AANGEPASTE VERSIE VAN HET PROGRAMMA ‘CONSCIOUS CONFLICT 

Het programma gaat door, maar het schuift een beetje op en zal in gewijzigde vorm georganiseerd worden! 

We hebben nu al een mooi groepje bij elkaar. We starten een paar weken later, dus je kunt nog aansluiten!

Dit zijn de veranderingen in grote lijnen: 

 • de groepsbijeenkomsten op 26 maart en 23 april 2020 vervallen
 • we starten met de voorbereiding van de intake + intakegesprek van 30 minuten via zoom
 • het cursusmateriaal van dag 1 wordt volledig ter beschikking gesteld via mail
 • eerste online bijeenkomst op 23 april (zoom)
 • 28 mei 2020: groepsbijeenkomst 2 (Tweeperenboom)
 • 18 juni 2020: groepsbijeenkomst 3 (Tweeperenboom)
 • week 22 juni 2020: afrondend coaching gesprek van 1 uur (zoom)

CHECK HIER DE AANGEPASTE PROGRAMMABESCHRIJVING !!!

WANNEER VERSCHILLEN EEN PROBLEEM WORDEN

Je herkent het ongetwijfeld: samenwerkingsconflicten zijn de meest voorkomende conflicten in organisaties. In heel wat afdelingen, teams of projectgroepen lijden mensen onder een sluimerend ongenoegen, de stress van wat niet uitgesproken mag worden, een verzuurde sfeer of verkilde relaties. En het werk lijdt er natuurlijk ook onder… 

Als leidinggevende zit je soms met de handen in het haar!

In een ‘team’ werken betekent productief en doelgericht kunnen bijdragen aan een gemeenschappelijk doel, ondanks (of dankzij!) de verschillen tussen de teamleden. Verschil in een team is noodzakelijk voor creatief en productief werk, zo zou het toch moeten zijn… Maar verschillen kunnen lastig en zelfs bedreigend zijn

Teams lopen vaak vast omdat deze verschillen persoonlijk geïnterpreteerd worden (bv Die vrouw is paranoïde: met haar valt niet te werken!; Hij is te laf om echte beslissingen te nemen). Verschillen worden een probleem.

TEAMS IN DE KNOOP: BLOKKADES IN SAMENWERKING

In mijn werk met samenwerkingsconflict herken ik heel wat scripts: typische patronen in groepen die conflict genereren of die het gevolg zijn van niet opgeloste conflicten. De kip en het ei. Ik bespreek er een aantal.

Een voorsmaakje uit mijn nieuwe boek over groepsconflicten!

Gepolariseerde teams die uiteen vallen in ‘kampen’. De breuklijnen lopen tussen vanzelfsprekende subgroepen, zoals in een gefuseerd of nieuw samengesteld team (bv de ‘Nederlandstaligen’ en de ‘Franstaligen’; de mensen van organisatie A en organisatie B). Bij conflict komen mensen in kampen terecht vanuit een zuigkracht om kleur te bekennen. Groepen raken en de clinch door de spanning tussen polen van een groepspolariteit (bv kracht-kwetsbaarheid; denken-doen; taak-relatie).

Harmonieuze teams zwijgen voor de lieve vrede en sparen elkaar. Mensen hebben thuis niet geleerd om assertief voor hun noden op te komen en geven gemakkelijk toe. De gezelligheid en eensgezindheid primeren en onderdrukken elke kritische stem. Het idee van een “familie” te zijn, verstikt pittige discussies of gezonde oppositie. Conflicten worden onderdrukt en leven in de onderstroom.

OMGAAN MET VERSCHIL IN TEAMS: BESCHERMINGSMECHANISMEN 

We zetten een breed scala aan- niet bewuste – creatieve overlevingsstrategieën in om de spanning van het verschil te hanteren, zoals vermijden, ontkennen, toedekken of weglachen. Zo houden we het samen min of meer leefbaar. Voor een tijdje toch.

Individuele teamleden… 

 • spreken niet met elkaar maar over elkaar
 • interpreteren er op los
 • zetten een masker op en bolsteren zich op tegen de ander
 • slikken hun woorden in of halen juist agressief uit
 • enz…

Tijdens conflicten zijn mensen niet op hun best; ze vallen vaak ten prooi aan ‘irrationeel’ gedrag en halen het slechtste in elkaar naar boven.

Ten tweede ontstaan ook op het niveau van de groep – niet bewuste – dynamieken als bescherming tegen spanning en conflict. Gekende dynamieken zijn: extreme afhankelijkheid van de leidinggevende, rebellie, hulpeloosheid, een externe vijand creëren en de muren optrekken, een zwart schaap zoeken of de leider onder vuur nemen. 

Ten derde is ook de manier waarop teams georganiseerd zijn er soms op gericht om de verschillen ‘weg te organiseren’, zodat ze geen bedreiging vormen en dus niet benut kunnen worden. Een paar voorbeelden

 • Er worden geen vergaderingen georganiseerd; zo vermijden we interacties en problemen
 • Overlegmomenten worden dichtgetimmerd met een ellenlange lijst agendapunten, zodat er geen tijd is om met elkaar te praten
 • Teams worden aangestuurd alsof het om een verzameling losse individuen gaat; ze worden niet als ‘groep’ aangesproken en 1-op1 aangestuurd.

Dan wordt de integratie van de verschillen om tot creativiteit en innovatie te komen een onmogelijke opdracht…

BEWUST AAN DE SLAG MET SAMENWERKINGSCONFLICTEN

Conflicten onderkennen, bespreekbaar maken, ontmijnen en er samen iets uit leren voor de toekomst is een zeer uitdagende opdracht voor iedereen die met groepen, teams en organisaties werkt.

Gelukkig is het iets dat je kunt leren!

 • Wil je op een bewuste, moedige en constructieve manier conflicten in je team bespreekbaar maken? 
 • Ben je nieuwsgierig naar blokkades in samenwerking en destructieve patronen in groep? 
 • Wil je conflicten benutten als kans om te groeien als team? 
 • Ben je bereid om zelf – als mens en als leidinggevende – ook anders met conflict om te leren gaan? 

Dan ben je welkom in het programma ‘Conscious Conflict – Aan de slag met disfunctionele teams en vastgelopen samenwerking.’ 

Copyright 2020 ©  Silvia Prins. Alle rechten voorbehouden. Artikelen of delen hieruit mogen elders gepubliceerd worden, maar alleen op o.v.v. het copyright en de naam van de website. Dank om me hiervan op de hoogte te stellen.