praktijk voor coaching & psychotherapie

Persoonlijke begeleiding bij moeilijke situaties, conflict en psychisch lijden op het werk

“While conflict can be a trap of the past, conflict resolution is an act of the present and the future.” 
(Tammy Lenski)

conflict Coaching

je bent Leidinggevende

Je wordt geconfronteerd met een moeilijke situatie in je team, afdeling of organisatie en wilt zelf een conflict bespreekbaar maken.

Je bent op zoek naar ondersteuning, een extra paar ogen, een klankbord, nieuwe inzichten, handvatten, tools en pistes voor aanpak.

Je bent ook bereid om naar je eigen aandeel in de situatie te kijken en hoe je je zelf anders kunt opstellen om verandering mogelijk te maken.

je bent professional of HR manager

Je krijgt een vraag om hulp bij een conflict in een organisatie en wilt snel een eerste inschatting van het conflict maken.

Je bent op zoek naar een klankbord om opties van aanpak te exploreren en concreet uit te werken.

Je wilt conflictsituaties snel, adequaat en constructief oppakken: wat kan je zelf doen en wanneer doorverwijzen?

je bent Zelf Betrokken in een conflict

Je bent zelf betrokken in een conflict en wilt uitzoeken wat er speelt en hoe je met deze situatie kunt omgaan.

Je wilt opkomen voor je eigen noden en behoeften en tegelijkertijd respect tonen voor die van anderen. Je wilt onderzoeken hoe je de situatie het best bespreekbaar maakt, ontmijnt of aanpakt.

Je wilt de coaching eventueel benutten bij wijze van ondersteuning voor, tijdens of na een bemiddeling.

Heb je meer nodig? Kijk dan verder op deze pagina: psychotherapeutische ondersteuning bij conflict

“Conflict (…) presents threat of one sort or another to the individuals involved and, consequently, parties in conflict will have more difficulty excersing their ability to delay visceral and emotional responses in their conflict interactions. Yet this is exactly what we are asking them to do in conflict resolution processes. (…)

In conflict resolution work, sometimes we need to go slow to go fast.” 

(Tim Hicks)

Een integrale en holistische manier van werken

Conflict coaching is resultaat- en toekomstgericht.

We werken vanuit een integraal perspectief en kijken naar verschillende niveaus: organisatiebreed, op het niveau van een departement/team, interpersoonlijk en op het persoonlijke niveau.

Vanuit een holistische visie op ontwikkeling bouwen we aan de verschillende vormen van intelligentie die je kunt ontwikkelen om rustiger, effectiever en bewuster met conflicten om te gaan: cognitieve, emotionele, relationele, somatische én ook de collectieve intelligentie.

Het doel is steeds om het bewustzijn te verhogen, nieuwe keuzemogelijkheden te leren zien, zuurstof in conflict te brengen en beweging in wat vast zit mogelijk te maken.

De metafoor van het labyrinth staat centraal. We maken de beweging van binnen naar buiten.

De aanpak is contextueel: ik stimuleer je om aan de slag te gaan met ‘safe to fail’ experimenten in je eigen professionele context.

Het échte werk vindt buiten de coaching plaats!

Welke resultaten kan je verwachten?

Je zoomt uit en kijkt met een gezonde afstand naar de conflictsituatie waarmee je geconfronteerd wordt

Je krijgt een beter beeld van wat er bij jou aan de binnenkant speelt in een conflictsituatie en leert hier anders en bewuster mee om te gaan

Je ontdekt wat de consequenties van oude persoonlijke en/of collectieve patronen zijn in het omgaan met conflicten (bv zwijgen voor de lieve vrede; vechten voor het eigen gelijk)

Je creëert een meerstemmig beeld van het conflict waarbij je voeling hebt met de diverse kanten van de situatie

Je kunt een conflict herkaderen en de shift maken van verwijten, positiestrijd en ander conflictgedrag naar een dialoog over wat voor ieder belangrijk is

Je neemt verantwoordelijkheid voor jezelf en helpt anderen om in hun kracht te komen

Je ervaart keuzemogelijkheden en kunt een respons bieden vanuit rust, moed en wijsheid

Je leert hoe je je noden en wensen  op een constructieve manier in contact kunt brengen en kunt duidelijke grenzen aangeven of je helpt anderen om dit te leren

Je durft moedige gesprekken aan te gaan en op te komen voor wat belangrijk is voor jou in de samenwerking met anderen

Je brengt beweging in vastgeroeste gewoontes, patronen en manieren van omgaan met conflict zodat verandering en ontwikkeling mogelijk worden

“It is far better to look inward rather than outward for the problem and the solution.”

(Jeffrey Kottler)

Conflict coaching: een traject op maat

Eerst is er eventueel een gratis verkennend gesprek om je te oriënteren.

Vervolgens ontvang je een intakeformulier om je voor te bereiden op de coaching.

We doorlopen een proces dat enerzijds gestructureerd is en uit verschillende stappen bestaat. Anderzijds werken we met wat er zich hier-en-nu aandient en stemmen we de begeleiding af op jouw situatie en concrete vragen.

Mogelijke invalshoeken van de coaching

Casuïstiek: start vanuit een concreet conflict:

 • De situatie in kaart brengen: conflict assessment
 • Je positie, beleving, mogelijkheden, belemmeringen onderzoeken
 • Opties van handelen en interventie exploreren
 • De rol van ‘derde’ bewust en effectief opnemen

Thematisch: ontwikkelen van je persoonlijke conflicthantering

 • Je bewustworden van je automatische piloot en persoonlijke patronen bij spanning
 • De kwaliteit van je aanwezigheid in moeilijke situaties versterken, bewust luisteren en je empathie vergroten
 • Blokkades in het contact overwinnen: kunnen verbinden in verschil
 • Anders omgaan met weerstand en stevig blijven staan bij intensiteit
 • Moedige gesprekken durven aangaan vanuit kracht, wijsheid en moed

Heb je vragen? Vraag een gratis verkennend gesprek aan!

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Praktische info

 • Een coaching gesprek duurt 1,5 uur
 • Voorlopig werk ik vooral online (via Zoom), maar live in de praktijk kan ook weer (met respect voor de geldende maatregelen)
 • Je spreidt de coaching gesprekken over de periode die je verkiest: kort en intensief of eerder gedoseerd over een langere periode
 • Het conflict coaching traject bestaat uit minstens 4 sessies
 • De praktijk is open op dinsdag van 9u30 tot 13u00 en op woensdag tussen 14u00 en 17u30

Tarieven

Er zijn verschillende tarieven voor particulieren, zelfstandigen met btw nummer en organisaties/bedrijven.

Vraag het zeker na!

over Silvia

In de aanpak van je coachingtraject zet ik alles in wat ik in huis heb: inzichten en modellen uit het brede veld van samenwerking en conflict, strategieën voor organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling, 30 jaar ervaring in organisaties.

Ook mijn expertise en achtergrond als trainer, bemiddelaar, teamcoach, organisatieadviseur, embodied facilitator en Gestaltherapeut investeer ik in je begeleiding.

Ik ben opgeleid tot coach bij de volgende instituten: Professional Development Institute; BAO & Life Projects. 

Daarnaast volgde ik vele bijscholingen in het domein van samenwerken en conflict.

In mijn manier van werken zal je een balans ervaren tussen zorgzaamheid & eerlijke feedback, ondersteuning & uitdaging, diepgang & voortgang, metaperspectief & warme betrokkenheid, methodisch werken & voeling met het hier-en-nu.

Conflict therapie bij spanning op het werk

“Choice follows awareness.

The more aware we are, the more choice we have.

Cultivating our awareness is the cornerstone for an awakened, robust life.”

(Strozzi-Heckler)

 

 

Voor wie

Conflict therapie is misschien aangewezen voor jou wanneer

 

 • het je niet meer lukt om op een gezonde manier te functioneren op het werk
 • je last hebt van sterke negatieve emoties in je werksituatie die je niet kunt hanteren (bv angst, woede, wanhoop)
 • het langdurig rondlopen met stress een negatieve invloed heeft op je welzijn en gezondheid (bv slecht slapen; emotionele uitputting; piekeren; verkrampte kaken; teveel drinken)
 • er oud zeer wordt geraakt door situaties op het werk en je vastloopt in je persoonlijke patronen
 • je niet voor jezelf durft op te komen, last hebt met grenzen stellen of nee zeggen, waardoor je een negatief zelfbeeld ontwikkelt of neerslachtig wordt (bv je woorden inslikken; pleasing gedrag)
 • je merkt dat je mensen of situaties vermijdt, waardoor de problemen nog erger worden en je jezelf tekort doet (bv toegeven voor de lieve vrede en met lege handen achterblijven)
 • je geen constructieve uitweg vindt voor je kwaadheid en je relaties onder druk komen te staan (bv woede-uitbarstingen; anderen afstoten door je non-verbale agressie)
 • je vastzit en niet weet wat je moet doen, geen beslissingen kunt nemen en je hierdoor angstig, onzeker en geïsoleerd raakt (bv mentaal afhaken; disconnecteren; paniekaanvallen)

“We are neurobiologically wired to protect ourselves against threat or loss. (…)

When we are embodied, we are better able to feel, sort through, and process our emotions via physical sensations.

This ability to delay the gratification of immediate expression, in favor of the long-term gratification of effective action, is one important aspect of emotional intelligence.

(J. Digges)

“Emotionele flexibiliteit is een proces dat ons in staat stelt om in het moment te blijven, ons gedrag te veranderen of behouden om te kunnen leven op een manier die past bij onze voornemens en waarden.”

(Susan David)

anders leren omgaan met gespannen relaties en conflict

 een holistische aanpak

We gaan aan de slag op verschillende sporen en werken vanuit diverse invalshoeken

 • Je fysieke ervaringen bij spanning 
 • Je emotionele beleving en defensiviteit
 • Je overtuigingen en gedachten
 • Je overlevingspatronen en je handelen op automatische piloot in moeilijke situaties

In de therapie staat jouw ervaring centraal.

We onderzoeken vooral rond hoe je ànders met moeilijke situaties kunt omgaan en hoe je emotionele en mentale ruimte creëert tussen de situatie (trigger) en je respons, zodat je zelfvertrouwen groeit, je vrijer druft te spreken, je beter voor jezelf kunt opkomen en je relaties verbeteren.

Wat komt er in beweging

Je maakt persoonlijke keuzes in het omgaan met conflict op basis van wat nu belangrijk is voor jou en kiest voor nieuwe, helpende overtuigingen, zodat je jezelf niet langer saboteert of blijft vastzitten in oude patronen

Je ontwikkelt je emotionele flexibiliteit, waardoor je steeds beter in staat bent om ruimte te creëren tussen een trigger en je reactie

Je leert je emoties te reguleren en je af te grenzen voor de negativiteit van anderen, zodat je dichter bij jezelf kunt blijven en stevig blijft staan in situaties waar je je uitgedaagd, aangevallen of onzeker voelt

Je blijft in contact met jezelf in een moeilijke situatie, zodat je op een bewuste manier kunt opkomen voor wat belangrijk is voor jou

Je blijft tegelijkertijd in contact met de ander, waardoor je in relatie kunt blijven en openstaat voor het perspectief van de ander als basis voor wederzijds begrip

Je ontwikkelt dialoog-vaardigheden die je helpen om een moedig gesprek aan te gaan en een win-win relatie uit te bouwen

Je zorgt goed voor je grenzen in een gespannen situatie, waardoor je niet langer buitensporig veel emotionele energie verliest en de batterij niet leegloopt

Psychotherapie: manier van werken

We starten steeds met een vrijblijvend intake gesprek van 1 uur om samen in te schatten of jouw vraag en mijn aanbod bij elkaar passen.

Met het oog op een doeltreffend therapeutisch proces, help ik je om je  persoonlijke focus helder te krijgen. We evalueren ook op regelmatige basis. 

We werken via gesprek, met creatieve methodieken en lichaamsgerichte praktijken om de veranderingen te integreren en te verankeren voor een duurzaam resultaat.

Bronnen van inspiratie & werkvormen: schaduwwerk – voice dialogue – stoelenwerk – tafelopstellingen – schrijfmeditatie

 

Heb je vragen? Aarzel niet om een intakegesprek te boeken.

silvia@circlesforconnection.be
+32 (0) 486 14 86 33

Praktische info

 • Een therapiesessie duurt 1 uur
 • Frequentie: meestal een gesprek om de 2 of 3 weken
 • De gesprekken vinden plaats in de praktijk, maar online is ook mogelijk (via Zoom)
 • De praktijk is open op dinsdag tussen 14u00 en 19u30 (in 2022 wordt dit uitgebreid)

Financieel

Je betaalt elke sessie meteen na afloop. Er is geen btw verschuldigd.

Sommige ziekenfondsen betalen therapiesessies gedeeltelijk terug. Vraag het zeker na!

Belangrijk!

De therapiepraktijk gaat open vanaf 26 oktober 2021.

over Silvia

Als therapeut ben ik gespecialiseerd in het werken met mensen die vastlopen in hun professionele context en geconfronteerd worden met persoonlijke issues, oud zeer en de grenzen van vrij functioneren.

Ik ben klinisch psycholoog (inschrijvingsnummer 632113541 – Visum 347059) en opgeleid tot Gestalttherapeut (IVC, 2016).

De Gestalt (de therapie van het contact!) inspireert me in mijn manier van werken rond gezonde en geblokkeerde relaties. Het gaat dan vooral over de vraag: hoe kan het contact tussen jou en anderen opnieuw stromen?

De talloze bijscholingen die ik volgde, heb ik vertaald naar een holistische manier van werken. 

Bijscholingen o.a.: ‘Karakterstructuren’ (Umbra); ‘Het wijze lichaam’ (Interact) – The Wisdom of Conflict’ (Movement Medicine) – ‘The Power of Embodied Transformation’ (Coaches Rising) – ‘Neuroscience for Change’ (Coaches Rising) – ‘Embodiment Fundamentals for Coaches and Facilitators: Leveraging the Intelligence of the Body’ (Embodied Potential) – ‘Embodiment in Business’ (Embodied Facilitator) –  ‘Foundations of Embodiment Certificate’ (Embodied Facilitator) – ‘Trauma Informed Practice’ (Ybe Casteleyn)

Ook volgde ik een opleiding tot yogadocent (Yogalife).