Conflict als doolhof: de weg kwijt…

 

Bij conflicten zijn we vooral met onze aandacht bij anderen. We beschuldigen en projecteren er op los! We investeren onze energie in het wijzen naar anderen.

We lopen verloren in de zoektocht naar ‘de schuldige’ en ‘de oorzaak’. Met oogkleppen op strijden we voor ons ‘gelijk’ en beseffen niet dat anderen dat ondertussen ook aan het doen zijn.

We creëren conflictverhalen en vertellen ze zo vaak dat ze ‘de waarheid’ worden. We rumineren over incidenten, melken anekdotes uit en blijven oude koeien uit de sloot halen

We raken de weg kwijt in de chaos van een conflict en tasten verward rond in de mist. We zijn het spoor bijster en weten niet meer hoe we er uit kunnen raken.

We zoeken vertwijfeld naar ‘de’ oplossing en klampen ons vast aan wie ons probeert te ‘helpen’ om een conflict op te lossen: HR medewerkers, preventie-adviseurs, vertrouwenspersonen, vakbondsvertegenwoordigers of bemiddelaars.

In een doolhof bots je op doodlopende straten, kan je de verkeerde weg nemen en dool je letterlijk tot je eruit bent. Een doolhof is zo gemaakt dat je erin verdwaalt en telkens geconfronteerd wordt met verschillende paden en mogelijkheden. Dit parcours roept vaak negatieve emoties op: irritatie, frustratie, onmacht en ontreddering.

 

Conflict als labyrint: de weg naar binnen…!

 

“Een labyrint is een tool voor persoonlijke, psychologische en spirituele transformatie die bestaat uit één weg. Men gaat er van uit dat het de rechter hersenhelft stimuleert.”

(Buchanan, p 14)

 

Er is ook een andere weg. De weg uit een conflict is de weg die er dwars doorheen gaat. Dit proces wordt gesymboliseerd door een labyrint, een oeroude metafoor voor het zoeken, verdiepen en voor de verschillende bewustzijnsniveaus.

De essentie van een labyrint is dat er één weg is. Er zijn geen kruispunten of vertakkingen.

Het lange pad voert, via bochten en slingerbewegingen, naar het midden. Dit staat symbool voor de weg die de zoeker naar waarheid moet afleggen.

Het labyrint daagt ons uit om met wilskracht door te lopen en de weg te blijven volgen. Eenmaal in het midden, leidt de weg naar de uitgang.

Bij het zoeken naar een uitweg in conflict kijk je dus beter in de spiegel dan met de vinger naar de ander te wijzen. Het vraagt moed en eerlijkheid om aan oprecht zelfonderzoek te doen.

 

“De weg naar het midden van het labyrint leidde naar de ervaring van het keerpunt; zonder dit keerpunt was het onmogelijk het labyrint te verlaten.

Een dergelijke inwijdingservaring was en is nog steeds een ommekeer van het materiële naar het spirituele – en vanwaaruit weer vanuit het spirituele naar het aardse. (…)

De weg naar heling leidde via het labyrint naar de kern van de eigen persoonlijkheid – het ik, het zelf.”

(Glasl, p 30)

 

 

In de spiegel kijken

 

Je kunt bijdragen aan conflictoplossing door de weg naar binnen te nemen in plaats van de oplossing buiten jezelf te zoeken.

Kijk met mildheid naar je eigen aandeel in de conflictsituatie en ga op onderzoek, bijvoorbeeld aan de hand van onderstaande vragen:

  • Wat heb ik gedaan of niet gedaan waardoor het conflict is kunnen escaleren? 
  • Welke kansen tot open gesprek heb ik laten liggen en waar heb ik spijt van? 
  • Wat heb ik uit angst niet gedurfd?
  • Welke noden en wensen zitten er verborgen achter mijn hevige emoties? 
  • Welke interpretaties heb ik te checken met anderen?
  • Wat heb ik van de ander nodig om weer door dezelfde deur te gaan en wat ben ik bereid om te investeren in de relatie? 

 

Wanneer iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen behoeften, interpretaties, emoties en gedrag, dan zetten conflictpartijen een reuzenstap naar elkaar toe!

 

Word conflict-vaardiger!

 

Tijdens onze opvoeding en op school leren we hoe we met spanning en conflict moeten omgaan. Wat we meekrijgen is: flink zijn en niet zeuren, braaf zijn, zwijgen voor de lieve vrede, beleefd blijven, indirect communiceren, hard knokken voor je gelijk,…

Het zijn vaak overlevingsmechanismen die ervoor zorgen dat we ons geliefd weten, erbij horen en niet in vervelende situaties terecht komen.

De meesten onder ons leren helaas niet zo goed hoe ze assertief kunnen opkomen voor hun behoeften en hoe ze op een constructieve manier in het verschil kunnen gaan.

Het goede nieuws is dat je je conflictvaardighed kunt ontwikkelen!!!

Ontdek ons nieuwe aanbod: CONFLICT-WIJZER.

 

 

Inspiratie:

Friedrich Glasl (2008). Conflict, crisis, catharsis. De transformatie van de dubbelganger. Zeist: uitgeverij Christophoor.

Jim Buchanan (2007). Labyrithes pour l’esprit. Créer ses propres labyrinthes pour méditer et s’éveiller. Paris: Le Courier du Livre

 

 

Copyright ©  Silvia Prins (2018). Alle rechten voorbehouden. Artikelen of delen hieruit mogen elders gepubliceerd worden, maar alleen op o.v.v. het copyright en de naam van de website. Dank om me hiervan op de hoogte te stellen.