Klanten

Op deze pagina vind je de organisaties waar ik diverse soorten trajecten heb begeleid.
Ook vind je hier een overzicht van alle workshops, opleidingen en trajecten die ik voor klanten heb mogen verzorgen.

De opleiding geeft sterke inzichten omtrent de aanwezige onderstroom in elk team, zoals spanningen, conflicten en ook de ontwikkeling van het team vanuit zijn sterkte en kracht. Vaak voelen we dit wel intuïtief aan, maar zelden weten we hoe er mee aan de slag te gaan.

Als gepassioneerde expert binnen dit thema verweeft Silvia haar praktijk- en opleidingservaringen binnen haar training. Theoretische inzichten vloeien spontaan over in praktijkgerichte methodieken, waardoor je de vinger op de pols kan leggen, zaken leert benoemen en de durf krijgt om hiermee aan de slag te gaan binnen teams, zowel als leiding gevende of als externe coach. Dit alles wordt nog verrijkt met sterke persoonlijke inzichten als teamcoach.

Een verrijking voor iedereen die vanuit zijn werkervaring het beste uit een team wil halen!

Kim De Bock

Opleidingsverantwoordelijke, Schoenen Torfs

Begeleidingstrajecten in organisaties:

Teamcoaching  – Conflicthantering –Groepsmediation – Bemiddeling

Agentschap Inspectie RWO
AG Kinderopvang Antwerpen
Annunciaten vzw
Baak België
BioForum
CAW Oost Brabant
Colruyt Group
De Bolster vzw
De Groene Kans vzw
Disha Groep
Dr Guislain
Emmaüs
EQUINET
Examencommissie
Federatie Steinerscholen
Gemeentelijke basisschool Leefdaal

Het Giels Bos

Jongerenwelzijn Gent
Kanselarij en Bestuur, GDPB team, Vlaamse Overheid

KU Leuven
Kunst Werk
Levanto
Mathieu Gijbels
MIVB/STIB
Proximus
Reuma netwerk
Scholengroep Vorselaar
Stedelijke Basisschool De Burgstraat
Spectrum
Spit vzw
Stad Hamont-Achel
Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Stedelijk Onderwijs Antwerpen – CLB Interculturele Bemiddelaars
STUK Kunstencentrum vzw
Syntra
Ter Heide

Ter Loke
Ter Wende
Tonuso vzw
TRIAS
Ubuntu4U
UNIA
Unipat VO
Universiteit Antwerpen
Universiteit Gent
UZ Gent
VCLB Leuven
VCLB Oost Brabant
VDAB Sociale Partners
Vlaamse Overheid AGO
Vlaamse Overheid LNE
Vlaamse Overheid VLAIO
VTB
VVOB
WCZ Zoniën Tervuren

De Masterclasses die Silvia in de etalage zet, bieden het beste van twee werelden: ze combineren niet-alledaagse inspirerende theoretische kaders en praktische handvaten. Pluspunt is de ‘goesting’ om het geleerde mee te nemen naar de eigen praktijk en vast te stellen dat het echt wel anders kan. En dan is er nog de spiegel van de groep.

Leiding geven aan teams is moeilijk en intensief en iedereen worstelt daarmee. De bijdrage van elk lid van de opleidingsgroep is dan ook zeer verrijkend.

Besluit: een aanrader voor wie van het ontwikkelen en groeien van teams een prioriteit wil maken. Resultaat van mijn leertraject is dat ik vandaag mijn rol als teamleider anders en creatiever invul en er ook een beetje een rijker mens door geworden ben.

Paul Geypen

Algemeen Directeur, Ter Heide

In-Company Opleidingen

ACV Diversiteitsconsulenten – Workshop ‘De kracht van bemiddeling’
ACV Leidinggevenden – Inspiratiesessie ‘Teamleiderschap in turbulente tijden’
ACV Management – Interactieve lezing ‘Omgaan met spanning en conflict in organisaties’
AGENTSCHAP ONDERNEMEN – Opleiding platformcoördinatoren ‘Begeleiden van multipartij samenwerking’
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE – Opleidingstraject ‘Teamleiderschap als ambacht’
ALUMNI NETWERK Coaching & Consultancy in Context (USBO) – Netwerkdag ‘Werken in spannende velden – Negatieve emoties en projecties dragen en verdragen’
AVSG (Schooldirecties) – Inspiratiedag ‘Help Conflict!’
BAAK/Late Lane Academy – Lezing ‘Omgaan met verschillen in organisaties’
BAAK België – Opleiding ‘Leiderschap en authenticiteit’
BAAK België – Opleiding ‘Facilitation of Co-Creatieve Processes’
BAAK België – Begeleiding Open Space conferenties en proeverijen ‘Co-creatie en large scale interventions’
BAAK België – Lezing ‘Magie en venijn in teams: hoe leidinggevenden het verschil kunnen maken’
BAO Group – Inspiratiesessie ‘Utiliser l’intélligence collective dans un groupe: la théorie U’
BELGACOM/PROXIMUS – 6-daagse opleiding voor vertrouwenspersonen ‘Conflictbemiddeling’
BEMIDDELING VZW- Inspiratiesessie ‘Bemiddeling, teams en groepsdynamiek’
CIGO – Workshop ‘Mijn praktijktheorie: bemiddelingsgericht werken met spanningen en verschillen in teams en organisaties’
COLRUYT – Inspiratiesessie ‘De wondere wereld van teamcoaching’
COLRUYT – Teamontwikkeling voor interne consultants & begeleiding intervisies
COLRUYT – In mijn kracht als professional!
CREATE (Netwerk Europese Onderzoekers i.s.m. VITO) – Lezing ‘Key factors in effective communication in teams’
CREATIEF SCHRIJVEN VZW – Workshop ‘De creatieve kracht van de groep: de groep als motor voor het individuele leerproces’
ERNST & YOUNG – Workshop ‘Verborgen dynamieken van multipartij samenwerking’
FARO – Masterclass voor facilitatoren erfgoed sector ‘Ontwikkelingsgericht werken met de spanningen in de onderstroom van groepen’
GGZ Vincent Van Gogh Venray (NL) – Workshop ‘Projectteams leiden en werken met de onderstroom’
GOLAZO SPORTS – Opleiding ‘Resultaatgericht vergaderen’
GZA Ziekenhuizen – Studiedag ‘Teams en verandering’
HRD Academy – Opleiding ‘Teamleiderschap als ambacht’ (diverse groepen)
HRD Academy – Opleiding ‘Bemiddeling voor leidinggevenden’ (diverse groepen)
HRD Academy – Opleiding ‘Deep Democracy voor leidinggevenden: benut de wijsheid van de groep’
HUB/KAHO – Opleiding ‘Bemiddelingsgericht leiding geven’
IDEWE – Opleiding ‘Bemiddeling in het krachtenveld van de organisatie’ & Workshop ‘Teambemiddeling: een ambacht’
INSEAD – Workshop ‘Coaching and Consultancy in a Multi-party Context’
INTERACTIEACADEMIE – Workshops ‘Bemiddelingsgericht werken met verschillen in groepen en teams’
KH LEUVEN/CVO – ‘Bemiddelen en onderhandelen’
KHLIM – Workshop ‘Teamleiderschap als ambacht: werken met groepsdynamiek’
KIND & GEZIN – Opleiding ‘Het zelf als instrument van verandering en groei’ voor interne procesbegeleidiers
KRINGWINKELS Zuiderkempen – Opleiding ‘Teambemiddeling voor werkbegeleiders’
KU Leuven Postgraduaat Diversiteitsmanagement – Workshop ‘Bemiddelingsgericht omgaan met diversiteit’

KU Leuven Faculteit Psychologie – Gastcolleges Culturele Psychologie ‘Diversiteit in Organisaties: een organisatiepsychologisch perspectief’
KU Leuven Faculteit Economie – Opleiding ‘Bouwen aan je team – teamontwikkeling en zelfsturing’
KU Leuven & UCLL – Postacademische opleiding ‘Sociale Bemiddeling’ (sinds 2008)
KU Leuven Rechts faculteit Congres ‘Beyond Medation’ – Presentatie ‘Team Mediation: Reframing Conflict by Focusing on the Group Level’
LANDELIJKE KINDEROPVANG VZW – Opleiding ‘Teamleiderschap als ambacht’ + groepscoaching
LANDELIJKE THUISZORG VZW – Opleiding ‘Verbindend confronteren’
LUCINA Permanente Vorming – Diverse workshops rond interventievaardigheden, organisatieontwikkeling en het begeleiden van veranderingsprocessen
MEDIV (Mediation Instituut Vlaanderen) – Kerndocent specialisatie ‘Bemiddeling in Sociale Zaken (2007-2017)
MEDIV (Mediation Instituut Vlaanderen) – Permanente vorming: ‘Meerpartij bemiddeling’; ‘Bemiddelingsgericht werken voor leidinggevenden’; Teambemiddeling’; ‘Creatieve en activerende methodieken in bemiddeling’; Deep Democracy voor bemiddelaars: werken met tegenstelling en conflict in groepen’
MENSURA – Workshop voor preventie-adviseurs ‘Bemiddeling in groepen en teams’
OVSG – Omgaan met (lastige) teams voor procesbegeleiders
SIOO Systeemweek – Workshop ‘Inleiding tot het systeem psychodynamisch perspectief’
SPECTRUM – 3 masterclasses Groepsdynamica-Plus & coaching leidinggevende team
STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN – Opleiding ‘Bemiddeling voor sleutelpersonen in het onderwijs’
THOMAS MORE – Workshop ‘Deep Democracy voor studenten en docenten’
TRIAS – From managing to leading empowered teams
UCLL – Permanente vorming ‘Teambemiddeling’; ‘Conflict in teams’
UCLL – Postgraduaat ‘Methodiek van bemiddeling’
UNIA – Opleiding ‘Professioneel handelen’ (FR/NL) – Begeleide intervisie & supervisie (FR/NL)
UNIVERSITEIT TILBURG – Workshops in de Master Organization Studies ‘Organizational Dynamics’ en ‘Organizational Development’
USBO (Utrecht School voor Bestuurs- en Organisatiekunde) – Workshop ‘ Het systeem-psychodynamisch perspectief op multipartij samenwerking: design en facilitatie van complexe processen’
USBO (Utrecht School voor Bestuurs- en Organisatiekunde) – Themasessie ‘Werken vanuit het systeem-psychodynamisch perspectief: verhalen uit de praktijk van een teamcoach en mediator’
VCLB Brussel – Opleiding ‘Onderhandelen voor de CLB medewerker’
VCLB Leuven – Opleiding ‘Onderhandelen en bemiddelen voor de CLB medewerker’
VCLB Leuven – Masterclass teamwerk en teamcoaching
VDAB Spoor 21 – Ontwikkelingstraject ‘Teamcoaching als ambacht’ (voor interne coaches van de VDAB, VRT, Kind & Gezin en AGO)
VIN/VON Summer School – Workshop ‘Haal het beste uit je projectteam’
VLIR & HUB – Opleidingstraject ‘Facilitating multi-actor collaboration for sustainable resources management’ i.s.m. Cycloop
VOCAP – Lezing ‘Bemiddeling in organisaties: een nieuw beroep?’
VOCAP – Lezing ‘Leiderschap in woelige tijden: welke inzichten kan de psychodynamica ons bijbrengen?’
VOKA/PLATO – Workshop voor KMO managers ‘Omgaan met conflicten in organisaties’
VRT – Lezing ‘Bemiddeling in organisaties: onbekend is onbemind’
VVBBCI (Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling in Complexe Investeringsprojecten) – Programma ‘Begeleiding en bemiddeling’ en ‘Bemiddeling in meerpartij contexten’
Wijkgezondheidscentra Gent – Workshop ‘Teamleiderschap als ambacht’

Silvia is gedreven in haar werk en doordrongen van de materie. Ze neemt je helemaal mee en vindt een goed evenwicht tussen theorie, delen van praktijkervaring en ons zelf aan het werk zetten. (…) Absoluut een topper. Silvia zegt heel zinnige dingen en heeft tonnen ervaring.

Deelnemer aan opleiding 'Conflicten in teams'

Ik heb veel aan je training rond bemiddeling gehad en je passie voor je vak is me bijgebleven. Ik gebruik veel van je technieken in mijn dagelijks leven, en niet alleen professioneel. Ik kan beter valkuilen vermijden en beschouw nu niet elke suggestie als een probleem dat ik moet oplossen. En dat zijn maar de voorbeelden die me te binnen schieten.

Een integratieambtenaar