Nieuw curriculum én een upgrade

Vanaf september 2019 kan je starten met een compleet nieuw postgraduaat om professioneel bemiddelaar te worden, en dit in één academiejaar! Ik ben erg blij met deze ontwikkeling, want bemiddelen is een moeilijk vak en vraagt een degelijke opleiding met aandacht voor theorie én praktijk.

Na 11 jaar les gegeven te hebben in de postacademische opleiding ‘Sociale bemiddeling’ van de KU Leuven in associatie met de UCLL, starten we nu met een herziene opleiding. Deze hervorming heeft alles te maken met de gewijzigde wetgeving rond bemiddeling, waardoor de opleidingen een upgrade krijgen en langer worden.

Een paar belangrijke veranderingen.

De structuur van de opleiding verandert drastisch. We starten met een stevige basisopleiding om het vak van bemiddelen in de vingers te krijgen (15 dagen plus 3 oefensessies in de avonduren).

Na de basisopleiding heb je de keuze uit drie specialisaties: familiale zaken, burger- en handelszaken en tot slot arbeidsrelaties en sociale zekerheid. Ook deze specialisatiemodules zijn uitgebreid. Mensen die elders een gelijkwaardige basisopleiding hebben genoten, kunnen instromen (te bespreken).

Bemiddeling in arbeidsrelaties

Ik kijk er al jaren naar uit! Een professionele opleiding met voldoende aandacht voor de theoretische achtergrond van conflict, bemiddeling, organisatieontwikkeling, groepsdynamica bij conflict, leiderschap, het brede veld van de organisatie, enz. Met een focus op deze thema’s specifiek vanuit conflict en bemiddeling. Een stevige bagage voor bemiddelaars die worden losgelaten op de realiteit van organisatieconflicten.

Ik vind het ook belangrijk dat de opleiding gegeven wordt door mensen die in het vak zitten en hun ervaring en expertise kunnen delen vanuit de praktijk. Dit maakt het mogelijk om realistische casussen te bespreken en pertinente rollenspelen te doen om de deelnemers zo goed mogelijk voor te bereiden op wat bemiddeling in een organisatie werkelijk betekent.

We hebben een mooie ploeg trainers verzameld die zowel ervaring hebben met bemiddelen in organisatiecontexten, als ervaring hebben met opleiding geven.

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding richt zich tot al wie zich wil specialiseren in het bemiddelen bij conflicten op de werkvloer en erkend wenst te worden door de Federale Bemiddelingscommissie.

Daarnaast is de opleiding ook geschikt voor professionals die het bemiddelingsgericht interveniëren in hun werk willen integreren (bv HR managers, consultants, leidinggevenden). Zo ben jij gewapend om elk conflict op de werkvloer op te lossen.

Praktische info

De basisopleiding start op 16 september 2019 en gaat door in Heverlee.

De specialisatie bemiddelen in arbeidsrelaties en sociale zekerheid start op 20 maart 2020.

Voor meer informatie en inschrijving: UCLL POSTGRADUAAT BEMIDDELING.

Als je specifieke vragen rond de specialisatie arbeidsbemiddeling hebt, wend je dan rechtstreeks tot mij via mail of telefonisch.

Ik kijk er enorm naar uit om de passie voor mijn vak te delen met anderen! Van harte welkom.