Ontstaan vanuit een urgentie en een visie

 

 

Mijn collega Geertje Bleukx en ik hebben de koppen bij elkaar gestoken vanuit een dringende nood die we ervaren in het begeleiden van teams en organisaties.

We zien keer op keer wat de desastreuze gevolgen zijn van het niet onder ogen zien en het verwaarlozen van conflicten.

Conflicten die blijven liggen escaleren vanzelf en organisaties betalen daar een hoge prijs voor: verminderde productiviteit, slechte beslissingen, veranderingsprocessen die blijven haperen, demotivatie, stress, burn-out, ziekteverzuim en véél menselijk leed.

Organisaties trekken (te) laat aan de bel en dan komt een interventie dikwijls neer op een crisisinterventie met een verminderde kans op slagen…

Daarom willen we leidinggevenden en organisaties inspireren en ondersteunen om conflicten te zien als kans om belangrijke thema’s bespreekbaar te maken.

Met Conflict-Wijzer willen we je wegwijs en hopelijk ook een beetje wijzer in conflict maken!

 

Neem een kijkje op onze nieuwe website ⇒ C O N F L I C T – W I J Z E R

 

Herken je dit soort vragen?

 

  • In onze organisatie zijn we nogal lief voor elkaar. Maar hierdoor gaat er ook veel ondergronds. Hoe kunnen we leren omgaan met verschillen?
  • Ik ben de helft van de tijd bezig met brandjes blussen op mijn afdeling. Hoe kan ik iets doen met wat er werkelijk leeft en moeilijke gesprekken aangaan zonder dat de boel ontploft?
  • We willen inzetten op preventie van conflicten en sneller als HR afdeling interveniëren. Hoe doe je dat?
  • We willen onze teams zelfsturend maken. Ze lopen meestal vast op allerlei thema’s waardoor we het potentieel niet kunnen benutten.  Hoe maken we teams conflictvaardiger?
  • Na de fusie zitten we met nieuw samengestelde teams. Hoe kunnen we bruggen bouwen tussen de twee culturen? 
  • Door de vele veranderingen is er een sluimerend ongenoegen in de organisatie. Wat kunnen we hieraan doen?

 

 

Conflict-Wijzer: een uitgesproken visie

 

♦ Proactief handelen en investeren in gezonde samenwerkingsrelaties (bv bij verandering, fusies, samengestelde teams)

♦ Doorbreken van het taboe op “conflict” en bouwen aan een open organisatie- en teamcultuur

♦ Beleidsmatig denken en interne mensen betrekken bij de aanpak van conflictueuze situaties

♦ Ontwikkelen van de conflictvaardigheid op individueel en collectief niveau binnen de organisatie

 

We bieden hiervoor een geïntegreerd totaalaanbod aan rond het thema conflict.

 

 

Concreet aanbod van Conflict-Wijzer

 

Inspiratiesessies

Voor diverse doelgroepen

Van teamconflict naar verbinding

Opleiding voor leidinggevenden (3 of 4 dagen)

Persoonlijke conflictreis

Voor een brede doelgroep

Verdiepingstraject conflictcoach

Voor een brede doelgroep

Teambegeleiding op maat

Conflictcoaching – voor bestaande teams

Teambegeleiding op maat: crisisopvang

Voor teams die een nieuwe start willen maken

Individuele conflict coaching

Voor diverse doelgroepen

 

Heb je een vraag? Neem vrijblijvend contact op!