H o l i s t i s c h e   t h e r a p i e  

Anders omgaan met moeilijke situaties, ontwrichtende gebeurtenissen en gespannen relaties in je professionele leven

“What we need more than the latest smartphone model are reliable skills to regulate our nervous system, so that we can bring more energy and emotional resources to our work and to those close to us.”

(Jason Digges)

Voor wie…

 • mentaal lijdt naar aanleiding van problemen in zijn/haar professionele situatie
 • vastloopt in moeilijke relaties en conflicten op het werk
 • blauwe plekken heeft opgelopen in zijn/haar werkcontext
 • bereid is persoonlijke patronen onder de loep te nemen en stappen te zetten naar meer bewustzijn, nieuwe keuzes en persoonlijke groei

 

Herken je dit?

Soms heb je last van negatieve emoties die je niet kunt hanteren (bv woede, onzekerheid)

Je slikt je woorden en blijft met een probleem zitten, waardoor je welzijn en gezondheid onder druk komen te staan (bv slecht slapen; piekeren) en je krijgt last van chronische stress

Je loopt vast in persoonlijke patronen die je verhinderen om vanuit jezelf te kiezen hoe je met een situatie wil omgaan

Voor jezelf opkomen is lastig, je vindt grenzen stellen moeilijk en hiermee doe je jezelf tekort (bv pleasing gedrag)

Je merkt dat je mensen of situaties begint te vermijden, waardoor de problemen nog erger worden (bv meer thuis werken; moeilijke gesprekken uitstellen)

Je loopt vast in moeilijke relaties, kunt geen beslissingen nemen, wordt hierdoor onzeker of raakt geïsoleerd (bv mentaal afhaken; paniekaanvallen)

Heftige situaties op je werk zijn onder je vel  gekropen en blijven je stress bezorgen (trauma met een kleine “t”)

Bepaalde gebeurtenissen of personen die iets ‘ouds’ lijken op te roepen raken je onverwachts hard

Je hebt jaren gedacht “Zo ben ik nu eenmaal”, maar nu voel je toch dat je het anders zou willen…

Je bent welkom met alles wat er is.

“Between stimulus and response there is a space.

In that space is our power to choose our response

In our response lies our growth and our freedom.”

(Victor Frankl)

“Problemen om te functioneren – met name op het werk – die vaak worden genoemd door veel mensen die een trauma hebben doorstaan,

zijn dikwijls te herleiden tot traumagerelateerde triggers die vervlochten zijn met het ‘normale leven’:

autoriteitsfiguren, verplichtingen op het werk (of die nu redelijk zijn of niet), uitdagingen en veranderingen, successen of mislukkingen, zichtbaarheid of onzichtbaarheid; druk, groepssamenwerking, gebrek aan sociale steun, zich ‘te klein’ voelen voor de verantwoordelijkheden die we toegeschoven krijgen.”

(Janina Fisher)

Waarom psychotherapie?

De laatste 20 jaar heb ik enorm veel mensen ontmoet die gebukt gaan onder situaties op het werk. Soms hartverscheurend en verontrustend. Er is veel verborgen leed op de werkvloer

Werk staat centraal in ons leven en is steeds meer een bepalende factor in wie we zijn en hoe we ons voelen. Veel mensen hebben last van chronische stress door moeilijke werkgerelateerde situaties. Ik denk bijvoorbeeld aan

Uitputtende veranderingsprocessen – de stress van ‘zelfsturend’ werken of juist een gebrek aan autonomie – onduidelijkheid die tot onzekerheid en fricties leidt – machtsdynamieken en politieke spelletjes – falend leiderschap – pestgedrag – een chronisch gebrek aan waardering – de angst niet te kunnen voldoen aan de verwachtingen – sluimerende spanningen of openlijke conflicten – heftige uitbarstingen of eerder subtiel geweld – een toxische sfeer op het werk – uitgesloten worden – dagelijks geconfronteerd worden met een agressieve collega – een narcistische baas – …

Organisaties zijn helaas plekken waar je welzijn en mentale gezondheid onder druk kunnen staan. En er is vaak weinig psychologische veiligheid en ruimte om hier openlijk over te spreken. 

Misschien ben je NU op een punt gekomen dat je beseft: de manier waarop ik met relaties, situaties en problemen omga, werkt niet meer! Ik wil het ànders.

Dan is psychotherapie misschien een goede weg voor jou.

Een holistische benadering van heling en persoonlijke groei

We gaan dieper in op wat jou uit balans brengt, waarin je vastloopt en kijken we vooral wat je ànders wil.

De focus ligt op

 • Je bewust worden van je specifieke triggers en wat er met je gebeurt bij stress, onzekerheid en een gevoel van dreiging
 • Je ‘automatische piloot’ en je patronen (her)kennen in de manier waarop je dagelijks omgaat met stress in je werk en leven
 • Stap voor stap bouwen aan meer rust, moed, zelfvertrouwen, empathie en veerkracht in situaties die je uitdagen en ontkrachten
 • Gaandeweg meer regie nemen over je leven
 • Bij jezelf blijven en in relatie kunnen blijven in de momenten die ertoe doen
 • Meer impact ervaren vanuit bewuster keuzes kunnen maken en vrijer handelen

We werken op verschillende lagen van ervaring.

 

Gedachten

Van blokkerende gedachten, piekeren, negatieve voorspellingen naar meer rust en ruimte in je hoofd.

Je bent niet wat je denkt!

Emoties

Emotionele overspoeling of juist niets voelen?

We onderzoeken wat je voelt, wat je emoties te betekenen hebben en hoe je je emoties beter kunt reguleren in uitdagende situaties.

Fysieke reacties

Je lichamelijke reacties en fysieke sensaties onderzoeken en sneller opmerken.

Alert zijn voor wat je triggert, je automatische piloot herkennen, jezelf kunnen reguleren en kijken hoe je een pauze kunt inlassen voor je een respons geeft.

Gedrag

Mild kijken naar de oorspronkelijke functie van je ‘overlevingsgedrag’: vermijden, vluchten, verstarren, telkens de confrontatie opzoeken, pleasen.

Nieuwe keuzes maken vanuit wat écht belangrijk voor je is. Contact maken met anderen, verbinden-in-verschil en impact ervaren in je relaties en omgeving.

“Healing is a conscious process that can be lived daily through changes in your habits and patterns. (…)

We are not evolutionary wired for change.

When we do try to push ourselves out of autopilot, we face resistance from our mind and body.

This response has a name: the homeostatic impulse.”

(Nicole Lepera)

“We are neurobiologically wired to protect ourselves against threat or loss. (…)

When we are embodied, we are better able to feel, sort through, and process our emotions via physical sensations.

This ability to delay the gratification of immediate expression, in favor of the long-term gratification of effective action, is one important aspect of emotional intelligence.

(Jason Digges)

Manier van werken

We gebruiken gesprekkencreatieve methodieken en lichaamsgerichte praktijken.

Bijvoorbeeld:

Tafelopstellingen – schaduwwerk – voice dialogue – focusing – stoelenwerk – een trialoog met jezelf – schrijfmeditaties – visualisaties – somatische oefeningen –  ademhalingspraktijken – experimenten – centering praktijken – journaling

We werken contextueel: ik stimuleer je om je omgeving te betrekken bij je proces (bv feedback vragen).

Je gaat zelf aan de slag met persoonlijke praktijken omdat dit de enige manier is om gewoontes te veranderen en patronen te doorbreken.

Je doet ‘safe to fail’ experimenten in je eigen leven en werk. Het ‘échte werk’ vindt buiten de praktijkruimte plaats!

Je krijgt ook leestips mee als je graag via boeken je inzicht verder wil verdiepen.

Mijn bronnen van inspiratie

Gestalt – contact en disconnectie

Vooral de Gestaltde therapie van het contact – inspireert me in mijn manier van werken met gezonde en gespannen relaties.

Het gaat dan vooral over de vraag: waar zitten de blokkades in het contact? Hoe kan het tussen jou en anderen weer stromen? En hoe kan je je vrijer voelen en bewegen?

Over dit thema maakte in mijn eindwerk in de Gestalttherapie opleiding: “De vernietigende en verbindende kracht van agressie” (ad-gredere).

We werken ook met het hier-en-nu als laboratorium en je krijgt ‘safe to fail’ experimenten mee naar huis.

De ‘paradox  van verandering’ is onze leidraad: het eerlijk, moedig én mild onder zien van alles wat er ‘is’ als startpunt voor groei.

Embodied leren en ontwikkelen – therapie is werken!

Om écht te veranderen werken we ook met je lichamelijke ervaringen, innerlijke sensaties en stressreacties in moeilijke situaties (bv typische bewegingen; zones van spierspanning; ademhalingspatronen). Praten is niet voldoende.

Het uitgangspunt is dat gewoontepatronen en fysiologische banen die jarenlang ingesleten zijn, wél kunnen veranderen (neuroplasticiteit).

Je kunt leren om je anders te voelen, anders te denken, anders aanwezig te zijn en anders te handelen. Dit vraagt aandacht, oefening en tijd.

Je krijgt daarom persoonlijke praktijken mee om zelf mee aan de slag te gaan. De echte verandering vindt plaats in je leven.

Trauma met een kleine ’t’ – blauwe plekken, kwetsuren en heling

Uitgangspunt is dat de meeste mensen (in meer of mindere mate) getraumatiseerd zijn. Trauma met een ‘kleine t’ komt vaker voor dan we vroeger dachten. Dit kan het gevolg zijn van gemis in je opvoeding, vroegere situaties waar je je hebt moeten aanpassen om geliefd te worden of gebeurtenissen die te heftig waren om er veerkrachtig mee om te gaan.

Het uitgangspunt is niet ‘wat is er mis met me?!’ maar wel ‘wat is je overkomen’?

In situaties van spanning, onzekerheid en een gevoel onder druk te staan, worden onze oude overlevingspatronen weer geactiveerd. We schieten in onze auomatische piloot.

De therapie richt zich op bewustwording van deze (oorspronkelijk) functionele patronen en het herkennen van je automatische piloot die niet langer nodig en functioneel zijn.

We werken vooral rond het ontwikkelen van nieuwe manieren van omgaan met moeilijke situtaties, zodat je gaandeweg weer regie over jezelf krijgt.

“Emotionele flexibiliteit is een proces dat ons in staat stelt om in het moment te blijven, ons gedrag te veranderen of behouden om te kunnen leven op een manier die past bij onze voornemens en waarden.”

(Susan David)

“Choice follows awareness.

The more aware we are, the more choice we have.

Cultivating our awareness is the cornerstone for an awakened, robust life.”

(Richard Strozzi-Heckler)

kennismakingsgesprek: oriëntatie & focus

Voor we van start gaan vind ik het belangrijk om al een beeld te hebben van je vraag. Daarom vraag ik je om het aanmeldingsformulier in te vullen en dit naar me te mailen.

Daarna plannen we een kort kennismakingsgesprek in via Zoom. Dit duurt ongeveer een half uur en is gratis.

Doel is om kennis te maken en te kijken of jouw vraag en mijn manier van werken matchen.

We beslissen samen of we in zee gaan en plannen daarna het eerste gesprek in.

Ook alle praktische informatie (o.a. parkeren; annulering; betaling) vind je in dit documentje.

Stuur het formulier door via mail: silvia@circlesforconnection.be

een traject op jouw maat

Met het oog op een doeltreffend proces, help ik je tijdens de eerste gesprekken om je  persoonlijke doelstellingen helder te krijgen en om focus te houden.

We evalueren op regelmatige basis of we nog op het goede spoor zitten en of er verandering in je werkcontext en je leven merkbaar is.

Het traject bestaat uit minstens 5 gesprekken, zodat échte verandering en ontwikkeling mogelijk worden.

Het werkt het beste als we om de 2 à 4 weken een gesprek inplannen, zodat je in de tussentijd zelf aan de slag kunt gaan met praktijken en experimenten.

Heb je vragen? Contacteer me vrijblijvend!

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Praktische info

 • Start: het aanmeldingsformulier
 • Het kennismakingsgesprek duurt max 30 minuten (online) en is gratis
 • Een gesprek duurt 1 of 1,5 uur (samen af te spreken)
 • Je bent welkom in de praktijk (Heverlee)
 • Het is zeker ook mogelijk om online te werken (via het Zoom platform), bijvoorbeeld als je ver woont; een afspraak op een file-gevoelig uur hebt, op reis bent of wanneer je liever rustig thuis zti.
 • Een combinatie van live en online is ook mogelijk

Openingsuren praktijk

Dinsdag: tussen 10u00 & 19u30

Woensdag: tussen 10u00 & 17u30

Zomerregeling

De praktij is OPEN op de volgende data:

18 juli, 19 juli, 8 augustus, 9 augustus 2023

Annuleringsvoorwaarden

Minstens 48 uur op voorhand verwittigen, anders moet ik je sessie aanrekenen.

Tarieven

Particulieren: 80,00 €/uur (vrijgesteld van btw)

Zelfstandigen: als je met factuur wil betalen, dan is het tarief 120,00 €/uur (excl btw)

Organisaties/bedrijven: het tarief bedraagt 200,00€/uur (excl btw)

Over Silvia

Ik ben Silvia, 60 jaar, moeder van drie volwassen kinderen.

Ik hou van bergwandelen, road trips, lezen, yoga, dansen, fotografie, koken, muziek, films en tentoonstellingen bezoeken.

Zo lang ik me kan herinneren, ben ik al gefascineerd door alles wat met relaties, contact en conflict te maken heeft.

Zowel via studie, opleidingen, talloze bijscholingen, romans en vakliteratuur, als via de ‘bumpy road’ van het leven.

Door mijn hybride profiel (ik ben zowel klinisch als organisatiepsycholoog) beweeg ik me als een vis in het water op het snijvlak tussen het persoonlijke en het professionele.

Daardoor heb ik een sterke voeling met mensen die vastlopen in hun professionele context en geconfronteerd worden met conflicten, moeilijke samenwerkingsrelaties, persoonlijke issues en de grenzen van vrij functioneren.

Enkele bronnen van inspiratie vind je hier onder.

Ik vergezel je graag een stukje op jouw weg.

opleidingen

Klinisch psycholoog: KU Leuven (1986) – inschrijvingsnummer 632113541 – Visum 347059 en lid van  de VVKP (Vereniging voor Klinisch Psychologen)

Coaching: Professional Development Institute; BAO; Life Projects.

Bemiddelaar in sociale zaken (Mediv). Erkend bemiddelaar en docent (Mediv; KUL; UCLL)

Gestalttherapeut: IVC (2016) – Certificatie bij de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie, NVAGT (registratienummer 2631)

‘Gestalt Practitioner in Organisations’ (Certificatie EAGT)

Doctor in de organisatiepsychologie – KU Leuven (2006)

Bijscholingen

Onder andere:

 • ‘The Wisdom of Conflict’ (Ben Yeger, Movement Medicine)
 • ‘The Power of Embodied Transformation’ & ‘Neuroscience for Change’ (Coaches Rising)
 • Embodiment Fundamentals for Coaches and Facilitators: Leveraging the Intelligence of the Body’ (Embodied Potential)
 • ‘Foundations of Embodiment Certificate’ (Embodied Facilitator)
 • ‘Karakterstructuren’ (Umbra)
 • ‘Het wijze lichaam’ (Interact)
 • ‘Intro Contextueel Werken’ (Leren over leven)
 • ‘Trauma Informed Practice’ & ‘On the Spot: psychologische eerste hulp’ & ‘Skills training PTSD’ & ‘Complex PTSD’ (Ybe Casteleyn)
 • Reeks ‘ademen’ (Studio Zuid)
 • Traumaopleiding C2Trauma2Peace (De Binnentuin/Weg-Wijzer)
 • Tranforming the Living Legacy of Trauma (Janina Fisher, Mens)
 • Polyvagal Informed Therapy master class (Deb Dana, PESI)
 • Teacher training ‘Hatha yoga’ (Yogalife)
 • Teacher training ‘Yin Yoga’ (Saja, oktober 2023)
 • ‘Somatic experiencing’ (2023-2025) 

Ik volg regelmatig intervisie en supervisie.

De praktijk

Welkom in mijn huiselijke praktijkruimte!

Gemakkelijk bereikbaar. Parking in de straat of in de omliggende straten (met parkeerschijf!). Op de Ring is het tegenwoordig betalend parkeren!

Bushalte op 100 meter (Naamsepoort).

Er is geen wachtzaal.

Vooruitblik najaar 2023

“Contact is the source of our richest joy and our most intensely painful moments.

(Petruska Clarkson)

Persoonlijke groeicyclus – ‘Verbroken Verbinding’

Een individueel traject – mét extra’s!

Eind na de zomer van 2023 lanceer ik een individuele cyclus voor wie anders met moeilijke relaties, uitdagende situaties, ontwrichtende gebeurtenissen en conflicten wil omgaan en hier verder in wil groeien.

De cyclus bestaat uit 7 gesprekken en is thematisch opgebouwd.

In dit traject werken we – stap voor stap – aan meer bewustzijn en zelfregulatie in gespannen situaties. Zo kan je groeien in veerkracht, stevigheid, mildheid en moed in moeilijke situaties in je professionele en je persoonlijke  leven.

Je krijgt toegang tot ons online platform waar je ondersteunende documenten en filmpjes vindt: inspiratie, reflectie opdrachten, ademhalings- en persoonlijke praktijken en uitnodigingen tot experiment.

Voor wie?

Voor iedereen die wel eens vastloopt in professionele relaties en zichzelf betrapt op vastgeroeste patronen die niet meer werken en in de weg zitten van contact, effectief werken en vrij handelen.

Het traject is ook geschikt als je in je persoonlijk leven last hebt van gespannen relaties, moeite hebt om je stem te laten horen, snel reactief bent onder stress of op zoek bent naar meer verbinding met anderen.

Lancering: najaar 2023!