Samenwerken als het moeilijk is

Benut het potentieel in conflicten

Individueel online opleidingsprogramma – Conflictologie

“Most groups behave pleasantly when all goes well. However, even the nicest, most civil, generous group, when disturbed, will become a belligerent monster.

(Arnold Mindell)

Voor wie is dit programma?

Dit programma is voor moedige leidinggevenden van teams, directieteams, afdelingen, docententeams, Raden van Bestuur, projectgroepen, stuurgroepen, operationele teams, netwerkgroepen, task-forces, comités,… die conflictsituaties in hun organisatie met open vizier tegemoet willen treden en willen investeren in de conflictvaardigheid van individuen, teams en de organisatie.

Ervaren interne en externe professionals (o.a. HR consultants, teamcoaches, change agents, procesbegeleiders, preventieadviseurs) die conflicten in samenwerking willen ontmijnen, adequaat willen interveniëren in spannende situaties zodat conflictsituaties niet escaleren en benut kunnen worden als aangrijpingspunt voor verandering en groei.

Dit programma is vooral geschikt voor wie op een zelf gekozen moment wil starten, zelf het tempo wil bepalen, discretie rond de situatie in de organisatie en persoonlijke aandacht voor eigen vragen belangrijk vindt.

“Groups elicit strong ambivalent feelings in their members. Groups both nurture and scold. Groups are needed, yet resented, by individuals. Groups are experiences as both bad and good simultaneously. Groups create feelings of bliss and despair.”

(Leroy Wells)

Waarom dit programma?

Samenwerking in organisaties verloopt dikwijls soepel, maar soms wordt je met lastige situaties, sputterende communicatie, sluimerend ongenoegen of openlijke ruzies geconfronteerd.

Op die momenten is stevig en empathisch leiderschap noodzakelijk. Juist in die situaties ben je als leidinggevende of begeleider zichtbaar en kan je een verschil maken.

Durven kijken naar wat er is, conflicten (h)erkennen, moeilijke thema’s bespreekbaar maken, rustig blijven in tijden van chaos en spanning en een betrouwbare autoriteit zijn, vormen de basisingrediënten voor het constructief omgaan met moeilijke situaties.

Wat leer je in dit programma?

Herken groepsdynamieken bij spanning en signalen van conflict, zodat je proactief kunt inspelen op moeilijke situaties en bewust investeert in de groei van je team, afdeling of organisatie

Leer werken met de onderstroom en detecteer blokkades in productieve samenwerking, zodat je het potentieel van samenwerking optimaal benut

Faciliteer moedige gesprekken en bouw aan een open sfeer en een productief klimaat in je organisatie

Vang crisissen, acute conflicten en verlieservaringen kordaat en zorgvuldig op zodat je verdere schade en menselijk leed voorkomt

Zet je zelf in als instrument van verandering en groei en leer stevig en veerkrachtig te blijven staan bij sluimerende spanning, weerstand en heftige emoties

“Het beste team is er een waarvan de leden bereid zijn persoonlijk risico te nemen, conflicten aan te pakken en moedige gesprekken te voeren.”

(Manfred Kets de Vries)

 

Opbouw van het individuele programma

Startgesprek: kennismaking en oriëntatie

Voorbereiding: intakedocument 

Module 1: Groepen en groepsdynamieken observeren

Module 2: Spanningsregulatie in groepen: het potentieel van het verschil 

Module 3: Het deblokkeren van neurotische patronen in groepen 

Module 4: Omgaan met geëscaleerde conflicten en crisissituaties

Module 5: De kracht van moedige gesprekken

 

Praktische informatie

Maandelijks kan je je individuele traject starten.

Inbegrepen in de deelnameprijs:

 • Kennismakings- en oriëntatiegesprek (30 min, via zoom)
 • 5 persoonlijke coaching sessies van 1,5 uur (via zoom)
 • Per module: input, video, presentatie, tools, reflectie-oefeningen, uitnodigingen tot experiment, dagelijkse ‘practices’, referenties, feedback
 • Q&A sessies: deelname aan de maandelijkse live sessies voor vragen en het delen van ervaringen
 • Boek ‘Samenwerken als het moeilijk is. Het potentieel in conflicten’ (2020)
 • Toegang tot de besloten LinkedIn Community voor al je vragen en extra informatie

Voor zelfstandigen en KMO’s: Circles for Connection is geregistreerd als dienstverlener ‘opleiding’ voor KMO portefeuille. Dit betekent dat onze opleidingen in aanmerking komen voor subsidiëring als je voldoet aan de voorwaarden.

Doe je aanvraag bij KMO pas nà ontvangst van onze factuur.

Erkenningsnummer: DV.0229281

Heb je vragen? Vraag een gratis verkennend gesprek aan!

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Startdata individuele traject in 2020

 • Woensdag 16 september 2020
 • Woensdag 7 oktober 2020
 • Woensdag 11 november 2020 (wegens herfstvakantie)
 • Woensdag 2 december 2020

Q&A sessies data 2020

 • Woensdag 21 oktober 2020 van 18u00 tot 19u00
 • Woensdag 25 november 2020 van 18u00 tot 19u00
 • Woensdag 16 december 2020 van 18u00 tot 19u00

Deadline voor inschrijving

Graag ten laatste een week voor de start van het traject

Deelnameprijs

3.750,00 Euro (excl. btw.) of 2.625,00 Euro (excl. btw) met KMO-Portefeuille subsidie