Nanoenen

 

Een nieuw werkwoord is geboren: nanoenen!

Op maandag 19 november 2018 organiseren Geertje en ik onze eerste Nanoen om met een beperkt groepje in de diepte uit te wisselen over een specifiek conflict-gerelateerd thema.

Het eerste thema gaat over samenwerkingsconflicten. Een noodzakelijk kwaad? Zo snel mogelijk uit de weg helpen? Mee leren leven? Of iets dat we te leren hebben?

We geven een voorzet, allebei vanuit ons specifieke perspectief. Geertje vanuit het persoonlijke stuk en ik vanuit het professionele stuk (voor zover beide uit elkaar gehaald kunnen worden!!)

Daarna gaan we in gesprek. Er is ruimte voor delen, ervaringen uitwisselen, leren van en met elkaar over dit boeiende thema dat velen bezig houdt.

Je bent welkom ten huize van Geertje in Zelem vanaf 13u00. We starten om 13u30.

Inschrijven kan via het INSCHRIJVINGSFORMULIER.

Van harte welkom!