: Circles for Connection is geregistreerd als dienstverlener ‘opleiding’ voor KMO portefeuille. Dit betekent dat onze opleidingen in aanmerking komen voor subsidiëring als je voldoet aan de voorwaarden.

Doe je aanvraag bij KMO pas nà ontvangst van onze factuur.

Erkenningsnummer: DV.0229281

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Gratis Q&A sessies via zoom: op woensdagen van 18u00 tot 19u00

 • 26 januari 2021
 • 24 februari 2021
 • 31 maart 2021
 • 5 mei 2021
 • 9 juni 2021
 • 7 juli 2021
 • 8 september 2021
 • 6 oktober 2021
 • 3 november 2021
 • 1 december 2021

Groepssupervisies in 2021: op woensdag van 10u00 tot 12u30

 • 17 maart 2021
 • 2 juni 2021
 • 6 oktober 2021
 • 1 december 2021

Live of online – in een klein groepje

2 gratis groepssupervisies voor de deelnemers aan het programma. Voor anderen bedraagt de deelnameprijs 125,00 € (excl btw)