c o n s c i o u s    c o n f l i c t

Van patroon naar present in relaties & in het leven

een programma om vrij, authentiek en moedig in relaties te bewegen

“Contact is the source of our richest joy and our most intensely painful moments.”
(Petruska Clarkson)

Voor wie?

Dit programma  is voor iedereen die
 • Bewuster en eerlijker in relaties wil staan
 • Veer-krachtiger wil omgaan met moeilijke situaties
 • Vrij-moediger wil handelen in conflicten
 • Present wil zijn bij  de uitdagingen van het leven
   leidinggevenden
  • die willen onderzoeken hoe ze zélf anders kunnen omgaan met weerstand, spanning, gedoe en conflict tussen mensen
  • die constructieve conflicten willen aangaan vanuit hun persoonlijke waarden, vertrouwen in mensen en vanuit het besef dat de enige manier uit een conflict er dwars doorheen is
  Professionals
  • die een mandaat hebben om de rol van ‘derde’ op te nemen in de conflicten van anderen
  • die voldoende veerkracht, moed en wijsheid willen ontwikkelen om present te blijven in gespannen velden, zodat ze een verschil kunnen maken
  Particulieren/medewerkers
  • die geconfronteerd worden met conflicten, heftige gebeurtenissen of grensoverschrijdend gedrag en hier een antwoord op willen geven
  • die anders in professionele en/of andere relaties willen staan vanuit zelfrespect en met respect voor de ander

  Volg dit programma individueel of in kleine groep (zie verder)!

  Waarom dit programma?

  De uitdagingen in je relaties: op zoek naar veiligheid…

  In het werken en leven met anderen, word je altijd geconfronteerd met moeilijke situaties: tegenslag, overwachte gebeurtenissen, verlies, moeilijke mensen die totaal anders met situaties omgaan, kwetsende incidenten, gespannen relaties op het werk of in je persoonlijke leven.

  We zetten allemaal persoonlijke strategieën in om het leefbaar te houden op de werkvloer of in andere contexten. Denk aan zwijgen voor de lieve vrede, problemen wegwimpelen, flink doorzetten of verharden en in je kwaadheid blijven hangen. We zijn op zoek naar veiligheid.

  De prijs van je patronen

  Deze copingmechanismen kosten enorm veel negatieve energie en ze leveren je op termijn helaas weinig op…

  Wanneer je bij stress en een gevoel van dreiging steeds in je patroon schiet, neemt de spanning in je relaties toe. Problemen blijven liggen, gesprekken worden uitgesteld of de verbinding raakt verbroken.

  Zelf betaal je hier ook een prijs voor. Je voelt je machteloos, de frustraties stapelen zich op, je raakt geïsoleerd of je hebt spijt van je gedrag. Je krijgt last van chronische stress en je welzijn staat onder druk (bv piekeren, slecht slapen).

  Van  overleven naar leven

  Hier bovenop komt ook de druk van wat er in de wereld gebeurt.

  Hoe ga je om met de voortdurende confrontatie met slecht nieuws? Hoe uit de val van de moedeloosheid, wanhoop of het fatalisme blijven? Hoe in je eigen leefwereld een verschil maken vanuit bewuste keuzes, veer-kracht en moed?

  Het is zowel een macro-verhaal als een micro-verhaal!

  De vraag is: hoe kan je je vrijer, authentieker en moediger bewegen in relaties en in het leven?

  “Peace is the condition in which conflicts are dealt with and resolved in respectful, life-affirming ways. Peace is not the absence of conflict. Given the complexity of the world, that is an impossibility.

  Peace is the situation in which people have tools for resolving conflict in non-destructive, productive ways.”

  Paul Linden

  Wat kan dit programma voor mij betekenen?

  Door met aandacht en actief deel te nemen aan dit programma kan je stappen zetten op één of enkele van de volgende domeinen in je relaties.

  • Bewuster omgaan met gespannen relatiesmet medewerkers, collega’s, je leidinggevende, familieleden, vrienden vanuit voeling met jezelf.
  • Jezelf sneller betrappen op je automatische piloot en je gekende patronen die je veiligheid brachten, zodat je ruimte voor keuze begint te ervaren.
  • Jezelf bewuster reguleren via eenvoudige tools, zodat je de kwaliteit van je aanwezigheid intentioneel kunt beïnvloeden en aanwezig kunt zijn.
  • Vrij-moediger uitdrukkenwat je nodig hebt in het samenwerken en samenleven met anderen.
  • Duidelijke grenzen aangevenvanuit voeling met wat voor jou klopt en belangrijk is.
  • Anderen direct aanspreken en feedback geven als je irritatie voelt opkomen, met respect voor jezelf, voor de ander en als investering in de relatie.
  • Open staan en empathie opbrengenvoor mensen die totaal ànders naar een situatie kijken en met hen in dialoog gaan.
  • Veiligheid voor jezelf én voor de ander creërenbij het aangaan van moedige gesprekken, zodat je echt contact kunt maken en er vrijer gesproken kan worden.
  • Moeilijke thema’s bespreekbaar durven maken vanuit innerlijke rust en stevigheid.
  • In het verschil durven gaan staanen je stem laten horen, ook al is dit misschien spannend of zelfs risicovol.
  • In verbinding blijven wanneer het spannend wordt, zodat je aanwezig blijft, vooral tijdens moeilijke gesprekken.
  • Overeind blijven wanneer er weerwerk komt: veer-krachtig omgaan met weerstand, kritiek of negatieve reacties.
  • Stevig blijven staan in contact met jezelf bij intensiteit en overweldigende gebeurtenissen, zodat je niet blokkeert, overspoeld raakt of mentaal afhaakt.

   

  Want de wereld heeft – meer dan ooit! – wakkere en veer-krachtige mensen nodig!

  “To remain dignified in a conflict means that, no matter how open and receptive we are to another, our own inner compass and voice are not suppressed.

  To embody humility in a conflict is to acknowledge that, even if we believe we are right, our view of the situation is partial.”

  Jason Digges

  de 7 thema’s en relationele vaardigheden

  De thema’s van het programma zijn logisch opgebouwd.

  Je bouwt stap voor stap aan krachtige relationele vaardigheden via het bewust oefenen met een aantal belangrijke ‘life skills’.

   

  • Dichter bij mezelf – van binnen naar buiten bewegen
  • Mijn relationele blauwdruk – meer bewustzijn maakt nieuwe keuzes  mogelijk
  • Echt aanwezig – bewuste presence in relaties en in conflict
  • Persoonlijk leiderschap in leven en werk – impact in relaties
  • De kracht van gezonde boosheid – de energie om te veranderen
  • In contact blijven bij weerstand – verbinden in verschil
  • Veer-kracht bij hoge intensiteit – present blijven in moeilijke momenten

     kies welke formule het beste bij jou past

      1. individueel programma 

      Doorloop de 7 stappen van dit programma op je eigen tempo.

      Op ons digitale platform krijg je – per thema- extra informatie aangereikt: inspiratie, reflecties, persoonlijke praktijken, ademtips en experimenten voor je dagelijks leven.

      Kies zélf in dit aanbod wat voor jou ondersteunend is en wat je proces van bewustwording en verandering kan ondersteunen.

      Bepaal zelf hoeveel tijd en aandacht je tussen onze gesprekken wil investeren in reflectie en experiment.

      Benut de coachinggesprekken voor feedback, voor al je vragen, voor het bespreken van uitdagende situaties en voor verdere verdieping.

      Ideaal is om een gesprek om de 4 weken in te plannen. Dan houden we er momentum in met voldoende tussentijd voor experiment en integratie.

      Doordat het programma over een langere periode loopt, is er tijd en ruimte om écht in beweging te komen.

       

       De voordelen van deze formulie: “the best of both worlds”!

      Deze formule is een geïntegreerde combinatie tussen opleiding en persoonlijke coaching waardoor dit programma méér impact heeft dan  een paar dagen opleiding volgen of een coaching traject doorlopen.

      Opleidingen geven je vaak een tijdelijke boost, maar het is lastig om wat je geleerd hebt effectief toe te passen en te integreren in je specifieke werk en context.

      Bij individuele coaching staan je persoonlijke vragen dan weer op de voorgrond. Daardoor blijven er veel opportuniteiten liggen voor extra input en inzichten en om tools en praktijken mee te geven.

      Dit programma brengt de twee invalshoeken samen in een degelijk pakket!

      Praktische info

      Tarieven

      Particulieren

      1.200,00 € (incl btw)

      (coaching twv 80,00 €/uur)

      Je kunt eventueel in schijven betalen. In onderling overleg.

      Zelfstandigen

      1.750,00 € (excl btw)

      (coaching twv 120,00 €/uur)

      Organisaties

      2.950,00 € (excl btw)

      (coaching twv 200,00 €/uur)

      Dit is inclusief:

      • het intakegesprek van 1 uur
      • al het materiaal op het digitale platform verdeeld over 7 thema’s: inspiratie, reflecties, ademtips, persoonlijke praktijken en experimenten
      • 7 persoonlijke gesprekken van 1,5 uur 
      • begeleiding gedurende een periode van ongeveer een half jaar
      • toegang tot het online platform zolang het programma loopt
      • lidmaatschap van de besloten Community ‘Conscious Conflict’ op LinkedIn

      Data & timing

      Start op een zelf gekozen moment.

      Maximale doorlooptijd: 7 maanden zodat er voldoende momentum is.

      Locatie

      Praktijk in de Broekstraat 32, 3001 Heverlee

      (of eventueel online)

      Inschrijven

      Schrijf je in via de inschrijfmodule onderaan deze pagina. 

      Vermeld duidelijk of je inschrijft via je organisatie, als zelfstandige of als particulier!

      “The most radical thing any of us can do at this time is to be fully present to what is happening in the world.”

      Joanna Macy

       2. Cirkel – een traject in kleine groep

       Voor wie dit programma liever samen met anderen in een kleine groep doorloopt.

       Na je inschrijving krijg je toegang tot ons digitale platform. Daar vind je per thema heel wat informatie en inspiratie.

       We starten met een online intakegesprek om kennis te maken en scherp te stellen wat jouw focus voor deze cyclus is.

       We benutten de cirkel als een veilig leerlabo. Tijdens de groepsbijeenkomsten is er ruimte voor verdere oefening en verdieping, delen, wederzijdse feedback en onderlinge steun en inspiratie.

       In de tussentijd (ongeveer 5 weken tussen elke cirkel) kan je zelf aan de slag met wat voor je relevant is. Je kunt oefenen met praktijken, experimenten aangaan, lezen, reflecteren, aan journaling doen,… Je bepaalt zelf hoeveel tijd, energie en aandacht je hier aan wil spenderen.

       Doordat we samen een langere tijd onderweg zijn, zet je – gesteund door de groep – concrete stappen in je werk en leven.

       Praktische info 

       Tarieven

       Particulieren: 750,00 € (incl btw)

       Zelfstandigen: 1.400,00 € (excl btw)

       Organisaties: 1.995,00 € (excl btw)

       Inclusief:

       • Online intake van 1 uur
       • De begeleiding van 4 cirkelmiddagen van een halve dag
       • De locatie: zaal, koffie, thee & taart
       • Een nagesprek van 1 uur voor verdere integratie, nazorg en afronding (live of online)
       • De toegang tot alle documenten van het programma op het digitale platform zolang de reeks loopt
       • Een uitnodiging voor de besloten Community ‘Conscious Conflict’ op LinkedIn

       Data

       Intakegesprekken (online): dinsdag 22 oktober 2024

       De cirkelbijeenkomsten: vrijdagmiddagen van 13u30 tot 17u00

       15 november 2024

       20 december 2024

       24 januari 2025

       28 februari 2025

       Nagesprek: samen af te spreken

       Locatie

       LivingLei, Leuven

       Inschrijven

       Schrijf je in via de inschrijfmodule onderaan deze pagina. 

       Vermeld duidelijk of je inschrijft via je organisatie, als zelfstandige of als particulier!

       Maximaal 6 deelnemers!

       “Healthy contact between people has been defined as ’touching with mutual awareness of differences.”

       John Leary-Joyce

       Ter inspiratie – een e-book

       In december 2023 verscheen dit praktische e-book over persoonlijke conflicthantering.

       Anders omgaan met conflicten kan ervoor zorgen dat je vrijer, eerlijker en authentieker communiceert met anderen.

       En het moediger en opener omgaan met verschil, fricties en conflicten is een manier om te bouwen aan meer openheid, authentieke relaties en directe communicatie op de werkvloer.

       Je kunt het e-book via de knop hieronder bestellen.

       Slechts 8,99 €

       Silvia als begeleider

       De zaadjes voor mijn visie op relaties en conflict liggen in mijn opleiding tot Gestalttherapeut. Het thema van mijn eindwerk luidde: “De vernietigende en verbindende kracht van agressie”.

       Deze cyclus is – na jarenlang experimenteren en polijsten – de vrucht van dit werk!

       De laatste jaren integreerde ik nieuwe inzichten uit de wereld van embodiment, de neurologie van gedrag en ontwikkeling en bruikbare bevindingen uit de traumaleer in mijn werk.

       Mijn hele loopbaan werk ik al op het snijvlak van de klinische én de organisatiepsychologie. Van hieruit ontwikkelde ik gaandeweg een holistische benadering van relaties, samenwerking, leiderschap en conflicthantering.

       Ik ben aanwezig voor jou met alles wat ik in huis heb: mijn professionele ervaring en expertise, mijn levenservaring en eveneens mijn persoonlijke zoektocht in relaties en conflict.  

       Bijscholingen o.a.:

       • The Wisdom of Conflict (Ben Yeger, Movement Medicine)
       • Holding space (Danielle Braun, NL)
       • The Power of Embodied Transformation’ & ‘Neuroscience for Change (Coaches Rising)
       • Embodiment Fundamentals for Coaches and Facilitators: Leveraging the Intelligence of the Body (Embodied Potential)
       • Embodiment in Business & Foundations of Embodiment Certificate (Embodied Facilitator)
       • Karakterstructuren (Umbra)
       • Het wijze lichaam (Interact)
       • Trauma Informed Practice & On the Spot: psychologische eerste hulp & Skills training PTSD & Complex PTSD (Ybe Casteleyn)
       • Reeks Ademen (Studio Zuid)
       • Opleiding yoga docent (Yogalife)
       • Traumaopleiding C2Trauma2Peace (De Binnentuin/Weg-Wijzer)
       • Transforming the Living Legacy of Trauma (Janina Fisher, Uitgeverij Mens)
       • Somatic Experiencing Practitioner in opleiding (2023-2025, Trauma Healing Belgium)

       Inschrijven kan hier

       Schrijf hieronder in om deel te nemen aan het individuele traject of de formule in kleine groep.

       Je betaalt na ontvangst van de factuur en krijgt toegang tot het platform nadat je betaling is ontvangen.