c o n f l i c t   c o a c h i n g 

Neem persoonlijk leiderschap bij de uitdagingen in je professionele leven

“It is not so much the presence of conflict that is the problem.

Rather, it is in our response to differences that we create harm and waste.”

(Tim Hicks)

Voor professionals

Voor o.a. HR managers, personeelswerkers, consultants, teamcoaches, trainers, organisatieadviseurs, bemiddelaars die ondervinden hoe sluimerende spanningen of openlijke conflicten (bv in teams, projectgroepen, directies) de samenwerking ondermijnen.

Voor degenen die een mandaat hebben om te interveniëren en bewust beweging willen faciliteren in wat vast zit.

Voor professionals die manieren zoeken om problematische samenwerking sneller te detecteren en te begrijpen wat er speelt.

Voor degenen die op zoek zijn wat de beste manier van aanpak is en hoe conflictueuze thema’s en blokkades in de samenwerking bespreekbaar gemaakt kunnen worden.

En voor professionals die ervaren dat het belangrijk is om ook zelf stevig te blijven staan bij het faciliteren van moedige gesprekken.

Voor leidinggevenden

Voor leidinggevenden, directies, people managers, coördinatoren en teamleiders die vastlopen met hun medewerkers of met hun team/afdeling/organisatie.

Voor leidinggevenden die zélf een conflictsituatie in hun team, afdeling of organisatie willen ontmijnen en moeilijke thema’s bespreekbaar willen maken.

Voor leidinggevenden die symptomen en signaalgedrag van ongenoegen, stress en een gebrek aan welzijn serieus willen nemen en op zoek zijn naar: hoe pak ik het aan?

Voor leidinggevenden die verantwoordelijkheid willen nemen voor situaties die problematisch zijn en veel energie kosten, conflicten die geëscaleerd zijn of patronen in hun team die vastgeroest zijn geraakt.

En voor degenen die beseffen dat het moed, wijsheid, empathie en stevigheid vraagt om conflicten aan te gaan.

Voor wie persoonlijk betrokken is in een conflict

Misschien ben je zelf betrokken in een conflict in je professionele leven en wil je uitzoeken  wat je eigen aandeel in de situatie is of hoe je je kunt verhouden tot anderen.

Als je bereid bent om de gebeurtenissen met een open mind te onderzoeken om er iets uit te leren voor de toekomst, dan ben je van harte welkom.

Ook als je zoekend bent en wil begrijpen hoe het zo ver is kunnen komen, dan kunnen we de situatie vanuit verschillende perspectieven exploreren om tot een beter begrip te komen.

We kunnen samen zoeken naar constructieve strategieën om met een moeilijke situatie om te gaan.

Conflict coaching kan ook zinvol zijn als je actieve ondersteuning nodig hebt tijdens een bemiddelingsproces.

 

Welke resultaten kan je verwachten?

Je zoomt uit en kijkt met een gezonde, professionele afstand naar de conflictsituatie waarmee je geconfronteerd wordt en maakt een onderbouwd conflict assessment.

Je creëert een meerstemmig beeld van het conflict waarbij je voeling krijgt met de diverse perspectieven en belangen.

Je herkent zowel de individuele als de collectieve patronen in het omgaan met spanning, onzekerheid en conflict en wat de consequenties zijn voor de samenwerking.

Je kiest het niveau van interventie (bv interpersoonlijk; teamniveau) en de opeenvolgende stappen (o.a. wie moet met wie praten?).

Je kunt hypotheses formuleren en inzetten waarmee je vanuit een houding van nieuwsgierigheid en onderzoek weer zuurstof in een situatie brengt.

Je leert een moedig gesprek begeleiden via ondersteunende interventies (o.a. herkaderen; vertaling van verwijten naar belangen; erkenning geven).

Je schat op een realistische wijze in wanneer je een onafhankelijke ‘derde’ moet inschakelen, omdat je zelf té betrokken bent geraakt, niet beschouwd wordt als neutraal en geloofwaardig of wanneer het conflict te ver geëscaleerd is.

Ook krijg je een betere voeling met van wat er bij jou aan de binnenkant gebeurt in een spannend veld, moeilijk gesprek of conflictsituatie. Je leert je eigen gewaarwordingen en intuïtie te vertrouwen en bewust in te zetten.

Je neemt leiderschap vanuit inzicht, rust en moed in een moeilijk situatie, waardoor je anderen helpt om ook in hun kracht te komen.

Doel is om een ‘betrouwbare autoriteit’ te zijn in gespannen situaties, zodat mensen zich door jou durven te laten gidsen door een conflict.

“To the extent that differences can be integrated, organizations shift from avoiding or contending over differences to integrating them as a resource.”

(Gantt & Agazarian)

“Integration requires that people interact across the boundaries of difference made explicit, seeking to build on all their resources and needs.”

(Marvin Weisbord & Sandra Janoff)

Visie op conflicten en conflict coaching

Waar mensen samenwerken zijn er verschillen die vaak tot irritaties, opgekropte frustraties en verbale of non-verbale agressie leiden.  De verschillen zijn niet het probleem, wel de manier waarop we er mee omgaan.

Dikwijls herkennen we de signalen en symptomen van onderhuidse spanning, sluimerend ongenoeg of conflict niet snel genoeg als een situatie die onze bewuste aandacht vraagt.

Er leven heel wat onproductieve veronderstellingen over conflict in organisaties. Hierdoor handelen we vaak te laat of laten we conflicten liggen. Ondertussen escaleren ze automatisch verder…

Conflicten zijn complex: ze zijn een cocktail van verschillende elementen. Er speelt meer mee dan je op het eerste zicht ziet. Bijvoorbeeld: de reacties op organisatieverandering, de onrust door ontbrekende procedures of onduidelijke verwachtingen, falend leiderschap, verschillen in werkstijl, onvoldoende ruimte of veiligheid om te spreken over moeilijke thema’s.

Groepsdynamieken versterken de escalatie. De sfeer verzuurt, mensen vallen uit, het wantrouwen neemt toe en de productiviteit daalt omdat mensen niet meer effectief samenwerken.

We bekijken het conflict waarmee je worstelt op verschillende organisatieniveaus:

 • individueel (bv conflictstijl; verwachtingen)
 • interpersoonlijk (bv interactiepatronen)
 • groepsdynamisch (bv beschermingsmechanismen en patronen; het leven in de ‘onderstroom’)
 • organisatorisch (bv de cultuur rond diversiteit en conflict; de dominante leiderschapsstijl)

Manier van werken

We gebruiken gesprekken en diverse creatieve methodieken.

Bijvoorbeeld:

Tafelopstellingen – conflict assessment – systeemrollen in conflict inventariseren – beeldvorming – rolanalyse – schaduwwerk – visualisaties – ‘safe to fail’ experimenten in je werkcontext – ‘practices’ voor het trainen van belichaamde kwaliteiten voor facilitatie (bv rust; empathie; daadkracht; stevigheid)

We werken contextueel: ik stimuleer je om je omgeving te betrekken bij je proces (bv feedback vragen) en aan de slag te gaan met experimenten in je professionele context.

Je krijgt ook leestips als je graag via boeken je inzicht wil verdiepen. En je mag in mijn boekenkasten grasduinen!

“Irrational processes highlight the limits of classical organizational theory.”

(Larry Hirschhorn)

Kennismakinggesprek: oriëntatie & focus

Graag maak ik eerst kennis. We kijken samen wat je precies je vraag is en wat je nodig hebt om je weg te vinden in moeilijke relaties, vastgelopen samenwerking en conflictueuze situaties.

Doel is om een afgestemde begeleiding te bieden.

Download hieronder het aanmeldingsformulier, zodat we gefocust in gesprek kunnen gaan.

Dit gesprek gebeurt online, is gratis en duurt maximaal een half uur.

Coaching: een traject op jouw maat

Het online kennismakingsgesprek (30 min) heeft tot doel om je vraag te onderzoeken en helder te krijgen wat je nodig hebt om een conflictsituatie aan te pakken of zelf anders om te gaan met conflict.

Als we starten volgt er nog een uitgebreidere intake om je doelstellingen verder te verhelderen en concretiseren.

We evalueren op regelmatige basis of we nog op het goede spoor zitten en of er verandering in je werkcontext merkbaar is.

Coaching is een traject van minstens 5 gesprekken, zodat verandering en ontwikkeling ook écht mogelijk worden.

Je kiest de frequentie zelf: kort en intensief of eerder gedoseerd over een langere periode

Heb je vragen? Contacteer me vrijblijvend!

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Praktische info

 • Het kennismakingsgesprek duurt max 30 minuten: online en gratis
 • Een coachinggesprek duurt 1,5 uur
 • Je bent welkom in mijn praktijk (Leuven), maar we kunnen ook online werken (via het Zoom platform). Een combinatie is ook mogelijk (bv als je op reis bent, als je ver weg woont, wanneer er files zijn)

Openingsuren praktijk

Dinsdag: 10u00 – 12u00 – 16u00 – 18u00

Woensdag: 10u00 – 12u00 – 14u00 – 16u00

ZOMERREGELING

De praktij is OPEN op de volgende data:

18 juli, 19 juli, 8 augustus, 9 augustus 2023

Tarieven

Er zijn verschillende tarieven voor particulieren – zelfstandigen – organisaties/bedrijven.

Vraag het zeker na!

‘Deep Dive’ – Thematisch conflict coaching traject

Neem een duik in de onderstroom van samenwerking en conflict en krijg grip op wat er leeft, zodat je ankers voor interventie hebt!

Een intensief traject op basis van 5 thema’s en 5 coaching gesprekken.

Extraatjes:

korte input, handige tools, checklijsten, reflecties, tussentijdse opdrachten én het boek ‘Leidinggeven als het moeilijk is. Het potentieel in conflict’.

We maken de brug naar jouw praktijk en gaan aan de slag met je specifieke uitdagingen en vragen.

Over Silvia

Ik ben Silvia, 60 jaar, moeder van drie volwassen kinderen.

Ik hou van bergwandelen, lezen, yoga, dansen, fotografie, koken, muziek, films en tentoonstellingen bezoeken. Ik verdiep me al heel mijn leven in alles wat met relaties, contact en conflict te maken heeft.

Door mijn hybride profiel (ik ben zowel klinisch als organisatiepsycholoog) beweeg ik me als een vis in het water op het snijvlak van organisaties én de menselijke kant van samenwerken.

Daardoor heb ik een sterke voeling met mensen die vastlopen in hun professionele context en geconfronteerd worden met conflicten, moeilijke samenwerkingsrelaties, persoonlijke issues en de grenzen van vrij functioneren.

In mijn begeleiding zet ik alles in wat ik in huis heb: inzichten en handvaten uit het brede veld van samenwerking en conflict, strategieën voor organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling, 30 jaar ervaring met het werken met mensen in organisaties.

Vooral de Gestaltde therapie van het contact – inspireert me in mijn manier van werken rond gezonde en geblokkeerde relaties. Het gaat dan vooral over de vraag: hoe kan het contact tussen mensen die samenwerken opnieuw stromen?

Ik ben zeer gedreven in mijn vak en vergezel je graag een stukje op jouw weg.

Mijn opleiding en achtergrond

Ik doctoreerde in de organisatiepsychologie en heb altijd in en voor organisaties gewerkt: als organisatieadviseur, actie-onderzoeker, trainer, bemiddelaar, teamcoach en coach.

Het organisatie-advies vak leerde ik tijdens een intensieve opleiding bij het Professional Development Institute (‘Leading Meaningful Change’).

Coachingopleidingen heb ik genoten ik bij Prodev (‘Leading Meaningful Change’); BAO (Danielle Dewilde) & Life Projects (Dirk Oelibrandt).

Mijn opleiding tot bemiddelaar volgde ik bij Mediv. Sinds 2007 ben ik docent en trainer in Bemiddeling in Sociale Zaken (Mediv; KUL; UCLL).

Ik ben gecertificeerd als ‘Gestalt Practitioner in Organisations’ (EAGT).

Daarnaast ben ik ook klinisch psycholoog en gecertificeerd Gestalttherapeut.

De talloze bijscholingen die ik volgde, heb ik vertaald in een holistische en geïntegreerde manier van werken. 

Verdere professionalisering o.a.:
 • “Leading Meaningful Change – International Professional Development Program” (Prodev)
 • ‘Themagecentreerde Interactie Jaaropleiding’ (WILL)
 • ‘Groepsdynamica’ (IVC)
 • ‘Don’t just do something, stand there’ (Marvin Weisbord & Sandra Janoff’
 • ‘Deep Democracy’ – level 1 tm 4 (Human Dimension, NL)
 • ‘Conflict, crisis, catharsis’ & ‘Methodieken in bemiddeling’ (Friedrich Glasl)
 • ‘The Wisdom of Conflict’ (Ben Yeger, Movement Medicine)
 • ‘Holding space’ (Danielle Braun, NL)
 • ‘The Power of Embodied Transformation’ & ‘Neuroscience for Change’ (Coaches Rising)
 • Diverse opleidingen rond embodiment en trauma 

Ik volg zelf regelmatig intervisie en supervisie.

De praktijk 

Welkom in mijn huiselijke praktijkruimte!

Gemakkelijk bereikbaar. Parking in de straat of in de omliggende straten (met parkeerschijf!).

Bushalte op 100 meter (Naamsepoort). 

Er is geen wachtzaal.