“Het effect dat wij op anderen hebben wordt (…) aan anderen doorgegeven, zoals de rimpelingen in een vijver net zolang doorgaan tot ze onzichtbaar zijn geworden, maar nog steeds op een onzichtbaar niveau voortduren.”

(Irvin Yalom)

 

Groepsdynamica: een basisdiscipline!

Leidinggevenden zijn druk in de weer om van alles op touw te zetten: doelstellingen formuleren, taakverdelingen uitwerken, afspraken maken, acties plannen, veranderingen uitrollen, enz. Deze inspanningen worden helaas dikwijls doorkruist door (onzichtbare) groepsdynamieken en krachten…

Jammergenoeg is de know-how over groepsdynamica zeer beperkt. Daardoor blijft er veel potentieel onbenut.

Wat zie ik dikwijls gebeuren?

 • Leidinggevenden sturen teams 1-op-1 aan en beseffen niet altijd dat het werken op groepsniveau een groter hefboomeffect heeft.
 • Problemen in een team worden individueel gekaderd (bv moeilijke karakters; ‘rotte appels’) en het groepsperspectief blijft buiten beschouwing.
 • De collectieve intelligentie en de kracht van een team worden onvoldoende aangeboord.
 • Er wordt weinig bewust geïnvesteerd in de ontwikkeling van de groep, vanuit het niet weten wat er allemaal mogelijk is met een groep.

 

“Eigenlijk kenmerken leiders van een organisatie zich door enige naïviteit: ze realiseren zich niet dat de groepsdynamica kan zorgen dat een groep afdwaalt van een geplande koers, waardoor de echte doelen van het team sterk afwijken van de geformuleerde doelen. (…) Hoewel de meeste mensen zich dat niet realiseren, kan de onzichtbare onderstroom van de groepsdynamica een groepseffect teweegbrengen dat krachtiger is dan de som der delen.”

(Manfred Kets de Vries)

Waarom deze ‘masterclasses’?

In alle lezingen, workshops en langere opleidingen die ik geef, vertrek ik vanuit mijn groepsdynamische achtergrond en probeer ik taal en betekenis te geven aan de ongrijpbare processen die in de onderstroom spelen.

Er is helaas nooit tijd genoeg om dieper te duiken in de boeiende wereld van de groepsdynamica. Frustrerend voor de deelnemers én voor mij. Tijdens deze masterclasses wil ik de tijd nemen om voluit te gaan voor het groepsperspectief én om in de diepte te gaan.

Al 25 jaar ben ik met dit vakgebied bezig vanuit verschillende rollen en perspectieven:

 • Als trainer, teamcoach en groepsmediator in organisaties van diverse pluimage kies ik steeds voor de groepsdynamische insteek.
 • Als actieonderzoeker en docent ‘groepsdynamica’ en ‘organizational dynamics’ (KU Leuven, Groep T, UCLL, Universiteit Tilburg) heb ik enorm veel gelezen, ‘vertaald’ en verder ontwikkeld in de praktijk.
 • Als gepassioneerd lezer blijf ik me verder verdiepen in mijn vak.
 • Als schrijver probeer ik dit gedachtegoed al jaren door te geven via leesbare en toegankelijke artikels, hoofdstukken, nieuwsbrieven en ook via boeken.

 

Voor wie?

Ik werk in eerste instantie graag met leidinggevenden en ook met professionals die gefascineerd zijn door wat er leeft in de onderstroom en die méér willen met een groep. Mensen die de moeite willen doen om zich te verdiepen in de materie en die beseffen dat ‘tips en tricks’ of een ‘toolbox’ onvoldoende zijn om groepsdynamisch te werken.

Graag verwelkom ik deelnemers die overweg kunnen met de complexiteit en ambiguïteit van groepen. Mensen die beseffen dat het gaat over aanvoelen wat er leeft in een groep en afstemmen op wat een groep nodig heeft om een stap(je) te kunnen zetten. Leidinggevenden die ook bereid zijn om hun eigen aandeel in de groei of stagnatie van een groep te erkennen en te exploreren.

Met veel plezier deel ik mijn know-how met jullie, want ik hou van mijn vak!

 

Groepsdynamische thema’s: een selectie

Voor de maandelijkse masterclasses heb ik 10 thema’s gekozen. In elke masterclass verdiepen we ons in een specifiek thema via theorie, persoonlijke reflectie, casuïstiek en dialoog.

 1. Van ‘los zand’ groep naar een krachtig team
 2. Polariteiten en polarisatie in samenwerking
 3. Stoorzenders, zwarte schapen en zondebokken
 4. Het team en het schaduwteam
 5. De paradox van verandering
 6. Neurotische fenomenen in groepen
 7. De dynamiek van stilstand: benut de collectieve intelligentie
 8. Koude oorlog, uitslaande brand en het groeipotentieel van conflicten
 9. Trauma, rouw en herstel in groepen
 10. Onverwachte situaties en spannende interventies

 

Je kunt je inschrijven voor afzonderlijke masterclasses op basis van je specifieke interesse of je kunt ervoor kiezen om de hele reeks te volgen.

⇒ Voor meer informatie en inschrijving: kijk op de website bij ‘opleiding’.

 

Met deze masterclasses wil ik graag rimpelingen veroorzaken in organisaties…

 

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it’s the only thing that ever has.” 

(Margaret Mead)