Mediation week 2017: proeverij

Van 16 tot 21 oktober 2017 organiseert de Federale Bemiddelingscommissie opnieuw een week waarin bemiddeling of mediation centraal staat! (website)

In het hele land worden infosessies, workshops, panelgesprekken en workshops georganiseerd door verschillende organisaties die bemiddeling bekend willen maken bij het brede publiek.

Het volledige programma vind je hier.

In samenwerking met UCLL verzorgt Circles for Connection een korte workshop op woensdag 18 oktober van 15u00 tot 17u00  met als titel: “Conflicten in teams” 

In de context van een team wordt de bemiddelaar geconfronteerd met specifieke uitdagingen. Het is niet duidelijk waar ‘het’ conflict precies over gaat en wat dus ‘de’ oplossing zou moeten zijn. Rond het team zijn heel wat andere actoren betrokken die ook een invloed hebben op de escalatie of de oplossing van de gespannen situatie. Bovendien heeft de bemiddelaar te maken met een groep waar dynamieken op verschillende lagen spelen. Om een gefaseerd bemiddelingsproces te begeleiden, dient de bemiddelaar te beschikken over een ‘rugzak’ met groepsmethodieken om het proces te ondersteunen. In deze workshop maken we kennis met enkele manieren om aan de slag te gaan met een teamconflict.

Locatie: WTC III, Zaal Trinidad.

Onkostenvergoeding: 10 €

Inschrijven via een mail naar: Mediationweekfbc@gmail.com

 

Bijscholing ‘Conflicten in teams’

Op 29 november en 13 december 2017 verzorg ik opnieuw een tweedaagse voor al wie met groepen en teams werkt: leidinggevenden, coördinatoren, projectleiders, teamcoaches, bemiddelaars, consultants, enz.

Bemiddeling in teams vergt een andere kijk, andere methodieken en brengt andere valkuilen met zich mee. In deze tweedaagse leer je een groepsbril op te zetten,  staan we stil bij de specifieke rol van een teambemiddelaar of andere professional en leren we methodieken en  interventies om met teamconflicten om te gaan.

Voor meer informatie en inschrijving verwijs ik je graag naar de website van UCLL.

Van harte welkom!