Van de nood een deugd maken

Je kunt het C*** woord ondertussen waarschijnlijk niet meer horen…

En toch biedt deze crisis ons een gelegenheid om niet bij de pakken te blijven zitten, stil te staan en creatief te denken over alternatieven.

Ik kwam op het idee door de specifieke vraag die een klant me onlangs stelde. Ze wilde heel graag de opleiding rond conflicten volgen, maar de data pasten niet. En ze was ook niet zeker of ze wel de juiste voorkennis had. En ze wilde er toch geen 3 dagen aan spenderen. En het was nogal dringend.

Dan maar iets op maat maken. En zo geschiedde.

Maat-werk-dag: jouw moment!

Voor wie is dit soort luxe dag bestemd? šŸ˜‰

Voor leidinggevenden: directeurs, teamleiders, coƶrdinatoren, projectleiders, voorzitters,..

En voor interne en externe professionals die met groepen, teams en organisaties werken: consultants, teamcoaches, trainers, bemiddelaars,…

Een ideale formule als je

 • een drukke agenda hebt en geen tijd kan/wil vrijmaken voor een langer durende opleiding in groepsverband
 • de data van de open opleidingen niet passen
 • met specifieke vragen zit rond samenwerking & conflict
 • worstelt met persoonlijke issues en vragen
 • nood hebt aan zorgzame Ć©n directe feedback
 • in je maag zit met lastige situatie die je liever discreet bespreekt
 • nood hebt aan een persoonlijke mix van klankbord Ć©n relevante input
 • in deze tijden van angst en alertheid voor alle zekerheid toch liever in een klein gezelschap wilt werken

Mogelijke thema’s voor je maat-werk-dag

Welke thema’s kunnen aan bod komen tijdens een door-werk-dag? Alles start met jouw vragen en specifieke noden. Enkele voorbeelden:

 • Ik vind dat we het potentieel van ons team onvoldoende benutten: hoe kan ik mijn team in beweging krijgen zodat ik niet alleen aan de kar moet trekken?
 • Er sluimert van alles in ons directieteam: hoe kan ik de moeilijke thema’s bespreekbaar maken zodat we samen op een moedige manier durven te kijken naar waar we op vast lopen en voortgang kunnen maken?
 • Er is allerlei ‘gedoe’ in onze afdeling door de veranderingen: hoe kan ik hier mee aan de slag gaan zodat de rust kan weerkeren?
 • Ik heb een team ‘geĆ«rfd’ en heb ondertussen door dat deze groep al jarenlang in dezelfde onproductieve patronen vast zit: hoe kan ik hier verandering in brengen?
 • Ik zie mezelf iedere keer in dezelfde patronen schieten: hoe kan ik mijn rol steviger en doelgerichter opnemen zodat ik impact heb?
 • Ik merk van alles als ik teams begeleid en werk ‘vanuit de buik’, maar ik heb hier geen taal voor: hoe kan ik groepen bewuster observeren, hoe betekenis geven aan wat ik waarneem en bij mezelf voel en hoe kan ik hier mee werken?

Het maakt niet uit wat je persoonlijke worsteling, specifieke aandachtspunten, methodische vragen of theoretische curiositeit is!

Hoe werkt het?

We starten met een gratis verkennend gesprek om te kijken of deze maat-werk-dag iets voor jou kan zijn.

Dan ontvang je een intakedocument met een aantal pertinente vragen die je thuis voorbereidt. Je stuurt me dit document door, zodat ik me kan voorbereiden op de intake.

De intake duurt een half uur (via zoom). Doel van de intake is:

 • je startpositie inschatten (o.a. rol, voorkennis, ervaring)
 • je interesses verhelderen (o.a. thema’s, modellen)
 • je leerdoelen scherp stellen (o.a. kennis, vaardigheden en basishouding)
 • voldoende informatie verzamelen zodat ik een voorstel op maat kan formuleren

Je ontvangt een uitgebreid voorstel met onder andere:

 • de inhoudelijke thema’s
 • de aanpak van de dag

Ik ontwerp een dag op maat voor jou. We gaan intensief samen aan het werk. Er is ruimte voor je vragen, persoonlijke thema’s, casuĆÆstiek, experimenten en oefening.

Dit alles verweven we met inspirerende invalshoeken, inzichtelijke modellen en handige kapstokken uit het domein van groepsdynamica, conflicthantering en individuele, team- en organisatieontwikkeling.

We werken toe naar concrete stappen die je in je eigen praktijk kunt zetten.

Na een aantal weken is er een opvolgmoment waar we samen kijken wat er in beweging is gekomen, wat er nog lastig is en wat je nog nodig hebt.

De praktische kant

Voor deze door-werk-dag – een opleiding op maat – kan je gebruik maken van KMO portefeuille. Vraag me een voorstel op maat.

Je kunt deze dag helemaal voor jezelf benutten, of samen met 1 of 2 collega’s komen.

Inclusief in dit pakket:

 • Het verkennend gesprek
 • De verwerking van de input van het intakeformulier
 • Het intakegesprek van 30 minuten (via zoom)
 • Het voorbereiden een concreet voorstel
 • De voorbereiding van een dag vorming op maat: opzet van de dag, inhoud, samenstellen didactisch materiaal
 • De maatopleiding/begeleiding: 6 uur
 • Een hand-out met de gebruikte slides
 • Een referentielijst + advies voor verdere lectuur
 • Het boek ā€˜Teamleiderschap als ambacht. Gids voor het samenwerken met de verschillenā€™ of ‘Bemiddeling voor leidinggevenden. Benut het potentieel van conflicten.’ (naar keuze)
 • Koffie, thee en lunch 
 • Een opvolggesprek van 30 minuten (via zoom)

Ik heb interesse: wat nu?

Vraag een gratis verkennend gesprek aan. Dan kunnen we samen onderzoeken op welke manier we hier voor jou een uniek leermoment van kunnen maken!

Neem contact op via het CONTACTFORMULIER, via mail (silvia@circlesforconnection.be) of telefonisch (0486/14 86 33).