Leergang Conflictologie 

“Peace is the condition in which conflicts are dealt with and resolved in respectful, life-affirming ways.

Peace can be achieved only when people have tools for resolving conflicts in productive ways.”

(Paul Linden)

Voor wie is deze leergang?

Deze leergang is voor moedige leidinggevenden van teams, directieteams, afdelingen, docententeams, Raden van Bestuur, projectgroepen, stuurgroepen, operationele teams, netwerkgroepen, task-forces, comités,… die conflictsituaties in hun organisatie met open vizier tegemoet willen treden en willen investeren in de conflictvaardigheid van individuen, teams en de organisatie.

Ervaren interne en externe professionals (o.a. HR consultants, teamcoaches, change agents, procesbegeleiders, preventieadviseurs) die conflicten in samenwerking willen ontmijnen, adequaat willen interveniëren in spannende situaties zodat conflictsituaties niet escaleren en benut kunnen worden als aangrijpingspunt voor verandering en groei.

Waarom deze leergang?

Organisaties hebben er de mond van vol: teamwerk, diversiteit, zelforganisatie, “het verschil is een meerwaarde”. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Helaas voelen veel mensen zich onzeker in het omgaan met meningsverschillen, tegenstellingen en spanningen in samenwerking. Dit roept allerlei reacties op zoals defensief worden, in elkaar krimpen, gelijk willen hebben, problemen weglachen, woorden inslikken, non verbale agressie of openlijke aanvallen.

We hebben eigenlijk nooit geleerd hoe we conflicten vanuit innerlijke kracht en met respect voor de ander kunnen aangaan. Daardoor is er veel frustratie en menselijk leed op de werkvloer.

Maar het kan ook ànders!

Anders omgaan met verschil en conflict op de werkvloer – een groepsdynamisch perspectief

Wat leer je in deze basismodule?

Kijk anders naar groepen en ontdek wat er leeft in de onderstroom; zo begrijp je beter waarom mensen zich op het eerste zicht niet rationeel gedragen

Detecteer bronnen van spanning in samenwerking en leer signalen van conflict en escalatie in groepen te herkennen zodat je aanknopingspunten voor een gesprek hebt

Ondersteun een team om met een ontwikkelingsthema aan het werk te gaan, zodat verschillen niet langer een probleem zijn maar een bron van verandering en groei

Verhoog je zelfkennis en word je bewust van hoe je zelf met conflicten omgaat, zodat je bewust uit je valkuilen kunt blijven en stevig kunt blijven staan als leidinggevende of begeleider

Leer je emoties te reguleren en je noden bewust en constructief te communiceren, zodat je een impact hebt en bijdraagt aan de de-escalatie

“Het is duidelijk dat veel leiders van organisaties nogal ambivalent tegenover teams staan. Te vaak hebben ze geen idee hoe je goed functionerende teams samenstelt. Hun angst om te delegeren (lees: verlies van controle) bekrachtigt het stereotype van de heroïsche leider die alles doet.

Velen zien teams als gedoe, een last of een noodzakelijk kwaad. Dat mondt vaak, weinig verrassend, uit in een selffulfilling prophecy. Hoewel veel teams een opmerkelijke synergie en uitstekende uitkomsten genereren, raken sommige verstrikt in eindeloze onproductieve sessies en staan ze stijf van het conflict.

Zoals velen tot hun wanhoop hebben ontdekt, kan de prijs van disfunctionele teams duizelingwekkend zijn.”

(Manfred Kets de Vries)

“Het beste team is er een waarvan de leden bereid zijn persoonlijk risico te nemen, conflicten aan te pakken en moedige gesprekken te voeren.” 

(Manfred Kets de Vries)

Werken met de onderstroom – benut het potentieel van spanning in samenwerking

Wat leer je in deze verdiepingsmodule?

Ontdek hoe groepen collectief omgaan met de spanning van samenwerking en begrijp waarom samenwerking soms vastloopt

Herken neurotische patronen in samenwerkingsrelaties zodat je weet waar het potentieel van verandering zit

Installeer voorwaarden voor een open groepsgesprek om de kans op verandering en groei zo groot mogelijk te maken

Leer jezelf als instrument van veranderingin te zetten als extra kanaal voor het werken met een groep

Leer groepsgesprekken te faciliteren zodat je moeilijke thema’s op tafel krijgt en de blokkades kunt opheffen

Crisis en conflict in samenwerking – werken op het scherp van de snee

Wat leer je in deze meesterschapsmodule?

Herken defensieve dynamieken en veel voorkomende scripts bij geëscaleerde conflicten zodat je een metaperspectief kunt behouden

Ontdek de rol van ‘derde’ in conflict – de voorwaarden, grenzen, mandaat, basishouding en vereist rolgedrag – zodat je het potentieel van de rol ten volle kunt inzetten

Maak kennis met de specifieke aanpak in het werken met groepen bij zware escalatie, trauma en verlieservaringen. Zo kan je een groep enerzijds ondersteunen bij herstel, heling en verwerking van moeilijke ervaringen. Anderzijds help je met het versterken van de veerkracht voor de toekomst

Experimenteer met adequate interventiesin het hier-en-nu in spannende momenten, zodat je rustig kunt blijven staan in het belang van de relaties in de groep

“Most groups behave pleasantly when all goes well.

However, even the nicest, most civil, generous group, when disturbed, will become a billigerant monster.”

(Arnold Mindell)

Praktische informatie

format

Kies voor de volledige leergang of voor één of meer aparte modules.

Stel zelf een groep samen van minimum 6 deelnemers. 

De opleiding gaat bij voorkeur live door. Online is ook mogelijk.

In overleg, maak ik een voorstel op maat.

ingrediënten van de leergang

  • De persoonlijke intakegesprekken van 1 uur
  • De begeleiding van de groepsbijeenkomsten
  • Het boek ‘Leidinggeven als het moeilijk is’
  • Alle documentatie, tools, oefeningen, reflectie-opdrachten
  • Toegang tot de besloten LinkedIn community voor al je vragen en extra informatie

Voor zelfstandigen en KMO’s: Circles for Connection is geregistreerd als dienstverlener ‘opleiding’ voor KMO portefeuille. Dit betekent dat onze opleidingen in aanmerking komen voor subsidiëring als je voldoet aan de voorwaarden.

Doe je aanvraag bij KMO pas nà ontvangst van onze factuur. Dan weet je zeker dat het programma doorgaat.

Erkenningsnummer: DV.0229281

Heb je vragen? Vraag een gratis verkennend gesprek aan!

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33