M e t  l i j f  e n  l e d e n

Het ‘zelf’ als instrument van verandering in uitdagende situaties

Tweedaagse workshop voor leiders & begeleiders

”Whatever actions you do or don’t take, there is one inescapable fact:

You are the instrument through which you act.”

(Amanda Blake)

Voor wie is deze workshop?

Leidinggevenden

Deze workshop is iets voor jou als je

 • je manier van leidinggeven wil verdiepen
 • anders om wil gaan met ‘moeilijke’ medewerkers
 • impactvol wil handelen in spannende situaties in je team
 • in je rol wil blijven wanneer je uitgedaagd wordt
Begeleiders & professionals

Je bent ook welkom als je met mensen, groepen en teams werkt in de rol van trainer, procesbegeleider, facilitator, teamcoach, HR consultant, coach, bemiddelaar of therapeut.

Deze tweedaagse kan iets voor je betekenen als je

 • beseft dat je intuïtieve wijsheid een plek kan hebben in je professionele handelen
 • een passend evenwicht wil vinden tussen afstand en nabijheid, empathie en gezonde afgrenzing
 • je rol als hefboom voor verandering wil inzetten
 • stevig wil blijven staan bij intensiteit
 • responsief wil zijn en handelen wanneer je druk ervaart

De manier van werken waar we mee aan de slag gaan, is vooral pertinent en ondersteunend als je te maken hebt met moeilijke samenwerking, ‘hot spots’ in bijeenkomsten, sluimerende spanningen in de onderstroom, negatieve groepsdynamieken of wanneer je een verschil wil maken in een onverbloemd conflict dat de relaties onder druk zet.

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Ervaring in je vak en een open mind zijn een plus!

 

(Heb je eerder nood aan een boost van je persoonlijke conflicthantering, dan verwijs ik je graag door naar de workshop ‘Bewegen in confict – Een belichaamde weg van disconnectie naar verbinding’ – meer info vind je HIER)

“(…) intuition is a combination of our thinking and feeling capacities:

when we connect more deeply with our bodies and hearts, we free up space to be mentally present.

This is the access point to our intuitive voice.”

(Jason Digges)

“Authenticiteit is trouw zijn aan jezelf en het vermogen om vanuit een diepgaande zelfkennis vorm te geven aan je leven. (…)

Net als gehechtheid is authenticiteit een drang die in ons overlevingsinstinct is verankerd.

De meest concrete en pragmatische betekenis ervan is:

onze onderbuikgevoelens herkennen als ze opkomen en er gehoor aan geven.”

(Gabor Maté)

Waarom deze workshop?

Als leidinggevende en begeleider word je meestal opgeleid met een focus op modellen (bv situationeel leiderschap), competenties (bv feedback geven) en methodieken (bv brainstormen).

Maar er is meer nodig om goed in je vak te zijn en het verschil te maken.

Vooral wanneer je met ‘lastige’ mensen te maken hebt, bij moeilijke samenwerking in teams of in conflictsituaties wordt je uitgedaagd om te blijven staan.

Op dit soort momenten word je bij uitstek teruggeworpen op jezelf.

 • Hoe reageer je als het plots spannend is tijdens een bijeenkomst?
 • Wat doe je met voelbare dynamieken in de onderstroom van relaties of aan de vergadertafel?
 • Hoe blijf je ‘in-rol’ als mensen een appèl op je doen of aan je trekken? 
 • Hoe uit de reactiviteit blijven als je zelf getriggerd wordt?
 • Hoe een betrouwbare autoriteit zijn en blijven bij ‘hot spots’ in het samenwerken?

In deze workshop exploreren we de mogelijkheden, aandachtspunten en aanpak van  het werken met het zelf als instrument van verandering.

We gaan aan de slag met onze cognitieve, emotionele én somatische intelligentie om een verdiepingslag te geven aan ons werk!

Over de workshop ‘Buikgevoel, antennes en voelsprieten. Over de kracht van het werken met geïnformeerde intuïtie’:

Ik wist al langer dat je er met het toepassen van technieken en het volgen van een aangeleerd proces alleen niet komt als bemiddelaar.

Het is een kwestie om met je hele ‘hebben en houden’ naar de plaats der moeite te durven gaan. Wat je buikgevoel aangeeft, is zo belangrijk.

Hoe je dat kan inzetten in je rol als bemiddelaar, licht Silvia toe in deze boeiende workshop.

Dank voor het gul delen van jouw expertise en wijsheid!

Dominique Renders

Bemiddelaar en trainer, Praatkracht

Over de workshop ‘Buikgevoel, antennes en voelsprieten. Over de kracht van het werken met geïnformeerde intuïtie’:

Een boeiende workshop over een erg relevant thema voor iedereen die wel eens met conflict te maken heeft!

Je eigen ‘intuitive voice’ beter leren kennen en deze leren inzetten in conflictsituaties levert een meerwaarde op, daar ben ik van overtuigd.

Mezelf als instrument: een mooie uitbreiding van mijn toolbox als bemiddelaar.

Julie Desmet

Bemiddelaar & Technology Consultant, Accenture

Over de workshop Embodied conflict. Inzichten uit de neuropsychobiologie voor een bewuster conflicthanteringsproces:

Interessant om stil te staan bij je lijf en wat er met je lijf gebeurt wanneer je in conflict bent of conflict bemiddelt. Goed om je lijf te trainen als instrument in conflictbemiddeling.

Mij blijft vooral bij: je eigen perspectief in conflict is gebaseerd op je binnenkant (je eigen waarneminh, je emoties, gedachten, je willen). Het perspectief van de ander is gebaseerd op jouw gedrag: wat je aan de buitenkant toont en de consequenties van jouw gedrag. En dat kunnen twee heel verschillende werelden zijn.

Dit lijkt logisch en geen rocket science.

Maar zoals gewoonlijk, bij een training van Silvia, druppelen de verdiepende wijsheden ook lang na de training verder binnen.

‘Dat-is-interessant-momenten’ tijdens de trainig worden op die manier verdiept door ‘Aha-momenten’ in de dagen en weken na de training.

Nele De Meyer

Bemiddelaar - Begeleider - Loopbaancoach - Executive coach, I Hear You

Wat leer je in deze workshop?

Leer je voelsprieten te benutten als betrouwbaar kanaal van informatie, zodat je iets kunt doen met je aanvoelen en intuïtie voor anderen

Herken je ‘rode knoppen’ en reactieve patronen, zodat je op tijd op de rem kunt staan en geen uitschuivers maakt wanneer het spannend wordt in een situatie waar je iets te doen hebt

Leer jezelf te reguleren in onzekere en stresserende situaties, zodat je er kunt zijn voor anderen wanneer ze jou het meest nodig hebben

Belichaam een specifieke kwaliteit van aanwezigheid in functie van wat er nodig is in een situatie (bv empathie; daadkracht; moed)

Zorg voor congruentie tussen wat je zegt en wat je uitstraalt, zodat je geloofwaardig en veilig bent voor anderen en impact hebt

Durf je ‘zelf’ als instrument in te zetten, zodat je alert en trefzeker kunt interveniëren in spannende momenten

”I need to know about how others experience me

and how my presence helps or hinders my crafting a context

that is both appropriately reassuring

and sufficiently challenging

to support their work, development and change.”

(Izod & Whittle)

“Your presence emanates from your way of being and acting in the world

and can be captured in the phrases

‘bringing who you are to what you do’

and ‘how you show up’.“

(Peter Bluckert)

Programma van de workshop

Ik in mijn vel en in ik mijn veld 
 • Bewust aanwezig zijn met lijf en leden: geïnformeerde intuïtie  als extra kanaal
 • Voeling met wat er leeft: veiligheid en dreiging in relaties en groepen
Ik en de onderstroom in relaties
 • De onderstroom in relaties en roldynamieken: omgaan met verwachtingen, appèl, empathie en gezonde afgrenzing
 • Relatiepatronen bij zelf en anderen herkennen: contactstijlen als copingmechanisme
Ik als anker voor anderen
 • Co-regulatie in een gepannen situatie: alles begint bij zelfregulatie
 • Holding space: een inclusief veld vorm geven voor het proces van anderen
Ik als hefboom van verandering
 • Het zelf als instrument: buikgevoel als kompas voor interventie
 • Op het scherp van de snee: interveniëren in het hier-en-nu om verandering te faciliteren

Praktische informatie

Inbegrepen in de deelnameprijs:

 • Een voorbereidend document
 • De begeleiding van de 2 dagen
 • Een heerlijke zaal, een rustige plek om te werken, op een toplocatie!
 • Koffie en thee à volonté
 • Twee keer een eenvoudige, gezonde lunch
 • Een hand-out
 • Toegang tot de besloten LinkedIn Community Conflictologie
Tarief voor organisaties

695,00 € (excl btw)

Tarief voor zelfstandigen

495,00 € (excl btw)

De workshop gaat door vanaf 6 deelnemers.

Inschrijven

Meld je aan via het inschrijvingsformulier voor 31 mei 2023 voor de zomergroep en voor 15 november 2023 voor de wintergroep!

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Data en uren

Zomergroep: woensdag 28 juni en donderdag 29 juni 2023

Wintergroep: donderdag 14 december en vrijdag 15 december 2023

Ontvangst vanaf 9u00 en start om 9u30

Einde voorzien om 17u00

Locatie

Living Lei (Leuven)

Begeleiding

De inspiratie voor deze workshop haal ik uit de Gestalt, de systeem-psychodynamica en de wereld van embodiment (embodied leadership, embodied conflict, trauma, yoga).

In de loop der jaren ben ik steeds scherper gaan beseffen dat echte verandering van binnenuit komt. Voorbij de inzichten, de methodieken en de tips & tricks!

Authentiek in je werk staan, impact ervaren, een verschil maken voor anderen, vooral in moeilijke situaties, en goed zijn in je vak vragen om ruimte voor persoonlijke reflectie en ontwikkeling.

Vanuit een grote passie en drive voor mijn vak, heb ik enorm veel geïnvesteerd in mijn persoonlijke én professionele ontwikkeling.

In deze workshop komt er veel samen en integreer in het beste uit verschillende werelden.

Ik hoop je hier mee te inspireren en je verder te versterken in je vak.

Een paar highlights: 

‘Gestalt therapie Opleiding’ (IVC) – ‘Leading Meaningful Change’ (Prodev) – ‘Embodied Female Leadership’ & ‘The Wisdom of Conflict’ (Movement Medicine) –  ‘The Power of Embodied Transformation’ & ‘Neuroscience for Change’ (Coaches Rising) – ‘Embodiment Fundamentals for Coaches and Facilitators: Leveraging the Intelligence of the Body’ (Embodied Potential) – ‘Embodiment in Business’ &  ‘Foundations of Embodiment Certificate’ (Embodied Facilitator) – trauma opleidingen  (Ybe Casteleyn, C2Trauma2Peace, Polyvagal Theory, IFS ) – ‘Somatic Experiencing’ (vanaf maart 2023). 

Ook mijn ervaring met yoga, vooral ‘yoga off the mat’, inspireert me enorm in mijn werk (yogadocent hatha yoga, najaar opleiding Yin Yoga).

Met andere woorden: ik ben aanwezig met lijf en leden en met alles wat ik in huis heb:

mijn ervaring en expertise in organisaties als teamcoach, groepsmediator, trainer en actie-onderzoeker; mijn werk als Gestalttherapeut, conflictcoach en psycholoog; mijn levenservaring en het moeder zijn van drie kinderen; mijn persoonlijke ontwikkelingsproces in het omgaan met conflict, intensiteit en moeilijke ervaringen in werk en leven.