Constructief leren vechten

Conflicten moedig en wijs aangaan – een integrale benadering

Persoonlijk groeitraject – Conflictologie

“(…) one of the reasons that aggression and conflict so quickly precipitate to violence is that we’re out of touch with our bodies. (…)  

When we’re out of touch with our bodies we can no longer feel. When we can’t feel we’re unable to feel others, and all other life. When this occurs, compassion is compromised and doing harm comes more easily to us.

This anesthesia of feeling has now become an emotional plague that threatens our social and environmental fabric.”

(Richard Strozzi-Heckler)

Voor wie is dit persoonlijk traject?

Dit traject is geknipt voor jou als je…

 • Worstelt met conflicten met collega’s, medewerkers, leidinggevenden of met het management van de organisatie
 • Vastloopt in terugkerende ruzies, toxische relaties, onuitgesproken spanningen of onontwarbare conflicten
 • Steviger in je schoenen wil staan in om het omgaan met moeilijke situaties en wil groeien in je persoonlijke effectiviteit in het kader van je professionele rol
 • Op een rustige, vaardige en zelfverzekerde manier moedige gesprekken met anderen wil aangaan
 • Wil opkomen voor jezelf en staan voor wat belangrijk is voor jou
 • Samenwerkingsrelaties bespreekbaar wil maken, verbeteren of herstellen.

 “Wil je gelijk hebben of wil je met mensen contact maken?”

(Mariana Caplan)

 

 

“Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response In our response lies our growth and our freedom.”

(Victor Frankl)

 

 

Waarom dit traject?

Op de werkplek word je altijd geconfronteerd met mensen die anders zijn, die je niet liggen, die je irriteren, frustereren of die zelfs het slechtste in je naar boven halen. Dit zorgt voor spanning, frictie en sluimerende of hoogoplopende conflicten die energie vreten.

Organisaties verwachten steeds meer verantwoordelijkheid en zelfsturing van werknemers. Bij spanning en conflict gaat men er vanuit dat mensen hun verschillen, misverstanden en frustraties op een volwassen manier met elkaar uitpraten.    

De meeste mensen hebben helaas niet goed geleerd om voor zichzelf op te komen op een manier die tegelijkertijd duidelijk en stevig is én die de relatie niet onder druk zet.

Hoe kan je misverstanden, meningsverschillen en ergenissen snel, zorgzaam en adequaat ontmijnen zodat ze niet blijven liggen en verzuren? Hoe een moedig gesprek aangaan met collega’s, medewerkers of leidinggevenden, vanuit wat jij nodig hebt om goed samen te kunnen werken, mét respect voor de ander?

Alle verandering start met hoe jij met een conflictsituatie omgaat!

Wat leer je in dit traject?

Je herkent je automatische piloot in conflictueuze situaties en ontdekt wat er spontaan gebeurt – op mentaal, emotioneel en fysiek vlak –wanneer je je bedreigd voelt

Je bent alert op je impuls tot reactief handelen in situaties die jou triggeren

Je kunt jezelf ‘managen’ in stresserende situaties en intentioneel de shift maken van actie-reactie naar bewust handelen

Je bent in staat om je behoeften duidelijk te communiceren, positie in te nemen en grenzen te trekken, zodat je impact op je omgeving hebt

Je bewaakt een balans tussen empathie en gezonde afgrenzing, zodat je batterij niet leegloopt en je je niet naar beneden laat halen door een toxische sfeer of door de negatieve emoties van anderen

Je blijft krachtig en veerkrachtig staan bij kritiek, weerstand en emotionele incidenten vanuit een stevige basishouding

Je durft in het verschil te gaan en kunt assertief opkomen voor jezelf, in verbinding met de ander(en)

“Loosening body tightness will loosen the mind’s tightness.” 

(Tim Hicks)

“Wanneer je een oud patroon wilt veranderen, is ongemak je grootste bondgenoot”

(Jeffrey Kottler)

Opbouw van het traject

Persoonlijke voorbereiding en intake

Sessie 1: Conflictvaardigheid – een integrale benadering

Tussentijds: webinar – opdracht – oefenen – leesmateriaal

Sessie 2: Conflicten als kans tot verbinding – de kracht van gezonde conflicten

Tussentijds: webinar – opdracht – oefenen – leesmateriaal

Sessie 3: Zijn en doen in conflicten 

Tussentijds: webinar – opdracht – oefenen – leesmateriaal

Sessie 4: Conflicten veerkrachtig aangaan – ‘constructief vechten’

Extra:

Maandelijkse Q&A sessies

Besloten LinkedIn Community voor al je vragen

Praktische informatie

Het traject loopt over 3 à 5 maanden, afhankelijk van jouw tempo.

Alle sessies verlopen online.

Inbegrepen in de deelnameprijs:

 • Een kennismakingsgesprek (30 min)
 • 4 individuele online sessies van 1,5 uur
 • Persoonlijke begeleiding afgestemd op jouw specifieke situatie, persoonlijke thema’s en leerwensen
 • 3 webinars
 • 3 presentaties
 • Een werkboek met concrete opdrachten
 • Alle tekstmateriaal en documenten
 • Toegang tot de besloten LinkedIn community voor al je vragen en extra informatie
 • Maandelijkse Q&A sessies voor iedereen die een opleiding ‘conflictologie’ volgt

Voor zelfstandigen en KMO’s: Circles for Connection is geregistreerd als dienstverlener ‘opleiding’ voor KMO portefeuille. Dit betekent dat onze opleidingen in aanmerking komen voor subsidiëring als je voldoet aan de voorwaarden.

Doe je aanvraag bij KMO pas nà ontvangst van onze factuur. Dan heb je alle gegevens.

Erkenningsnummer: DV.0229281

Heb je vragen? Vraag een gratis verkennend gesprek aan!

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Startdata

Het persoonlijk traject start in 2020 op de volgende momenten

 • Woensdag 24 juni 2020
 • Woensdag 16 september 2020
 • Woensdag 18 november 2020

Data van jouw traject

We spreken de data van alle stappen samen af, afgestemd op jouw agenda

Deadline voor inschrijving

Graag ten laatste 1 week voor de startdatum

Deelnameprijs

2.250,00 Euro (excl. btw.) of 1.575,00 Euro (excl. btw) met KMO-Portefeuille subsidie