Constructief vechten

Van verkramping naar verbinding

Een persoonlijk groeitraject

“(…) one of the reasons that aggression and conflict so quickly precipitate to violence is that we’re out of touch with our bodies. (…)  

When we’re out of touch with our bodies we can no longer feel. When we can’t feel we’re unable to feel others, and all other life. When this occurs, compassion is compromised and doing harm comes more easily to us.

This anesthesia of feeling has now become an emotional plague that threatens our social and environmental fabric.”

(Richard Strozzi-Heckler)

Voor wie is dit persoonlijke traject? 

Dit traject is geknipt voor jou als je… 

 

 • Worstelt met conflicten met collega’s, medewerkers, leidinggevenden of met het management van je organisatie  
 • Vastloopt in terugkerende ruzies, toxische relaties, onuitgesproken spanningen of  onontwarbare conflicten 
 • Steviger in je schoenen wil staan in het omgaan met moeilijke situaties en wil groeien in je effectiviteit in het kader van je professionele rol  
 • Op een rustige, vaardige en zelverzekerde manier moedige gesprekken met anderen wil aangaan  
 • Wil opkomen voor jezelf en staan voor wat belangrijk is voor jou zonder agressief te worden
 • Samenwerkingsrelaties bespreekbaar wil maken, verbeteren of herstellen.

 “Wil je gelijk hebben, of wil je contact maken met anderen?” 

(Mariana Caplan)

 

 

“Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response In our response lies our growth and our freedom.”

(Victor Frankl)

 

 

Waarom dit persoonlijk traject?

Op de werkplek word je altijd geconfronteerd met mensen die anders zijn, die je niet liggen, die je irriteren, frustreren of die zelfs het slechtste in je naar boven halen. Dit zorgt voor spanning, frictie en sluimerende of hoogoplopende conflicten die energie vreten.

Organisaties verwachten steeds meer verantwoordelijkheid en zelfsturing van werknemers. Bij spanning en conflict gaat men er vanuit dat mensen hun verschillen, misverstanden en frustraties op een volwassen manier met elkaar uitpraten. Helaas is dit voor veel mensen moeilijk.   

De meeste mensen hebben helaas niet goed geleerd om voor zichzelf op te komen op een manier die tegelijkertijd duidelijk en stevig is én die de relatie niet onder druk zet.

Hoe kan je misverstanden, meningsverschillen en ergenissen snel, zorgzaam en adequaat ontmijnen zodat ze niet blijven liggen en verzuren? Hoe een moedig gesprek aangaan vanuit wat jij nodig hebt om goed samen te kunnen werken, mét respect voor de ander?

Alle verandering start met hoe jij met een conflictsituatie omgaat!

 

Wat leer je in dit traject? 

Je herkent je automatische piloot in conflictueuze situaties en ontdekt wat er spontaan gebeurt – op mentaal, emotioneel en fysiek vlak –wanneer je je bedreigd voelt

Je bent alert op je impuls tot reactief handelen in situaties die jou triggeren

Je kunt jezelf ‘managen’ in stresserende situaties en intentioneel de shift maken van actie-reactie naar bewust handelen

Je bent in staat om je behoeften duidelijk te communiceren, positie in te nemen en grenzen te trekken, zodat je impact op je omgeving hebt

Je bewaakt een balans tussen empathie en gezonde afgrenzing, zodat je batterij niet leegloopt en je je niet naar beneden laat halen door een toxische sfeer of door de negatieve emoties van anderen

Je blijft krachtig en veerkrachtig staan bij kritiek, weerstand en emotionele incidenten vanuit een stevige basishouding

Je durft in het verschil te gaan en kunt assertief opkomen voor jezelf, in verbinding met de ander(en)

“Loosening body tightness will loosen the mind’s tightness.” 

(Tim Hicks)

“When you want to change an old pattern, discomfort is your biggest ally.”

(Jeffrey Kottler)

De structuur van je programma 

Startgesprek: welkom, inleiding, praktische informatie en planning 

Module 1: Conflictvaardigheid – een integrale en holistische benadering  

Module 2: Van disconnectie naar verbinding – de kracht van gezonde conflicten 

Module 3: De kracht van bewuste presence – moedige gesprekken aangaan 

Module 4: Moedig en veerkrachtig in conflicten staan – omgaan met intensiteit 

+

Maandelijkse Q&A sessies

Besloten LinkedIn Community voor al je vragen

Praktische informatie

Het programma loopt over een periode van 3 tot 5 maanden, afhankelijk van jouw agenda en tempo.

Alle sessies verlopen online via het Zoom platform.

Inbegrepen in de deelnameprijs:

 • Het startgesprek (30 min)
 • Het intakedocument
 • 4 individule online sessies van 1,5u
 • Maatwerk begeleiding op basis van jouw specifieke situatie, persoonlijke thema’s en leerwensen
 • 4 videos met een introductie op het thema van de module
 • 4 inleidingen op het thema van de module
 • Introducties van persoonlijke ‘practices’ (video)
 • Vragen ter reflectie, oefeningen, uitnodigingen tot experiment en toepassing in de eigen context
 • Het boek ‘Leidinggeven als het moeilijk is. Het potentieel in conflicten’ (2020, Pelckmans)
 • Alle tekstmateriaal en documenten
 • Referenties voor wie verder wil verkennen
 • Toegang tot de besloten LinkedIn community voor al je vragen en extra informatie
 • Maandelijkse Q&A sessies voor al wie deelneemt aan onze programma’s.

Voor zelfstandigen en KMO’s: Circles for Connection is geregistreerd als dienstverlener ‘opleiding’ voor KMO portefeuille. Dit betekent dat onze opleidingen in aanmerking komen voor subsidiëring als je voldoet aan de voorwaarden.

Doe je aanvraag bij KMO pas ontvangst van onze factuur.

Erkenningsnummer: DV.0229281

Heb je vragen? Neem dan zeker contact op!

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Laatste startdatum in deze formule!

 • Woensdag 13 januari 2021 (*)

Q&A SESSIES

 • Woensdag 26 januari 2021 van 18u00 tot 19u00
 • Woensdag 24 februari 2021 van 18u00 tot 19u00
 • Woensdag 31 maart 2021 van 18u00 tot 19u00
 • Woensdag 5 mei 2021 van 18u00 tot 19u00
 • Woensdag 9 juni 2021 van 18u00 tot 19u00
 • Woensdag 7 juli 2021 van 18u00 tot 19u00

We maken verdere afspraken voor de individuele gesprekken op basis van jouw agenda.

(*) Vanaf begin maart 2021 bieden we een geïntegreerd programma aan dat nog meer focust op de integrale en holistische dimensie: nog completer dus! Meer nieuws volgt.

Deadline inschrijving

Liefst een week voor de startdatum

Deelnameprijs

2.250,00 Euro (excl. btw) of 1.575,00 Euro (excl. btw) met KMO-Portefeuille.

Wil je aan dit programma deelnemen als particulier? Dan is het mogelijk om in termijnen te betalen. Neem zeker even contact op!