Conflict Coaching

“Peace is the condition in which conflicts are dealt with and resolved in respectful, life-affirming ways.

Peace can be achieved only when people have tools for resolving conflicts in productive ways.”

(Paul Linden)

Voor wie?

Conflict coaching is een individueel proces. Het is bestemd voor drie doelgroepen.

Leidinggevenden

Je wordt geconfronteerd met een moeilijke situatie in je team, afdeling of organisatie en wil een conflict bespreekbaar maken.

Je bent op zoek naar een extra paar ogen, inzichten, handvatten, tools en je bent bereid om naar je eigen aandeel in de situatie te kijken.

HR managers en professionals

Je krijgt een specifieke vraag om ondersteuning bij een conflict in de organisatie te bieden en bent op zoek naar een klankbord.

Je wil conflictsituaties snel, adequaat en zo proactief mogelijk oppakken: wat kan je zelf doen en wanneer doorverwijzen?

Betrokken partij in een conflict

Je bent zelf nauw betrokken in een conflict en wil uitzoeken hoe je met deze situatie kunt omgaan. Hierbij wil je opkomen voor je eigen noden en behoeften en tegelijkertijd respect tonen voor die van anderen

Je wil je conflictvaardigheden, overtuigingen, persoonlijke kwaliteiten en strategieën bij conflict verder ontwikkelen en je zekerder voelen.

Je wil de coaching benutten bij wijze van ondersteuning voor, tijdens of na een bemiddeling.

“While conflict can be a trap of the past, conflict resolution is an act of the present and the future.” 

(Tammy Lenski)

“Out beyond ideas of wrong-doing and right-doing, there is a field. I will meet you there.”

(Rumi) 

Waarom conflict coaching?

Op de werkplek wordt je steevast geconfronteerd met mensen die anders denken, handelen en zijn. Samenwerken mét de verschillen is soms een moeilijke opdracht.

Organisaties verwachten dat je als leidinggevende, HR professional of medewerker op een volwassen manier met conflicten kunt omgaan. In de realiteit is dat natuurlijk niet zo vanzelfsprekend.

Veel mensen zijn onzeker in het omgaan met meningsverschillen, tegenstellingen en spanningen in samenwerking.

Dit roept allerlei reacties op, zoals in elkaar krimpen, gelijk willen hebben, problemen weglachen, woorden inslikken, frustraties oppotten, non verbale agressie of af en toe ontploffen. 

We hebben eigenlijk nooit geleerd hoe we conflicten vanuit innerlijke kracht en rust, met respect voor de ander kunnen aangaan. Daardoor is er veel frustratie en menselijk leed op de werkvloer.

Maar je kunt dit leren!

Wat levert een coaching traject je op?

Je zoomt uit en kijkt met een gezonde afstand naar de conflictsituatie waarin je vast zit

Je krijgt een beter beeld van wat jou uit balans haalt, hoe je met gespannen en intense situaties omgaat en wat de kosten hiervan zijn

Je kunt je eigen visie zien als slechts één perspectief en creëert een meerstemmig beeld van het conflict

Je groeit in empathie met de ‘overkant’ en maakt contact met wat voor jou echt belangrijk is

Je maakt de shift van verwijten maken en verandering van de ander verwachten, naar introspectie en verantwoordelijkheid nemen

Je ervaart keuzemogelijkheden en kunt een respons bieden vanuit rust, moed en wijsheid

Je leert hoe je je noden en wensen  op een constructieve manier in contact kunt brengen en kunt duidelijke grenzen aangeven

Je durft moedige gesprekken aan te gaan en op te komen voor wat belangrijk is voor jou

Je brengt beweging in vastgeroeste gewoontes, patronen en manieren van omgaan met conflict 

“It is far better to look inward rather than outward for the problem and the solution.”

(Jeffrey Kottler)

“Conflict (…) presents threat of one sort or another to the individuals involved and, consequently, parties in conflict will have more difficulty excersing their ability to delay visceral and emotional responses in their conflict interactions. Yet this is exactly what we are asking them to do in conflict resolution processes. (…)

In conflict resolution work, sometimes we need to go slow to go fast.” 

(Tim Hicks)

Een integrale en holistische manier van werken

Conflict coaching is resultaatgericht en toekomstgericht.

We werken vznuit een integraal perspectief op verschillende niveaus: organisatiebreed, op het niveau van een departement/team, interpersoonlijk en op het persoonlijke niveau.

De visie op ontwikkeling en groei is holistisch. We bouwen aan de verschillende vormen van intelligentie die je kunt ontwikkelen om rustiger, effectiever en bewuster met conflicten om te gaan: cognitieve, emotionele, relationele, somatische en de collectieve intelligentie.

Het doel is steeds om het bewustzijn te verhogen, nieuwe keuzemogelijkheden te leren zien, zuurstof in conflict te brengen en beweging in wat vast zit mogelijk te maken.

De metafoor van het labyrinth staat centraal. We maken de beweging van binnen naar buiten.

De aanpak is contextueel want de realiteit van jouw specifieke context is steeds het referentiepunt tijdens het proces. Ik stimuleer je om aan de slag te gaan met ‘safe to fail’ experimenten.

Het échte werk vindt buiten de coaching plaats!

 

Silvia als coach

In de aanpak van je coachingtraject zet ik alles in wat ik in huis heb: inzichten, kaders en modellen uit het brede veld van samenwerking en conflict, strategieën voor organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling, 28 jaar ervaring in organisaties.

Ook mijn expertise en achtergrond als bemiddelaar, teamcoach, klinisch & organisatiepsycholoog, Gestalt therapeut, somatisch facilitator en zelfs als yoga docent (!) investeer ik in de begeleiding.

En misschien het belangrijkste: mijn manier van werken. Wat me typeert is een balans tussen theoretische achtergrond & doorleefde praktijkervaring, zorgzaamheid & eerlijke feedback, professionele afstand & warme betrokkenheid, methodisch werken & voeling met het hier-en-nu.

Conflict coaching: een traject

Eerst is er eventueel een gratis verkennend gesprek om je te oriënteren

Vervolgens ontvang je een intakeformulier om je voor te bereiden op de coaching

We doorlopen een gestructureerd proces, afgestemd op jouw situatie en concrete vragen, met o.a. aandacht voor

  • Scherpstellen van de resultaten die je wil bereiken: focus en doelstellingen
  • De situatie exploreren: een integraal assessment van alle elementen
  • Fileren van het conflict: perspectiefwissel en verhoogd bewustzijn
  • Onderzoeken van diversie opties van handelen: risico’s en mogelijkheden van de actiestappen
  • Experimenteren met verschillende pistes: nieuwe vaardigheden en manieren van zijn proberen met feedback en bijsturing
  • Engagement voor de volgende stappen: zicht op de volgende stappen en inventariseren van leerpunten

Heb je vragen? Vraag een gratis verkennend gesprek aan!

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Praktische info

  • Een coaching gesprek duurt 1,5 uur
  • Voorlopig werk ik alleen online (via zoom)
  • Je spreidt de coaching gesprekken over de periode die je verkiest: kort en intensief of eerder rustig en over een langere periode
  • Het conflict coaching traject bestaat uit minstens 4 coaching sessies

Tarieven

Er zijn verschillende tarieven voor particulieren, zelfstandigen met btw nummer en organisaties.

Vraag het zeker na!