“The ants and bees are not, perhaps, as smart as individuals, but as a group, they are pretty wise. 

Unfortunately, we human beings sometimes set up rule books which turn many smart individuals into quite foolish groups.”

(Lars Marmgren)

 

 

Collectief leren: actie versus reflectie

 

De slogan “stilstaan is achteruit gaan” voert de boventoon in organisaties. Onze gerichtheid op actie en voortgang maakt het creëren van leerruimte in samenwerking niet gemakkelijk. We zitten met zijn allen gevangen in de mallemolen van het werk.

De collectieve intelligentie van een team benutten, vraagt een bewuste inspanning én is de moeite waard!

In de masterclass onderzoeken we

  • waarom reflectie weerstand oproept
  • wat belangrijke randvoorwaarden voor collectieve reflectie zijn
  • welke vormen van leren er zijn
  • welke rol leidinggevenden en begeleiders kunnen spelen in het vormgeven en faciliteren van collectieve reflectie
  • methodieken voor collectief leren

 

Collectieve reflectie is een investering in teamontwikkeling en -effectiviteit.

 

“Working in teams (…) invariably brings up tensions. We run into colleagues with different styles, preferences, and belief systems.

We can choose, as most organizations do, to sweep the tensions under the rug. Or we can have the courage to confront them so as to grow individually and collectively.”

(Fréderic Laloux)

 

Masterclass ‘De dynamiek van stilstand – benut de collectieve intelligentie’

 

Op woensdag 21 maart 2018 van 9u30 tot 17u00 in Leuven

Er zijn nog 2 plaatsen!