Samenwerkingsconflicten zijn er in alle soorten en maten. 

Sluimerende spanningen, latent ongenoegen, terugkerende ruzies, destructieve conflicten met vergaande consequenties. Het is belangrijk om conflicten snel te (h)erkennen en er iets mee te doen. Om erger te vermijden geef ik je graag 10 tips mee. Wil je conflictvaardiger worden? Kijk dan onderaan deze blog.

1. Aanvaard conflicten: ze horen bij samenwerking

Of je het nu leuk vindt of niet, conflicten horen samenwerking. Harmonieuze teams waar iedereen het eens is met elkaar zijn saai en levenloos. Constructieve tegenspraak, levendige discussies, verschillende perspectieven met elkaar confronteren: dit soort van gezonde conflicten bevorderen de creativiteit en dynamiek. 

2. Herken de eerste signalen van een ‘conflict’

Als leidinggevende zit je op de eerste rij. Je bent verantwoordelijk voor het oppikken van de signalen van een conflict en deze serieus te nemen. Je herkent escalerende conflicten bijvoorbeeld aan een druk leven in de wandelgangen, mensen die over elkaar in plaats van met elkaar spreken, kliekjesvorming en gepolariseerde meningen. Pak conflicten zo snel mogelijk aan.

3. Wees je ervan bewust dat conflicten niet ‘vanzelf’ over gaan!

Veel mensen zijn conflictvermijders en hopen stiekem dat een conflict na verloop van tijd vanzelf over zal gaan. Het tegendeel is helaas waar. Conflicten bestaan uit zelfversterkende, destructieve dynamieken die iedereen op den duur meezuigen. Hoe eerder je iets onderneemt, hoe gemakkelijker het tij te keren is. 

4. Voer moedige gesprekken en erken emoties  

Maak de moeilijke thema’s bespreekbaar en faciliteer een moedig gesprek met je medewerkers. Vergeet niet dat het ook van hen veel moed vraagt om in directe dialoog te zeggen wat er te zeggen  valt. En daar horen ook emoties bij. Gelukkig maar, want wat is er erger dan onverschilligheid?

5. Zet eens een andere pet op

Als leidinggevende ben je gewend om beslissingen te nemen, de zaken vooruit te laten gaan en problemen op te lossen. Probeer dat eens niet te doen. Ondersteun je medewerkers om hun conflict zelf op te lossen en zet eens de pet van facilitator op. Geef geen eigen mening of  advies, hak geen knopen door. Vertrouw erop dat mensen zélf met constructieve oplossingen komen. 

6. Investeer in de conflictvaardigheid van je medewerkers 

Geef medewerkers ruimte om conflicten aan te gaan. Help hen om constructief te formuleren wat ze van elkaar nodig hebben en bevorder het wederzijdse luisteren. Zorg dat ze de beweging maken van klachten, verwijten en standpunten naar wat er voor ieder belangrijk is in de samenwerking. Het voordeel is dat conflictvaardige medewerkers minder vaak over hun collega’s komen klagen bij jou.   

7. Probeer niet te snel van een conflict af te zijn

Conflicten zijn lastig, ze slorpen energie op en zorgen voor veel stress. Leidinggevenden pakken ze meestal aan door teams tot de orde te roepen, mensen bij te sturen of over te plaatsen. Medewerkers staan dan weer op hun ‘rechten’ en roepen bijvoorbeeld de steun van de vakbond in. Loop eens niet weg van een conflict maar onderzoek samen waar het eigenlijk over gaat!

8. Wees blij met ‘moeilijke mensen’

Wees alert voor het fenomeen van de zondebok: iemand die de schuld krijgt van alles wat er misloopt in de samenwerking en alle negativiteit over zich heen krijgt. De zondebok staat op de voorgrond; besteed ook eens aandacht aan wat er zich op de achtergrond afspeelt. Welke spanningen worden er op de zondebok geprojecteerd?

9. Zet je ‘wijze zelf’ in

Bij het begeleiden van moedige gesprekken verschuift je focus van sturen, oplossen en controleren naar het creëren van voorwaarden voor een goed gesprek: veiligheid scheppen en een open klimaat koesteren. Loslaten vanuit vertrouwen in mensen, niet oordelen, dingen durven laten ontstaan en geen partij kiezen zijn belangrijke ingrediënten van een ontwikkelingsgerichte basishouding in conflict. 

10. Roep tijdig hulp in

Als je zelf betrokken bent in het conflict, is het belangrijk om tijdig hulp in te roepen. Je kunt het gesprek dan zelf niet meer zelf faciliteren. Dit is geen teken van falen, maar juist een teken van moed. Niets doen is een teken van zwakte…

Wil je investeren in je conflictvaardigheid en die van je team?

Doe dan zeker mee met het programma ‘Conscious Conflict: aan de slag met disfunctionele teams en vastgelopen samenwerking’. Een programma gebaseerd op mijn nieuwe boek.

Door de maatregelen ten gevolge van de Corona pandemie, zal het programma pas eind april starten en zal een deel online gebeuren. Je kunt je nog aanmelden tot 14 april 2020.

Alle info vind je de pagina ‘opleiding’.