Misverstanden over emoties op de werkvloer

In heel wat organisaties leven er allerlei mythes die veel zeggen over hoe ongemakkelijk we ons voelen bij (hevige) emoties.

 • Je emoties laten zien op het werk kan echt niet: huilen in een vergadering is niet professioneel!
 • Emoties zijn irrationeel en negatief: volwassenen moeten zich controleren
 • Emoties zijn niet nodig, zeker niet bij het nemen van beslissingen: laten we het rationeel houden!
 • Als ik mijn emoties laat zien, dan gaat de situatie escaleren: ik ben bang dat het dan uit de hand loopt!

In conflicten zie je soms een explosie van emoties. De frustraties en boosheid komen er plots uit, er zijn heftige woordenwisselingen en er spelen zich dramatische taferelen af. Dit zijn de zogenaamde ‘warme’ conflicten.

Meestal zie ik eerder een implosie van emoties: het negeren van irritatie, kwaadheid die ingeslikt wordt, opgepotte frustraties en mensen die een pantser om zich heen bouwen. De sfeer is koel en zakelijk en de relaties staan in de vriesstand. De spreekwoordelijke ‘koude conflicten’ worden ontkend en zijn moeilijk bespreekbaar. Maar de emoties en spanningen zijn er wel…

Door het onderdrukken van emoties en vermijden we conflicten.

“Unfortunately, the unwritten policy of ‘no emotions allowed’ followed in most workplaces is based on a false premise: that human beings can function successfully while suppressing deep emotions over long periods of time.”

(Cloke & Goldsmith)

Hoe kan ik omgaan met intense emoties in conflict?

Je kunt emoties ook op een constructieve manier inzetten. Hier zijn 7 strategieën.

 • Geef jezelf permissie om je emoties ten volle te ervaren, zonder ze te onderdrukken: zo verliezen ze hun grip op je
 • Kijk een tijdje bewust naar wat je ervaart en hoe je je emoties ervaart; wat betekenen ze?
 • Aanvaard je gevoelens zonder oordeel en zie ze als bron van informatie
 • Ga na wat de oorzaken zijn van je emoties; bv familiepatronen (bv flinke jongens huilen niet) of eerdere moeilijke ervaringen
 • Communiceer je emoties in de vorm van “ik” boodschappen en niet als verwijtende “jij” boodschappen
 • Vraag wat je echt nodig hebt van de ander en laat het dan los; wat is echt belangrijk?
 • Benut de energie van de emoties voor iets productiefs, zoals probleemoplossing.

“(…) succesful work teams are defined in part by their ability to acknowledge and discuss emotions and support team members who are in distress. By contrast, in organizations where emotions are suppressed, so are creativity, open communication, problem solving, and morale.”

(Cloke & Goldsmith)

Hoe zit het met jouw emotionele intelligentie in conflict?

In conflicten komt een portie emotionele intelligentie dus goed van pas.

 • Zelfbewustzijn: kan je voelen hoe het met je is, wat je voelt en besef je ook wat het effect van jouw emotionele staat op anderen is?
 • Zelfregulatie: ben je in staat om niet helpende emoties bewust te controleren zodat je de relatie niet onder druk zet? Lukt het je om te denken voor je iets doet of zegt waar je achteraf misschien spijt van hebt?
 • Empathie: kan je inschatten hoe een ander zich voelt en kan je daar ook rekening mee houden?

Bron van inspiratie: Ken Cloke & Joan Goldsmith (2005). Resolving Conflict at Work. San Francisco: Jossey-Bass.